неделя, 23 ноември 2008 г.

ГРАЖДАНИТЕ НА ЧЕПИНЦИ КАЗАХА "ВЪН!" НА ЗАВОДА "ИЗОЛА ПЕТРОВ"На състоялия се днес митинг на площада нa с. Чепинци, на който се стекоха стотици жители на селото, местният инициативен комитет прочете ПЕТИЦИЯТА до Европейския парламент и Европейската комисия, под която са се подписали около две хиляди граждани. Проблемът, който от години тормози жителите на Чепинци се причинява от фирма "Изола Петров"ЕООД, която денонощно обгазява селото.
Фирма "Изола Петров" се намирана 50 метра от къщите на хората, произвежда битумни керемиди, воалити и изолационни материали. Работи с битум и стъклен воал. При производсрвения процес се извършва окисляване на битума, в следствие на което се отделя остра задушлива миризма и синкав дим. Именно тази остра задушлива миризма кара хората да се крият в мазетата си, защото е невъзможно да се диша. През последните години рязко са се увеличили раковите заболявания, заболяванията на дихателните пътища, кожните алергии. Особено обезпокоителен е факта, че все повече деца страдат от алергии и астми.
Жителите на селото се принудиха да се обърнат към Европейските институции, тъй като не само никоя институция в България не се трогна от продължаващия години наред геноцид, но и очевидно самите наши институции са нарушили закона, узаконявайки такъв вид производствено преприятие в населено място и без обществено обсъждане.

В петицията четем:
"Още през 2002г. беше подаден сигнал и изпратена подписка от жителите на с. Чепинци до Комисията по екология при Народното събрание и до Министъра на околната среда и водите, с която изразяват недоволството си от обгазяването на Чепинци. Не бяха взети никакви мерки от институциите, към които се обърнахме, както и при следващите подадени от нас сигнали.
През 2007г. отново беше направена и изпратена подписка от жителите на с. Чепинци до МОСВ, с която изразяваха недоволството си и искаха затваряне на това производство, но за съжаление резултатът беше същият. Бяха подавани многократни сигнали и жалби до РИОСВ, ИАОС, РИОКОЗ, Зелен телефон, Телефон 112, но отговорите бяха едни и същи - "няма замърсяване" или "в нормите на допустимото". Интересен е фактът как въпросните институции, към които подавахме многократно сигнали, установяваха, че няма замърсяване, след като не бяха направени нито веднъж измервания, които да покажат дали има такова замърсяване. при един от сигналите се отзоваха и по наше настояване докараха мобилна лаборатория, с която да направят измерване на параметрите на въздуха, но за голямо наше учудване фирма "Изола Петров" ЕООД преустанови работата си в момента, в който мобилната лаборатория спря пред входа на въпросната фирма.
ЯВНО КОРУПЦИЯТА не е чужда при взаимоотношенията между собственика на фирма "Изола Петров " ЕООД и проверяващите органи, след като той си позволява да трови денонощно над 4 000 жители и никой да не му търси отговорност за това."

На 5 август тази година жителите на Чепинци подадоха сигнал за поредното изливане на битум и нефтопродукти в р. Доло /приток на река Лесновска, която се влива в Искъра/от незаконно заустена тръба, излизаща от фирма "Изола Петров" ЕООД. На място пристигнаха специалисти от акредитираната лаборатория при ИАОС, които взеха проби от замърсения участък. При направеното изследване беше установено, че замърсяването е 10 000 пъти над допустимото, но г-жа Нешева, н-к отдел "Води" в РИОСВ, направи изявление по медиите, като каза , че "ЗАМЪРСЯВАНЕТО Е ИНЦИДЕНТНО И Е В ДОПУСТИМИТЕ ГРАНИЦИ"

"Ние се питаме - пише по-нататък в Петицията - щом като 10 000 пъти над нормите е в "допустимите граници", колко трябва да бъде замърсяването, за да се отчете, че "ИМА ЗАМЪРСЯВАНЕ" според г-жа Нешева?"

Многократно гражданите на Чепинци са подавали сигнали и до местните органи на власт - кмета на р-н Нови Искър г-н Котов, отдел "Екология" в р-н Нови Искър, но реакция от тяхна страна не е последвала. Единствените мерки, които бяха взети, са от Районната инспекция по околна среда - София - смехотворната ежемесечна глоба от 840 лева, наложена на фирмата за замърсяване на въздуха и еднократна глоба oт 5 000лв за замърсяване на реката.

Ето как жителите на Чепинци оценяват величината на тези глоби:
"...840 лв - това е смешно, здравето на хората не се купува с пари. От години се нарушават човешките ни права да дишаме чист въздух."

Тази фирма се е настанила на територията на Чепинци със съдействието на тогавашния кмет Иван Петров, който в момента е изпълняващ длъжността "Директор капитално строителство" в "Изола Петров"ЕООД. Фирмата има издадено Разрешение номер 42-14/1999г. по ОВОС, в което е цитирано, че на 21.10.1999г. в с. Чепинци се е провело обществено обсъждане - факт, който е изцяло измислен и представлява груба манипулация и лъжа.

Накрая в Петицията гражданите на Чепинци се обръщат към европейските институции с апел за помощ -
"да се спре това вредно производство, което трови всички нас и невинните деца - бъдещото поколение на Европа!"

За контакти с Инициативния комитет за екозащита на с. Чепинци: 0889893695


Ето снимки от митинга, който накрая стотиците събрали се хора завършиха с внушеително шествие до манастира, разположен на 3 км от селото.


Малко предистория:


Замърсени са водите на р. Доло от производствената дейност
на предприятието за битумни керемиди “Изола Петров” ЕООД

05 August, 2008

Замърсени са водите на р. Доло, в кв. Чепинци, от производст-
вената дейност на предприятието за битумни керемиди
“Изола Петров” ЕООД. Това установиха експерти на РИОСВ –
София при направената днес проверка на място, съвместно с
мобилната лаборатория към Изпълнителната агенция по
околна среда. Проверката е по сигнал на граждани от района.
Взети са проби на място. Резултатите ще бъдат ясни до
няколко дни.

Пресцентър на РИОСВ- София
т. 955 54 40РИОСВ – София състави акт на предприятието за битумни
керемиди “Изола Петров” ЕООД за замърсяване водите на
р. Доло

29 August, 2008

За замърсяване водите на р. Доло, кв. Чепинци РИОСВ –
София състави акт на предприятието за битумни керемиди
“Изола Петров” ЕООД.
При извършената на 08.08.2008 г. от РИОСВ – София
проверка на място е установено превишение на стойностите
на количеството нефтопродукти в реката.
При направен послезващ контрол на предприятието е
установено, че замърсените участъци в реката са почистени.
Не е констатирано изтичане на отпадъчни води в реката.
Съгласно Закона за водите глобата за такова нарушение е
от 1500 лв. до5 000 лв.

