петък, 29 февруари 2008 г.

3.03.2008г. - 130 години от подписването на Санстефанския мирен договор

http://www.vmro-rousse.hit.bg/Karti/k02.html

Санстефанска България - не особено добре.
Но после стана още по-зле, както е видно на картата.
Без коментар е разделението на Княжество България и Източна Румелия.
Едва се съединихме. А дали?

А сега - Честит Трети март!

четвъртък, 28 февруари 2008 г.

АНАЛИЗ НА ЕКОЛОГИЧНOTO ДВИЖЕНИE

Зелени в политиката
публикувана на 10.12.2007 на 09:35 часа
Автор: Ваня Цветкова

http://www.bm-businessmagazine.bg/bg/articles/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/382/index.html

списание "БМ"

Преди 18 години зелените движения започнаха като протест
срещу системата. Сега се трансформират в партии, за да
станат част от нея


Взривът в Чернобил през 1986 г. взриви и комунистическите
режими в ИзточнаЕвропа. Облъчен от радиация,
хранен с радиоактивни храни, манипулиранот медии под
контрол, малкият източен човек реши, че може да се бори
с всемогъщата тоталитарна държава.

През 1989 г. екологичното движение „Екогласност“
сложи началото на българската „нежна революция“.
В самото начало тя бе доминирана от бързо роящи се
еко- и правозащитни сдружения.

Напускането на членове и създаването на нови
организации от първата„Екогласност“ на практика
продължава и днес. Напусналите движението основаха
свои екологични организации с нестопанска цел. Част от тях
не оцеляха дълго, други, като Сдружение за дивата природа
„Балкани“, Института за зелена политика, екологично
сдружение „За земята“, са сравнително жизнени.

Отскоро обаче е в ход обратен процес. Част от българските
екодвижения се консолидират около общи каузи. Оформили
са се две големи групи. Първата е около най-старото движение
„Екогласност“, около коетопокрай протестите и борбата за
разрешаване на проблема със сметищата
и рециклирането на боклука се присъединяват няколко
инициативни комитета като този в Мусачево например и
няколко активни екологични сдружения-„Връбница-Надежда“,
„Нови хан“ и „Челопечене“. Тази група се е самонарекла ГЕО –
граждански екологични организации, и съществува на
принципа на равнопоставеността. Другата по-голяма група
от неправителствени организации, които бяха сред най-
активните по време на протестите срещу застрояването на
Странджа и част от чиито членове са се обединили около
идеята за учредяването на нова зелена партия в инициативен
комитет „Зелените“, са Институтът за зелена политика, СДП
„Балкани“, фондация „Биоразнообразие“, екологично
сдружение „За земята“, както и „За да остане природа в
България“.

Макар целите им да са сходни, екологичните организации се
различават по начина си на финансиране, отношенията с
институциите и участието във властта. Оформили са се две
основни групи, които условно могат да се нарекат
идеалисти и материалисти

Идеалистите, групирани предимно около НД „Екогласност“,
смятат,че екологията не трябва да се смесва с политиката и за
нея да се вземат пари. Затова от движението дори не
кандидатстват по екологични проекти на институции.
Те обаче не спират да бъдат активни в отстояването
на своите каузи - построяване на завод за рециклиране
на софийския боклук, различни инициативи по региони,
както и въпроси от национално значение като АЕЦ
“Белене” и “Натура 2000”. Правят демонстрации и
внасят искове в съда, като голяма част от документите
се изпращат и в Европейската комисия. Тя според
зам.-председателя на НД „Екогласност“ Петър Пенчев
още през 2004 г. е проверила организацията и вярва на
нейните информации.

Кръгът неправителствени организации, събрани около
инициативния комитет „Зелените“, смята, че макар да
изневерява на идеала, влизането в политиката е необходимо.
„Някои от по-активните членове категорично не са съгласни
с това, но са склонни да подкрепят своите съмишленици“,
разказва Ивайло Стоименов, един от учредителите на новата
зелена партия.Различно е и отношението на този кръг към
финансирането натяхната работа. Петко Ковачев от Института
за зелена политикасподеля, че „вече времето на хората е
по-скъпо и не може да се привличат толкова много доброволци
и спонсорства“. Повечето неправителствени организации в
този кръг се издържат сами, като кандидатстват по проекти.

Зелено роене
През 2007 г. се наблюдава сериозно раздвижване в
политическите изяви на екодвиженията, което се изразява
и във формирането на нови политически партии. До 2007 г.
на политическата сцена най-стабилно стои Зелената партия,
създадена в края на 1989 г. Особено активна е младежката
й структура, която заедно с цялата партия след 2002 г. е в
подем, а по думите на лидера й Огнян Ковачев
„младите зелени участват в уличните протестинаравно с
другите организации“.

Три месеца преди местните избори тази година се роди нова
политическа партия -„Зелена България“, станала известна с
богатата си предизборна кампания. Тя не се радва на
привърженици сред другите екоорганизации, а и сама се
разграничава от тях. По думите на нейния председател
Стоян Динков освен за опазване на природата „Зелена България“
се бори и за запазването на националните исторически и
културни ценности, както и за националната архитектура.
Застъпва се за „отговорно строителство“. Нетипично
нейните лидери подкрепят развитието на атомната
енергетика в България.

Най-новата зелена партия, която в момента се учредява от
инициативен комитет „Зелените“, ще е своеобразен отговор
на другите две по-големи политически образувания.
Преобладаващата част от членската й маса ще дойде от
неправителствения сектор. Засега членовете са 200 човека.
Намеренията на новата формация са да остане екологично
активна и да се яви на следващите парламентарни избори.

Бедни, но честни
Голяма част от екоорганизациите казват, че са бедни, защото
евентуалните донорства биха могли да дойдат единствено от
бизнеса. А екстремните екологични изяви засягат най-вече
българския бизнес. Той вече е заменил държавата като враг
номер едно на зелената идея.

