събота, 28 юни 2008 г.

EKOБЕДСТВИЕ В МОРЕТО НА ВАРНА

http://www.focus-news.net/?id=n988601

След разлива на нефт флората и фауната в района на Варненския залив са силно застрашени

Варна. Над 100 плавателни съда във Варненския канал плуват

в мазут. Това заяви в предаването "Метроном" на радио

"Фокус" - Варна Светльо Димитров, собственик на яхта.

Около 30 яхти и 70 рибарски лодки са силно замърсени след

разлива, станал в началото на седмицата в района на

Корабостроителницата. По думите на Димитров, за да

бъдат изчистени лодките, първо трябва да се изчисти морето.

Според него брегът не може да бъде почистен до края на това

лято, а е възможно да остане в това положение с години.

Екологичният проблем е доста по-голям от материалните щети,

категоричен бе Димитров. Морските обитатили - флора и фауна

са силно застрашени.
Светльо Димитров се надява на справедливо решение на

проблема, като глобите, които ще бъдат наложени, трябва да

бъдат вложени за закупуване на модерна техника за справяне с

подобни ситуации. Той подчерта, че разливът на нефт се е

отразил най-болезнено на рибарите, за които риболовът е

поминък от години.
В заключение Димитров каза, че само почистването на един

плавателен съд струва хиляди левове.

петък, 27 юни 2008 г.

И ГРИША ГАНЧЕВ УРЕДИХА С КУРОРТ

Oт Медиапул:

МС успя да даде 560 дка край Балчик на Гриша Ганчев

Правителството успя да даде 560 дка гори и земи на "Литекс Комерс" на Гриша Ганчев, след като Министерският съвет реши да изключи терените от горския фонд. Решението трябваше да се гласува на 29 май, но юридически проблеми със собствеността на земята, част от която вече принадлежи на частни лица, наложиха отлагане.

Терените, вече собственост на Ганчев, се намират в землището на с. Топола, община Каварна. Те "са необходими за създаването на нови отделни урегулирани поземлени имоти извън урбанизираните територии", според обосновката на вицепремиера и външен министър Ивайло Калфин, който внесе предложението. Теренът навлиза в зони, защитени от европейската екомрежа НАТУРА 2000, но министрите пускат Гриша Ганчев да строи, защото според проекта му за вилно селище, застрояването щяло да бъде с плътност 8%. Преди да строи каквото и да било, Ганчев ще трябва да подложи проекта си на оценка за въздействие за околната среда, както и на оценка за съвместимост с НАТУРА 2000.

четвъртък, 26 юни 2008 г.

И Прокуратурата, и Столичната дирекция на полицията, са безхаберни към три решения на Съда по екологичното законодателство


Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл
Изх. № 06-26 / 26.06.2008


До г-н Жозе Мануел Барозо
Председател на Европейската комисия
До г-н Ставрос Димас
Еврокомисар по околна среда

Чрез Софийска Градска прокуратура
/ на № 14202/07 от 23.06.2008 г. /
До Апелативна прокуратура – София
Копие: До Върховна касационна прокуратура
/ на № 21279/2007 г. /


Относно: България – След кмета Бойко Борисов и Прокуратурата, и Столичната дирекция на полицията, са безхаберни към три решения на Съда по екологичното законодателство. Жалба до Апелативна прокуратура - София
Референция за ЕК: Наши писма от 15.09.2006, 10.12.2007 и 14.05.2008 г. и Ваши писма от 18.10.2005 и 31.05.2006 г. - ELARG/A2/BC D(2005) 5817 и ENV.E.3/JPA/cs D(2006) 10721

