четвъртък, 17 септември 2009 г.

С парите на европейските данъкоплатци по САПАРД се трови град в България

Снимка-3

Снимка-2

Снимка-1


Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл
17-09-2009 
 
Петър Пенчев
Зам.-председател на Национално движение „Екогласност”
и председател на Секция Монтана

Пламен Димитров
Съпредседател на Гражданско движение „Културно-историческо
наследство и мемориални паметници”


До
Жозе Мануел Барозу
Председател на Европейската комисия

  
Относно: България – С парите на европейските данъкоплатци по САПАРД се трови Монтана

Уважаеми господин Барозу,
Най-напред позволете сърдечно да приветстваме Вашето избиране за втори мандат начело на Европейската комисия. Ние, като представители на гражданското общество в България, сме благодарни за Вашите досегашни усилия за чуване гласа на гражданите и тяхното увличане за участие в екологичната политика. Свободните граждани на България и занапред ще виждат в лицето на Европейската комисия в Брюксел нашето задгранично истинско правителство, с очаквания за помощ при опазване на околната среда и предпазване от рисковете за здравето на хората.

На 03.08.2009 г. Ви информирахме за нашия сигнал до Главния прокурор и до Министър-председателя на РБългария, относно дългогодишното обгазяване на град Монтана от птицекомбинат на олигарха Христо Ковачки-фирма “Поултрипродъктс” ЕАД и друг - на депутата от ГЕРБ Димитър Аврамов-фирми “Гала” ООД и “Игал” ООД.
Получихме на 03.09.2009 г. отговор от Министерството на околната среда и водите, в който се признава за съществуването на “неприятни миризми” в областния град, но се “прехвърля топката” към кмета на Община-Монтана, Министерството на земеделието и Министерството на здравеопазването, което безхаберие на българските власти спрямо гражданите, продължава много над 20 години.
Нещо повече, след проверка на 10.09.2009 г. от държавни експерти на място, във фирма “Игал” ООД – Монтана, същите се опитаха да ни заблудят, че депото е вече запръстено, т.е. било напълно ликвидирано. Веднага обаче ние отидохме и фотографирахме истината – от приложените снимки/Снимка-2 и Снимка-3/ се виждат голямото депо с горящи органични отпадъци и почернелият комин с неспирен тъмен пушек. Знае се, че подобно изгаряне на органични вещества представлява голям риск за много опасни болести при човека – рак на съединителната тъкан, на белите дробове, на черния дроб; заболявания на дихателните пътища; сърдечни проблеми; алергии; нарушения на имунната система, както и вродени аномалии.
За другата, замърсяваща с миризми Монтана, фирма “Поултрипродъктс” ЕАД, Районната инспекция по околна среда и води(РИОСВ) – Монтана, е констатирала за пореден път на 06.09.2009 г. продължаващото незаконно депониране на остатъци от пилета и яйца. Но … какво от това?! Гражданите на Монтана от дълги години се тровят от неприятните миризми!

Изненадани сме от факта/Снимка-1/, че фирма “Игал” ООД – Монтана е изградила този птицекомбинат с парите на европейските данъкоплатци, финансирането е по Програма САПАРД на Европейския съюз. Ние с възмущение питаме:
- Как е построен този обект по САПАРД в чертите на града, когато нормативите изискват да е на поне на 3000 метра отстояние от селищната среда?
- Допустимо ли е с парите на Европа да се тровят български граждани от голям град в Северозападна България?
- Вярва ли някой, че на депутата от управляващата ГЕРБ ще бъде наложено наказание и връщане на взетите пари от европейските данъкоплатци, когато всички останали разплащания по САПАРД бяха разблокирани и същият скоро ще вземе нови европари(“Обектът се изпълнява”, пише на табелата от Снимка-1)?
- Дали управляващата партия ГЕРБ истински е била защитила шестмесечния кредит на доверие, даден й на 10.09.2009 г. от Европа, за харчене на европейските пари?

Очакваме задграничното правителство на България – в лицето на Европейската комисия, да се намеси решително за спиране на този екоцид върху българските граждани в Монтана.

Приложение: 1. Писмо № 03-00-544/03.09.2009 г. от МОСВ до НД “Екогласност”.
2. Снимка-1 – Табела на САПАРД.
3. Снимка-2 – Депо на фирма “Игал” ООД.
4. Снимка-3 – Комин във фирма “Игал” ООД.

С уважение:
 / Пламен Димитров / / Петър Пенчев /

вторник, 8 септември 2009 г.

МОСВ - безхаберно към тровенето на Монтана


Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Съобщение за медиите
08.09.2009 г.
 