На „богатите“ сдружения се гледа с подозрение - за тях се
говори, че са създадени с цел да обслужват определени
бизнес интереси. Екокорупциятаобаче е трудно доказуема.
Вероятно това е причината Дикран Тебеян, зам.- председател
на Българската стопанска камара, да твърди, че не са
получавали сигнали за сделки между фирми - членове на
камарата, и екологични организации. Той казва още, че
исканията на екоорганизациите за защитени територии
са твърде големи – 1/3 от територията на страната.
Ако се удовлетворят, по-изостаналите райони
на България съвсем ще западнат. Евгений Иванов,
изпълнителен директор на Конфедерацията на индустриалците
и работодателите в България (КРИБ), уточнява, че в създаването
на успешен проект “Натура 2000” трябва да
участва и третата заинтересована страна - българският бизнес.
В тази посока КРИБ работи успешно с българското
представителство на Световния фонд за дива природа (WWF),
тъй като тази организация, по думите на Иванов, е склоннада
чува и иначе оставащата маргинална гледна точка на бизнеса.

сряда, 27 февруари 2008 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за Кремиковци

Дата и час: 04.03.2008 г.(вторник), 11:00 ч.
Място: Прес-клуб на БТА
Организатори: Група ГЕО(Група граждански екологични организации)

Участници: Национално движение “Екогласност”, Сдружение “Нови хан-европейско селище”, Инициативен комитет-Мусачево, Екосдружение-Бухово, Инициативен комитет-Горни Богров и др.

Тема:
Кой крие еконормите за Кремиковци? Замърсяването е в Яна, а не в Бояна! Пиесата, която се разиграва в Кремиковци от Ал.Томов, синдикати, правителство, парламентарна екокомисия и кмета на София – опит да се отложи спазването на еконормите и да се скрие от гражданите истината за нивата на замърсяване.
Ще бъде представено на медиите полученото в НД”Екогласност” ново писмо от Европейската комисия - за откриване на процедура по нарушение относно замърсяването, причинявано от МК „Кремиковци” АД и относно неизпълненото от страна на България задължение за издаване на комплексно разрешително до 30.10.2007 г.

***************************
За контакти:
Петър Пенчев – 0887525032
Огнян Чипев - 0888813361

България спазва Договора с ЕС само 6 месеца

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл
---------------------------------------------------------------------------

Изх. 02-27/27.02.2008 г.

До г-н Жозе Мануел Барозо

Председател на Европейската комисия

Чрез г-жа Маргрет Аукен - евродепутат

До г-н Ханс-Герт Пьотеринг

Председател на Европейския парламент

Относно: България се отказва от европейско законодателство само шест месеца след присъединяването. Отнета е правната възможност за участие на обществеността при изменение на общите устройствени планове

Уважаеми господин Барозо,

Уважаеми господин Пьотеринг,

Като представител на обществеността, Национално движение Екогласност иска да привлече Вашето внимание върху допуснат прецедент в България - само шест месеца българското законодателство е било хармонизирано с международните правни норми. С публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията(ЗУТ) в бр. 61 от 27 юли 2007 г. на “Държавен вестник”, е отнета правната възможност за участие на обществеността при изменение на общите устройствени планове(ОУП), като е отменена точка 8 от член 134 на ЗУТ. Само шест месеца е траела възможността за изменение на влезлите в сила ОУП “по мотивирано предложение на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел”.

Този акт на Народното събрание е явен опит за заобикаляне на задължението за хармонизиране на българското законодателство с европейските директиви. Само три дни преди присъединяването ни към Европейския съюз, в бр. 106 на “Държавен вестник” от 27 декември 2006 г., в Закона за устройство на територията е публикувано допълнение, с което бе дадена тази правна възможност в съзвучие с Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Конвенция от Орхус). Това право е влязло в сила от 28.01.2007 г., но е отменено само след шест месеца - от 27.07.2007 г. От този ход може да се направи извод, че Република България е била внесла заблуждение пред Европейския съюз относно изпълнение на хармонизирането на законодателството си с европейското, за да може да бъде приета в Нова Европа на 01.01.2007 г.

Национално движение Екогласност ПРОТЕСТИРА против това отнемане на права за участие на обществеността по въпроси на околната среда, при което се обричат на унищожаване(бетониране) значителни територии от българската природа, особено на фона на спорните решения на Министерския съвет за безпрепятствено и свободно изваждане на територии от Световната мрежа НАТУРА 2000, за които общинските съвети приемат общи устройствени планове.

Очакваме Вашата намеса за гарантиране изпълнението на поетите договорни ангажименти от България.

С уважение,

Петър Пенчев

зам.-председател

***************

За повече информация за медиите: GSM 0887525032

ДЕЛФИНИТЕ В КРАЙБРЕЖНИТЕ ВОДИ НА КАЛИАКРА


Обикновен делфин

Муткур

Афала

понеделник, 25 февруари 2008 г.

ПТИЦИТЕ НА КАЛИАКРА - ПО МИГРАЦИОННИЯ ПЪТ VIA PONTICA

Така изглеждаше Калиакра и миналото лято

Корморани: малък корморан, голям корморан и качулат корморан


Калиакра по залез

ХУБАВАТА КРЕПОСТ /КАЛИ АКРА/ ВЕЧЕ НЕ Е ХУБАВА

Унищожава се уникална степна екосистема.
Хем ще търпим последствията от безобразията, хем ще плащаме за простотията и корупцията в управлението ни.
Няма ли създадена петиция - да я публикуваме тук!

http://money.ibox.bg/news/id_264845144

КОЙ ВЯРВА В ЗАБЛУДАТА, ЧЕ БИОГОРИВАТА СА ЕКОЛОГИЧНИ?

http://zelen.bg/wordpress/?p=130

http://ga3.org/campaign/agrofuelsmoratorium


Още по темата:

Вътрешен доклад на Брюксел отхвърля биогоривата


РЕФЕРЕНДУМЪТ - ЕКЗОТИКА ИЛИ НОРМАЛНОТО СРЕДСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ, КОГАТО ОТСЪСТВА АДЕКВАТНА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ

Вестник Новинар:

Село Мрамор иска закриване на екоминистерството

Ами ще иска, след като МОСВ не си изпълнява предмета на дейност, а се е превърнало в слуга на фирмите, които унищожават природата.