Уважаеми господин Барозо,
Уважаеми господин Димас,
Уважаеми господа Прокурори,
Вчера Национално Движение Екогласност-Член на Приятели на Земята Интернешънъл, получи Постановление от 20.06.2008 г. на Градска прокуратура – София, с което се отказва образуване на досъдебно производство и се прекратява прокурорска преписка № 14202/2007, образувана по повод изпратен на 10.12.2007 г. сигнал от НД”Екогласност”. В този сигнал до Прокуратурата, както и в три жалби до Европейската комисия - от 15.09.2006 г.(заедно с още 12 екологични граждански организации), от 10.12.2007 г. и от 14.05.2008 г., ние изложихме факти за порочността на действията на Столична община и кмета г-н Борисов, относно неспазване на екологичното законодателство при управление на битовите софийски отпадъци и безхаберието към върховенството на Закона.
Тъй като не сме съгласни с това Постановление на Градска прокуратура – София, го обжалваме в срок пред Апелативна прокуратура – София и едновременно пред Европейската комисия във връзка със започналата процедура срещу България за нарушение на екологичното законодателство, като предлагаме да се извърши допълнителна проверка по следните въпроси.
1. Защо след погазването от кмета на София Бойко Борисов на три решения на българския съд, сега с това Постановление се доказва, че в случая и Прокуратурата, и Столичната дирекция на полицията, са безхаберни към тези три решения на Съда по въпроса с битовите отпадъци на гр. София, които съдебни решения са в рамките на закона и на европейското екологично законодателство? При това са постановени от българския съд по време на извършваната от тези две институции проверка на сигнала от 10.12.2007 г. на НД”Екогласност” до Главния прокурор Борис Велчев, както следва:
- По дело № 12637/2007 Върховният административен съд с Определение от 19.12.2007 г. обявява, че Министерският съвет на 15.11.2007 г. не е взимал решение за повторно отваряне на депото в Суходол, както лъжовно бе обявил кмета на София пред всички български медии, за основание при действията на Столична община, заедно с изпращане на жандармерията за окупация на жилищния квартал “Суходол”.
- По дело № 4416/2007 Административен съд-София град, с Определение от 07.03.2008 г. обявява незаконността на действията на Столична община за реализация на инвестиционното си предложение за отреждане и изграждане на площадка с. Горни Богров, съобщено от кмета на София на заседание на Столичния общински съвет на 22.02.2007 г. Съдът определя становището на Министерството на околната среда и водите от 28.12.2005 г. за неприлагане в случая на регламентираните с глава шеста на ЗООС(Закона за опазване на околната среда) процедури по ОВОС(Оценка на въздействието върху околната среда) и/или екологична оценка, като “волеизявление по същество, което няма характера на властническо такова”.
- По дело № 6181/2007 Административен съд-София град, с Решение от 23.04.2008 г. обявява незаконността на действията на Столична община за повторно отваряне на депото в Суходол, поради липсата на проведена процедура по ОВОС, както и още други закононарушения.
2. Липсва проверка от Столичната дирекция на полицията и Прокуратурата, защо кметът Бойко Борисов си позволява да нарушава българските закони и европейското екологично законодателство. В тази връзка не са проверени и анализирани фактите по откритата процедура за наказание от Европейската комисия срещу България – за липсата на ОВОС при управлението на битовите отпадъци на гр. София.
3. Съгласни сме напълно с констатацията в Постановлението от 20.06.2008 г. на Градска прокуратура – София, че разпоредбите на ЗООС и на ЗУО(Закона за управление на отпадъците) вменяват на кмета на общината Бойко Борисов основното задължение по управлението на дейността по битовите отпадъци в гр. София.
Но никъде в Постановлението не се анализират тези действия/бездействия на самия кмет?
4. Липсва проверка защо не е прилагана процедура по ОВОС при горните действия на кмета, в това число липсва в Постановлението от 20.06.2008 г. важното доказателство от ефира на едно българско национално радио, когато Б. Борисов нарече ОВОС – “парче хартия”.
5. В Постановлението от 20.06.2008 г. на Градска прокуратура – София, ИЗОБЩО липсва обяснение за извършена проверка по следните въпроси, поставени в горния наш сигнал от 10.12.2007 г. до Главния прокурор на Република България г-н Борис Велчев.
5.1. Дали признатите от г-н Бойко Борисов пред Софийска градска прокуратура, в неговия сигнал от 20.11.2007 г., нанесени щети на СО в размер на 53 963 836 лв.(които по наши сметки възлизат вече на над 100 милиона лева за излишното балиране!), не следва да се търсят от Столична община като регресивен иск лично към Бойко Борисов? Тези щети са свързани с отказа за намеса на кмета по искането от НД”Екогласност” за прекратяване на трите договори за балиране на битовите отпадъци (за което продължава след пет съдебни заседания адм.дело № 04310/2006 г. в Софийски градски съд), относно посоченото с документи(протоколи на МОСВ и МЗ) виновно неизпълнение от фирмите-оператори като ‘Изпълнител”, с “Възложител” Кмета на Столична община, при следните обстоятелства:
5.1.1. Изпълнителят е нарушил чл. 5, т. 3 и т. 13 от договорите, в частта “да осигури гарантирана цялост на балата 3 години”;
5.1.2. Изпълнителят е нарушил чл. 5, т. 7 - “да не допуска замърсяване на околната среда”;
5.1.3. Възложителят е нарушил чл. 8, като не е съставял констативни протоколи при нарушаване целостта на балите;
5.1.4. Възложителят е нарушил чл. 12, като не е извършвал „текущ контрол по изпълнението на поръчката”;
5.1.5. Възложителят е нарушил чл. 13, като не е изискал от Изпълнителя „да извършва работата без отклонение от поръчката”;
5.1.6. Възложителят е нарушил чл. 18, като не е прекратил договорите по т. 3 от този член – при виновно неизпълнение на задълженията от Изпълнителя, продължило повече от 20 дни, с отправяне на 15-дневно писмено предизвестие. В този случай СО не изплаща нито обезщетение, нито неустойка към виновната страна по договорите;
5.1.7. Не бе изпълнено Заявлението на НД”Екогласност” по Закона за достъп до обществена информация – вх. № 94-ЗДОИ-124/17.11.2006 г., в частта му за получаване копия от протоколите за проверки на площадките за балиране, извършени от Столичен инспекторат към СО, което можеше да възбуди спазването на договорите.
5.2. Относно изпращането на жандармерия срещу мирни граждани от квартал “Суходол” и започване на депонирането без ОВОС и без предписаното предварително третиране:
5.2.1. Има ли решение на Министерския съвет за отваряне на депото в Суходол без ОВОС?
5.2.2. По чия заповед жандармерията и полицията са изпратени в Суходол на 04.12.2007 г. и се намират още там, и кой ще плати тази щета за Столична община?
5.2.3. Защо СО и кметът се позовават на Решение № 12-ДО-907-00 от 03.12.2007 г. на директора на РИОСВ-София, като разрешаване на депонирането, започнало от 04.12.2007 г. под прикритието на жандармерията, което продължава и в момента, когато:
5.2.3.1. Това решение има съвсем друг предмет – то разрешава само “временно съхраняване, предварително третиране, обезвреждане(депониране) и транспортиране” за площадката в Суходол;
5.2.3.2. Това решение на РИОСВ-София, не се изпълнява и в предписанието му в т. 2.1. – за предварителното третиране на постъпващите отпадъци преди тяхното депониране в инсталация за сепариране на рециклируемите компоненти – метали, хартия, картон, пластмаса, стъкло;
5.3. Защо не са изпълнени изискванията на ЗООС(Закона за опазване на околната среда) за извършване задължителната процедура по ОВОС при това повторно отваряне на депото в Суходол, когато в т. 26 от Приложение № 1 към ЗООС е посочено категоричното задължение за провеждане процедура по ОВОС при “депа за неопасни отпадъци, всички приемащи над 10 тона отпадъци в денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона...”?
Национално Движение Екогласност, като гражданска екологична организация регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, по този дългогодишен екологичен проблем за гражданите на столицата на България не може да приеме за обосновани направените изводи в Постановлението от 20.06.2008 г. на Градска прокуратура – София, че “действията на всички органи и длъжностни лица досега са били в рамките на закона” и “не може да се счита, че съществуващият проблем е в резултат на бездействие на лицата, отговорни за решаването му”, поради което
НАСТОЯВА за ИЗВЪРШВАНЕ на ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА, която да даде отговор на горните поставени от нас въпроси.
С уважение,

Петър Пенчев
Зам.-председател

СТАНИШЕВ И СТ. ЮРУКОВ ДА ЗАЩИТЯТ ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС!

