четвъртък, 31 май 2012 г.

Гражданско движение за борба със зависимостите

     На 31 май - Световния ден без тютюнопушене (World No Tobacco Day) правозащитници от 8 области, 3 християнски вероизповедания и 4 етноса в България учредиха Гражданско движение за борба със зависимостите.

       Гражданско движение за борба със зависимостите
   Ние, представители на гражданското общество в България, обединени от общи разбирания за здравословен живот, създаваме Гражданско движение за борба със зависимостите.
   Нашата цел е общество освобождаващо се от зависимостите и водещо здравословен живот.
   Предмет на дейност за нашите доброволци е борбата със зависимостите (пристрастяванията) от:
тютюнопушене, алкохолизъм, наркомания, лекарства (медикаменти),хазартни и компютърни игри, работохолизъм, кофеинова, сексуална, хранителна, булимия, шопинг и духовна, изразяваща се в иницииране на обществени нагласи с всички легитимни средства на реалната демокрация, различна степен на участие в превенцията, лечението и реинтеграцията на пациентите.
 Нашата политика е съчетание на здравни и духовни ценности, опит и младост, с приципите на отвореност, диалогичност, научност, човеколюбие и взаимопомощ.
   Съдържанието на нашата дейност се диференцира и индивидуализира съобразно степента на социализация в семейството и училището, състоянието на локалната среда и на местната общност.
   Активната превенция фокусираме към определените рискови групи (таргет групи), в детската и младежка възрастови групи, когато се изграждат моделите на поведение и защита.
   Ключов елемент в нашата младежка програма са инициативите от и за младите.
   В останалите възрастови групи прилагаме практиките за активно дълголетие.
   В етапа лечение на рехабилитация на зависимостите водеща е интеграцията с болничните институции.
   В психосоциалната рехабилитация и ресоциализация на пациентите освободили се от зависимости ще изявим нашата подкрепа и взаимопомощ.
   Нашият модел за борба със зависимостите възниква по естествен път отдолу нагоре като ангажиране на гражданското общество в решаването на проблемите, свързани със зависимостите.
   В рамката на здравословния живот ние сме отворени за сътрудничество в различен формат и конкретност с отделни граждани, неформални групи, неправителствени организации и институции, ангажирани с нашата кауза.
   Борбата със зависимостите е комплексна и представлява процес,  неразривно свързан с аналогичните процеси в Европа и света.
   Kоординационният съвет като ръководен орган представлява Гражданското движение за борба със зависимостите.    

                                КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ

Пламен Димитров - историк, пастор Райко Цеков - ЦАСД в гр.Видин,                    гл.ас. д-р Борис Дренчев - химик в БАН,  свещеноиконом Кирил Данаилов - храм "Св.Петка - стара" в гр.София,  инженер-математик Петър Пенчев,                            о.р. полк. инж.Николай Колевд-р Петко Тонев - ветеринарен лекар, Йордан Яков - планински водач, Николина Нончева - икономист, д-р Красимир Манасиев - ОПЛ и педиатър, Владислав Евтимов - секретар на читалище, Георги Александров - икономист,   Румяна Христозова - рехабилитатор,  Димитър Василев - миньор, Петка Михайлова - акушерка, Иваничка Цонева - учител по математика, Наталия Пекова - технолог по обществено хранене, Христо Цанков - киномеханик, Красимир Димитров - оператор на агрегатни машини, Мария Костадинова - пощенски работник, инж.Иван Ванчев, Иванка Иванова - счетоводител, Йонка Димова - деловодител, Параскева Найденова - хигиенистка, Сашко Найденов - електротехник, Севда Мартинова - шивачка, Сета Паникян - библиотекарка, инж.Иван Тодоров, инж.Ангелина Ангелова - счетоводител, Тошко Цекин – учител, Валя Стефанова-детска учителка.


