събота, 24 август 2013 г.

Защо МААЕ мълчи за ужасната радиация от Фукушима, която смъртоносно пълзи във водите по цял свят!

Да благодарим на ядрения дисидент Георги Котев за неговата доблест да публикува подобни материали в защита на човешкото здраве, въпреки че той лично е оставен сам на улицата в София, столица от Европейския съюз!
http://gikotev.blog.bg/drugi/2013/08/24/mejdunarodnata-agenciia-po-atomno-e-avane-maae-se-izhodi-smy.1142403

През седмицата световните информационни агенции буквално трещяха от съобщения за критично влошаващата се ситуация, довела до ново, в много големи количества, изтичане на радиоактивна вода от авариралата АЕЦ „Фукушима-Диичи” в Тихия океан. По този повод МААЕ излиза с повече от лаконично и нищо незначещо съобщение (21/08/2013):
МААЕ днес направи следното изявление относно положението в АЕЦ Fukushima Daiichi:

"МААЕ е наясно с медийните съобщения, че ядреният регулатор на Япония (
NRA) възнамерява да направи рейтинг на изтичане на радиоактивни вода в АЕЦ Fukushima Daiichi - TEPCO на ниво 3 па международната скала International Nuclear Event Scale (INES).

"Японските власти продължават да предоставят на Агенцията информация за ситуацията в централата и експертите от агенцията следят ситуацията отблизо.

"МААЕ разглежда този въпрос сериозно и остава в готовност за оказване на помощ при поискване."
Съобщението го няма и никога не е било на титулната интернет страница на агенцията, а е забито буквално на 348-ми коловоз:
 

Вие намирате ли някаква полезна и познавателна за самите вас информация в съобщението на МААЕ? Количества на течовете, степента на радиоактивното им замърсяване, механизмът на изтичане, съвети за справяне, други подобни? Ъ? Не? Четете внимателно! МААЕ получава от японските власти информация, НО не за да я споделя с вас, а за да я крие от вас. И още: "МААЕ разглежда този въпрос сериозно и остава в готовност за оказване на помощ (на ТЕПКО) при поискване (да продължава да прикрива следите на престъплението си)."
Сега по-ясно ли ви стана? Винаги е така! Вижте шапката на интернет страницата на МААЕ:
 

Виждате ли? Атоми за мир! (Така се нарича речта на президента на САЩ Д. Айзенхауер пред ООН от декември 1953-та, в която излага „идеята си” за създаването на МААЕ, но това е друга история, която ще ви разкажа друг път.) Е, та за мир де, да не е за война? Радиоактивната вода от контейнерите на АЕЦ „Фукушима” съвсем мирно си се спускат до подпочвените води, а после още по-мирно си се вливат в Тихия океан. Кое тук не му е мирното? Някакви възражения?
Как да оценим интереса на световната общественост към новината за задълбочаващата се ядрена криза в Япония? Навярно по броя на прочитанията на съответния материал, в съответната медиq, НО повечето от тях не публикуват този показател. Затова нека се обърнем към резервния показател – броя на споделянията на съобщенията в световните социални мрежи.
Можем да направим много дълъг списък и преглед, но за ваше удобство ще се огранича със само две световни медии, а всеки от вас би могъл да продължи да търси и сравнява.
 

 
Както сигурно забелязвате, само две медии, само два материала и над 40 000 споделяния в световните социални мрежи. За сравнение можем да видим и бройката на споделянията на официалното съобщение на МААЕ в същите мрежи?
 
77 пъти!!! Впечатляващо! Не ли? Как да ни й вЕрва човек на тази агенция?
Съобщенията на останалите медии съдържат отговори или поне се опитват да отговорят на повечето въпроси, на които е длъжна да дава отговор МААЕ. Количества на течовете, степен на замърсяване, механизъм на проблема, варианти за решаване. Съдържат видео материали, данни, схеми и диаграми.

При МААЕ няма нищо подобно! И винаги е било и ще бъде така! Защото световната ядрена мафия ви обича и се грижи за вас!
Два дни след съобщението за покачване нивото на риска японският клон на ядрената мафия проплака за международна помощ. Вече опоскаха джобовете на японските жертви с над 30 милиарда евро, но явно това не им е достатъчно, та искат и други страни и народи да им плащат, за това, че ще бъдат заразени, облъчени, а може би и убити? Така действа ядрената мафия навсякъде по света. Никаква милост! До последния жител на земята!

понеделник, 19 август 2013 г.