От Медиапул

БСП и Симеон се договарят задкулисно за царските гори
НДСВ обвини прокуратурата в "манипулации" и некомептентност

Подопечната на БСП Държавна агенция по горите (ДАГ) и лидерът на НДСВ Симеон Сакскобургготски са договаряли задкулисно през последните пет месеца разрешаване на казуса с надвърнати 4500 дка "царски гори" в Рила. Това стана ясно в сряда от съобщение, разпространено от пресцентъра на жълтата партия. То идва ден, след като държавната агенция бе поставена от административния съд под нов натиск да заведе гражданско дело за горите, след краха на заведеното административно производство.

понеделник, 23 юни 2008 г.

ЛИПСВАЩИТЕ ДЕСЕТ МИЛИОНА

От Медиапул:

"Скандалът в Столична община с платени за балиране суми започна бавно да отшумява, но съмненията, че едни десет милиона лева са изчезнали от нейния бюджет, остават. Месец след твърдения на общинския съветник от ДСБ Христо Ангеличин, че сметките на администрацията на кмета Бойко Борисов за опаковането на боклука не излизат, натрупалите се с времето оправдания започват да изглеждат все по-абсурдни. Те обаче послужиха за замитането на скандала.

На общинската сесия на 15 май Ангеличин посочи сериозното разминаване между цифрите, твърдени от кмета Бойко Борисов и неговия заместник по финансите Минко Герджиков, с цифрите предоставени от Столичния инспекторат, за балираните количества боклук. През януари кметът заяви, че кантарът на депото в "Суходол" отчита 750 тона боклук дневно. Малко след него г-н Герджиков заявява пред в. "Дневник", че София не произвежда повече от 800 тона боклук на ден.
В същото време Столичният инспекторат дава данни, според които през 2006 и 2007 година фирмите за балиране опаковат дневно по около 1000 тона. За това е и платено.
Това разминаване в цифрите води до разминаване в сметките с въпросните 10 милиона
лева. "


Откъде идва разликата?

Група ГЕО го каза и в съда: От продажния начин, по който са сключени договорите за балиране, подписани от Минко Герджиков, от нежеланието на сегашния кмет Бойко Борисов да ги развали, когато беше време при ясно неспазване на клаузите от страна на фирмите за балиране.

Къде е дефектът на договорите:

Независимо от количеството отпадъци, което пристига на всяка една площадка на ден, общината/т.е. ние / заплащаме по 350 т балиран отпадък на ден /1050 т на ден общо за трите фирми/. Така са сключени договорите от хората на Софиянски - Минко Герджиков и главната счетоводителка. /Интересно дали тя още е в общината или Стефчо си я е прибрал като безценен кадър?/

Та ето я разликата от 300 тона на ден, които сме плащали в продължение на 750 дни.

Умножено по ЦЕНАТА за балиране , по ЦЕНАТА за транспорт и по ЦЕНАТА за съхранение на балите, които са различни за всяка една от фирмите. Около 10 млн, че и повече.

Отделно е и това, че фирмите не спазваха записаното в договорите - целостта на балите да се запазва 3 години.

Знаем как балите излизаха полуразкъсани още от машините, как цъфнаха и вързаха пиперки и домати от тях.

И това не даде достатъчно основания на кмета да прекрати договорите.

Е, сега ще си търсим десетте /само десет ли?/ милиона, нагло откраднати от софиянци.

събота, 21 юни 2008 г.

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ БЪЛГАРСКИ СЪД НЕ ПРИЗНАВА ПРАВЕН ИНТЕРЕС НА СДРУЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД НЕ УВАЖИ ЗАКОННОТО ПРАВО НА ГРАЖДАНИ ДА ПРОТЕСТИРАТ ПО СЪДЕБЕН ПЪТ СРЕЩУ СТРОЕЖА НА НЕБОСТЪРГАЧИ
Частната жалба ще се гледа в понеделник ,23 юни, в сградата на ВАС от 14 часа на открито заседание. Поканени са всички, които се интересуват от средата, в която живеем!


ДО ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ЧРЕЗАДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ ГРАД,дело № 3840/2007г. по описа на АССГ, ІІ-37

ЧАСТНА ЖАЛБА
от ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕС НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЕЛИ БРЕЗИ”,

срещу: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, постановено в открито заседание на 11.04.2008г.,

с което е оставена без уважение Молбата на Гражданско сдружение с нестопанска цел ”Бели брези” за конституиране като заинтересована страна по горепосоченото административно дело, образувано по жалба на Председателя на етажната собственост на бл. 73, кв.9, ж.к. “Яворов” против Заповед № РД-09-50-744/26.06.2007 година на Главния архитект на Столична община , с която е одобрен Проект за изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ І “за обществени сгради и озеленяване” и на УПИ ІІ “за жилищно строителство и КОО” в кв.9, м.”ж.к.Яворов”, район “Слатина”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА СЪДИИ,

Обжалваното определение е незаконосъобразно и моля да го отмените по следните причини:

Мотивите на определението се състоят в буквалното възпроизвеждане на текста на чл.131 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/. Съдът не е взел предвид, че жалбата от Гражданско сдружение “Бели брези” е подадена от сдружение с нестопанска цел, регистрирано от съда, чиито основни цели са “обединяване усилията и интересите на гражданите за възстановяване, поддържане и обогатяване на градската жизнена среда”. Сдружението осъществява своите цели като “съдейства на държавните и общински органи и стопански организации за реализиране на екологичната градоустройствена политика в района и столицата; осъществява обществен контрол самостоятелно и съвместно с ... управителните съвети на етажната собственост ... за опазване на околната среда от незаконно строителство, от унищожаване на зелени площи, дървесна растителност, ... в жилищните територии на града”.

В случая предмет на изменение на действащия подробен устройствен план /ПУП/ е част от жилищния комплекс “Яворов” / бивш “Ленин”/. С одобреното Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ се предвижда преструктуриране на кв.9 и изграждане на нова 100-метрова сграда “Ропотамо плаза” на мястото на разрушената сграда на ресторант “Ропотамо” и незаконно изсечената многогодишна декоративна дървесна растителност в озеленена площ за широко обществено ползване. В същото време заинтересована страна при обявяването на проекта и заповедта за ИПРЗ за общинските имоти в кв. 9, по смисъла на член 131 от ЗУТ, е Столичната община, която е и административният орган / чрез Главния архитект на СО /, издал заповедта . Налице е недопустим конфликт на интереси между органа, одобрил ИПРЗ /Главният архитект на СО/, и заинтересованото лице /Столичната община/ при промяна на ПУП за имотите от кв.9, частна и публична общинска собственост, в които са изградени блок 73 и озеленена площ за широко общствено ползване, който конфликт се отразява неблагоприятно върху качеството на средата за обитаване, в противоречие с обществения интерес.

