неделя, 25 май 2008 г.

Гълъбово - новото Русе!

Национално движение Екогласност
Член на "Приятели на Земята Интернешънъл"

Изх. № 05-20 / 20.05.2008

До Европейска комисия

Генерална дирекция ”Околна среда”

Дирекция А „Комуникация, правни въпроси и гражданска защита”

Отдел ENV.2 - Нарушения

На вниманието на г-н Хулио Гарсия Бургес – Началник отдел

Относно: България – Процедура за замърсяванията в община Гълъбово 2008 / 4288

Референция: Наше писмо от 31.03.2008 г. с вх. № А/5091/2008 и Ваше писмо ENV.2/LP/mf/D(2008)5721 от 04.04.2008 г.

Уважаеми господин Бургес,

Благодарим Ви за Ваше писмо ENV.2/LP/mf/D(2008)5721 от 04.04.2008 г., с което ни уведомявате, че след оценка на предварителната информация, Генерална дирекция „Околна среда” към Европейската комисия е регистрирала жалба 2008/4288 за замърсяванията в община Гълъбово.

Приложено Ви изпращаме нов доказателствен документ по случая – Резюме от анализа, изготвен от колектив на Националния център по здравна информация и Националния център по опазване на общественото здраве, за резултатите от скрининга за белодробна патология сред децата от градовете Гълъбово, Раднево и Казанлък, проведен през 2007 г. Този доклад бе предоставен на Национално движение Екогласност от Министерството на здравеопазването по Закона за достъп до обществената информация.

Искаме да привлечем Вашето внимание към последните изводи на експертите:

- Установената статистически значимо по-висока честота на респираторните, бронхо-белодробните и алергичните заболявания при децата от ранна и предучилищна възраст в Гълъбово, Раднево и Казанлък, в сравнение с тези в Гурково и Павел баня, с голяма вероятност се дължи на усложнената екологична обстановка в тези общини и е следствие на дългогодишната експозиция на редица замърсители на атмосферния въздух, които потенцират здравния риск сред детското население.

- Установената, най-вече при децата от ранната и предучилищната възраст, по-висока неспецифична бронхо-пулмонална патология и на заболявания с доказана алергична генеза, налага вземане на спешни мерки както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, насочени към активното им откриване, диагностициране и своевременно лечение за недопускане на хронифицирането им, както и за необратимо и продължаващо намаляване на емисиите на замърсителите на околната среда в региона.

Също Ви предлагаме да разширите кръга на обследваните причинители на замърсяването на този регион, като в регистриранaта жалба 2008/4288 към посочения от Вас единствено ТЕЦ ЕНЕЛ – Марица изток 3”, добавите още и “Брикел” ЕАД гр. Гълъбово, ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД с. Ковачево община Раднево и “ЕНЕЛ Оперейшънс България” АД с. Медникарово община Гълъбово, съответстващо с извършената проверка по наш сигнал и в резултат на това образуване на наказателно производство по разпореждане от Върховна касационна прокуратура на 22.02.2008 г., за което ние Ви уведомихме своевременно.

С уважение,

Зам.-председател:

Петър Пенчев

За повече информация: GSM 0887525032

събота, 24 май 2008 г.

ДА НИ Е ЧЕСТИТ ПРАЗНИКЪТ НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА!

Ето една все още актуална статия от медиите, която представя накратко едно предложение на изтъкнатия изследовател на Кирилометодиевото дело доц. Трендафил Кръстанов.


http://sofia.mconet.biz/index.php?action=fullnews&id=251299&category=1365&category_name
=


четвъртък, 22 май 2008 г.

"СЪВРЕМЕННИ" ХИДРОСЪОРЪЖЕНИЯ


Под предлог, че се изграждат диги, в реките се изсипва какво ли не - от строителни отпадъци до заразена с химикали пръст.
Дали това е доходоносен бизнес?

ЕС постигна споразумение за криминализирането на "зелени престъпления"

http://evropa.dnevnik.bg/show/?storyid=499378

от Дневник [224 прочитания]
21 май, 17:24

Изхвърлянето на токсични отпадъци и незаконното
транспортиране на опасни материали в ЕС ще се
наказва със затвор, съобщава Ройтерс.