В медията "За града" виждат в референдумите последното упование на софийските села.

Ние смятаме, че референдумите наистина са последното средство обикновените хора да защитят интересите си, правата си, здравето и живота си по мирен път. Но сме убедени, че референдумът не е запазена територия само на някои софийски села, а трябва да стане обичайно средство за вземане на управленски решения. Властта сама трябва да инициира референдуми по важни въпроси, така ще бъде улеснена при разрешаването на някои тежки казуси, поставени от експанзията на фирмите, които в името на печалбите са готови невъзвратимо да увреждат околната среда, здравето на хората, да унищожават извечни природни и културни ценности.

неделя, 24 февруари 2008 г.

МОЖЕМ ЛИ ДА ПИЕМ ВОДА ОТ ЧЕШМАТА В БЪЛГАРИЯ И КЪДЕ - ДА КАЖЕ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВОДИТЕ!

Материалът е от Нетинфо:
"Лондонският кмет призова за бойкот на бутилираната вода

Тя струва 500 пъти повече и е 300 по-вредна за околната среда, твърди той, като препоръчва горещо чешмяната вода
21.02.2008

Лондонският кмет Кен Ливингстън призова съгражданите си да обявят бойкот на бутилираната вода, а клиентите в ресторантите на британската столица да настояват да им се сервира най-обикновена чешмяна вода.

Водата в бутилки, предлагана към храната, струва 500 пъти повече и е 300 по-вредна за околната среда, твърди той. Според него няма и доказателство, че бутилираната вода е по-полезна за здравето, пишат британските медии.

Чешмяната вода е не само по-евтина и по-вкусна, но и не оставя "въглероден отпечатък", както при транспортирането на бутилирани води по земя и въздух през огромни разстояния - чак от Фиджи и Нова Зеландия например.

За това се изисква огромно количество гориво, заяви той по време на седмичната си пресконференция. Не по-малко е нужно и за изработване на опаковката - за направата на пластмасови бутилки на Острова се харчи енергия колкото за 17 000 автомобила.

Стъклените бутилки са дори по-лоша алтернатива, тъй като са по-тежки и повече бензин отива за транспортирането им.

Кампанията "Лондон на чешмяна вода", подкрепяна от лондонската компания за питейна вода "Thames Water" и редица природозащитни организации, тръгна след коментари на министъра на екологията Фил Уулас относно индустрията, поглъщаща 2,6 млрд. лири годишно.

В документален филм на Би Би Си той твърди, че харченето на толкова много пари за минерална вода от британците - при положение, че има световна криза за вода, а чистата питейна вода поне тук е съвсем достъпна - е просто "неморално".

Бутилираната вода е катастрофална за планетата, защото използва пластмаса, пренася се на "абсурдно дълги" разстояния, а много малък процент от бутилките действително се рециклират, казва Джени Джоунс от Зелената партия.

Според статистиката средният британец консумира 37,6 л вода от бутилки всяка година, а 6 млн. литра се изпиват всеки ден.

Бутилираната вода допринася все пак за едва 0,03% от общите емисии на въглероден диоксид от Великобритания, а индустрията се обръща към по-щадящи за околната среда методи на производство, транспорт и съхранение."

събота, 23 февруари 2008 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - 24 февруари - БТА

24 февруари 2008г, 12 часа, БТА

Сдружение "ЕКО МРАМОР", Обществен съвет - Мрамор и Кметството на с. Мрамор организират пресконференция на тема:

"Незабавно закриване на МОСВ като опасно за здавето и живота на хората, птиците, животните, както и за техните местообитания!"

Дали МОСВ ще опази потенциалната зона от европейската мрежа Натура 2000 с 43 вида птици от червената книга и с една от най-големите популации от вида бял щъркел в софийското поле или и този път ще угоди на „строителите на бетонена България”?

1. Нараства сериозното недоверие на гражданите към институциите, повод за което са последните контакти на представители на населението на с. Мрамор с Министерството на околната среда и водите във връзка с бъдещата концесия за инертни материали в средата на софийското поле.

2. Налице е поредната конспирация за заграбване на собствеността на гражданите от страна на съмнително натрупалите капитал не без помощтта на авторите на Общия градоустройствен план на София.

3. И село Мрамор върви към референдум по примера на Нови хан.

Ще се наложи ли тази форма на пряка демокрация и у нас, след като вече сме член на Европейския съюз? Кому пречи един реферндум?

четвъртък, 21 февруари 2008 г.

ЗАПОЗНАВАНЕТО С ПОРЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ОБЩИЯ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СОФИЯ ПРОДЪЛЖАВА

Планът става все по-лош,
даже няма ОВОС!

Представянето на плана в район Връбница.

Хората бяха скандализирани от информацията, че в средата на района ще започне работа на концесия за 20 години кариера за чакъл и пясък, която не само ще застраши здравето на хората, ще унищожи всяка перспектива за благоприятно развитие на района, но и ще ликвидира окончателно една потенциална зона от Натура 2000. Землището на село Мрамор, което има една от най-големите популации от вида бял щъркел в Софийското поле, ще бъде разорено и съсипано заедно с прекрасните си природни дадености.