При наличието на тези факти естествен е правният интерес, който притежава сдружението с нестопанска цел, за да осъществява своите цели, да може да сезира компетентния съд да упражни контрол за законосъобразност на издадения от Столична община административен акт.

В случая безкритичното позоваване на нормата на чл. 131 от ЗУТ, което е основание за постановяването на обжалваното определение, е неуместно. В този текст законодателят е посочил лицата, които следва задължително да се уведомяват за всички действия на администрацията при изработване, съгласуване и одобряване на устройствени планове по ЗУТ.

Съдилищата осъществяват контрол по законосъобразността на административните актове по устройство на територията при условията и по реда на този закон, а по въпроси, които не са уредени в него – при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс. В текста на ЗУТ не се съдържа норма, която да препраща директно и да обвързва правото на жалба на гражданите на България само с лицата, посочени в чл. 131 от него. Напротив, в основния текст на главата, уреждаща съдебния контрол изцяло се препраща към нормите на АПК, а това означава, че съгласно чл. 147 от АПК “право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения”.

В този основен текст не се съдържат ограничителни препратки към специални закони, какъвто е ЗУТ. Ето защо обжалваната заповед, като издадена при действието на АПК, ще подлежи на съдебен контрол от лицата, посочени в Кодекса. АПК е последващ ЗУТ нормативен акт и в случая нормата на чл. 131 от ЗУТ не може да се противопостави на неговите норми.

След като се касае за грубо погазване на закона от администрацията на Столична община, в нарушение на законовите й задължения да опазва и управлява общинската собственост в обществен интерес, именно организации като Гражданско сдружение “Бели брези” имат правото и задължението да участват в производството по упражняване на съдебен контрол върху индивидуалните административни актове. Това е едно от основните проявления на конституционното право на жалба срещу всички незаконни административни актове, право което притежават всички граждани и организации, съобразно

чл. 120 от Конституцията на Република България.

Ето защо с настоящата жалба Ви моля да отмените обжалваното определение и разпоредите продължаване на съдопроизводството при участието на Гражданско сдружение “Бели брези”.

Предоставям Ви 3 копия от настоящата жалба и квитанция за внесена държавна такса.

18 април 2008г.

С уважение,

петък, 20 юни 2008 г.

ЩУРЕЦ НА СТЪКЛОТО

Дойде, за да ни напомни, че тази нощ в 2 ч астрономическо време ще започне лятото.
Нека да е лято!

МЛАДОСТ НА БУНТ В ЗАЩИТА НА ЗЕЛЕНИТЕ МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА
В. Дневник:

Едно от последните зелени пространства в Младост очаква своя край.

Фотограф: www.sofia-mladost.com

четвъртък, 19 юни 2008 г.

БУШ се подиграва на СТАНИШЕВ за "екологичната" ядрена енергетика

Какво каза Буш по повод ядрената енергетика:
/Цитат от в. "Дневник"/
"Президентът допълни, че един от основните акценти е бил енергийната сигурност и разнообразяването на доставките. По повод развитието на ядрената енергетика Буш заяви, че би искал Станишев да обясни в САЩ как ядрената енергия е екологичен и възобновяем източник."

понеделник, 16 юни 2008 г.

"ЕКОПЪТЕКИ" УНИЩОЖАВАТ РЕДКИ ВИДОВЕ

Разпространяваме един тревожен сигнал от природозащитниците В. Гащаров и Ст. Бешков
/със съкращения/

Европейски пари унищожават природата ни, отговорните институции у нас нехаят

Данъкоплатецът от Европийският съюз едва ли подозира къде отиват таксите и данъците, които плаща и за какво се използват. А ако разбере, че плаща за нарушаването на Европейското законодателство и за унищожаването на Европейското природно и културно наследство, едва ли ще гледа на България като на бедното братче, имащо нужда от помощ. У нас данъкоплатеца също плаща такси и данъци, част от които се губят в институции, които или не искат, или не могат да работят, но усвояват средства и плащат тлъсти заплати.

На 13 Юни 2008 бяхме на кратка екскурзия до Рупите. Отидохме да видим срещащтия се само на това място в Бъгария змиярник - Dracunculux vulgaris, цветето с най-голям цвят в България и Европа. Растението е представено само с няколко екземпляра в югозападната част на «Кожуха». Още с приблжаването до местообитанието забелязахме строителни дейности извършвани през самото местообитание на растението. Забелязахме също и мъртви животни - костенурка и рядкото житно пилe Bradyporus dasypus. Забелязахме също и антични културни пластове, увредени при строителството. Строителните дейности се изразяваха в смъкване на скат от «Кожуха», изравняване на ската и полагане на бордюри през около 1.5 м от двете страни на мястото на вече сринатия скат до вече съществуващ коларски път. От работниците по проекта разбрахме, че се работи по проект на програмата PHARE за екологична пътека. От работниците научихме, че със стълби “екопътеката” е от с. Рупите до минералните извори в местността “Рупите” и ще стига до върха на «Кожуха», където наскоро, пак незаконно, беше монтиран голям кръст. Подобни дейности могат да се разрешат от РИОСВ Благоевград, но евентулното им одобрение изисква определени процедури, които не са проведени. Извършването на строителни дейности е възможно само след положителен ДОВОС, а в случая с НАТУРА 2000 мястото - и с положителна Оценка за съвместимост. Такива оценки няма и строителните дейности са грубо нарушение на националното и Европейското законодателство. РИОСВ Благоевград обаче мълчи! Защо ли?

Поради посоченото долу биологично разнообразие с консервационна стойност и статута на района, положителен ДОВОС и положителна Оценка за съвместимост на инвестиционното намерение са невъзможни, дори и при местните условия. Именно това е довело до по-евтиното и бързо строителство и усвояване на средства при грубо погазване на националното и международното законодателство, без да се губи време и да се плаща за обречени процедури!