Пресцентър на РИОСВ - София
т. 955 54 40


Предстои комплексна проверка на „Изола Петров” ЕООД

10 September, 2008

По разпореждане на министъра на околната среда и водите
Джевдет Чакъров се инициира комплексна проверка на
предприятието за производство на битумни керемиди
„Изола Петров” ЕООД, с. Чепинци, район Нови Искър.
Проверката е във връзка с постъпили сигнали в РИОСВ –
София за замърсяване на атмосферния въздух, употреба
на материали, вредни за човешкото здраве и режима на работа
на дружеството.
Директорът на РИОСВ – София е изпратил писма до
директорите на СРИОКОЗ, „Столична инспекция по труда –
Софийска област”, както и до кмета на район „Нови Искър”
за участие в проверката на „Изола Петров” ЕООД.


Пресцентър на РИОСВ-София
т.955 54 40


Поредна проверка на „Изола Петров” ЕООД извърши РИОСВ –

София

05 September, 2008

Поредна проверка на предприятието за производство на
битумни керемиди „Изола Петров” ЕООД извършиха
експерти на РИОСВ – София, съвместно с представители
. Проверката е във връзка с поредния подаден сигнал от
жители на с. Чепинци, район Нови Искър, за замърсяване
на въздуха от дейността на предприятието в района.
На проверката беше установена неприятна миризма на битум
на площадката на производствено-складовата база.
При направени от екип на Гражданска защита на 03.09.2008 г.
измервания на атмосферния въздух в района не е констатирано
превишение на пределно допустимите концентрации /ПДК/
на вредни вещества във въздуха. Не е установено превишение
на ПДК и от направените от мобилната лаборатория към ИАОС
в края на юни 2008 г. имисионни измервания.
РИОСВ – София упражнява постоянен контрол върху „Изола
Петров” ЕООД. За установено замърсяване водите на р. Доло,
кв. Чепинци екоинспекцията състави акт на предприятието за
битумни керемиди. Глобата е в размер на 5 000 лв. За
установени миризми извън границите на работната площадка
на предприятието е наложена текуща ежемесечна санкция в
размер на 840.00 лв.

Пресцентър на РИОСВ-София
т. 955 54 40

До 15 януари „Изола Петров” ЕООД трябва да представи в РИОСВ – София решение за спиране на неприятни миризми в района на с. Чепинци

21 November, 2008

15 януари 2009 г. е срокът, даден от РИОСВ – София в предписание на ръководството на „Изола Петров „ЕООД да предприеме мерки за преустановяване разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. При неизпълнение на това предписание, столичната екоинспекция е уведомила ръководството на дружеството, че съгласно Закона за опазване на околната среда, директорът на РИОСВ – София има правомощия да наложи принудителна административна мярка – спиране на производствената дейност.
РИОСВ – София упражнява постоянен контрол на предприятието за производство на битумни керемиди „Изола Петров „ЕООД. От юни месец 2008 г. до настоящия момент са извършени 9 проверки на дружеството по компонент въздух и води.
За установени миризми, извън границите на работната площадка, на предприятието е наложена текуща ежемесечна санкция в размер на 840 лв.
При извършена проверка на РИОСВ – София е констатирано, че водите на р. Доло са замърсени с нефтопродукти с характерна миризма на битум. Замърсяването е инцидентно, тъй като от дейността на предприятието не се формират производствени отпадъчни води, поради което няма заустване на такива в р. Доло. По данни на оператора, замърсяването е вследствие разлив непосредствено до оградата, граничеща с реката от варели, съхраняващи течности, формирани при профилактичен ремонт на технологичната линия. Дадено е предписание да се осигури безопасното съхранение на тези течности. При направен последващ контрол на предприятието е установено, че замърсените участъци в реката са почистени.
За замърсяване водите на р. Доло, кв. Чепинци екоинспекцията е съставила акт на предприятието за битумни керемиди. Наложена е глоба в максимален размер - 5 000 лв. съгласно екологичното законодателство.
В рамките на своята компетентност РИОСВ – София е предприела и предприема всички законови мерки с цел предотвратяване/ограничаване замърсяването на околната среда от производствената дейност на „Изола Петров” ЕООД.

Пресцентър на РИОСВ-София
т.955 54 40

понеделник, 17 ноември 2008 г.

Паника в Костинброд заради питейната вода
14 ноември 2008 / News.dir.bg
Жителите на Костинброд не знаят дали водата им не е отровена. Те не смеят да пият течността от чешмите, предаде Нова телевизия.
В градчето е настъпила истинска психоза дали водата им не е отровена след като вчера медиите съобщиха, че в близост до един от водоизточниците са заровени пестициди.
Властите твърдят, че няма място за паника, но в същото време хората са притеснени, тъй като всеки ден водата в чешмите е с различен цвят. Хората настояват да бъде съобщено официално, че водата е годна за пиене и готвене. До момента няма заразени деца. В местната поликлиника няма данни за заболели.
В момента се прави анализ на водата в специализираната лаборатория на РИОКЗ в София.

В Костинброд не знаят дали водата им е отровена

Нова телевизия


Вчера "Календар" показа, че в близост до един от източниците, които ги захранва, са заровени близо тон пестициди.

Питейната вода в Софийска област е отровена, сигнализираха зрители на "Календар". Причината според тях - пестициди и препарати за растителна защита незаконно са изхвърлени във вододайна зона, от която се захранват Сливница, Костинброд и близките села.

Оказа се, че действително има отровни вещества и при това на територията на военен полигон. Незаконното им транспортиране е организирано от самия кмет на Сливница.

При съприкосновение с водата този пестицид става канцерогенен, заяви Цветан Любенов – общински съветник от ГЕРБ. От РИОСВ допълниха, че препаратите са неправомерно заровени. Кметът на Сливница Георги Георгиев призна, че самосиндикално е взел решението за транспортиране.

Жителите на Костинброд не знаят дали да пият вода от чешмите си. В градчето е настъпила истинска психоза дали водата им наистина е натровена, след като вчера "Календар" показа, че в близост до един от източниците, които ги захранва, са заровени близо тон пестициди. От общината твърдят, че няма място за паника, но в същото време хората са притеснени, че всеки ден от чешмите им потича течност с различен цвят и миризма.

Във военно поделение до село Опицвет е заровен близо тон амониева силитра. Мястото се намира в близост до карстов извор, който захранва с вода Костинброд и Сливница. От РИОСВ бяха категорични, че не е в тяхната компетенция дали водата е безопасна и могат да анализират само състоянието на почвите. Освен това тяхното задължение се ограничавало в това да установят проблема и дадат предписания.

Те нямали лаборатория за изследване, в която да изследват водата, но за това отговаряла инспекцията за опазване и контрол на общественото здраве. От там казаха, че водата се изследва от ВиК-София. От там обясниха, че проби са взети, но резултатите ще излязат най-малко след седмица. Те обаче не разполагали с лаборатория, която да ги изследва. Такава лаборатория имало само в инспекцията по околната среда и водите.

След няколко часа обикаляне по институции и безрезултатни телефонни разговори се оказва, че няма институция в България, която да даде отговор на хората от Костинброд и Сливница дали да пият или да не пият тази вода.

Нова телевизия ще продължи да следи случая.

четвъртък, 13 ноември 2008 г.

СТРОЕЖИ В СЕВЕРНИЯ ПАРК!?