Приетата директива задължава 27-те страни членки
да третират като криминални престъпления списък
от 9 екологични нарушения вариращи от унищожаване
на растения в защитени територии и застрашени от
изчезване видове, до незаконната търговия с
изтъняващи озоновия слой вещества.

Страните от ЕС имат двугодишен срок да започнат да
прилагат законодателството. Първоначалното
предложение на ЕК включваше задължителни
присъди от между 5 и 10 години затвор за екологични
престъпления, които са довели до жертви или сериозно
са наранили хора, както и глоби от над 1 милион евро
за компании свързани с престъпленията. Европейският
съд постанови в края на миналата година, че ЕС няма
право да налага вида и степента на санкциите.

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА РЕКА БЛАТО!

Село Мрамор - в Междуречието:
Между р. Блато и р. Църна бара
ИЗНЕНАДИТЕ НЕ СПИРАТ!Земни маси със съмнителна миризма на химически вещества са струпани в огромни количества /стотици кубици/по дигата на река Блато край село Мрамор. Сигнали за замърсяването са били подадени от граждани на с. Мрамор на горещ телефон в МОСВ и Гражданска защита. Реакция от институциите нямаше.
Представители на СНЦ "ЕКО МРАМОР" и Екосдружение "Връбница - Надежда" провериха фактите на място и подадоха сигнали в Кметство Мрамор и Район Връбница. В понеделник вече дигата се разчистваше, в сряда бяха останали около 1/3 от земните насипи.
Молим се само да не завали обещаваният от синоптиците проливен дъжд!
И все още чакаме резултати от проверката: за естеството на веществата, източника на замърсяване, както и за виновните физически и юридически лица и бездействащите институции.
И най-важното: за саниране на брега и незамърсяване на други райони!

СНЦ "ЕКО МРАМОР"
Екосдружение "Връбница - Надежда"

понеделник, 19 май 2008 г.

ТРИ СДРУЖЕНИЯ ПРЕДЛАГАТ АЛТЕРНАТИВА ЗА БОКЛУКА НА СОФИЯ

Доброто решение за отпадъците на София

ЕС За Земята, Институт за зелена политика, Сдружения за
дивата природаБалкани, Информационен и учебен център
по екология

19 Май, София – Природозащитни организации официално
внесоха в Столична община алтернативно предложение за
управлението на отпадъците на София.
Документът е част от усилията на НПО София да има адекватна
и същевременно прогресивна система за управление на
отпадъците.
Предложението е изпратено и до Европейската комисия като
част отдокументацията по стартиралата процедура за
въздействие върху околнатасреда (ОВОС) на проект
„Управление на битовите отпадъци на СО”

Алтернативата се фокусира върху значително повишаване
обемите на разделно събрани отпадъци и тяхното последващо
рециклиране чрезпоставяне на задължителни цели за София
(75% в рамките на 5-7 години).
Цялата или част от необходимата инфраструктура-сепариращи,
компостиращи и т.н. инсталации ще поеме Парк за
оползотворяване на материалите. Ще има места за подготовка
и продажба на материали за повторна употреба и рециклиране.
Това са само част от мерките, които сепредлагат като се
избягва изгарянето и производството на пелети за изгаряне в
циментови пещи или ТЕЦ. Рециклирането и компостирането
са в пъти по-щадящи към околната среда от всеки вид
изгаряне, и значително по-евтини, затова те са поставени в
основата на алтернативното предложение.
Препоръчват се въвеждане на варианти за заплащане на
такса смет според изхвърляното количество отпадъци,
разделяне на органичните отпадъци и оптимизиране
на разделното събиране..

Предложението е в унисон с предизвикателствата на 21 век, а
именно нарастващото унищожаване на ресурси и промяната
в климата, и е част от подкрепяната от НПО стратегия „
Нулеви отпадъци“. Важни елементи са и работата с гражданите
на София, както и с децата и младите хора вучилищата и
университетите, обученията за администрацията и по-
сериозното ангажиране на бизнеса.