Вулканичният рид Кожух е един от няколкото разположени в кръг около Рупите хълмове, остатък от вулканичен кратер. Тук се намира единствената крайречна заливна гора в българския участък на река Струма, съставена главно от бяла топола (Populus alba). Срещат се редки растителни видове, като многоцветния първотерицетум (Parvotricetum myrianthum), вебиев бадем (Amygdalus webbii), обиновения дракункулус (Dracunculus vulgaris), широколистния мразовец (Colchicum bivonae). Преобладават откритите пространства — земеделски земи и пасrща, обрасли с ксеротермни тревни съобщества от белизма (Dichantium ischaemum) и луковична ливадина (Poa bulbosa). Значителни територии са заети от храсталаци от драка (Paliurus spina-christi) и червена хвойна (Juniperus oxycedrus). На места има редки широколистни гори, предимно от космат дъб (Quercus pubescens) и виргилиев дъб (Q. virgiliana) със средиземноморски елементи. Срещат се и отделни и групи дървета от бадемовидна круша (Pyrus amygdaliformis), фисташка (Pistacia terebinthus), Acer monspessulanum, Ulmus spp.


СТОЛИЧНА ОБЩИНА НА СЪД ЗА БАЛИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

Национално движение Екогласност
Член на Приятели на земята интернешънъл

Съобщение за медиите 16.06.2008

Балирането продължава да е в съда – кой открадна 100 милиона лева от гражданите на София

Утре, 17.06.2008 г., от 13:30 ч. в Софийски градски съд-състав „Трети-з”, е дело №04310 на Национално движение „Екогласност” и Екосдружение „Връбница-Надежда” срещу Кмета на Столична община за отказа му да прекрати навреме договорите за балирането на софийските битови отпадъци. Делото е заведено още през лятото на 2006 г. – по-малко от една година от началото на балирането и складирането на боклука в ЖК”Дружба” и район „Кремиковци”, но Столична община не изпълняваше указанията от три поредни заседания на Съда за представяне на доказателствата. Еколозите са представили в жалбата си протоколите на компетентните органи от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите, с които се доказва неизпълнението на тези договори – „да се осигури гарантирана цялост на балите за срок от 3 години”. Категорична е била още тогава констатацията на Столичната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве: „При нарушаване целостта на балите има изтичане на инфилтрат и пренасяне на заразни заболявания сред населението”.

На четвъртото съдебно заседание пълномощникът на кмета Бойко Борисов представи две споразумения с балиращите фирми за прекратяване на договорите - от 04.12.2007 г. с „Чистота Искър”ЕООД и от 14.12.2007 г. с „Микс-ПС”ООД, като поиска от съда „при така постигнатите споразумения липсва правен интерес от воденето на делото и жалбата следва да се остави без движение”.

Петър Пенчев – зам.-председател на Национално движение „Екогласност”, заявява: ”Формално кметът заблуждава Съда, защото има и трети договор – с „Екоел-6”ООД, който в случая се премълчава. Още в римското законодателство е записано, че не може от противоправни действия да се черпят ползи - за излишното балиране от джоба на гражданите на София са взети над 100 милиона лева. Според хармонизираните с европейското законодателство български закони за отпадъците и за околната среда, цялата отговорност по управление на отпадъците е задължение единствено и само за кмета на една община. Ние се надяваме българският съд на петото си заседание да зачете правния интерес на екоорганизациите, особено след като вече Европейската комисия оцени като нарушение на екологичното законодателство всички досегашни действия на столичния кмет по управление на отпадъците без провеждане на ОВОС(оценка на въздействието върху околната среда).”

Еколозите очакват прилагане от българския съд не на Крумовите закони за рязане ръце на крадците-страни по тези договори, а НАСТОЯВАТ за налагане на европейското и българското екологични законодателства, според които липсата на ОВОС е достатъчно за получаване от Съда на правна защита на гражданите срещу безхаберието на кмета Бойко Борисов за тригодишния им тормоз от намиращите се все още на 50 метра от жилищата в ЖК”Дружба”, както и в Кремиковци – над 400 000 еднотонови бали с вонящи боклуци. Справедливостта изисква Съдът да задължи Столична община, за продължителното увреждане на околната среда и здравето на хората, да предяви регресивен иск към виновните лица за възстановяване на излишно взетите 100 милиона лева от гражданите, заключават от екоорганизациите.

Резултатите и от това дело ще бъдат представени от НД”Екогласност” пред Европейската комисия като допълнителни доказателства към откритата процедура за наказание поради нарушение на екологичното законодателство от кмета на София.

За повече информация:

Петър Пенчев – GSM 0887525032

събота, 14 юни 2008 г.

ЗАМЕНИТЕ НА ГОРИ - ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА МИЛИОНЕРИ

От Медиапул:

Еколози ще алармират ЕК, че заменките са държавна помощ
Държавата загубила между 300 и 900 млн. евро от спорните сделки
13 Юни 2008

Горските заменки не само, че ощетяват природата и обществото, но и представляват нерегламентирана държавна помощ към определени фирми. Това заяви в петък пред журналисти Живко Богданов от WWF - Дунавско-Карпатска програма България. Той каза още, че Коалиция „За да остане природа в България” планира да алармира Европейската комисия за нарушаване на член 87 от Договора за европейската общност, който не позволява държавни помощи, нарушаващи конкуренцията и пазара.

В същото време хазната е загубила между 330 и 900 млн. евро от оспорваните от еколозите и част от обществото сделки на Държавната агенция по горите, която само за периода от 30 април до 25 май е извършила замени на 12 800 декара, изчислиха еколозите. Ведомството, контролирано от БСП, е спазарило горите по Черноморието, Боровец, Пампорово и Перелик срещу получаването на 35 000 декара частни и общински гори, главно в Северна България и Родопите.

По думите на Костадин Вълчев, експерт от сдружение за дива природа „Балкани”, цените на горските терени, които държавата заменя за частни са над 10 пъти по-ниски от реалната пазарна цена.