В Екосдружение "Връбница-Надежда" се получиха сигнали, че от Северния парк, местността "Осморката" се извозват големи количества земни маси. Говори се, че някой ще строи.
Столична община незабавно трябва да информира гражданите какви дейности се извършват в парка,защото знаем, че каквато и да било дейност не може да се извърши без знанието на дирекция "Зелена система" . И най-после да се обяви подробният план за рекултивация на парка, а не гражданите да тръпнат при всяко отсечено дърво?
Апропо, в чии джобове отидоха парите от дървесината от юлската масова сеч в местността "Катюшите" на Северния парк?

МОСВ НЕ РАЗРЕШИ КАРИЕРА ЗА ПЯСЪК

Честита победа на Нови Хан и неговите будни жители!
Вчера, 12.11.2008г., на експертния съвет
е МОСВ с 11 срещу 2 гласа се гласува
отрицателна оценка на ДОВОС на фирма ДИНЕЛ,
която искаше да изсече гората на Побит камък
за да добива пясък.

вторник, 11 ноември 2008 г.

МОСВ ДА НЕ ДАВА ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА НА ЕКОЛОГИЧНО ВРЕДНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ!

Столична община не вярваше, че може да се направи и НЕЗАВИСИМО ОТ НЕЯ обществено обсъждане на Доклад за ОВОС.
Столична община не можа да повярва на това, което се случи на "казионното" обществено обсъждане на ДОВОС на Московска 33 - СЪКРУШАВАЩО ОТРИЦАТЕЛНИ СТАНОВИЩА ОТ ВСИЧКИ УВАЖАВАЩИ СЕБЕ СИ ГРАЖДАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ЕКСПЕРТИ, дошли на събитието.
Столична община ще бъде неприятно изненадана от внушителния брой отрицателни становища срещу нейното инвестиционно намерение и Доклада за ОВОС, постъпили през последната седмица в МОСВ, sред които и подписка от СТОТИЦИ ГРАЖДАНИ.

Министър Чакъров да върне доклада!
Столична община да върне шестте милиона за "Фихтнер", "Аква" и "Ботьо Табаков- Инженеринг" и стотиците хиляди за екипа на Домбалов и Пеловски, дето и на ада няма да откажат ОВОС!
Мария Бояджийска да си подаде оставката, а шефът и да му мисли!

Тук публикуваме едно от отрицателните становища, което хвърля доста светлина върху поредното безумие, което ни грози:

С Т А Н О В И Щ Е

oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, с адрес за кореспонденция: 1000 София, ул.”Раковска” 134, GSM 0887525032

Относно: Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община

Настоящето становище на Национално Движение Екогласност съдържа два раздела – “Анализ” и “Предложения”.

РАЗДЕЛ А. Анализ на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда(ДОВОС).

За по-голяма яснота при обсъждането сме възприели следния подход – най-напред сочим в друг шрифт съответния текст от ДОВОС(разглеждаме електронния формат, публикуван на сайта на Столична община(СО) ) и тогава правим нашия кратък анализ на този мотив, позовавайки се на Закона.

А.1. Общи бележки по процедурата за ОВОС и фетишизирането на една технология.

А.1.1. Още в началото на разглеждане на изготвения ДОВОС сме длъжни да изясним, че не можем да приемем без резерви посочения на стр. 7 от ДОВОС от авторите като основен информационен източник за изготвянето на този Доклад за ОВОС - Предпроектно проучване и съпътстващи документи за проект „Управление на битовите отпадъци на Столична община” за финансиране от фондовете на ЕС, представен от Консорциум „Фихнер” и фирма „БТ-Инженеринг” на Ботю Табаков.

Национално движение „Екогласност” със свое Становище (изх. 07-03/03.07.2008 и вх. 1500-3264/04.07.08 в СО) изложи обстоятелствата, поради които не можем да приемем тенденциозното разглеждане на въпроса и препоръчването от Консорциум „Фихтнер” на неекологосъобразното решение за генериране на пелети(брикети) с последващо изгаряне, при което липсва грижа за околната среда и има риск за здравето на хората поради отделящите се диоксини и фурани. Това е решение, прилагано преди 90-те години на миналия век, на което ние твърдо се противопоставяме, като представители на засегнатото население, съгласно Закона за опазване на околната среда, Закона за чистота на атмосферния въздух и Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(Конвенция от Орхус).

А.1.2. Не можем да не отбележим нашата констатация относно авторите на настоящия ДОВОС, които са се съгласили на абсолютно ограничение в своята работа по анализ и оценка на нови най-добри налични техники(НДНТ), като са се поддали на внушенията от инвеститора Столична община - той заплаща за разработване на ДОВОС. Публично е известно категоричното предпочитание на кмета Бойко Борисов за предопределянето и фаворизирането на избрания лично от него метод за производство на пелети(брикети) с последващо изгаряне.

А.1.3. Експертите са се съгласили с намерението на СО да изнесе това опасно изгаряне далеч от София, но с подобно действие да засегне друга беззащитна част от населението на България. Като националноотговорна екологична гражданска организация, Национално движение „Екогласност” КАТЕГОРИЧНО не приема такъв егоистичен и нехуманен подход към коя да е част от населението на най-новата европейска държава. Известно е от науката, че при това изгаряне на брикетите ще се отделят над 180 вида диоксини и фурани, носещи голям риск за много опасни болести при човека – рак на съединителната тъкан, на белите дробове, на черния дроб; заболявания на дихателните пътища; сърдечни проблеми; алергии; нарушения на имунната система и вродени аномалии.

А.1.4. Не приемаме предприетите ограничителни мерки от Столична община срещу нашето участие, като представители на обществеността, в обявеното обществено обсъждане на този значим екологичен проблем. ПРОТЕСТИРАМЕ против забраната да получим копия от някои приложения към доклада по ОВОС, в т.ч. ни задължаваха да подаваме и заявления по Закона за достъп до обществената информация, въпреки обявената законово публична процедура за срок от 30 дни.

Настояваме компетентният орган по процедурата ОВОС – Министерството на околната среда и водите, да вземе предвид, че с тези груби ограничителни действия СО нарушиха Конвенцията от Орхус и Чл. 34, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс: Административният орган осигурява на страните възможност да преглеждат документите по преписката, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка.

А.1.5. В тази връзка също като нарушение на Конвенцията от Орхус, учудващо звучат публичните изявления на учените пред в. Дневник от 21.08.2008 г.: Авторите на оценката от Химико-технологичния и металургичен университет в София очакват "екотероризъм" срещу проекта на общината, който се изразява във "фетишизиране и изопачаване на фактите". Протестираме и срещу подобни заплахи към природозащитниците и опити за всяване на страх при защита на природата.

А.1.6. Тук трябва да не се съгласим с учените и с техния коментар на стр. 376 от ДОВОС, относно Становище на Национално Движение „Екогласност” (изх. 07-03/03.07.2008 и вх. 1500-3264/04.07.08 в СО) за Договор за изпълнение на „Предпроектно проучване и съпътстващи документи за проект ”Управление на битовите отпадъци на Столична община” за финансиране на фондовете на ЕС” на Консорциум FICHTNER - писмо изх. No Т4_04/06.08.2008.