А в селото с ентусиазъм потягат Първия национален фестивал на белия щъркел. Даже министър Дардов щял да бъде патрон на фестивала...
Патрон, патрон, ама ако от МОСВ разрешат концесията - хич да не се вясва тъдява!

вторник, 19 февруари 2008 г.

И МАЛКО ПОЕЗИЯ В ТОЗИ ДЕН


ОТ ПОЕТЕСАТА ТОНЯ БОРИСОВА:

ЗАЩО И ДОКОГА?


О, Господи Всевишни, ДОКОГА

за упокой ще палим свещи

на Смелия, на „Лудата глава”,

на Идеалите, на Скромния и Честния?

Защо животът, святата им смърт –

уроци по ДОСТОЙНСТВО и СМИРЕНИЕ,

възпяваме химнично всеки път

с фалшиво, лицемерно възхищение?

Не е ли гръмогласната възслава

нелепа индулгенция, с която

наивно мислим, че се заличава

греховността, превърнала ни в БЛАТО?

Защо тъй често късата ни памет

Кубратовата притча не припомня?

Защо оплакваме все счупените стомни

на своите несбъднати мечти

и с лозовите съчки палим ОГЪН –

РАЗЛИЧНИЯ от нас да изгорим?

Защо превръщаме в свети икони

човеците с тревожни умове -

СТРАХА заради нас прогонили

и ПЪТ прозрели в идни векове;

безкористно, с любов изграждали

ДУХОВЕН МОСТ към БЪДНОТО!

ЗАЩО?

Опасно ли е да ги тачим ЖИВИ?

Защо тъй злостно, яростно заливаме

ДОСТОЙНИЯ и ТАЛАНТЛИВИЯ със кал

и бързаме да угасим кандилото

на Божията ДАРБА?

И как нататък в МРАКА ще вървим

без жертвената СВЕТЛИНА?

Нима – загърбили ИКОНИТЕ

ще грейнем с ореола на СВЕТЦИТЕ?

О, Господи Всевишни, ДОКОГА

ще властва НЕНАКАЗАН Изкусителят?

Децата ни обсебил е. Душите им

прогонва и продава вън от Храма.

Изтрива ПАМЕТТА им и езиците

безжалостно изтръгва от камбаните,

че глухите сърца забравят лесно

Свещенния Закон на ВЯРАТА!

Прати ни, БОЖЕ, нов АПОСТОЛ ЛЕВСКИ,

не свещи упокойни за БЪЛГАРИЯ!


2001г.,гр.София

Из „ЖИВА ПАМЕТ” – второ изданиепонеделник, 18 февруари 2008 г.

.


ДЕН ЗА ПРЕКЛОНЕНИЕ И РАЗМИСЪЛ


Всъщност именно днес, на 18 февруари, а не както неправилно ни втълпяват читанките - на 19-ти, е обесен Апостола на Свободата.
Не знаем къде са костите му.
Спори се още защо е заловен, дали е предаден и от кого.
Много съществени неща, но сякаш някой иска те да останат неизвестни.
Същевременно огромна част от величавото му дело е добре описано, а посланията му са останали запазени в писмата му.
Но все пак обстоятелствата около обесването му, ни карат да лекуваме гузната си съвест като народ като много по-шумно и показно отбелязваме смъртта , отколкото рождението на най-достойния българин.
Обесването на Левски - нека на този ден се поклоним пред паметта на героя и изкупим генетично заложената ни вина за предателството като се опитаме да станем поне малко по-добри и извършим някое полезно дело!
Нека се замислим: променил ли се е с нещо българинът отпреди 135 години, когото Левски определя с горчивина по следния начин:
"Нашите българи желаят свободата, но приемат я, ако им се поднесе в къщите на тепсия".

неделя, 17 февруари 2008 г.

ДА ПОЗДРАВИМ НОВОХАНЦИ С ПЪРВИЯ УСПЕШЕН РЕФЕРЕНДУМ В ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ!

Соъбщение до медиите 17.02.2008г.

ПЪРВИЯТ УСПЕШЕН ГРАЖДАНСКИ РЕФЕРЕНДУМ В БЪЛГАРИЯ Е ВЕЧЕ ФАКТ!!!

На 17.02.2008 г. в с. Нови хан да се проведе, съгласно Закона за допитване до народа (ЗДН), Местен референдум по следния въпрос:

„Да се затвори ли веднага и да се започне незабавна ликвидация на Хранилището за радиоактивни отпадъци (РАО) край с. Нови хан?”

Обобщените резултати от гласуването в двете избирателни секции са следните:

· Гласоподаватели по списък – 1853 души

· Гласували – 1221 души, т.е. избирателната активност е 65.89 %

· Гласували с „ДА” – 1213 души, или 99.345 % от гласувалите

· Гласували с „НЕ” – 7 души, или 0.0573 % от гласувалите

· Невалидни гласове – 1 човек, или 0.082 % от гласувалите

Тези резултати недвусмислено доказват многократно изразяваната досега воля на населението в с. Нови хан през последните 4 години, а именно: Да се затвори и ликвидира Хранилището за РАО.

Друг важен извод от тези резултати е, че успешният референдум стана възможен единствено поради чисто гражданския характер на инициирането и реализирането му – изцяло от гражданското общество на с. Нови хан, организирано от двете сдружения с нестопанска цел – „Нови хан – Европейско селище” и „Ловно-рибарско дружество София-юг”, без никакво влияние и диктат от партийни централи и икономически групировки.

Дължим нашата благодарност и удовлетворение от работата на местната администрация (кметска и общинска) по самото произвеждане, организиране и провеждане, съгласно ЗДН, на местния референдум, което помогна на гражданското общество от Нови хан свободно да изрази своя категоричен вот.

Какво следва да се направи оттук нататък от съответните отговорни институции, за стане факт скорошното затваряне и ликвидиране на Хранилището за РАО? Нищо повече или по-малко от това, което изискват съответните закони, а именно: Законът за допитване до народа, Законът за местната власт и местното самоуправление, Законът за устройство на територията, Законът за безопасно използване на ядрената енергия, и др., както и съответните Европейски директиви и конвенции.