„През Март 2008 официално видяхме тиражираните през
последните 2-3 години варианти на Столична община и
въобще не бяхме очаровани.
Поставената задача на консултантите разработващи проекта
не цели намирането на най-добре решение, а утвърждаването
на предварително избрана технология. Столичната община пое
по добре подготвения път,започнал с кризата в Суходол, минал
през безумното и скъпо ограбване, наречено балиране, та до
прословутия завод, като за много от нас бе ясно, че ще се нарича
инсинератор или по-замаскираното завод за пелети“ заяви
Ивайло Хлебаров от ЕС „За Земята“.

„Въпреки нашите коментари и препоръки през последните
близо 10 години съвсем естествено столична администрация
остана глуха. Все пак процедурата по ОВОС ни дава
легалното право да предложим алтернативно решение и
екипът експерти, изготвящ ОВОС е длъжен да го оцени на
равни начала с другите предложения. Накрая ще видим
как са си свършили работата.
[1] За пореден път опровергаваме г-н Борисов, който твърди,
че нищо по-добро не е предлагано досега“ е позицията на
Петко Ковачев от Института за зелена политика.

В началото на Април на среща в Министерството на околната
среда и водите представители на ЕК подкрепиха повечето от
препоръките отправени от НПО като сред най-важните е
поставянето на задължителни цели за рециклиране в София.
Това е от една страна дава възможност за налагане на
амбициозни и постижими цели и от друга Столична община
може да бъде държана отговорна при евентуалното
използване на европари. И ако не се справя в крайна
сметка да ги върне.[2]

Ивайло Хлебаров,
председател на управителния съвет на ЕС За Земята

Петко Ковачев

Бележка за редакторите:
[1] Изказванията на г-н Бойко Борисов, че трябва да се
промени закона, за да може ОВОС да се изготви след
като заводът бъде построен са изключително опасни
защото неговото предложение директно противоречи
на европейското законодателство и по същество ни
връщат към действията на правителството на БСП
от 1995 г. Преди 10-а дни ЕК откри наказателна
процедура срещу България в областта назаконода-
телството по ОВОС, а г-н Борисов ще ни докара още
една такава. Подобни изказвания доказват нескритото
пренебрежение на кмета към екологичното
законодателство.

[2] Друга заблуда разпространявана от г-н Борисов е, че
ЕК е „осигурила“ 131 млн. евро за „завода“. Такава сума
има спомената в списъка с големи проекти в Оперативна
програма „Околна среда“, но този списък е индикативен,
без да броим факта, че проектът не беше гласуван от
Работната група, а добавен впоследствие зад гърба на
участниците в нея. Столичната община трябва доста да
се потруди, за да получи пари от европейските фондове.
Ако не се спазва законодателството и Брюксел не види
наистина добър проект, както и гаранции за изпълнението
му, то общината няма шанс да види тези пари.

В НЕДЕЛЯ, 18 МАЙ ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО МРАМОР НАЙ-СЕТНЕ ИМАТ ПОВОД ДА ПРАЗНУВАТ

Съобщение на СНЦ "ЕКО МРАМОР":


След четири месеца борба срещу институциите, няколко Общи събрания на населението, няколко пресконференции, митинг пред МОСВ, събиране на подписка за референдум и подаване на редица жалби срещу МОСВ и СОС, проблемът с "Кариери за чакъл и пясък-България " ЕАД беше разрешен по най-добрия начин: Фирмата оттегли от МРРБ, МОСВ и Столична община своето инвестиционно предложение да добива строителни материали
почти в самото село.