Лековато звучи написаното в ДОВОС, че нашите коментари били “базирани на липса на познания по отношение на съвременните технологии и свеждане на нивото на знанията и техниката на ниво 90-те години на 20 век”. Съгласни сме обаче за точно обратното - оценката важи по-скоро за защитаваните в този поръчков доклад позиции на авторите, защото ние в нашето становище сме акцентирали върху технологии, прилагани преди 90-те години само в специални отрасли, докато днес все по-широко навлизат и в гражданския сектор. Ние знаем, че сред офертите в СО има предложения, излезли от доскоро забранения затворен кръг на космическите технологии, но не представени с данни пред обществеността. И в настоящия ДОВОС личи тенденциозното пренебрегване и опит за скриване на характеристиките и екологичните предимства на тези доскоро неизвестни за граждански приложения технологии. Също не трябва да се крият индикациите, че инсинерацията във вида, който се фетишизира от Консорциум FICHTNER и в този ДОВОС, скоро ще бъде изхвърлена от прилагане в Европейския съюз.

А.1.7. Считаме, че основният недостатък на изработения доклад е неспазването на Чл. 96, ал. 1, т. 4, буква “в “ от ЗООС - описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда в резултат на емисиите на вредни вещества.

А.2. Някои коментари на части от ДОВОС.

А.2.1. На стр. 43 от ДОВОС приемаме като екологично издържани предвиждането на изграждане на две инсталации за компостиране, едната - на биоразградими отпадъци от паркове и градини („зелени отпадъци”), а другата - на разделно събрани биоразградими отпадъци от храни.

А.2.2. На стр.49 от ДОВОС са посочени пределно-допустимите концентрации на замърсители в компоста - на площадка „Хан Богров” се предвижда изграждането на две инсталации за компостиране (биологично третиране) на биоразградими потпадъци, за да бъде подходящ за използване като подобрител на почвата, съгласно НАРЕДБА за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието Приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.

Не можем да приемем оставените без коментар от авторите на ДОВОС значими превишения на някои тежки метали. За олово – 150 при ПДК 80-100 мг/кг, за цинк - 400 при ПДК 250-300 мг/кг.

А.2.3. На стр.58 от ДОВОС е даден очакваният обем на отпадъците, съгласно максималния вариант на прогнозата за демографско развитие на ОУП на гр. София, според който населението на София по години се очаква да бъде, както следва:

- през 2010 г. – 1 299 827 ж.; - през 2015 г. – 1 388 519 ж.; - през 2020 г. – 1 474 832 ж.

По този начин целият ДОВОС се компрометира, тъй като е известно, че още днес тези прогнозни числа са надминати в пъти, с което е нарушено разпореждането на Чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НАРЕДБА № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци – изработване на прогноза за вида и количеството на отпадъците, определяне на дейностите и операциите за тяхното третиране и определяне вида на съоръжението за третиране на отпадъците; определяне капацитета на площадката за третиране на отпадъци.

А.2.4. На стр.32 е дадено предвиждането инсталациите да работят за период от 20-25 години.

Липсва обосновка и на тази прогноза.

А.2.5. На стр. 59 е даден морфологичният състав на отпадъците, като ние подчертаваме стойността за Полимери - 12-14 %, от което се вижда основателността на нашите несъгласия с предлаганото инсинериране, защото тези съставки в брикетите ще са в основата за отделянето на диоксини и фурани. Още тук ще изтъкнем несъгласието си с авторите на ДОВОС, когато оценяват отделяните опасни газове като “много малки”, замълчавайки за посочения висок процентен състав.

А.2.6. На стр. 69 в т. 1.10. Генерирани отпадъчни газове – количествена и качествена оценка, неприемливо е сложен акцента главно върху емисиите от транспорт на отпадъците, отново замълчавайки за същината на инсенерирането и отделянето на канцерогенни елементи.

А.2.7. На стр. 74 е направен извод, че получените модифицирани горива от отпадъци (RDF), с калоричност 16000 до 20000 kJ/kg, могат да се продават в България или в други страни, на производствени предприятия, които имат издадени Комплексни разрешителни или Разрешително по управление на отпадъците, в което е отбелязано, че има право да работи с такъв вид гориво. Столична Община е проучила пазара на това гориво и на национално ниво към него проявяват интерес циментовите заводи: Златна Панега – 16000t/a; Бели Извор – 40000t/a; Девня – oт ~50000 до ~85000t/a.(Приложение 7)

Не сме съгласни с авторите. За сектора на циментовата промишленост е необходимо да цитираме мнението на експертите от МОСВ – още на 12.09.2006 г. г-жа Пенка Георгиева, началник на отдел “Атмосферен въздух” в РИОСВ-София е заявила: “Енергийни съоръжения, работещи на газ и технологично, и конструктивно не стават за отпадъци. Още повече, че при изгарянето трябва да се улавят и пречистват вредните емисии. Най-опасен и основен проблем са диоксини и фурани. А при нискотемпературно изгаряне – 850°C, те са с голяма концентрация. Горенето трябва да е над 1200°C”, обяснява експертът.

Това, че циментовите заводи в Бели Извор, Златна Панега и Девня вече имат разрешително да изгарят горивото произведено от отпадъци, ни задължава да поискаме от МОСВ ревизиране на тези Комплексни разрешителни, защото те са издадени през 2005 г. и няма гаранция за прецизността при тази стара оценка. Известни са последните протести във Враца срещу „Холхим” АД – Бели извор.

Във връзка с горното становище на експерта г-жа Пенка Георгиева, ще посочим разминаването му с нормативна уредба - в чл. 12, ал. 1 от НАРЕДБА № 6 от 28 юли 2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, издадена от МОСВ, е посочено изискване: температурата на хомогенната газова смес, получена при смесване на подадения въздух и получените в процеса на изгаряне газове, достига контролируемо до температура не по-ниска от 850 °С. Ето това несъвършенство на нашата законова уредба ни дава право да не се съгласяваме с този ДОВОС и категорично да отхвърлим обвиненията срещу нас пред в. Дневник от 21.08.2008 г.: Авторите на оценката от Химико-технологичния и металургичен университет в София очакват "екотероризъм" срещу проекта на общината, който се изразява във "фетишизиране и изопачаване на фактите".

А.2.8. На същата страница от ДОВОС са дадени разстоянията до трите циментови заводи и годишните количества на емитираните вредни вещества от двигателите на транспортните автомобили при транспортиране на RDF-гориво.

Ние отново задаваме въпроса защо липсват данни за опасните емисии при изгаряне на RDF-горивото.

А.2.9. На стр. 76 от ДОВОС са дадени емисиите от Инсталацията за механо-биологично третиране(МБТ). По отношение на въглеродният диоксид и водните пари, генерирани от основния процес на третиране не се прилагат нормативни ограничения; това определя отсъствие на значими негативни въздействия на тези емисии върху околната среда и здравето на хората, поради което отпада и необходимостта от моделиране на тяхното разпространение и отчитане на евентуален кумулативен ефект върху фоновото натоварване.

Считаме за недостатъчно обоснована тази оценка.