17.02.2008 г.

с. Нови хан - Община Елин Пелин

За контакти:

Огнян Чипев – председател, Сдружение “Нови хан – Европейско селище”, (088 / 88 133 61) (novihan@abv.bg)

Сашка Ненова – Николчова – кмет на с. Нови хан , (089 / 85 86 679), (kmetstvonovihan@abv.bg)


събота, 16 февруари 2008 г.

В ШОПСКО ИСКАТ НАТУРА 2000

На 14 февруари в МОСВ се състоя среща между представители на протестиращите срещу кариерите в София граждани и представители на МОСВ.
След острия спор относно превръщането на Софийското поле в лунен пейзаж, гражданите от с. Мрамор предадоха покана за министър Чакъров - да стане патрон на Първия национален фестивал на белия щъркел в с. Мрамор. Дали министърът ще се погрижи за опазването на птиците в потенциалната зона от НАТУРА 2000- язовира и Барата край Мрамор?
Или ще предпочете фирмите, които изгребват, опустошават и бетонират всичко живо?
Очакваме отговор.
Също чакаме отговор и на Протестната нота. Той може да бъде само един, за да бъде спазен закона - ОТРИЦАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ ПО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ за кариера за чакъл и пясък в с. Мрамор.

Снимки: Милена Петкова и "ЕКО МРАМОР"

четвъртък, 14 февруари 2008 г.

СЕЛО МРАМОР НЕ ИСКА КАРИЕРА - ИСКА ЯЗОВИРА И РЕКИТЕ СИ В НАТУРА

Фотогалерия от хепънинга, снимки: Милена Петкова

ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Г-Н ЧАКЪРОВ


ПРОТЕСТНА НОТА


От Kметство Мрамор, кмет Даниела Милчева
От СНЦ „Еко Мрамор”, представлявано от председателя Снежинка Цветанова
От СНЦ „Обществен Съвет – Мрамор”, представлявано от председателя Григор Толев


Уважаеми Г-н Чакъров,
От името на жителите на село Мрамор, район ”Връбница”, Столична община
Ви връчваме това протестно посмо.

Цялото село е потресено и настръхнало от действията на държавните власти в настоящия момент.
Ние се намираме в процедура, подготвена от бившите общински и държавни власти, при която сегашната държавна власт подарява 400 дка чужди имоти в София на една частна фирма.
РАЗРЕШЕНИЕ 459/30.06.2005г. за геоложко проучване на „Кариери за чакъл и пясък – България” ООД, издадено от Вашата предшественичка Министър Долорес Арсенова за сондажи южно от река Църна бара в с. Мрамор, е в противоречие с цялата нормативна база, уреждаща дейностите по разрешаване на геоложки проучвания за даване на концесии.
Удостоверението за търговско откритие 0290, което Вие лично сте издали на 21 април 2007г. на същата фирма и така сте я определили като ТИТУЛЯР НА НАХОДИЩЕТО, може би е резултат на недостатъчни данни и даже на подвеждаща информация, която ви е била подадена, за всички параметри и качеството на находището.
За вашата по-добра информираност преди всичко Ви обръщаме внимание, че:
• теренът от близо 400 дка се намира в центъра на Софийското поле, на по-малко от 300м от къщи, фирми, в които работят хора по 8 и половина часа на ден и други защитени обекти и

• покрива значителна част от потенциална зона от европейската мрежа Натура 2000, предложена с вх. № 26-00-3322/17.09.2007г. и 26-00-3322/11.01.2008г.


НАШЕТО ИСКАНЕ Е:

ДА СПРЕТЕ ДОКАТО Е ВРЕМЕ ТАЗИ НЕЗАКОННА ПРОЦЕДУРА, КОЯТО Е НА ПЪТ ДА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВА ЧУЖДА ЧАСТНА ФИРМА ЧРЕЗ ЗАГРАБВАНЕ НА ЗЕМИТЕ ОТ ЗАКОННИТЕ ИМ СОБСТВЕНИЦИ С НЕВЪЗВРАТИМО РАЗРУШАВАНЕ НА ТЕРЕНА, НА ВСИЧКИ ПАРАМЕТРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, НА ЗДРАВЕТО И ЦЕЛИЯ ЖИВОТ НА ХОРАТА В МРАМОР И ОКОЛНИТЕ СЕЛИЩА И КВАРТАЛИ И НА УНИЩОЖАВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ УПРАЖНЯВАЙКИ ВЛАСТТА И ИЗПОЛЗВАЙКИ ПРАВОМОЩИЯТА, КОИТО ВИЕ ИМАТЕ ПО ЗАКОН, ВИЕ ЩЕ УСПЕЕТЕ ДА ЗАЩИТИТЕ ОКОЛНАТА СРЕДА, ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА И ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА СЕГАШНИТЕ И НА БЪДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ.

ОЧАКВАМЕ ПОЛОЖИТЕЛЕН ЗА НАС ОТГОВОР В НАЙ-КРАТЪК СРОК!


Кметство Мрамор
СНЦ „ЕКО МРАМОР”
СНЦ „Обществен съвет – Мрамор”

14.02.2008г. , София

вторник, 12 февруари 2008 г.

ПРОТЕСТЕН ХЕПЪНИНГ - ЗА СЕЛО МРАМОР-ПРОТИВ БАЛАСТРИЕРАТА!

Четвъртък, 14 февруари, 14 часа, пред Министерството на околната среда

Уважаеми граждани на Столична община!

Уважаеми представители на медиите!

От нас зависи дали ще позволим още населени места в софийското поле да се превърнат в лунни пейзажи, и села с традиции и просперитет и бъдеще да се превърнат в изпитателни полигони за човешката лакомия в името на по-голяма печалба единствено за фирмите за строителни материали и по-голяма слава на монопола?