Този неочакван ход се осъществи след намесата на столичния кмет Б. Борисов, който предприе тежки преговори с фирмата за да предотврати провеждането на местен референдум в с. Мрамор.Той поправи една грешка на СОС /пълното неглижиране на желанията на хората/, за което му благодарим!
Но истина е , че една поредица от референдуми по селата е най-лошата перспектива както за Столична община, така и за останалите местни власти в страната.
Поради лошо управлението на самозабравилите се държавни и местни власти на всички нива, референдумът като средство за коригиране на лоши управленски решения е на път да се наложи най-вече в малките кметства. Пример за това е село Нови хан, където 99,9% от явилите се 70% избиратели на референдума за закриване на ядреното хранилище казаха "ДА, да се закрие". Изходът от референдумите е ясен - хората осъзнават, че техният глас има значение и смело вземат инициативата в собствените си ръце.
Това обаче е изключително неудобно за корумпираните ни властници и за големите фирми, много от които - крупни замърсители и унищожители на околната среда. Затова политиците бързат с промени в Закона за допитване до народа като внасят поправки за ограничаване на правото на местен референдум. Това категорично не трябва да се допуска от българската общественост, не бива една по една овчедушно да губим редица придобивки на демокрацията.
Защото днес Бойко Борисов успял да кандардиса една крупна фирма /"Титан Цимент"/да оттегли предложението си "в името на запазване на социалния мир" /цитат от писмото на фирмата/, но утре едва ли това ще бъде възможно.
Не трябва да забравяме, че в Подписката за референдума на мраморци е записан и втори въпрос: "Да се изгради ли магистрала през землището на селото?". Този въпрос е включен и в Искането на СНЦ "ЕКО МРАМОР" и Инициативния комитет, и в Жалбата срещу столичния общински съвет. Този втори въпрос е изклчително ваен за хората, защото ще определи бъдещето на района. алтернативите са две:
1. Магистрала с тир-паркинг с прилежащата зона за комфорт на тираджиите? /Бардакът "Симона-2" вече е построен и чака посетители - в Европейския съюз ТИР-овете не пътуват в събота и неделя/.
или
2. Озеленен квартал с ниско строителство в крайградската зона плюс възможности за развитие на етноселище и екотуризъм между селата Мрамор , Доброславци и Житен и май-важното: Съхраняване на невероятното орнитологично богатство 181 вида птици, 43 от които в Червената книга на застрашените видове.
Това богатство, потенциална зона от европейската мрежа "Натура 2000" е обречено на пълно унищожаване, ако магистралата мине между язовир Мрамор и кв. Волуяк.
И да не забравяме за десетките гнезда на семейства от вида бял щъркел и в Мрамор, и във Волуяк. Те са поводът в с. Мрамор тази година да се проведе Първия национален фестивал на белия щъркел.
Така че искането ни за референдум не отпада. Ако искаме добро бъдеще за децата си и хоризонт за развитие на столичния град.
Но сега да се порадваме: Мрамор победи титана "Титан", хората на село Мрамор със своето ясно гражданско съзнание използваха всички законови методи да се преборят и показаха, че не могат да бъдат третирани като стадо, особено когато се опитват да откраднат земите на дедите им.

Сн. Цветанова, председател

сряда, 14 май 2008 г.

ОТНОВО ЗА КОКОШКАТА, КОЯТО СНАСЯ ЗЛАТНИ ЯЙЦА/БАЛИ

http://www.mediapool.bg/show/?storyid=138911&srcpos=3

Упражнение по смятане: Колко са откраднали от нас чрез балирането?
И логическа задачка за досетливите: У кого са отишли парите?

До БРЮКСЕЛ: ПОГАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ ОТ БОЙКО БОРИСОВ


Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

До г-н Жозе Мануел Барозо

Председател на Европейската комисия

До г-н Ставрос Димас

Еврокомисар по околна среда

Относно: България – Погазване на законите от кмета Бойко Борисов за столичните отпадъци и продължително злепоставяне на Европейския съюз и Европейската комисия. За налагане на ПОЛИТИЧЕСКИ БОРД в България

Референция: Наши писма от 15.09.2006 г. и 10.12.2007 г. и Ваши писма от 18.10.2005 г. и 31.05.2006 г. - ELARG/A2/BC D(2005) 5817 и ENV.E.3/JPA/cs D(2006) 10721

Уважаеми господин Барозо,

Уважаеми господин Димас,

Национално Движение Екогласност-Член на Приятели на Земята Интернешънъл, в свои жалби от 15.09.2006 г.(заедно с още 12 екологични граждански организации) и от 10.12.2007 г., изложи пред Вас факти за порочността на действията на Столична община и кмета Б. Борисов, относно неспазване на екологичното законодателство при управление на битовите софийски отпадъци и прилагане на сила върху гражданите чрез продължителна жандармерийска окупация на жилищен квартал Суходол, без законово основание.