А.2.10. На стр. 79 са дадени емисиите от депото за неопасни отпадъци - въглероден диоксид (СО2) – 38 000 т/а.

Отново липсва обосновка на оценката за въздействие върху околната среда.

А.2.11. На стр. 80 са дадени емисиите от инсталациите за компостиране - отделяните газове са водни пари, въглероден диоксид и амоняк.

Отново липсва обосновка на оценката.

А.2.12. На стр.89 - Употребата на модифицирани горива от отпадъци като алтернативно гориво е шанс за запазване на невъзобновими природни ресурси (въглища, нефт, природен газ). В практиката на страни на ЕС и България, произвежданото твърдо гориво се насочва към производството на цимент и вар или в електроцентрали на въглища. С продължаващото покачване на цената на традиционните горива, пазарът на модифицирано твърдо гориво /RDF/ се разраства. Съдържанието на биомаса в него (средно 60%) става все по-важно вследствие на стремежа на индустрията да не търпи загуби от Схемата за Търгуване на Емисии /СТЕ/ в ЕС.

Като представители на гражданството, не можем да се съгласим с пренебрегване риска за здравето на хората в името на финансови печалби.

А.2.13. На стр. 90 е направен опит за описание на отпадъците от Депо за неопасни отпадъци, като е направен извод, че инфилтратът от депа за отпадъци, несъдържащ опасни елементи, се изпраща в ПСОВ (съответства на НДНТ – Нар.8/2004).

Опитът от реалната експлоатация на подобното депо в кв. Суходол за същите софийски битови отпадъци, ни дават право за КАТЕГОРИЧНО несъгласие с авторите на този ДОВОС.

Прилагаме Протокол No 6.2-3.220 / 26.07.2002 г. на сертифицираната лаборатория „Евротест – Контрол” АД, от който е видно – значимо превишение на нормативно допустимите ПДК. За летливите феноли – 7 пъти превишение на ПДК, за тежките метали: арсен – 13 пъти над нормата; бисмут – 15 пъти; ванадий – 46 пъти; титан – 78 пъти и за радиоактивния стронций – 112 пъти. Когато преди 2 месеца на пресконференция в БТА бяха съобщени тези данни, на другия ден Столична община проведе поредната широка пропагандна акция чрез медиите, като от „Гражданска защита” мериха публично в района на същото депо ... въздуха, а от инфилтрата взеха проби и мълчат с резултатите вече повече от два месеца. Ето фактите, които ние огласяваме и от което престъпващите екозаконите ги е страх и им се привижда „екотероризъм” от писмените становища и мирните протестни действия на природозащитниците, които са информирани за тези безобразия.

Защо авторите са се съгласили въпреки своите клетвени декларации за независимост, с давлението на инвеститора СО, който им заплаща за услугата по изготвяне на този ДОВОС, да премълчат и истината за незаконно отвореното депо в кв. Суходол и продължителния екогеноцид върху местното население, насаждан днес вече със жандармерия и полиция. И за това ние информираме европейските институции и се надяваме за тяхната защита на населението у нас.

А.2.14. На стр. 111 е дадена оценка на досегашните незаконни действия на СО. Натрупването на балирани или депонирани, без сепариране битови отпадъци, обрича не само сегашните генерации, но и бъдещите поколения от прилежащите райони на продължителна експозиция от генерираните замърсители в атмосферния въздух, най-значимите от които са парниковите газове от метан и въглероден диоксид. От друга страна, настоящата практика е неприемлива, тъй като не се използва потенциала на битовите отпадъци като суровинен и енергиен ресурс. Тази практика е в пълно противоречие с принципите за устойчиво развитие и не отговаря на нормативните изисквания и „Национална стратегия за ограничаване и предотвратяване депонирането на биоразградими компоненти на отпадъците” и плана за нейното прилагане.

Като се съгласяваме с авторите, ние акцентираме върху разкритата процедура за нарушение с No 2007/2321 от Европейската комисия, при което ако се наложи парична глоба, тя ще бъде значима и ще се заплаща от целокупното население на България, за противозаконните досегашни всички действия на Столична община по управление на отпадъците без прилагане на процедура ОВОС и обществено обсъждане.

А.2.15. Отново на стр. 111 се дискутира за опериране на Депо „Суходол” до 2010 г.

По-горе в т. А.2.13. обосновахме нашия протест срещу този екогеноцид в 21-ви век спрямо населението на кв. Суходол.

А.2.16. Стр. 115. Някои органични отпадъци, които са замърсени и не биха могли да се рециклират, се третират механо-биологично до модифицираните горива, получени от отпадъци (RDF). Такива отпадъци са пластмаси и картон/хартия от търговски и промишлени дейности (от опаковки или от самото производство), отпадъчни гуми, отпадъчна биомаса (слама, нетретирани дървени отпадъци, изсушени утайки), отпадъчни текстилни материали, органични отпадъци (масла, промишлени утайки, импрегнирани дървени стърготини и отработени разтворители). В модифицираните горива от отпадъци (RDF) се включват широка гама отпадъчни материали, които са предварително третирани, така че да отговарят на изискванията за постигане на висока калорична стойност. RDF би могло да включва остатъци от рециклиране на ТБО, промишлени отпадъци, утайки, промишлени опасни отпадъци и отпадъчна биомаса и др.

Тук няма да повтаряме нашия коментар от т. А.2.7. за НАРЕДБА № 6 от 28 юли 2004 г. и за вредните изхвърляния в атмосферата при нормативните 850°C. Само ще акцентираме за съдържанието на брикетите освен на пластмасите, на други органични отпадъци, но и на промишлени опасни отпадъци.

А.2.17. Стр. 117. Междинната фракция, съдържаща хартия, картон, дърво, пластмаса и текстил може да бъде директно изгаряна като грубо гориво (coarse RDF) или да бъде изсушена и пелетизирана като RDF с висока плътност. По направени изследвания е установено, че RDF, получавано от ТБО варира между 23 и 50 % тегл. от количеството на преработвания отпадък в зависимост избрания процес на третиране и от съответната държава.

Тук няма да повтаряме нашия коментар от т. А.2.7. за НАРЕДБА № 6 от 28 юли 2004 г. и за вредните изхвърляния в атмосферата при нормативните 850°C.

А.2.18. Стр. 118. В инвестиционното предложение е разработена алтернатива и са предвидени съответните съоръжения и оборудване за производството на модифицираните горива от отпадъци (RDF), които да се насочат за приложение в съществуващи в страната производствени процеси. Това е утвърдена практика и в други страни от Европейския съюз, особено в съвременната пазарна ситуация, когато цената на горивата се покачва. По този начин част от битовите отпадъци се превръщат в енергиен ресурс.

Тук няма да повтаряме нашия коментар от т. А.2.7. за НАРЕДБА № 6 от 28 юли 2004 г. и за вредните изхвърляния в атмосферата при нормативните 850°C.

А.2.19. Стр. 151. Други съоръжения, технологии и процеси, които не включват инсинериране.