В обзелата ги мания и еуфория да копаят кратери върху стотици и хиляди декари площ с дълбочина десетки метри, ще се окаже че и ние, жителите на селата, им пречим и скоро ще разкопаят и нашите дворове, а от китното някога софийско поле в този край ще остане само тъжен спомен.

И всичко това с благословията на цялата държавна власт, и на подкупни чиновници!!!

За протест срещу съсипването на поредното село в София – с. Мрамор, ние от местните сдруженията на граждани „ЕКО МРАМОР” и „Обществен съвет – Мрамор”, заедно с граждани на общините Връбница, Панчарево и други застрашени от обезобразяване села Кубратово, Кривина, Казичeне и с пълната подкрепа на местните власти.

ОРГАНИЗИРАМЕ НА 14 ФЕВРУАРИ ОТ 14:00 часа протестен хепънинг пред Министерството на околната среда на улица „Гладстон”.

В 15:00 часа на уговорена среща с Министър Чакъров ще връчим протестна нота срещу действията на повереното му ведомство, което не защитава по подобаващ начин околната среда, здравето на хората и уникалните природни дадености на страната ни.

С желанието все пак да помогнем на МОСВ да изпълнява необходимо-присъщите му функции, ние ще връчим и официална покана на Министър Чакъров да стане патрон на Първия ежегоден национален фестивал на белия щъркел, който се организира в с. Мрамор на 22 март - първият пролетен ден тази година.

Белият щъркел приемаме като символ на с. Мрамор, на увеличаващата се популация от вида „човек” в село Мрамор, на положителния прираст на населението в последните години. Опитът за разкопаване на 350 дка от землището на Мрамор на входа на селото обаче би било край на всякаква перспектива за развитие на селото, край и на възможностите за перспективно развитие на един от все още най- чистите столични райони -”Връбница”

Концесията на тази мина очаква само положителното становище и подписа на Г-н Чакъров.

Дотук ТЪРГОВСКОТО ОТКРИТИЕ на находището се подарява тайно на гръцка фирма без търг или конкурс, без ОВОС на геоложките проучвания, без да се отчита близостта до къщите на хората – по-малко от 300 метра и че теренът представлява потенциална зона от европейската мрежа „НАТУРА 2000”.

Държим да се вземе предвид, че ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЕЛО МРАМОР гласува единодушно против кариерата и в селото са събрани до този момент към 1000 подписа против мината – 70 % от всички избиратели.

Една открита мина - кариера за чакъл и пясък току на входа на селото, би сложила кръст не само на развитието на селото, но и на развитието на двумилионна София в северна посока, би попречила на столичния град да реши редица градоустройствени, жилищни и инфраструктурни проблеми.

Каним всички столичани да се присъединят към нас на протеста НА 14 ФЕВРУАРИ ОТ 14:00 часа пред Министерството на околната среда на улица „Гладстон”, да кажем НЕ НА ХАОТИЧНОТО РАЗКОПАВАНЕ И НА ГРАНДОМАНСКОТО БЕТОНИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ!

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕФЕРЕНДУМА В СЕЛО НОВИ ХАН

Сряда 13.02.2008г., 12:00 часа, в БТА

На 27.09.2007 г. и на 20.12.2007г. предишният и новият общински съвети на община Елин Пелин на две свои редовни заседания гласуваха и приеха решения, с пълно болшинство, с които се определи на 17.02.2008 г. в с. Нови хан да се проведе, съгласно Закона за допитване до народа (ЗДН), Местен референдум по следния въпрос:

„Да се затвори ли веднага и да се започне незабавна ликвидация на Хранилището за радиоактивни отпадъци край с. Нови хан?”

Считаме, че до провеждането на този Местен референдум се стигна в резултат на няколко годишния законов граждански натиск и съответства на многократно изразяваната обществена нагласа на населението, не само на с. Нови хан, но и в цялата община Елин Пелин, срещу съществуването на това хранилище. Ние сме убедени, че при успешен референдум и последващо затваряне и ликвидация на Хранилището, населението на община Елин Пелин и жителите на двумилионна София, както и техните поколения за хиляди години напред, ще бъдат защитени от вредното влияние на това РАО-депо.

ЗАЩО СМЕ ЗА НЕЗАБАВНОТО ЗАТВАРЯНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ХРАНИЛИЩЕТО ЗА РАО,

както и защо сме СРЕЩУ намерението на Държавното предприятие „РАО” за изграждане на нови инсталации за преработка и съхранение на РАО в Хранилището край с. Нови хан

1. Защото това хранилище е изградено напълно неправомерно и недалновидно още през 1962г., по типов проект от 1956г., и поради това че същото се намира в непосредствена близост до няколко населени места от община Елин Пелин и е твърде близо също и до София, а именно: до с. Нови хан (4.5 км, 3 км по права линия), до с. Крушовица (4.6 км), до с. Габра (5.1 км), и до гр. София (13 км по права линия).

2. Защото Хранилището попада във водосбора на река Габра, която е приток на река Лесновска, преминаваща през цялата община Елин Пелин и вливаща се в река Искър. Също така, голяма е важността за района и на близката до Хранилището река Търнавска, която се явява най-близкия повърхностен водоизточник и първичен обект на въздействие при евентуално замърсяване с радионуклиди от Хранилището.

3. Защото РАО-депото се намира върху цялостен водоносен хоризонт и всички хидрогеоложки контролни сондажи в района са пълни с вода (от 10 до 24 м дълбочина). Хидрогеоложките изследвания недвусмислено потвърждават, че площадката на хранилището е разположена върху водоносен хоризонт, с дълбочина 6-7 м от повърхността.

