вторник, 20 април 2010 г.

Къде отиват парите от енергетиката и защо не стигат до онкоболните в България?

Изх. № 04-20/20.04.2010 г.
 
До Йежи Бузек – Председател на Европейския парламент
До Жозе Мануел Барозу – Председател на Европейската комисия
До Турберн Ягланд – Генерален секретар на Съвета на Европа
Копие: До народните представители от 41. Народно събрание
 
Д Е К Л А Р А Ц И Я
oт Национално движение „Екогласност”

Относно: Къде отиват парите от енергетиката и защо не стигат до онкоболните в България?

Уважаеми господин Бузек,
Уважаеми господин Барозу,
Уважаеми господин Ягланд,

Преди един месец по повод статията “Източна Европа ще предостави площадка за съхранение на ядрени отпадъци от Европейския съюз”, публикувана в британския в-к Таймс, Национално движение „Екогласност” в нарочна Декларация изложи позиция за неприемане на инициативата за регионални хранилища, по която работи и България.
В изпратената Ви Декларация Изх. № 03-01/01.03.2010 г., ние акцентирахме върху корупционното влияние на ядреното лоби, което подкрепяно от политически лидери и партии, харчи значими средства от специалните фондове за извеждане от експлоатация и за съхранение на радиоактивните отпадъци от АЕЦ ”Козлодуй”, за манипулативни кампании върху неинформираното население – доскоро със скъпоплатени акции за повторното пускане на спрените 1-4 блокове от АЕЦ; днес - за изграждането на хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци в североизточния край на унищожената плодородна житница “Златия” - край с. Хърлец, община Козлодуй: “Училище-човек и радиация. Естествената и изкуствената радиация. Радиоактивните отпадъци и опазване здравето на хората и околната среда”; “Площадни панаири в селата около Козлодуй”; “Детски конкурси за децата 6-10 години от Община Козлодуй на тема - Нашето зелено бъдеще”; “През музиката и танца, към разбиране за грижата – за пенсионерите от Козлодуй”; “Празник на меда – от региона на Козлодуй”; “Задгранична екскурзия до Испания за кметове и общински съветници от населените места около Козлодуй”. Тези незаконни харчове разкрихме от доклад – техническо задание за ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци, разработен от Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”/ДП ”РАО”/ през есента на миналата година.
Тъй като все още не сме получили отговор на горния наш сигнал до Вас, добавяме нов факт за продължаващите разхищения, който сигурно е достоен за съжаление. Прилагаме от сайта на ДП “РАО” - http://www.dprao.bg/?act=news&do=detailed&id=104 , публикация с фотографски документи, доказващи използването на предоставените средства от джоба на европейските данъкоплатци, за гуляи и софри вместо за ядрената безопасност по демонтаж на блоковете и за хранилище на отпадъците.
На снимката: Г-н Борис Пеков – Изпълнителен директор на Държавното предприятие “Радиоактивни отпадъци”, заедно с г-н Димитър Ангелов - шеф на АЕЦ "Козлодуй", с чаша в ръка отмятат поредното мероприятие за софра с държавни средства, този път на декемврийския празник “Никулден” с рибарите край р. Дунав


Сигнализирана за широко известната вече и в Европа, корупционна практика в българската енергетика, съпредседетелката на Фракцията на Зелените в Европейския парламент Ребека Хармс поиска всичките 300 милиона евро от поредното наливане на пари от Европейския съюз в България да бъдат използвани строго целево - за окончателно извеждане от експлоатация на реакторите. Не ни изненада активността на президента Георги Първанов, който успя в Брюксел на 23.02.2010 г. да саботира загриженото за ядрената безопасност на поколенията, предложение на г-жа Хармс.

Независимо от височайшето покровителство на енергийната олигархия у нас, НАСТОЯВАМЕ за намеса на европейските институции за спиране течовете на финансови средства, особено на фона на разкритите по сигнала от НД „Екогласност” далавери при износа на ток за над 400 милиона евро и някои последващи действия на днешните управляващи за забавяне съобщената в медиите от Софийска градска прокуратура готовност за внасяне на обвинителен акт в съда срещу разкрита енергийна мафия.
ИСКАМЕ отклонените и прахосани от ДП ”РАО” за Пи аР-мероприятия, стотици хиляди лева да бъдат възстановени от виновните длъжностни лица и пренасочени към Фонда за лечение на онкоболните наши сънародници – голямата част от тях жертви на радиацията.

В тази връзка е жалко, че във внесения от Министерския съвет в Народното събрание на 02.03.2010 г., законопроект за изменение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, в чл. 3, ал. 2, т. 5 са надделели безцеремонното безхаберие към човешкото здраве и наглостта на ядреното лоби: “облъчването с йонизиращи лъчения на персонала и населението се ограничава и се поддържа на възможно най-ниското разумно достижимо ниво”.