Да се оттървем от високите сметки за ток и да запазим здравето сиЕдинствените губещи от това ще бъдат монополните електроразпределителни предприятия.
Ще отпадне скритото субсидиране на силно замърсяващите ядрени и въглищни централи, което в момента се прави чрез надбавките в сметките за ток, чрез данъците и средствата за здравеопазване.

За около 9000 лева на почти всяка сграда може да бъде инсталирана покривна фотоволтаична система  и да бъде решен проблемът с плащането на високи сметки за ток. Инсталация с капацитет от 3 до 5 киловата е напълно достатъчна за покриване на енергийните нужди на едно домакинство. Свързана към мрежата или снабдена с акумулатор, системата ще осигурява денонощен приток на безплатна електроенергия, произведена от слънцето. Инвестицията в такава система се изплаща за около 10 години, и след това произведената от слънцето енергия може да се продава на преференциални цени и да се генерира порядъчен доход. Животът на соларните модули е поне 25 години и затова вложението във фотоволтаична система може да е  много по-атрактивно и доходоносно от банков влог, например.

Цената
За последните осем години соларната технология е поевтиняла повече от шест пъти. Това се дължи на широкото разпространение и динамичното подобрение на производителността на фотоволтаичните клетки. Тази тенденция се запазва, а изкопаемите горива постоянно повишават цената си. Съвсем скоро токът от слънце ще бъде по-евтин от тока от конвенционални източници. Веднъж инсталирана, фотоволтаичната система започва да генерира приход веднага.

Как да започнем
В момента основната пречка пред подобна инвестицията са тежките и дълги бюрократични процедури за инсталиране на фотоволтаични системи за битови и стопански нужди. Българската фотоволтаична асоциация многократно е алармирала институциите за необходимостта от облекчения. Когато административният режим стане достъпен, ще бъдат създадени нови десетки хиляди работни места, които да не са концентрирани само в столицата или големите градове. Масовата възобновяема технология спомага за облагородяване на отдалечени райони и по-малки населени места, чрез създаване на заетост в малки и средни предприятия - гръбнака на всяка икономика. Единствените губещи от това ще бъдат монополните електроразпределителни предприятия. Превръщането на потребителите в производители на ток ще обезсмисля ролята на ЕРП-тата и все повече ще свива техния пазарен дял. Те от години блокират регулаторните промени, които биха позволили на гражданите и малките фирми сами да произвеждат енергия от възобновяеми източници.
   
Бюрокрация
В момента тече публична консултация за новата наредба за присъединяване на нови производствени мощности към електропреносната мрежа. БФА и другите асоциации на производители на екологична енергия се опитват да премахнат ненужните процедури по узаконяване на нови ВЕИ производства за битови нужди. Надяваме се със старта на есенния политически сезон институциите да осъзнаят необходимостта от навременни действия в тази насока. Бизнесът и гражданите са готови за промяната.

Останалите параметри
Централите почти не се нуждаят от поддръжка и това прави необходимите средства за експлоатация много близки до нула. Регулярно почистване на панелите е достатъчно, за да получаваме оптимално количество електроенергия. Те се почистват по същия начин, по който се почистват прозорците в дома ни. Фотоволтаичната система не причинява шум или други замърсявания, няма вредни за хората излъчвания, а при износването на панелите (след най-малко 25 години), те се рециклират и заменят с нови. Мит е, че фотоволтаиката изисква прекалено много място. Изчисленията сочат, че ако Европа покрие 100% от енергийните си нужди със слънчева енергия, соларните панели за тази цел ще заемат едва 0,7% от нейната територия. За България данните са в пъти по-добри - ако реализираме потенциала за разпространение на фотоволтаиката, ще е нужно да заемем с модули едва 0,015% от площта на страната. За да се осигури електричество за едно домакинство е нужна инсталация с площ около 20-30 квадратни метра.

Когато потребителите станат производители
Когато масово започнат да се инсталират фотоволтаични системи за битови нужди и голяма част от потребителите започнат сами да произвеждат необходимата енергия, пазарът на електроенергия ще се демонополизира и така той сам ще се регулира. Ще отпадне скритото субсидиране на силно замърсяващите ядрени и въглищни централи, което в момента се прави чрез надбавките в сметките за ток, чрез данъците и средствата за здравеопазване. Използването на слънцето и другите възобновяеми източници ще ни освободи от вноса на изкопаеми горива. Соларният ток е екологичен и не замърсява околната среда с парникови газове и други вредни частици.