                                ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕН ЕКИП:

гл.ас.  д-р Борис Дренчев    e-mail: bdrenchev@abv.bg
                   д-р Красимир Манасиев
                   д-р Петко Тонев
о.р. полк. инж.Николай Колев
                 инж. Иван Тенев
             пастор Райко Цеков
                          Тошко Цекин
                          Пламен Димитров


                                ЕКИП ЗА КОНТАКТИ :
Пламен Димитров                                                                                           
е-mail: p_dimitrov_b@abv.bg                   
тел. 096/ 30 33 58                                     
                                                                                                                                                          
Райко Цеков
e-mail: raiko.c@abv.bg
GSM: 0879 46 76 51 ; 0884 03 69 21 ; 0897 85 07 68

понеделник, 7 май 2012 г.

МОСВ крие за ракообразуващите диоксини при 4-дневното обгазяване на Враца

------------------------------------------- 

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. № 05-07/07.05.2011

До Мартин Шулц Председател на Европейския парламент
До Борис Велчев – Главен прокурор на РБългария

С И Г Н А Л

Относно: МОСВ крие за ракообразуващите диоксини при 4-дневното обгазяване на Враца

      Уважаеми господин Шулц,
      Уважаеми господин Велчев,

В продължение на четири дни гъсти облаци дим задушаваха въздуха над цяла Враца и околните села. На 02.05.2012 г. в гр. Враца се запали депо за битови отпадъци на гр. София,  складирани с цел последващо изгаряне в близкия циментов завод “Холсим” в с. Бели Извор. Депото се намира в гъсто населен жилищен район на областния град, на метри от жилищните и администаративни сгради и въпреки това за разположението си е получило всички разрешителни документи от Министерство на околната среда и водите. От нашата проверка на място установихме, че отпадъците не са опаковани плътно както балите в София, а тук са само привързани с тел, като съдържанието на депонирания боклук във Враца е над 90% пластмаса, резултат след сепарирането в столицата на софийския боклук. Или на практика изгоряха над 300 тона пластмаси при по-ниска температура от 1200 градуса, което е гаранция, че са се отделяли свободно в атмосферата канцерогенните диоксини и фурани и тези опасни вещества са вдишвани от нищо неподозиращите граждани.
За жалост, на 03.05.2012 г. 12:00 ч., в обедната централна емисия на новините по държавното радио – програма “Хоризонт”, бе разпространено съобщение от врачанския кореспондент Ива Антонова, че “опасност за здравето на населението няма, потвърдиха от различни институции и посочиха, че измерените показатели за качеството на атмосферния въздух са в норми”, а привечер имаше допълнение: “По последна информация няма превишаване на вредни вещества във въздуха на Враца. Данните са от мобилната станция, разположена в близост до изгорелите бали.

От НД “Екогласност”, възмутени и смутени от лъжливата пропаганда на властите за криене на истината, потърсихме медия, по която да стигне наш спешен апел към врачани: "При ниската температура на горене (под 1200°) и голямото количество боклук, въздухът е отровен с диоксини и фурани. Тези газове са канцерогенни. Затова отправям апел към жителите на Враца да останат в климатизирани помещения, без да вдишват замърсен въздух", каза в "Еко Свят" по РАДИО ВИДИН Петър Пенчев, заместник- председател на Национално движение "Екогласност" - 13:05 ч. на 03.05.2012 г.
МОСВ веднага по същото радио ни контрира публично: ”Според РИОСВ Враца, в атмосферата няма изхвърлени вредни вещества, които да застрашават здравето на хората.” И отново нито дума признание, че в България няма лаборатория и уреди за измерване на ракообразуващите вещества – диоксини и фурани, т.е. МОСВ като държавен регулатор в областта на екологията, в случая прави голословни декларации, чиито лъжи опасно застрашават здравето и живота на потършевшите граждани от гр. Враца и околните села.

МОСВ и на третия ден продължаваше да крие истината, този път в ефира се включи и лично министър Нона Караджова: “Въздухът във Враца е с нормални показатели, увери министърът на екологията Нона Караджова по повод пожара във Враца, който гори трети ден. Запалиха са 130 тона балирани отпадъци. Министър Караджова обясни, че лабораторията на Изпълнителната агенция по околна среда за измерване на въздуха е там, няма рискове за здравето на хората, въпреки неприятната миризма.