4. Ние сме за незабавното затваряне на Хранилището тъй като при проведените през 2005 година изследвания на Националния център по радиология и радиационно защита при Министерството на здравеопазването (НЦРРЗ – МЗ) на питейните води, които ползва населението на с. Нови хан, беще направено заключението за местния обществен водоизточник „Фетовица”: Водата да не се използва за питейни цели!” поради завишеното съдържание на естествен Уран. Въпросът ни е – А за какви други цели може да се използва?!?

5. Защото едно друго изследване на питейни води в с. Нови хан, направено от акредитирана лаборатория през 1997 г. показва четирикратното завишение във водата на съдържанието на радионуклида Радий 226!!!

6. Защото Хранилището се намира в район, който се характеризира с една от най-високите сеизмичности в България – сеизмичността е на границата между VІІІ и ІХ степен. Освен това, следва да се има предвид, че потенциалният екологичен риск от наличието на Хранилището край Нови хан е свързан с наличието на съхраняваните радиоактивни отпадъци и вероятността за постъпване на радиоактивност в околната среда при нарушаване целостта на хранилищните единици вследствие на външни въздействия, едни от които са земетресенията.

7. И на последно място, но не последно по важност, защото съществуват достоверни данни от изследвания за миграция на радионуклида Тритий с подпочвените води на територията на площадката на Хранилището и извън нея. За съществуването на този факт способства съхранението на различни по вид и структура източници на Тритий в различни хранилищни единици, най-голям принос от които имат тритиевите мишени. Високата способност на Трития за миграция във водна среда, позволява да бъде смятан за предвестник за наличие на нарушения на инженерните бариери и структурата на хранилищните единици в това Хранилище.

В заключение следва да се отбележи, че основната задача, свързана с безопасното съхранение на радиоактивни отпадъци (РАО), е да се осигури сигурната им изолация от околната среда и човека, на всички етапи от тяхното управление, като едни от изискванията за целта са: реализиране на многобариерна защита, както и извършване на анализ за снижаване на екологичния риск при избор на местата за съхранение и погребване на РАО, като основен критерий са нормите за защита на хората. Тъй като това за Хранилището до село Нови хан никога не е било възможно и не може да се реализира, то единственото безопасно решение е това хранилище да бъде закрито и незабавно ликвидирано. А за нуждите на страната следва да бъде изградено друго, съвременно хранилище, на подходящо място и спазвайки всички изисквания за такъв тип съоръжения.

13.02.2008г.

с. Нови хан, Община Елин Пелин

За контакти:
Сашка Ненова – Николчова – кмет на с. Нови хан , (089 / 85 86 679), (kmetstvonovihan@abv.bg)

Огнян Чипев – председател, Сдружение “Нови хан – Европейско селище”, (088 / 88 133 51) (novihan@abv.bg)

ДЪРЖАВАТА МНОГО ОБИЧА КРАСИМИР ГЕРГОВ

Кр. Гергов за "нещата, както са" с голф дружеството на МС

"Държавата дава терен и после получаваме инфраструктурата"

Създаването на държавно дружество за голфтуризъм ″Голф развитие″ е било замислено в подкрепа на частни инвеститори в този бизнес. Това призна в прав текст пред БНР рекламно-медийният бос и крупен инвеститор в голфиндустрията Красимир Гергов.


Целият текст в Mediapool>А биологът Росен Цонев разобличава мита за това , как голфигрищата съхраняват природата:

"Унищожават уникални природни местообитания

От своя страна преподавателят по екология и екосистеми в Биологическия факултет на Софийския университет Росен Цонев оспори тезата на правителството за запазване на природата чрез построяването на голфигрища. Пред БНР той съобщи, че едно от частните голфигрища около Балчик притежава ″неистинска оценка на въздействие на околната среда″. Той каза още, че при строежа на игрищата са унищожени уникални природни местообитания на повече от 12 хиляди години. ″Това е напълно изкуствено съоръжение″, каза екологът, като напомни, че игрищата се покриват със специални изкуствени тревни чимове и насаждения.

Росен Цонев изрази недоумението си, че в най-безводната част на страната – Североизточна България - се строи голфигрища, което изисква непрестанни напоявания. Това навява подозренията, че инвестициите са повече във ваканционните селища и продажбата на луксозните апартаменти и вили в тях, отколкото в самия голф."

И ето защо голфът не обича околната среда>

петък, 8 февруари 2008 г.

ТЕЛЕВИЗИОННО ПРЕДАВАНЕ ЗА КАРИЕРАТА НА ЦЪРНА БАРА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

В неделя, 10 февруари по Нова телевизия в предаването "На чисто" от 11:30 ще бъде излъчено журналистическото разследване по проблема с поисканата от "Кариери за чакъл и пясък-България" ЕАД концесия в село Мрамор, Столична община.

http://www.btcpromedia.org/?softech=broadcast&item=155В района на язовир Мрамор са установени 181 вида птици, от тях 175 вида са защитени по ЗБР, 43 са включени в Червената книга на България, а 48 вида са включени в Приложение 1 на европейската Директива за птиците(79/409).

Исканата концесия е за 354 000 кв. м. площ и за добиване на 5 млн куб. метра чакъл и пясък годишно в продължение на 20 години.

След изтичане на тези 20 години ще бъдат изгребани 100 000 000 куб. метра чакъл, пясък, пръст и глина и ще се образува кратер, дълбок около 30 метра на входа на селото.
Този кратер своевременно ще бъде запълван със строителни отпадъци - бетонови блокове, хоросан, тухли, фаянсови плочки, асфалт.