Като представители на обществеността, искаме да привлечем вниманието Ви върху три най-нови решения на българския съд от последните шест месеца, които потвърждават истинността на горните наши сигнали към Вас и към българската Прокуратура(която започна проверка по случая, но мълчи повече от две години!) - за закононарушенията на Бойко Борисов и сегашното правителство, относно управлението на софийските отпадъци.

- По дело № 12637/2007 Върховният административен съд с Определение от 19.12.2007 г. обявява, че Министерският съвет на 15.11.2007 г. не е взимал решение за повторно отваряне на депото в Суходол, както лъжовно бе обявил кмета на София за основание на действията на Столична община, заедно с изпращане на жандармерията за окупация на жилищния квартал.

- По дело № 4416/2007 Административен съд-София град, с Определение от 07.03.2008 г. обявява незаконността на действията на Столична община за реализация на инвестиционното си предложение за отреждане и изграждане на площадка с. Горни Богров, съобщено от кмета на София на заседание на Столичния общински съвет на 22.02.2007 г. Съдът определя становището на Министерството на околната среда и водите от 28.12.2005 г. за неприлагане в случая на регламентираните с глава шеста на ЗООС(Закона за опазване на околната среда) процедури по ОВОС(Оценка на въздействието върху околната среда) и/или екологична оценка, като “волеизявление по същество, което няма характера на властническо такова”.

- По дело № 6181/2007 Административен съд-София град, с Решение от 23.04.2008 г. обявява незаконността на действията на Столична община за повторно отваряне на депото в Суходол, поради липсата на проведена процедура по ОВОС, както и други закононарушения.

Тези три съдебни дела показват, че и до ден днешен кметът Борисов не иска да разбере европейските директиви за прилагане на тази процедура по ОВОС, гарантираща изпълнението на екологичните норми. Лошото е, че в случая компетентният държавен орган МОСВ проявява пълно безхаберие и оставя без контрол действията на столичния кмет относно отпадъците, или пък му изпълнява исканията с незаконни свои решения. Още преди година този кмет на София безцеремонно нарече ОВОС – “парче хартия”, като търси досега решението в “бизнес-разговори” с конкуриращи се квартални граждански комитети.

Факт е, че кметът на София и лидер на Политическа партия ГЕРБ - г-н Бойко Борисов, сега си позволява НАЙ-БЕЗПАРДОННО да демонстрира пред медиите упорито погазване и неизпълнение на решенията на българския съд по случая, което поведение обаче се подхранва от цялата политическа класа в България, работеща за неговото коронясване като утрешен министър-председател. Затова ние, като представители на гражданството, сме притеснени да не се случи безпрецедентното за Нова Европа – в България след новите избори окончателно беззаконието на силата на партиите да убие силата на закона. Виждайки царящата безнаказана престъпност у нас, през м. Декември 2007 г. отправихме към заблуждаваното българско общество нашия тревожен повик: “Жандармерията – днес в Суходол, утре – из цяла България!”. Защото след тази почти шестмесечна жандармерийска окупация в Суходол за налагане на доказвано в Съда екологично престъпление срещу околната среда и живота на хората, вече не само екологията е в опасност, а и правовата ни държава, макар и вече член на Европейския съюз.

Жалко е, че Бойко Борисов компрометира България, като злепоставя по най-груб начин всичките 26 държави от Европейския съюз, с упоритото си твърдение пред медиите даже и след последните решения на съда, че отварянето през м. Декември 2007 г. на сметището в Суходол било станало по препоръка на Брюксел. Ние добре знаем изискванията на европейското законодателство за задължителна ОВОС с участието на засегнатата общественост, не само при управлението на битовите отпадъци, поради което ЗАЯВЯВЯМЕ, че това твърдение на Б. Борисов е 100%-на лъжа, но ние нямаме подобен най-широк достъп до масмедии и тази лъжа на партийния лидер упорито се тиражира пред българското население. По този начин доказваното в българския съд беззаконие на кмета на София, се лепва на целия Европейски съюз и по най-груб начин се злепоставя Европейската комисия – излиза като факт, налагащ обществено недоверие и насаждане на евроскептицизъм сред широкото гражданство в България, че най-отговорната европейска институция – ЕК, не спазва екологичните директиви и европейското законодателство. Дали Европейската комисия подтиква кмета на София да не изпълнява и националното ни екологично законодателство, защото и българският Закон за опазване на околната среда недвусмислено налага провеждането на ОВОС за подобни дейности. Дали ЕК е била препоръчала и изпращането на жандармерията в Суходол за силовото налагане с щитове и палки на решението на софийския кмет, криещ се лъжовно зад несъществуващо решение на Министерския съвет - срещу мирни граждани, защитаващи правото си на живот и чиста околна среда.