"Настояваме заменките след 1 януари 2007 г., чиито най-големите бенефициенти са юридически лица, собственост на бизнесмените Красимир Гергов, Христо Ковачки, Тодор Батков, Гриша Ганчев и други, да бъдат анулиране", заяви Йорданка Динева от българска фондация "Биоразнообразие”.

"Искаме министър-председателят да наложи мораториум върху тези сделки до приемането на предложените промени в закона за горите", допълни тя.

"Освен загуба на пари от държавния бюджет, ние рискуваме и нови санкции от ЕК”, коментира Вълчев.

четвъртък, 12 юни 2008 г.

ПОМИНЪК ИЛИ СИГУРНОСТ - ОБЩИНИТЕ ДА СЕ ЗАМИСЛЯТ

http://www.bgfactor.org/news.php?cm=13&nid=41496

Свлачище край незаконно строящ се лифт в Рила заплашва водоснабдяването на София


Коалицията от 30 неправителствени организации „За да остане природа в България“ изпрати сигнал до министъра на министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов за новопоявило се свлачище в Рила. Свлачището започва от строителната площадка на лифта „х. „Пионерска” - х. „Рилски езера””. То е с дължина 200 м и ширина до 50 м. „Свлачищните процеси към настоящия момент сериозно са засегнали събирателната деривация „Джерман-Скакавица” и пътя от х. „Пионерска” към м. Обесения камък”, е описано в сигнала до министъра. По тази деривация София се снабдява с вода от Национален парк Рила.

Изсичането на гори, за да се прочистят просеки за ски писти и съоръжения, често води до подобни свлачища. По принцип горите спомагат да се задържи дъждовната вода след значителни валежи. Това е особено важно, когато гората е на стръмни склонове. През лятото на 2007 г. река Глазне излезе от коритото си и наводни Банско. Унищожаването на горите над града за строителството на ски зона Банско е една от причините за силата на стихията тогава, припомнят природозащитниците
12 юни 2008г.

вторник, 10 юни 2008 г.

Екогласност съди МОСВ за Рила-буферна зона

Национално движение Екогласност
Член на Приятели на земята интернешънъл

Съобщение за медиите

10.06.2008
Утре от 14 ч. във Върховния административен съд е делото на Национално движение „Екогласност” срещу Министерството на околната среда и водите за отказа му да предостави достъп до Протокола от заседанието на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 25.10.2007 г., когато с два гласа не бе включена буферната зона на Национален парк „Рила” в европейския проект НАТУРА 2000.

При отказа си Главният секретар на МОСВ г-н Тамер Бейсимов се позовава на чл. 11 от Закона за достъп до обществената информация, според който исканият документ представлява служебна информация. Като мотив за отказ на достъп до обществената информация се посочва, че исканият протокол от работата на този консултативен орган към министъра е свързан с оперативната подготовка на актовете, няма самостоятелно значение, съдържа мнения, препоръки и експертни позиции относно повторно разглеждане на 26-те защитени зони за дивите птици и 16-те защитени зони за опазване на природните местообитания и местообитанията на дивата флора и фауна.

Адвокат Кирил Терзийски - от Програма достъп до информация, изтъква необходимостта от предоставяне на достъп до исканата информация поради доказания голям обществен интерес за случая, което е предвидено в Закона за достъп до обществената информация. Точно това решение на Националния съвет по биоразнообразие бе основание на последвалото потвърждение и от Министерския съвет за изваждане на буферната зона на Рила от НАТУРА 2000, въпреки представената научна обосновка от експертите на БАН.

Петър Пенчев – зам.-председател на Национално движение ”Екогласност”, подкрепяйки уличните граждански протести и подписката на 140-те хиляди българи за спиране на проектите „Паничище” и „Супер-Паничище” в горите на Рила около „Седемте рилски езера”, подчертава и другия голям проект „Супер-Боровец”, където освен лифтове и ски-писти се планират и изграждат много хотели в буферната зона на Националния парк „Рила”.

Членове на Националния съвет към МОСВ публично си признаха, че техният основен мотив при гласуването против защитата на Рила-буфер е започналото строителство на „Супер-Боровец”. Тук е необходимо да припомним участието в проекта лично на Симеон Сакскобургготски и „първата копка” от министър-председателя Сергей Станишев. Инж. Пенчев очаква да се разкрият и огласят нови корупционни практики при този орган към министъра – нарицателен е случаят със зеленото НПО, дало съгласието си за изграждане на големия брой ски-писти в Банско, при което държавата игнорира аргументите на другите зелени и днес сме свидетели на доказани вреди не само на природата, но и за местните хора.

След последното решение на Европейската комисия за наказателна процедура против българското правителство, нарушило Европейската Директива за защита на дивите птици и невключило зони в НАТУРА 2000, природозащитниците вярват, че Съдът ще отмени отказа на МОСВ за Рила-буфер и ще наложи прозрачност за гражданското общество при вземане решенията за природата на България. От движение “Екогласност” - член на коалиция „За да остане природа в България”, призовават за спешно преразглеждане на взетите решения от българските органи, защото паричните санкции на Люксембургския съд на европейските общности ще се платят от джобовете на всички български данъкоплатци, а не от унищожителите на българската природа. И нека не забравяме, че природата днес ние сме я взели назаем от бъдните ни поколения, заключават от Екогласност.

За повече информация:

Кирил Терзийски – тел. 9867709

Петър Пенчев – GSM 0887525032

Инфо и в Медиапул

Най-пълно инфо в Аз-жената

Също и в Нетинфопонеделник, 9 юни 2008 г.

МИЛИОНЕРИТЕ СЪЩО ИСКАТ РЕФЕРЕНДУМ

В. Дневник:

Британски милионер оспорва Договора от Лисабон в съда

Така е навсякъде по света, "глас народен-глас божи" - това е референдумът.
А за самозабравилите се във властта той е бич божи.

В случая обнадеждаващото е, че милионерът с милионите си може и да спечели в съда.
Ако беше в български съд - със сигурност.

МОСВ прави фалшиви ОВОС и ЕО

Сметната палата обяви екооценките за формални
В. Дневник:
от Албена Борисова | albenab@dnevnik.bg


Извършването на оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологичните оценки (ЕО) на инвестиционни проекти от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е непрецизно. Това е заключението на Сметната палата за работата на ековедомството в периода от 1 май 2005 г. до края на 2006 г. Така одиторите потвърдиха критиките на екоактивистите, че ОВОС и екооценки в България се правят формално.