По повод изпратения на 03.08.2009 г. от Национално движение „Екогласност” и Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”-Монтана, сигнал до Главния прокурор и до Министър-председателя, с копие до Председателя на Европейската комисия, относно дългогодишното обгазяване на град Монтана от птицекомбинатите на олигарха Христо Ковачки и депутата от ГЕРБ Димитър Аврамов, зам.-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева, отговаря с писмо от 03.09.2009 г. (следва пълният текст):
„Регионалната инспекция по околната среда и водите(РИОСВ)-Монтана, осъществява контрол на цитирания обект относно спазване изискванията на законодателството в областта на опазване на околната среда. В тази връзка експерти на РИОСВ-Монтана, са извършвали многократно проверки на обекта. За периода 2003 г. до настоящия момент, за констатирани нарушения са съставени 12 бр. акта и от директора на инспекцията са издадени общо 12 бр. наказателни постановления. Със заповед № С-6-137/24.03.2005 г. на директора на РИОСВ-Монтана, на дружеството („Поултрипродъктс” ЕАД, свързано с Хр. Ковачки – б.а.) е наложена санкция по показател „неприятни миризми” по реда на Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми.
Предстои да бъде извършена нова комплексна проверка на обекта от експерти на РИОСВ-Монтана, съвместно с представители на Регионалната ветеринарномедицинска служба(РВМС)-Монтана.
Относно въпросите, повдигнати във Вашето писмо, касаещи прилагането на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда и депото за странични животински продукти, Ви информирам, че компетентни са Регионалната инспекция по опазване на общественото здраве(РИОКОЗ)-Монтана и РВМС-Монтана.
Обект „Гала” ООД-Монтана(собственост на депутата от ГЕРБ Д. Аврамов – б.а.), не ползва отреденото от общината депо за странични животински продукти. Същите се извозват до екарисажа в гр. Шумен, по силата на сключен договор с „Брамас-96”АД-Шумен. В последен етап на изграждане е обект „Маслобойна”, за който е дадено предписание от експертите на РИОСВ-Монтана, за недопускане запалване/самозапалване на отпадъчните слънчогледови люспи”, завършва отговора на МОСВ, изпратен с копие до г-жа Румяна Бъчварова, началник на Кабинета на министър-председателя.
Петър Пенчев – зам.-председател на НД „Екогласност”, протестира срещу подобно формално признание от МОСВ за замърсяване на околната среда в Монтана, с риск за здравето на хората, но без решаване на дългогодишния проблем и от прехвърлянето на отговорностите от министерство към министерство и в новото правителство, при което отново се доказва безхаберието на държавата към продължаващото тровене на монтанчани от тези две предприятия, разположени в явно нарушение на санитарно-защитната зона – едното е на 160 метра при норматив 3000 м., а другото е в самите черти на града.
Не можем да приемем този отговор на зам.-министър Манева, защото сме свидетели на опита на поредните български управляващи да прикриват престъпления на близки до тях бизнесмени и затова нашата надежда е, както на бащите ни от времето на тоталитаризма преди 20 години, борбата ни да доведе до намесата на задграничното българско правителство – днес това е Европейската комисия в Брюксел, с което да се спаси Монтана от екогеноцид, заключават от двете граждански сдружения.

вторник, 1 септември 2009 г.

В Трудовец държавата сплашва гражданите, искащи чист въздух


Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. № 09-01/01.09.2009 г.

До Жозе Мануел Барозо
Председател на Европейската комисия

До Йежи Бузек
Председател на Европейския парламент

З А Я В Л Е Н И Е
от Гражданско сдружение ,,За чиста природа”, представлявано от инж. Кольо Колев - председател
oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател

Относно: България – Депо за битови отпадъци в нарушение на санитарно-защитната зона за селищната среда и публични заплахи от държавни власти срещу представители на засегнатата общественост

Уважаеми господин Барозо,
Уважаеми господин Бузек,
На 24.08.2009 г. Гражданско сдружение ,,За чиста природа”, с. Трудовец, община Ботевград, изпрати до еврокомисар Данута Хубнер документи за изграждането на Депо за битови отпадъци в землището на с. Трудовец, от които е видно нарушението на Закона за опазване на околната среда и на Наредба 7/26.05.92 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, поради неспазване на необходимата норма от 3000 метра отстояние от селищната среда - спрямо гр. Ботевград, с. Трудовец и с. Скравена.
В същото време се налага да привлечем Вашето внимание върху нашата силна обезпокоеност като граждани, от все по-опасните публични заплахи на представителите на държавната власт – кмета на община Ботевград Георги Георгиев и кмета на с. Трудовец Веселин Драганов, отправяни срещу членовете на гражданското сдружение.
На 12 юли 2009г. по ТВ ,,СКАТ’’ в едночасово предаване в рубриката ,,Зад фасадата’’, членове на Гражданското сдружение ,,За чиста природа” отговаряха на журналистически въпроси относно протестите. На живо, в ефир, кметът на Трудовец – Веселин Драганов отправи заплаха към председателя на Сдружението – инж.Кольо Колев с аругантни изрази (,,Ще ти се стъмни!’’), а членовете на инициативния комитет обвини в лъжи и им даде обидни квалификации.
Стилът на кмета на общината Георги Георгиев е чрез заплахи да заглушава всякакъв вид гражданска активност. На обществени места: Общински съвет Ботевград, събрание в село Скравена, той заявява, че председателят на Гражданското сдружение ,,За чиста природа” – инж. Кольо Колев, ще бъде ликвидиран икономически и физически, а след това ще последва същото и другите членове на Управителния съвет на Сдружението. За 6 години управление кметът Георгиев е показал, че заплахите му не са празни фрази.
НАСТОЯВАМЕ Европейската комисия да се запознае по-отблизо с процедурата относно изграждане на Депо за битови отпадъци в землището на с. Трудовец, като в същото време изиска от държавните власти НЕЗАБАВНО да спрат недопустимите заплахи от горепосочените кметове срещу представителите на засегната общественост – членове на Гражданско сдружение ,,За чиста природа”, с. Трудовец.
НАСТОЯВАМЕ Европейският парламент да изиска отговори от Европейската комисия по повдигнатите от нас с тази петиция въпроси, защото службите на Комисията трябва да следят и за спазването на всички изисквания, установени с екологичното законодателство на Европейската общност, необходими да се гарантира висока степен на опазване на човешкото здраве и околната среда.
Приложение: 1. Протестна подписка от 2700 души от с. Трудовец и 500 души от с. Скравена.
2. Снимки – 3 броя, от протеста в с. Трудовец на 13 юни 2009 г. срещу изграждане на депото.

С уважение:
Кольо Колев
Петър Пенчев