Посочвайки горепосочените решения на българския съд и тяхното драстично незачитане,

НАСТОЯВАМЕ Европейската комисия да защити гражданите срещу явното погазване на законите от кмета на София Бойко Борисов – повече от двугодишното му неизпълнение на законовата процедура по ОВОС с участието на обществеността относно битовите отпадъци, което води до реално замърсяване на околната среда и увреждане здравето на хората, а напоследък и до потъпкване свободите на гражданите, с наближаващата опасност - потъпкването на законите и политико-икономическият деспотизъм да се наложат във всички сфери на обществения живот из цяла България утре, след парламентарните избори.

Поддържайки основателността на няколкото открити процедури по нарушения спрямо България в областта на околната среда и риск за здравето на хората, за които бяхме уведомени писмено в отговор на наши жалби до Европейската комисия,

НАСТОЯВАМЕ Европейската комисия да не отлага повече започването на наказателните санкции към българските власти, но ИСКАМЕ същевременно ЕК да бъде гарант, че плащането на финансовите глоби за нарушенията няма да става от държавния бюджет и оттам - от джоба на всеки българин. Очакваме Европейската комисия да внесе в Европейския съд данните за отговорността на преките виновници сред управлявящите - българските министри и кметове, като към тях лично се насочи заплащането на присъдените глоби за допуснатото от тях неспазване от България на европейското законодателство.

Имайки впредвид установените незаконосъобразности в управлението и на други сфери, освен в екологичната политика,

НАСТОЯВЯМЕ подобно на успешната мярка “валутен борд”, Европейският съюз вместо прилагане на Член 7 на Европейския договор от Ница да приложи ВЪНШЕН ПОЛИТИЧЕСКИ БОРД в управлението на България, защото това е единственият сигурен начин да се изчисти днешната политическа класа у нас и да се наложи върховенството на Закона, без да се допусне да страдат българите като най-новите европейски граждани.

Приложения:

1. Определение от 19.12.2007 г. на Върховния административен съд по дело № 12637/2007.

2. Определение от 07.03.2008 г. на Административен съд-София град, по дело № 4416/2007.

3. Решение от 23.04.2008 г. на Административен съд-София град, по дело № 6181/2007.

С уважение,

Петър Пенчев

Зам.-председател

***********************************

За повече информация: GSM 0887525032

понеделник, 12 май 2008 г.

ЖАЛБА СРЕЩУ СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Съобщение на СНЦ "ЕКО МРАМОР":

През изминалата седмица беше подадена жалба в Административен съд - София-град срещу Столичния общински съвет.

Жалбата е подадена от група граждани от с. Мрамор и от сдружението "ЕКО МРАМОР" поради мълчаливия отказ на СОС да разгледа на заседание ИСКАНЕТО за провеждане на местен референдум и да определи дата за него.

ИСКАНЕТО се основава на волята на около 60% от гласоподавателите на село Мрамор, които са се подписали в Подписка за предизвикване на местен референдум. Въпросите за референдума са два:
1. Да се допусне ли кариера за инертни материали на 300 м от селото и
2. да се допусне ли преминаването на магистрала през землището на селото в потенциална зона от мрежата "Натура 2000".
Според Закона за допитване до народа щом над 50% от гражданите на дадено кметство са пожелали местен референдум, то съответният общински съвет няма право на отказ и е задължен да разгледа Искането в едномесечен срок за да определи датата за референдума.
В случая Столичния общински съвет напълно игнорира гласа на народа и не включи искането в дневния ред на заседанията си в законовия срок.