Стр. 153 Плазмени системи. Същност на плазмените системи. Системите за плазмено преобразуване (СПП) позволяват третирането на различни видове отпадъци (битови, промишлени и опасни, твърди, течни и газообразни, едновременно или поотделно) при гарантиране на опазването на околната среда. Плазмата представлява електропроводим газ, като електрическата проводимост се получава посредством йонизация на газа – някои атоми губят, а други получават електрони. В това йонизирано или плазмено състояние /четвърто агрегатно състояние на материята/ се намира само част от материята. Има различни типове генератори на плазма, но в конкретния случай за отпадъците преди всичко се използват елетродъговите плазмотрони, които са по-евтини. В основата на СПП е генерирането на постоянна електрическа дъга в плазмения факел, от която се пренася огромно количество енергия върху отпадъците, като по този начин се предизвиква молекулна дисоциация и необратимо разграждане. Посредством високотемпературната плазма в реактора, веществата, съдържащи се в отпадъците се разпадат до атоми, йони и електрони.

Стр. 155. Течните и твърдите отпадъчни потоци в присъствието на аргон се инжектират директно в плазмената дъга, при което се достигат температури над 3000°С /фиг. 2.2.20/. При тези температури органичните компоненти от отпадъците пиролизират. Органичните вещества в отпадъците се деструктират до йони и атоми, които след преминаване през зоната за охлаждане на реакционната камера образуват молекули на различни вещества. Крайните продукти от този процес включват газове съдържащи аргон, CO2, водни пари и водни разтвори на неорганични натриеви соли (включително натриев хлорид, натриев бикарбонат и натриев флуорид). Времето за престой на отпадъците в реакционната камера е много кратко (приблизително 20-50 милисекунди). Основният източник на енергия внасяна в процеса, като и при другите подобни процеси е електрическата енергия.

Стр. 156. В зависимост от количеството и състава на отпадъците, технологията има енергийно-производствен потенциал за генерирането не само на енергия за осигуряване на технологичния процес, но и такава, която може да бъде продавана. Системата е напълно автоматизирана и има възможност за третиране от 0.5 до 100 тона/ден (което е еквивалентно приблизително на 150–30 000t/a). Системата е с изключително компактни размери в сравнение с инсинератори с подобен капацитет, не генерира пепели и диоксини и е икономически конкурентно-способна алтернатива на другите методи за третиране на отпадъци.

Неорганичните материали при температура 1 600°C се превръщат в стопилки,

Стр. 157. Тъй като при температурата в реактора (1200-1300°C) няма стабилни токсични или канцерогенни съединения, най-съществените характеристики на този процес са пълното смесване и мигновеното иницииране на реакциите на разграждане. Тъй като при температурата в реактора (1200-1300°C) няма стабилни токсични или канцерогенни съединения, най-съществените характеристики са пълното смесване и мигновеното иницииране на реакциите на разграждане.

Представените плазмени системи не представят пълно натрупващия се все по-голям опит в това направление.

Тук само ще акцентираме на посоченото от авторите, че не се генерират пепели и диоксини, от което можем да считаме тези технологии за определено екологосъобразно решение и в същото време представляват икономически конкурентно-способна алтернатива на другите методи за третиране на отпадъци.

А.2.20. Стр. 163. В „Предпроектно проучване и съпътстващи документи за проект „Управление на битовите отпадъци на Столична община” за финансиране от фондовете на ЕС.Окончателен доклад по Задача 4 – Бъдеща система за управление на отпадъците”, разработено от Консорциум Фихнер са разгледани четири алтернативи за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на гр. София. Общото и за 4-те алтернативи е изграждането на две инсталации за компостиране на разделно събрани биоразградими отпадъци. Едната е за компостиране на разделно събрани отпадъци от поддръжката на паркове и градини от озеленителните фирми, а другата е за компостиране на разделно събрани биоразградими хранителни отпаъци от големи търговски обекти (ресторанти, хотели, пазари и др.). Полученият компост и от двете инсталации няма да е замърсен с тежки метали и успешно би могъл да се използва като подобрител на почвата за нарушени или замърсени терени, което е предпоставка за подобряване на нейните свойства.

Подчертахме положителните страни на изграждането на две инсталации за компостиране на разделно събрани биоразградими отпадъци. Но относно тежките метали остават забележките ни от т. А.2.2. относно превишенията на ПДК за олово – 150 при ПДК 80-100 мг/кг, за цинк - 400 при ПДК 250-300 мг/кг.

А.2.21. Алтернатива 1 е предложена като евтино решение, което единствено ще постигне изискванията на Директивата за депониране. Отпадъкът има минимално предварително третиране и ще генерира биогаз и инфилтрат, аналогично на смесено депонирани твърди отпадъци. Рециклирането не е ключов елемент в тази алтернатива, което не съответства на йерархията за управление на отпадъците. Основен недостатък е необходимостта от депо за 30 години, доката има визможност за осигуряване на площи за 15-20 години.

Това е остаряло решение поради отсъствието на предварително третиране.

А.2.22. Алтернатива 2 има основното предимство да бъде реализирана до 2011 г. Недостатъците на Алтернатива 2 са свързани с реализацията на продуктите от преработването на отпадъците – модифицираните горива от отпадъци (RDF) и компоста. Имайки в предвид, че в нашата страна по икономически причини има промишлени предприятия, които работят с модифицирани отпадъци от горива, като на този етап ги внасят, вероятно по-ниските транспортни разходи ще направят атрактивен този продукт.

Компостът се използва като подобрител на почвата, включително оказва полезно действие при очистването й от различни замърсители и би могъл да се използва при рекултивация на нарушени терени.

Отново не се съгласяваме с RDF, поради изложените обстоятелства за инсинериране в циментовите заводи при 850°C. Относно компостирането като екзотермичен процес, при който органичните субстрати се подлагат на аеробна биодеградация от смесена микробна популация в условията на повишена температура и влажност, се съгласяваме, че чрез паралелното използване на двете основни техники за компостиране и МБТ се осигурява значително намаляване на обема на остатъците от битовите отпадъци за депониране.

А.2.23. Алтернатива 3 има основен недостатък дългия период за реализиране, което на фона на „нулевата алтернатива” за Столична Община, води до нейната неприемливост. Изграждането на ТЕЦ, работеща на RDF или преустройството на някои от съществуващите ТЕЦ за работа с модифицирани горива от отпадъци е изискващ време и финанси процес. Допълнителен проблем са отпадъците от пречистването на димните газове, които се класифицират като опасен отпадък, а на територията на Столична Община няма подходящ терен за изграждане на Депо за опасни отпадъци, поради изискванията на Наредба 7/1992 за санитарно-хигиенните зони. Идеята да се превърнат всички органични компоненти в модифицирани горива от отпадъци е отлична, защото така ще се намали потокът на отпадъци за депониране и ще се увеличи срока за използване на Депото.

Знае се, че ТЕЦ в София работят на газ, поради което инсинерирането е неприложимо.

А.2.24. Алтернатива 4 е с най-висок рейтинг, базиран на предимствата, свързани с малката необходима площ, независимост от пазара, получаване на енергия и ниски експлоатационни разходи. Общите разходи също са ниски. Алтернативата е оптимизирана по отношение на оползотворяването на енергията, но следва да се доработи по отношение на рециклируемите отпадъци, преди подаването им в инсинератора.