             Инж. Тодорка Гергова, директор на РИОСВ-Враца, също скри истината, че мобилната лаборатория не може да мери ракообразуващите отрови – диоксини и фурани, които трябва да й е известно, че са в голямо количество поради силната концентрация на пластмаси в горящия боклук: "Измерените концетрации на вредни вещества в 12 часа, остават в норми, сочат данните от мобилната автоматична станция към Изпълнителната агенция по околна среда". И както в познатата хумореска на Мирча Кришан за краставицата, бодряшки тя повтаряше стойности на девет други вещества - азотен оксид, азотен диоксид, серен диоксид, амоняк, озон, сероводород, метанови въглеводороди, неметанови въглеводороди, въглероден оксид. Но за най-опасните – диоксини и фурани, и тя мълчи като представител на държавната власт от екологичното министерство.

Длъжни сме да отбележим, че това е първото значимо посегателство с увреждане здравето и срещу живота на хората, след отпадане от 17.05.2011 г. на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, което бе инициирано от екоминистър Нона Караджова и осъществено от правителствения кабинет на Бойко Борисов. Наредба № 7 бе последното иззето оръжие от ръцете на гражданите за тяхната цивилизована самозащита, защото в нея имаше категорични изисквания за отдалечено разполагане на подобни опасни обекти и природозащитниците печелеха делата в съда, цитирайки нормативите от наредбата. Престъпна бе услугата за олигарсите и техните лесни печалби, направена лично от Нона Караджова – тя поведе упорита борба за премахване на наредбата, за съжаление получи активната помощ на г-н Карстен Расмусен, заместник-директор на отдела за България в Главна дирекция "Регионална политика" на Европейската комисия, видно от протокола от 08.12.2010 г. на деветото заседание на Комитета за наблюдение по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”, стр. 4.


Уважаеми господин Велчев,
Очакваме да образувате досъдебно производство за привличане под наказателна отговорност по таканаречения “член Шиндаров-Стоичков”* от НК, на длъжностните лица от МОСВ Нона Караджова-екоминистър и Тодорка Гергова­-директор на РИОСВ Враца, които в кръга на служебните си задължения укриха и разгласиха невярна информация за състоянието на околната среда и нейните компоненти. Настояваме този път, за разлика от редица други досегашни наши сигнали до Вас, да не приемете за меродавно мнението на нарушителя - държавната институция, срещу която сме подали сигнала – в случая МОСВ, а при Вашата проверка да потърсите външна експертиза от страни-членки на ЕС.

Уважаеми господин Шулц,
Предлагаме да изискате от Европейската комисия да се потърси най-строга административна отговорност от Карстен Расмусен, заместник-директор на отдела за България в Главна дирекция "Регионална политика" на ЕК, за неговото активно съдействие на съмнителни групи от олигарси за лесни печалби в България - с премахване на Наредба № 7 за ограничаване достъпа на гражданите до защита на селищната среда. Надяваме се, че този път, за разлика от всички други досегашни наши сигнали след 2007 г. до Брюксел, няма да приемете за меродавно мнението на нарушителя - държавната институция, срещу която искаме откриване на процедура за проверка – в случая МОСВ, а ще препоръчате на ЕК изготвяне на външна експертиза от страни-членки на Европейския съюз.

Защото, както припомня Радио Видин: “През 2010 година еколозите от Национално движение "Екогласност" алармираха за неправомерното изгаряне на софийски боклук на площадката на циментовия завод във врачанското село Бели извор. За случая беше сезирана Европейската комисия.http://radiovidin.bnr.bg/News/Pages/Vyv-Vraca-gori-depo-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci.aspx . Тогава проверката на ЕК бе затворена с цитиране на писмото от МОСВ, подписано от зам.-министър Евдокия Манева, в което тя уверяваше Брюксел, че ... гражданите фантазират. А от НД “Екогласност” бяха представили в ЕК документ-признание пред ГДБОП и Софийска градска прокуратура, с подписа на изпълнителния директор на “Холсим” - Б. Извор Тодор Костов, че софийският боклук се изгаря в завода при 800 градуса, т.е. много под нормативните 1200 градуса. Но за наша жалост Брюксел не повярва на гражданите преди две години, нито даже на представените копия от уличаващите официални документи, доказващи наличие на екологично престъпление в България с риск за здравето на хората.