събота, 17 април 2010 г.

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ НА СЕВЕРНИЯ ПАРК

Вестник "София север" и еко-сдруженията "Еко Мрамор" и "Връбница-Надежда" с логистичната подкрепа на Инспектората към Столична община организираха
на 17 април,събота от 10 до 14 часа
ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ НА СЕВЕРНИЯ ПАРК


В инициативата се включиха ученици от близките училища : 74-то СОУ "Гоце Делчев", 153-та профилирана гимназия "Неофит Рилски", 61-во ОУ "Св. св. Кирил и Методий", а съшо и граждани с децата си.

В на пръв поглед доста чистия парк бяха събрани над сто чувала отпадъци, изхвърлени в гората, а също така бяха разчистени две нерегламентирани бунища.

Най-отличилите се десет деца ще бъдат наградени с 1 чяс безплатна езда на конната база в с. Войнеговци/когато се затопли времето/. На всички останали бяха раздадени сандвичи и минерална вода.
Спонсори са вериги супермаркети "СВА" и "КОМЕ".

Идеята е тази добра инициатива да се превърне в традиция и все повече граждани поне два пъти годишно да излизат сред близката природа за да я приведат в този изряден вид, в който желаят да я ползват и да и се радват.
вторник, 13 април 2010 г.

НАТО да спаси Монтана и „Гражданска защита” от опасно депо по ИСПА

Тръбата за инфилтрата, идващ от депо Монтана до лагуните край р. Огоста

Инфилтрат край р. Огоста, срещу „Гражданска защита”


Лагуните с инфилтрат, р. Огоста, вляво е „Гражданска защита”


Лагуна с инфилтрат край р. Огоста, срещу „Гражданска защита”


Край на лагуните, р. Огоста, овце на паша, в чертите на град Монтана


Изх. № 04-13/13.04.2010

До Рагнар Бо – председател на Комитета за Гражданска защита при НАТО
До Жозе Мануел Барозу – председател на Европейската комисия
/на Ваше първо писмо ELARG/A2/BC D(2005) 7091 от 09.12.2005 г. и наше последно писмо от 05.01.2009 г./
До Тиери Кретен – директор “Разследвания и операции” в Служба ОЛАФ към Европейската комисия

ИСКАНЕ за НАМЕСА

oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от зам.-председателя Петър Пенчев – председател на Секция Монтана, GSM +359887525032 и
от Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”, представлявано от Пламен Димитров – съпредседател


Относно: НАТО да спаси Монтана и „Гражданска защита” от опасно депо по ИСПА

Уважаеми господин Бо,
Уважаеми господин Барозу,
Уважаеми господин Кретен,

Преди един месец в Монтана г-н Рагнар Бо, председател на Комитета за гражданска защита към Старшия комитет за гражданско-аварийно планиране и заместник-ръководител на Евроатлантическия координационен център на НАТО за реагиране при бедствия, обяви, че Националният учебен център на Гражданска защита ще стане Регионален обучителен център на НАТО за обучение на кадри по ядрена, химическа и биологическа защита.
На 30.03.2010 г. екип от Национално движение „Екогласност” и Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници” по сигнал на граждани засне край десния бряг на р. Огоста, вътре в чертите на град Монтана – на 1200 метра срещу учебния център/прилагаме документални снимки/, над 8 декара замърсявания от изливания инфилтрат на Градското(съгласно документите от процедурата ОВОС, но прекръстено с документна измама в Регионално, за да се излъже Европейския съюз и да се вземат парите по ИСПА) депо за отпадъците, в което НЕЗАКОННО от 2006 г. се депонира и боклука от съседни 12 общини. След това ние установихме, че изградената локална пречиствателна станция(ЛПСОВ) на това депо, струващо на данъкоплатците над 9 милиона евро, играе само формална роля - отнема амоняка от инфилтрата, но не и биологичните и химични замърсявания. Според така наречения хвалебствено „европейски” проект, отпадъчните води след ЛПСОВ трябва да се насочат обратно върху боклука - за оборотно оросяване на тялото на депото, или пък да се изпращат вече в Градската пречиствателна станция, но вместо това НЕЗАКОННО мръсният инфилтрат се излива край р. Огоста, на отсрещния бряг на реката точно срещу „Гражданска защита”, където за куриоз ще се обучават спасители от НАТО по същите замърсявания - биологическа и химическа защита.
Няма извършени изследвания за състава на разливания инфилтрат край и в р. Огоста, но ние разполагаме с данните от сертифицирана лаборатория за известното подобно сметище за битови отпадъци, това в кв. Суходол на София, от които е видно голямото съдържание в отделяния инфилтрат на опасни за околната среда и здравето на хората отрови – Стронций-112 пъти над нормите, Титан-76 пъти, Ванадий-46 пъти, Бисмут-15 пъти, Арсен-13 пъти.
При изпускането на по-големи водни маси от язовир Огоста, тези отрови от лагуните ще се наслагват върху заливната тераса по поречието на р. Огоста и ще замърсят плодородни обработваеми земи на още 16 селища, като пренесат от опасните отрови за човешкото здраве.
От края на 2005 г. започнахме да уведомяваме Европейската комисия за някои неуредици при това депо, финансирано с парите на европейските данъкоплатци по програма ИСПА:

- депото продължава да функционира, въпреки че след запалването му през м. октомври 2005 г., откогато за първи път информирахме с документални снимки лично г-н Жозе Барозу, не бе подменена изгорялата защитна мембрана на клетка № 1 и по-голямата част от отделяния инфилтрат от вече запълнената клетка, отива директно в почвата, а не в ЛПСОВ;
- с решение № 12471 от 19.11.2008г. Върховният административен съд на Р България по наша жалба обяви за невалидно издаденото от Министерството на околната среда и водите(МОСВ) комплексно разрешително за депото, поради неспазена хигиенно-защитна зона за две населени места и липсата на оценка от Министерството на здравеопазването. След това решение на съда депото работи НЕЗАКОННО - прикривано от мълчанието на всички власти;
- въпреки че близките до депото големи села Николово и Крапчене не могат да бъдат изселени, с решение № 42-ПР от 28.12.2009 г. МОСВ прие ново лъжовно инвестиционно предложение на Община Монтана за “цялостно изграждане на инфраструтурата” в изграденото вече депо и за изграждане на изцяло завършените вече “клетки №№ 1, 2, 3 и рекултивация на старото сметище”, независимо че тези работи са били завършени и приети от МОСВ и Общината с подписан Акт-16 до 2006 г. по програма ИСПА за над 9 милиона евро, които средства обаче, след решението на съда от 19.11.2008 г. се доказва, че са изхарчени не за екология, а за концентрирано замърсяване на околната среда и създаване на дългогодишен риск за здравето на хората.

Без резултат останаха проверките за депото в Монтана по нашите няколко сигнали до българските власти – Прокуратура и Правителство.
За съжаление, даже и екс-еврокомисарят по регионална политика г-жа Данута Хюбнер дойде в Монтана през 2007 г. по нашите сигнали до ЕК, но не пожела да се срещне с наши представители, а се включи в предизборната борба на кмета Златко Живков за третия му мандат, заявявайки пред Българска Национална телевизия: „Убедих се, че вашето депо не мирише и няма основание гражданите на град Монтана да недоволстват!”. Това бе пряка подкрепа от еврокомисаря за известната на монтанската общественост корупционна практика с евросредства на местната олигархия около кметската власт, която изпраща лъжовни информации до Брюксел – както в този случай депото го обявяват пред програма ИСПА за Регионално без задължителната процедура по ОВОС.

Като представители на засегнатата общественост (съгласно Конвенцията от Орхус за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда), ние вече сме подложени на безпрецедентна политическа репресия за стъпкване на нашето достойнство - на 01.03.2010 г. председателят на Пето отделение към Върховния административен съд издаде разпореждане срещу нашето обжалване на горното решение № 42-ПР от 28.12.2009 г. на МОСВ с мотив, че регистрираната в съда отпреди 20 години НД „Екогласност”(първата екологична НПО в България и водила до тази година над 45 съдебни екологични дела) не била организация в обществена полза и поради това няма право да обжалва последното лъжовно инвестиционно предложение за този обект с планираната нова измама за още милиони средства от джобовете на европейските данъкоплатци – предстои дело № 4742/2010 пред петчленен състав на ВАС по нашата частна жалба срещу лишаването в България от достъп до правосъдие по въпроси на околната среда, което е недопустимо за Нова Европа в 21-ви век нарушение на правата и конвенциите на цивилизования свят.

Водими от горното, ние повече не можем да вярваме на българските власти и НАСТОЯВАМЕ за Вашата намеса:

НАТО да спаси гражданите на град Монтана от опасните развъдници на отрови, създадени от българските власти с депото, чийто инфилтрат ще застрашава пряко и здравето на обучаваните спасители от “Гражданска защита” на НАТО, край р. Огоста.

Европейската комисия най-после да се произнесе по започналата от 2005 г. и все още незавършена проверка за построеното с измама и незаконно експлоатирано депо в Монтана, финансирано с милиони евро на европейските данъкоплатци.

ОЛАФ да разследва измамите с еврофондовете в Монтана.