Основен недостатък са опасните отпадъци от пречистването на димните газове, класифицирани като опасни, за които стои посочения в алтернатива 3 проблем за Депо за опасни отпадъци.

Вижда се, че и 4-те алтернативи, предложени от Консорциум „Фихтнер” и фирмата на Ботю Табаков „БТ-Инженеринг”, имат неприемливи недъзи, поради фетишизирането на инсинерацията като единствен метод.

А.2.25. Посочените алтернативи са обсъдени от Комитета за управление на проект „Управление на битовите отпадъци на СО”, сформиран със Заповед на Кмета на Столична Община, който приема реализацията на инвестиционното предложение в Алтернатива 2 – Механо-биологично третиране на смесеносъбрани битови отпадъци и Компостиране на отпадъци от паркове и градини („зелени отпадъци”) и разделно събрани биоразградими отпадъци от големи търговски обекти (хранителни остатъци). Ето защо, тази алтернатива е формулирана като инвестиционно предложение за „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична Община”.

И нито дума тук за брикетите, които на практика са в основата на Алтернатива 2 – недостатък на авторите на ДОВОС или опит за завоалиране на истината. Или излиза, че ДОВОС се прави, за да се оправдае вече формулирано решение като инвестиционно предложение. Т.е. потвърждава се публично изказаното твърдение на кмета Бойко Борисов, че ОВОС е „парче хартия”.

А.2.26. Стр. 220. Най-чувствително е замърсяването в землищата на Бухово и Сеславци - 100% от земеделските земи са замърсени. Следват землищата на: Григорево - 99,75%; Мусачево - 98,84%; Яна - 97,7%; Кремиковци - 97,2%; Желява - 88,4%; Горни Богров - 86,4%; Челопечене - 76,9%; Ботунец - 73,8%; Елешница - 72,1%; Столник - 45,11% и Долни Богров - 41,8%.

Данните са опит за „омекотяване” на изнесеното в друг ДОВОС – на Общия устройствен план на София, вероятно за да се омаловажи кумулативния ефект за района от реализацията на това инвестиционно предложение.

А.2.27. Стр. 231. Анализът на данните за замърсяването на почвите от територията на Софийското поле с тежки метали показват, че около 83 - 87% от земите са замърсени над ПДК и около 13 - 17% от тях съдържат концентрации, които са между фона и ПДК. Това показва, че в резултат на комплексното въздействието на различните източници на емисии са настъпили изменения в химичен състав и свойства на естествените почви, които при една по-подробна класификация и картиране биха могли да се отнесат към антропогенизираните.

След подобна оценка остава неясно защо авторите на ДОВОС не предлагат отпадане на този гъсто населен район от това инвестиционно предложение.

А.2.28. Стр. 279. Редица изследвания на здравното състояние на населението на района, провеждани през последното десетилетие показват, че няма данни, които да определят ясно по-висока честота на общата заболеваемост.

Това е един абсолютно манипулативен извод в този ДОВОС. Абсолютно разминаване с друг ДОВОС – на Общия устройствен план на София.

А.2.29. Стр. 285. Населените места в района на ”Яна-Садината” са определени като ”горещи точки” по отношение на опасностите за здравето на населението, свързани с дейностите в ”Кремиковци” АД.

И въпреки този свой извод, авторите на ДОВОС го обричат на ново екологично натоварване, защото се подчиняват на „императорското” решение на Комитета за управление на проект „Управление на битовите отпадъци на СО”, сформиран със Заповед на Кмета на Столична Община, който предварително е формулирал схемата и какво ще кажат авторите на ДОВОС(„парче хартия”) с техните изводи, няма да е от значение за съобразяване от СО.

А.2.30. Стр. 286. При децата от 0 до 17 годишна възраст водещи са болестите на дихателната

система, следвани от болестите на кожата и подкожната тъкан и на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм. При лицата над 18 години на първо място по честота са болестите на дихателната система, следват болестите на кожата и подкожната тъкан и новообразуванията.

Виж нашия коментар към предната точка.

А.2.31. Стр. 311. Замърсяването ще бъде постоянно и кумулативно, но незначително на фона на общото замърсяване от „Кремиковци” АД.

Учудващо нелогичен и антихуманен извод на авторите на ДОВОС. Отново виж нашия коментар към т. А.2.29.

А.2.32. Стр. 334. Не се очаква допълнително неблагоприятно въздействие на неприятни миризми и опасни вещества върху обитателите на селата Яна, Горни Богоров, Григорево, Столник и Мусачево. Те се намират на разстояние над 1000 m от площадката, предвидена за реализация на инвестиционното предложение.

Стр. 335 4.14. Хигиенно-защитни зони. Според Наредба № 7 от 25.05.1992 г за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда на МЗ (ДВ. бр. 46/1992, изм.доп. ДВ бр. 46/1994 г, ДВ. бр. 89 ,101/1996 г, ДВ. бр. 101/1997 г, ДВ. бр. 20 и 41/1999 г, ДВ бр. 40/2002 г), Приложение № 1 към чл. 4 и чл. 6: т. 340. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 1999 г.) Депониране на неопасни отпадъци с ежедневно запръстяване -1000 m.

Изразяваме категоричното си несъгласие с този извод относно прилагането в случая на Наредба № 7. Необходимо е вместо цитираната т. 340, да се приложи ограничението на т. 335. Депониране на неопасни отпадъци с периодично запръстяване – 3000 m. Няма на нито едно депо в България подобно изпълнение - „ежедневно запръстяване”, а навсякъде то е „периодично”, включително и на депото „Суходол”. Тогава две населени места попадат в хигиенно-защитната зона от 3000 m спрямо м. “Садината-с. Яна” – това са с. Яна - на 1000 m и с. Григорево – 2500 m. За компоста хигиенно-защитното отстояние от 2000 m ще бъде нарушено за с. Хан Богров – 1400 m и с. Горни Богров – 1800 m, на граничната стойност са отстоянията до с. Равно поле - 2000 m и с. Мусачево – 2000 m.

А.2.33. Стр. 336. 4.15. Дискомфорт. БИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ - Известно е, че твърдите битови отпадъци са подходяща среда за развитие на микроорганизми (бактерии, бацили, дрожди, плесени, спори). Те са източници на разнообразни инфекциозни заболявания, предимно на стомашно-чревната, дихателната система, лигавиците на устната кухина, очите и кожата. Микроорганизмите и предимно – плесените, са доказани сензибилизатори. Предизвикват алергични болести от типа на ринит, фарингит, спастичен бронхит, алергичен конюнктивит, бронхиална астма, а в тежки случаи – белодробна фиброза, хронична екзема или контактна уртикария.

Важни признания от авторите на този ДОВОС, за разлика от ДОВОС от преди месец, където колектив с ръководител Ек. Гюлеметова отричаше за депо „Суходол” наличието на подобен дискомфорт, но срещу който гражданите бурно свидетелстваха при заключителното обществено обсъждане в залата на СО.