Нормативната уредба за въвеждането на двата вида оценки - ОВОС и екооценка, се е забавило, което се е отразило и на регулацията за оценката за съвместимост на инвестиционните намерения със зоните от "Натура", заключават одиторите. Освен това няма достатъчно контрол върху изпълнението на предписанията от ОВОС, което не дава възможност да се проследи дали са отстранени вредните последици от проектите, твърди Сметната полата. Експертите на МОСВ не са проверявали на място предоставените данни от инвеститорите, което е давало възможност определени проекти да избегнат процедурата по ОВОС.

"ОВОС и ЕО наистина се извършват формално и не се следи за изпълнението на мерките, записани в тях. За последните 2 години няма нито едно отрицателно становище по ОВОС за нито един обект", коментира Симеон Марин от "Зелени Балкани". Според него регионалните звена на МОСВ нямат достатъчно капацитет да следят работата на инвеститорите.

Oт форума
ЕКС_ПЕРТ каза:
Още малко информация за размисъл - веднъж одобрило дадено инвестиционно намерение, вкл. и въз основа на предвиденото въздействие върху околната среда, МОСВ вече не се интересува от него. Добре запознатите с тази практика инвеститори внасят в МОСВ за одобрение един проект с конкретни параметри и със съответния ОВОС, след одобрението на който и в процеса на изпълнение на строителните дейности проектът обикновено "нараства по обем" с поне 50% (най-пресният пример, който ми идва наум, е ВЕЦ "Цанков камък", виж статията във в-к "Дневник" по темата: "Строителството на "Цанков камък" се удължава с 18 месеца", Интернет
http://pazari.dnevnik.bg/show/489159/ ).

Освен това, заложените в ЗООС глоби са пренебрежимо малки от гледна точка на инвеститорите и по-специално на очакваните печалби в резултат на реализиране на поДправения проект. На всичкото отгоре, наглите инвеститори искат да намалят ОщЕ ПОВЕЧЕ тези и бездруго смехотворни глоби - виж "Позиция на БСК по проекта на ЗИД на Закона за опазване на околната среда" публикувана на Интернет-страницата на БлуЛинк:
http://bluelink.net/bg/actualno/comments.shtml?x=34285

СЕЛСКИ ПАНАИР, А НЕ ДЪРЖАВА

ОКОЛО ПЛАДНЕ

София, пред Народния театър

В този задръстен град
останал е още живот...

четвъртък, 5 юни 2008 г.

АЕЦ "БЕЛЕНЕ" - В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ

Национално движение Екогласност
член на "Приятели на земята интернешънъл"

Съобщение за медиите

Изх. 06-05 / 05-06-2008

До г-н Жозе Мануел Барозо , Председател на Европейската комисия

До г-н Ставрос Димас , Еврокомисар по околна среда

До г-н Андрис Пиебалгс, Еврокомисар по енергетика

Ж А Л Б А

Относно: България – Българските власти не изпълняват ОВОС на Проекта „АЕЦ Белене”, съгласно заявената от 09-08-2007 г. препоръка на Дирекция Н – Ядрена енергетика, Генерална дирекция "Енергетика и транспорт” при Европейската комисия

Референция: Наше писмо от 07-05-2007 г. с входящ BARROSO(2007)3847 и Ваши писма TREN.H1/MK/up D(2007) 313384 от 07-06-2007 г. и TREN.H1/MK/up D(2007) 316916 от 09-08-2007 г.

Уважаеми господин Барозо,

Уважаеми господин Димас,

Уважаеми господин Пиебалгс,

Национално Движение Екогласност-Член на Приятели на Земята Интернешънъл, в свое писмо от 07-05-2007 г. с Ваш входящ BARROSO(2007)3847, изложи факти за порочността на Проекта „АЕЦ Белене” чрез представяне на 140-те нормативни нарушения, констатирани от българския регулаторен орган по ядрена безопасност - Агенцията за ядрено регулиране, в тяхно писмо № 05-00-48/05 от 12-07-2006 г.

С писмо № TREN.H1/MK/up D(2007) 316916 от 09-08-2007 г. на Дирекция Н – Ядрена енергетика, Генерална дирекция "Енергетика и транспорт” при Европейската комисия, ние бяхме уведомени за становището, че “Проектът за изграждане на нова АЕЦ "Белене” трябва да премине и през Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), като се следват по-специално процедурите, установени с Директива (ЕО) 85/337/ЕИО относно ОВОС, изменена с Директиви 97/11/ЕО и 2003/35/ЕО, както и в съответствие с Конвенцията от Еспоо за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст. Отговорност за този процес носят българските власти”.

НД "Екогласност” НАСТОЯВА за откриване процедура по нарушение, защото вече десет месеци българските власти не изпълняват гореизложената препоръка на компетентните органи от Европейската комисия, направена след оценка на предварителната информация. По такава процедура ще се гарантира прозрачността на заявеното в официалното прессъобщение от Брюксел IP/07/1874 от 07-12-2007 г., че Комисията и в бъдеще ще следи отблизо развитието на промишлените дейности във връзка с инвестиционния проект за атомната електроцентрала в Белене, по-специално неговите екологични аспекти.

Приложение: 1. Писмо № TREN.H1/MK/up D(2007) 316916 от 09-08-2007 г. на Дирекция Н – Ядрена енергетика, Генерална дирекция "Енергетика и транспорт” при ЕК – 2 бр. страници

2. Писмо № TREN.H1/MK/up D(2007) 313384 от 07-06-2007 г.. на Дирекция Н – Ядрена енергетика, Генерална дирекция "Енергетика и транспорт” при ЕК – 1 бр. страница

3. Писмо входящ № BARROSO(2007)3847 от 07-05-2007 на НД „Екогласност”– 2 бр. страници

За повече информация:

Петър Пенчев – зам.-председател GSM 0887525032

Копия от приложените писма ще бъдат предоставени на медиите на Дискусията „За и против АЕЦ Белене” в Софийски университет „Кл. Охридски” - Заседателна зала 2, днес 05.06.2008 г. (четвъртък) от 16:00 ч.

ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА

.
Величествената Природа превърнахме в наша околна среда.
О, самочувствие на самозабравило се същество - да се поставиш в центъра!

Сега животното "човек" опустошава своите местообитания - интересно с какво право се е нарекъл homo sapiens, "венец на природата"?

Но
околната среда правилно носи името "Среда" - тя е центърът, тя е основата на нашето съществуване.
Просто трябва да я обичаме и ценим, да преоценим себе си в нейния контекст, да се приобщим скромно към нея, за да оцелеем като вид!

А ето и честитката от Европейския съюз послучай празника - заслужили сме си!
От Нетинфо:

ЕК с нова наказателна процедура срещу България - заради дивите птици

Този път става дума за Централен Балкан, поречието на река Русенски Лом, нос Калиакра, Рила, Пирин и Западните Родопи
05.06.2008

От Европейската комисия обявиха, че започват наказателна процедура срещу България заради недостатъчна защита на дивите птици у нас. ЕК вече е изпратила първо писмено предупреждение по въпроса.

Случаят е свързан с неуспеха на България да определи подходящи специални зони за защита за мигриращи и застрашени птичи видове, което нарушава европейската директива за опазване на дивите птици.

"Мрежата от специални защитени зони е ключът към опазване на бъдещето на прелетните и застрашените видове птици. Наложително е държавите-членки да изпълнят задълженията си за тяхната защита", коментира комисарят за околната среда Ставрос Димас.

ЕК започва наказателната процедура, тъй като макар и България да е определила 114 важни птичи райони като специални защитени зони, шест от тях са значително по-малки от съответните важни птичи райони.

Зоните с

Централен Балкан, поречието на река Русенски Лом, нос Калиакра, Рила, Пирин и Западните Родопи.

В Брюксел има достатъчно информация за нерегламентирана строителна дейност и прекомерни икономически интереси в тези райони.

Министерството на околната среда и водите декларира, че няма да допусне съдебна процедура срещу България.

В същото време представители на природозащитни организации коментираха, че това е едва първото предупреждение на ЕС заради мрежата и поискаха Национален парк "Рила" да включи и териториите, орязани от "Натура" заради ски проектите.

Съгласно директивата за дивите птици, държавите членки се задължават да определят като специални защитени зони всички най-подходящи места за опазването на видовете диви птици. Определянето им трябва да се основава на обективни и проверими научни критерии.

За да направи оценка доколко държавите членки са изпълнили задължението си да класифицират специални зони за защита, Комисията използва най-добрата налична орнитологична информация.

В случай че необходимата научна информация липсва, се използват националните описи на важни птичи райони, съставени от неправителствената организация "Бърдлайф интернешънъл".

Чл. 226 от Договора за създаване на Европейската общност дава на Комисията правомощия да предприема правни действия срещу държава членка, която не спазва своите задължения.

Ако Комисията прецени, че би могло да е налице нарушение на правото на ЕС, което предполага откриването на процедура за нарушение, ЕК изпраща т.нар. "официално уведомително писмо" - първо писмено предупреждение, до съответната държава членка, с искане тя да представи своите забележки до определена дата, обикновено в срок от два месеца.

В зависимост от отговора или от неговата липса, Комисията може да вземе решение да изпрати т.нар. "аргументирано становище" - второ и окончателно писмено предупреждение.

В този документ се посочват причините, поради които Комисията счита, че е налице нарушение на правото на ЕС и се призовава държавата членка да изпълни изискванията в рамките на определен период, обикновено пак два месеца.

Ако държавата и този път не спази изискванията, ЕК може да реши да заведе дело пред Съда в Люксембург. В случай че той установи нарушение на Договора за създаване на Европейската общност, от съответната държава членка се изисква да предприеме необходимите мерки, за да спази изискванията.

По-нататък чл. 228 от Договора за създаване на ЕО дава на Комисията правомощие да предприеме действия срещу държава членка, която не се е съобразила с решение на съда.

Тя може да поиска съдът да наложи финансова глоба на съответната държава членка.

сряда, 4 юни 2008 г.

ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИТЕ ПРЕЧАТ, А ПРИРОДАТА Е ИЗЛИШНА ЗА НЯКОИ ВИДОВЕ ХОРА

http://netinfo.bg/?tid=40&oid=1205692

Красимир Гергов нападна екосдруженията

Шефът на Борда по туризъм обвини в рекет природозащитниците и предложи черна книга, в която ще вписва всички недоброжелателни към инвестициите организации
03.06.2008


Бордът по туризъм обвини в рекет екосдруженията

Председателят на Националния борд по туризъм, рекламният бос Красимир Гергов, обвини природозащитниците в България в "нагъл рекет" и заплаши, че ще създаде книга, в която ще вписва всички недоброжелателни към инвестиционните проекти организации.

На конференцията "Пари за туризъм" Гергов призова всички, които са били жертва на екологичен натиск, да потърсят подкрепа при борда.

"Трябва да разграничим истинските природозащитници от екологичните фирми, които проявяват нереални и нагли желания. Ако някой твърди, че проектите са вредни за природата, трябва да има изследвания, а не да се крие зад популистки плакати", заяви Гергов.

В присъствието на министъра на околната среда и водите Джевджет Чакъров срещу действията на екоактивисти се изказаха и други участници в конференцията. "Проектът ни беше нападан от хора, определящи себе си като природозащитници", каза Славейко Стайков, представител на оспорвания проект "Супер Паничище".

Поводът за реакцията на Гергов са протестите на екоорганизациите срещу проекти в курортите и скандалните замени на гори.

"Явно Гергов се е видял в черния списък на унищожителите на българската природа, затова реагира така", коментира председателят на Асоциацията на парковете Тома Белев, цитиран от "Дневник". Според него, ако има данни за рекет, Гергов би трябвало да ги предостави на прокуратурата.

"Възмутително е, че председателят на борда по туризъм нарича рекетьори хора, които се борят за екологичната кауза", каза Любомир Попйорданов, председател на Българската асоциация за алтернативен туризъм.

Според него по-притеснително е мълчанието на държавата към подобни изказвания. "Има организации, които рекетират, но тъкмо те обикновено се продават на инвеститорите и след това започват да защитават проектите им", посочи Андрей Ковачев от "Балкани".