Едновременно с това в парламента се подготвят промени в закона, които да ограничат правото на референдум на гражданите на малките кметства.
Очевидно волята на народа и нейното изразяване чрез такъв утвърден и почти ежеседмичен инструмент в Европейския съюз като референдумът е трън в очите на властите.
Това може да означава само едно:
Вземаните от държавните и местни власти решения са толкова силно в ущръб на хората, на тяхното здраве, на окръжаващата ги среда и на качеството на техния живот, че всяко предоставено на хората законово средство сами да определят параметрите на своя живот ще извади на бял свят некадърността и продажността на нашите власти.
Сега топката е у съдебната власт - след толкова критики от Брюксел дали нашата Темида ще се опита да отбележи поне минимален прогрес?


Заради тази небългарска циментова фирма - "Титан", нашите власти обричат големи територии от Столична община на изгребване и тотално опустошение.
Над завода гордо се вее гръцкият национален флаг.


събота, 10 май 2008 г.

СЪОБЩЕНИЕ НА "АГРОЛИНК" ЗА ПРОМЯНА В ЗАКОНА ЗА ГМО В БЪЛГАРИЯ

agrolink@agrolink.org, www.agrolink.org

Съобщение за пресата

09 май 2008

Българският парламент извади генетично модифицирания памук от списъка със забранени култури.

София, 8 Май 2008 г.

Българският парламент прие промяна и допълнение в Закона за ГМО1, които позволяват освобождаването на генетично модифициран (ГМ) памук в околната среда. Фактически тази промяна в закона ще позволи четирите най-често култивирани ГМ култури да бъдат отглеждани в България – царевица, рапица, соя и памук.

Преди обаче да започне да се отглежда каквато и да е ГМ култура в България, тя трябва да бъде одобрена от Европейския съюз. Единственият одобрен за култивирана за търговски цели ГМО сорт в Европейския съюз е линията царевица на Монсанто MON810. За ГМ памука единствено е позволен внос като храна, хранителна добавка или масло, а не за освобождаване в околната среда (отглеждане като култура).

Спорната поправка беше предложена от двама членове на Парламента от групата на БСП. В закона от 2005, ГМ памукът беше в списъка на забранените ГМ култури като пшеница, грозде, маслодайна роза, всички плодове и зеленчуци, тютюн2.

В България памук се отглежда на малки площи3, само 929 ха през 2007 г. с наблюдавана постоянна тенденция за намаляване. Въпреки липсата на разумни икономически предпоставки частната фирма „Текстилни влакна” разположена в град Хасково със съдействието на акад. Атанас Атанасов, директор на Агробиоинститута – София (предишната Лаборатория за генетично инженерство) и доцент Божинов от Аграрния институт – Пловдив е създала нов хибрид производен на български и американски сортове. Новият хибрид има устойчивост към хербицида 2,4-D, който има вредно въздействие съизмеримо с това на хербицида Раундъп4.

„Българският парламент и Министерството на околната среда и водите не допуснаха каквито и да е консултации с обществеността и със своите действия допринасят за облагодетелстване на производителите на ГМО. ГМ памукът не може да се отглежда в България, тъй като няма одобрението на ЕК. Тази промяна обаче показва, че българските политици нямат ясна визия за бъдещото развитие на селското стопанство в страната”, каза Светла Николова, Председател на Сдружение АГРОЛИНК.

1. Промяна на закона за генетично модифицираните организми. http://www.parliament.bg/bills/40/754-01-167.pdf

2. Закон за генетично модифицираните организми, приет 2005 г.,Обн. ДВ No. 27/29.03.2005 (в сила от 01.06.2005)

3. Агростатистика, Министерство на земеделието и продоволствието, Бюлетин 117, Януари 2008

4. http://www.pan-uk.org/pestnews/Actives/24d.htm

петък, 9 май 2008 г.

ЗА ДА ИЗПЛАКНЕМ ОКОТО, ВСЕ ПО-ЧЕСТО ПРЕСКАЧАМЕ У КОМШИИТЕ

И статийка се появи по въпроса, и свежо форумче


Заради гледки като тази по време на последните празници нашата икономика изгуби 36 ооо български туристи /умножено по 6 дни =216 000 туристически човекодни, а умножено по 10 = 360 000/.
И още ще губи, ако властите ни не се осъзнаят и не почнат да изискват спазване на законите от всички.
Освен законността на строежите обаче, трябва да съблюдават и естетиката, и националните традиции. Защото архитектурата е огледало на духа на един народ.