А.2.34. Стр. 380. Предлагаме на членовете на ЕЕС на РИОСВ-София да одобрят инвестиционното предложение на Столична Община за изграждане на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична Община” - за площадки „Яна-Садината” и „Хан Богров”, поради посочените по-горе обобщени изводи и констатации.

Инвестиционното предложение на Столична Община за „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци” съответства и на изискванията в Програмата за прилагане на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците, според която прилагането на предварително третиране е задължително изискване на директивата. Предварителното третиране на битовите отпадъци, следва да бъде разглеждано едновременно с прилагането на изискванията за биоразградими отпадъци.

Приемаме предварителното третиране като задължително изискване на Директива 1999/31/ЕС, едновременно с прилагането на изискванията за биоразградими отпадъци, но НЕ ПРИЕМАМЕ инсинерацията като фетишизирана технология в този ДОВОС и в това предопределено инвестиционно предложение.

РАЗДЕЛ Б. Предложение за решения от компетентния орган.

ПРЕДЛАГАМЕ на основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда и чл. 19, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Компетентният орган МОСВ да вземе решение по чл.18, ал. 1 от Наредбата, като приложи чл.19, ал. 2, т. 1 и т. 3 на същата Наредба - с плана за изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия не се гарантира спазването на нормите за качество на околната среда и са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение, с което ДА НЕ ОДОБРИ осъществяването на така формулираното инвестиционно предложение на Столична община Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”.

Приложение: Протокол No 6.2-3.220 / 26.07.2002 г. на „Евротест – Контрол” АД

Това становище е подкрепено от още няколко граждански формации

http://money.ibox.bg/news/id_1103442340 Пише за него във вестник "Пари" от 13 ноември

петък, 7 ноември 2008 г.

МОСВ Е ИЗДАЛО РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ИЗГАРЯНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ В ЦИМЕНТОВИТЕ ЗАВОДИ

MОСВ издало разрешителното за изгаряне на автомобилни гуми, пластмаси и животински отпадъци на фирма “Холсим България” АД, което води до жестоки и непоправими последствия - отделените опасни диоксини се натрупват в мляко, месо, яйца и тровят жителите на с.Бели извор, Власатица, Краводер, Пудрия, гр.Враца


Министерството на околната среда и водите издава Комплексно разрешително № 75 / 2005 за „изгаряне на автомобилни гуми, месокостно брашно и “сортирани” (?!) битови отпадъци като допълнително гориво” – намалени са разходите за енергия на фирма “Холсим България”АД , но са застрашени животът и здравето на живеещите в селата Бели извор, Власатица, Краводер, Пудрия и гр.Враца - преди всичко на децата.

Настояваме МОСВ да преразгледа Комплексно разрешително № 75 / 2005 за изгаряне на отпадъци, съгласно чл.124 / ЗООС, поради следните нарушения:

1. Незаконосъобразни действия при оценка на предложението – не е създадена информационна система за най-добри налични техникив противоречие на Наредба за издаване на комплексни разрешителни (чл.3, ал.1) и в нарушение на закона /ЗООС/:

чл.120 (5) Министерството на околната среда и водите следи развитието на най-добрите налични техники и поддържа информационна система за тях

- данни за “най-добрите налични техники” са необходими, особено на инвеститорите;

- без информация за други налични техники, всяко предложение става “добро”, защото е единствено т.е за всяко предложение е гарантирано разрешение;

Така изключително вредното изгаряне на боклук, наречено“оползотворяване на отпадъци”, става “най-добрата налична техника” и... получава разрешително,

а според определението по ЗООС, “най-добра техника” е най-ефективната техника за постигане на висока степен на опазване на околната среда”.

2. Разрешението противоречи на европейските изисквания за управление на отпадъци - Стокхолмската конвенция за устойчиви органични замърсители (Приложение B, част V) и Националната стратегия за “достигане допустимите норми и високо качество на околната среда в населени места до 2010 г” (т.2.1.2), като пренебрегва фактите:

- при горене на гуми, пластмаси и животински отпадъци се отделят над 400 вида органични замърсители, „мръсната дузина” от 12 изключително вредни диоксини и фурани - 2,3,7,8-тетрахлор дибензо-р-диоксин е 3-та по сила отрова, 1000 пъти по-отровен от стрихнина, а смъртоносната доза се измерва в микрограми; www.econ.bg/news/article135290.html

- опасните диоксини се разрушават над 1300 градуса C, а температурата в пещта е над 1000; www.dnevnik.bg/show/?storyid=382526 ; www.chudesa.net/?p=statia&statiaid=2250;

- отровните диоксини не се контролират – МОСВ и РИОСВ твърдят, че “няма замърсяване”, а в действителност - няма апаратура и скъпоструващите анализи ( 1700$ за проба, няколко хиляди за емисии) се организират 2 пъти / год от фирма “ХОЛСИМ“;

- със или без разрешение (чл.73/ЗУО) “Холсим” гори австрийски опасни отпадъци !?

3. Повишен е риска за живота и здравето на децата в противоречие на европейските изискванията за устойчиво развитие - да не се ощетяват бъдещите поколения”:

- според Центъра за опазване на общественото здраве:

“Диоксините попадат в човешкия организъм посредством вдишване на въздух и прахови частици, дермална абсорбция, замърсена почва, замърсена храна.

Попаднали веднъж в организма, диоксините се натрупват в мастната тъкан и остават там завинаги. По време на бременност, те се мобилизират и попадат в майчиното мляко и оттам - в новородените. Не е известен начин за пълно прочистване на организма.

За децата, родени от майки, вдишвали диоксини, има опасност да се появи забавено физическо и умствено развитие, имат по-голяма склонност към разболяване.

Въпреки зачестилите случаи на малформации и спонтанни аборти в Северозападна България, няма Регистър на новородените деца с аномалии.

Диоксините оказват влияние на репродуктивната способност, увреждат имунната система, кожата, разрушават нервната система, поразяват бъбреците, стомаха, черния дроб, зачестява появата на тумори, рак на млечната жлеза, спонтанни аборти, диабет, алергии”; www.bluelink.net/bg/bulletins/ecopolis7_2002/1_os7.htm

- диоксините „съдържат отдалечени ефекти за бъдещото поколение”...

Според Националната програма за управление на отпадъци ( 3.1.1.), точно МОСВ е „отговорно за разработване и изпълнение на националната политика за управление на отпадъци,… за разработване и прилагане на законодателството …”

А кой е отговорен за НЕизпълнението, НЕприлагането, за НЕпоправимите последствия?!

Очакваме компетентните органи да предприемат необходимите мерки за прилагане на българското законодателство и ратифицираните конвенции, за да отпаднат съмненията за корупция, престъпна некомпетентност, липса на морал, безхаберие, безотговорност....

Настояваме за върховенство на закона, настояваме държавата да осигурява “правото на здравословна околна среда”, съгл. Конституцията на РБ (чл.55) и да се съобрази с ратифицираната 1991г, Конвенция на ООН за защита правата на детето (чл.24):

“ Вземайки под внимание опасностите и риска от замърсяване на околната среда, държавата предприема подходящи и ефикасни мерки с цел да не допуска вреди за здравето на децата, да намали заболеваемостта и смъртността....”

Инициативен комитет - Враца