КОЛКОТО ПО-ГРОЗНО В БЪЛГАРИЯ, ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС НА КOМШИИТЕ
http://dnes.dir.bg/2008/05/09/news2973185.html


http://www.factor-sf.com/news-192.html

ЕВРОДЕПУТАТЪТ ДАВИД ХАМЕРЩАЙН ПО СЛЕДИТЕ НА ЕКОПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ИЗ БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ


Разказва Константин Дичев /Зелени Балкани/:


Обиколката мина изключително ползотворно. Дейвид се оказа изключително железен природзозащитник и свестен човек. Първия ден отидохме на Рила и му показахме Паничище и незаконните строежи. Местния пазвантин се държа арогантно, като заплашваше с мутри и действително ги извика по телефона. Дейвид изказа стратегическа мисъл че ще е добре да дойдат и да го набият, него евродепутата! Това, каза, ще реши напълно въпроса с незаконните строежи, защото ще предизвика голям международен сканадал. Доста чакахме, но мутрите не дойдоха, за съжаление. Явно и те са разбрали че не е в техен интерес.
На другия ден имахме среща с всички енергийни компании от Марица Изток. Общо взето организирано от Ковачки собственик на брикетната фабрика Брикел. Той се опита да нахъса всички срещу ТЕЦ 3 за замърсяване на въздуха и почвите, явно има интерес да се изгонят италианците и той да вземе ТЕЦ-а.... Не се поддадохме на такава глупост и предварителните проучвания всъщност доказаха че Енел Тец 3 са най изрядните енергетици в страната - изпълнили са всички изисквания на европейските директиви, което явно не се харесва на другите енергетици и те са се обеденили да ги плюят..... А всъщност останалите ТЕЦ-ове и брикетната фабрика замърсяват наистина много и не са си поставили сероочистките. На другия ден ходихме на незаконните строежи в Странджа и по-точно на фирма Краш, където нещата са наистина страшни, въпреки че строежът е замразен. После се срещнахме със зам-кмета на Бургас и местни инициативни комитети против нефтопровода Бургас - Александропулис. Обещаха да пратят документи, но и така с представената информация е видно, че отново правителството незаконно е сключило с Путин договор на тъмно, който забележете не може да се анулира без да претърпим големи загуби.... Или по точно отново правитлеството ни слага пред свършен факт без задължителните работни проекти, разгледани на ОВОС. Отново явно престъпление, превишаване на права, характерно за това управление. Да не говорим за другите заробващи клаузи от договора - безкрайно малките отчисления за България, за проект, който ще унищожи Бургаския залив, Странджа и Тунджа покрай Скар - Даркая.
След това ходихме на Иракли и там също видяхме ужасни строителни изкопи, макар и спрени. Емел Етем е унищожила реката, като са я изкопали и изсекли всичката лонгозна растителност покрай нея, за да предотврати "бедствия и аварии" в новите незаконни строежи на собствениците....
Камчийски пясъци за сега са непокътнати, с изключение на нов хотел на мястото на стар управляван и построен от "Кмета" на Москва.....
Пред медиите Дейвид се държа наистина потресаващо на двете пресконференции. На втората във Варна се изказа крайно негативно срещу правителството допуснало незаконните строежи в Рила и по морето. Недвусмислено ги свърза с строителната мафия, защото с действие и бездействие е допуснало такива съсипващи природата проекти. Дейвид каза, че Зелените в ЕС ще направят всичко възможно да бъдат спрени тези проекти и България да бъде съдена за неизпълнение на задълженията си по НАТУРА 2000. Като се върне ще направи доклад за всичко, който ще изпрати на комисарите Фратини и Димас.
"Политическата обиколка", както се изрази Дейвид, ще има големи очаквани ползи за българската природозащита, това е не само мое мнение, а и на Васил Кадринов и другите участници в този маратон.
Да си пожелаем Успех!

Посещението на Давид Хамерщайн на 2 май т.г. е по покана на коалицията "За да остане природа в България"/

.