Ние питаме:
Защо досега Министерството на околната среда и общината по никакъв начин не стимулират рециклирането на строителни отпадъци за повторно влагане при строежа на пътища, площади и т.н.?
Защо не е въведено изискване всеки оператор на сметище за строителни отпадъци да притежава трошачна машина и да рециклира докараните му срещу заплащане строителни отпадъци. Така той ще може още веднъж да спечели от тях, като ги продаде за повторна употреба.
Защо при рушенето на сгради не се въведе забрана за изкарване на строителни отпадъци ? Трошачните машини са подвижни съоръжения - разделяне на строителните отпадъци по видове, натрошаване и от разрушения обект ще излезе суровина, годна за пазара. Това се прави в нашата мегадържава Европа.

Всичко е въпрос на организация, на добро желание и, разбира се, на компетентност у "компетентните" органи.

СНЦ "ЕКО МРАМОР"

ПАК СЪЗДАВАТ ДЪРЖАВНА ФИРМА, ПОСЛЕ ЩЕ Я ПРИВАТИЗИРАТ - ПОЗНАЙТЕ КОЙ!

http://news.ibox.bg/news/id_1374083923

Държавата ще едноличен собственик в новото дружество „Голф - развитие". Това стана ясно след заседание на Министерски съвет.

Правителството реши да бъде образувано еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие в капитала. То ще се занимава с проектирането, изграждането, експлоатацията и управлението на голф комплекси.

Те ще включват игрища, обслужващи сгради и съоръжения, селища и др.

Капиталът на дружеството ще е 9 милиона 183 хиляди лева, разпределени в 9 183 поименни акции по 1000 лева.

Като непарична вноска в капитала на дружеството ще бъдат включени 12 имота, които са частно-държавна собственост. Стойността им е 9 милиона 133 хиляди лева.

Паричната вноска от 50 000 лв. ще бъде осигурена чрез преструктуриране на разходите от бюджета на МРРБ за тази година.

И ОЩЕ: http://www.mediapool.bg/show/?storyid=136036


И държавата се включи в пиесата на игрището за голф, наречено България.

И ще почне едно отчуждаване на имоти, само и само да се противопоставят на "презастрояването и високото строителство във черноморските курорти" .

Ха-ха! Като че ли не същите обезобразиха Черноморието!

Но кой се поддава на лъжите, че така ще се опази природната среда?

Нищо подобно! Напротив:

При изграждането на голф-игрищата се унищожават уникални екосистеми, хиляди обитатели на животинското и птичето царство остават без естествената си среда и загиват.

А за поддържането на ГМО-тревата в перфектно зелено състояние се изразходват милиони кубически метри вода, поради което села, курорти и цели градове страдат от безводие!


вторник, 5 февруари 2008 г.

НЕ НА ОТКРИТАТА МИНА В СОФИЯ !

В. Дневник за пресконференцията от 4 февруари:


Екосдружения се обявиха против проект за кариера в с. Мрамор


Сдруженията с нестопанска цел "Еко Мрамор" и "Обществен съвет Мрамор" ще заведат дело срещу министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров и бившата екоминистърка Долорес Арсенова за това, че са узаконили концесия, без да е направена оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС). Това съобщи Григор Толев, председател на "Обществен съвет Мрамор". Двете нестопански организации се ползват с подкрепата на община Връбница, към която е софийското с. Мрамор.

На 18 януари в кметството на Мрамор е получено уведомление за започване на добивна дейност на пясък и чакъл в находището "Барата", разположено край селото. Фирмата концесионер е "Кариери за чакъл и пясък - България", дъщерна компания на "Титан Златна Панега цимент". През 2005 г. компанията е получила разрешение от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за търсене и проучване на района за добив на инертни материали. На 21 април 2007 г. министър Джевдет Чакъров е подписал удостоверение за търговско откритие.

"Кариери за чакъл и пясък - България" иска да вземе на концесия терена в землището на село Мрамор за период от 20 години. Той има площ над 350 дка и 90% от него са частна собственост. Според сдруженията компанията планира да изгради и промишлена площадка за производство на бетон върху 20 хил. дка на 300 м южно от селото.

"Има хора, които отдавна са знаели за проекта на циментовата фирма и точно заради това районът няма регулация", казва Григор Толев. Според него подставени лица сноват из селото и увещават собствениците да продадат терените си. Изграждането на кариера за чакъл и пясък ще бъде екокатастрофа, смята също Толев. Причина за това е, че местността не е достатъчно водоснабдена и от кариерата ще се носи прах на километри разстояние. От "Еко Мрамор" и "Обществен съвет Мрамор" предлагат на терена да се изгради жилищен комплекс вместо кариера.

Представители на "Титан Златна Панега цимент" не бяха открити за коментар.

ПЕТИЦИЯ ЗА ЗАБРАНА НА НАЙЛОНОВИТЕ ТОРБИЧКИ

Подкрепете петицията!


Погледнете сметището. Погледнете градинката до вас. Всичко, което ще видите е найлон. Скучно сиви или изпъстрени с имена на търговски вериги, малки или големи, прозрачни или непрозрачни найлонови торбички.

Те не могат да бъдат рециклирани. Те не се разграждат в природата. Те затрупват градовете и природата ни. Те замърсяват. Те са бедствие.

И всичко това, само за да си занесем покупките от магазина до вкъщи? Нима не може да го направим по по-добър начин? Множество градове и страни, както бедни, така и богати, забраниха найлоновите торбички и ги замениха с такива от рециклирана хартия или от разградими пластмаси. Защо да не можем да сме като тях?

Призовавам компетентните власти в България да забранят употребата на неразградими найлонови торбички в търговската мрежа в страната.

Алекси Дамянов,
студент в СУ "Климент Охридски"

неделя, 3 февруари 2008 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Съобщение за медиите

ПОКАНА за пресконференция

Място, дата и час: БТА, 04.02.2008г (понеделник), 13:00 ч.

Тема:

Местни сдружения и Районно кметство Връбница завеждат дело срещу Долорес Арсенова и Джевдет Чакъров заради узаконяване на концесия без ОВОС

  • Поредната концесия, спазарена под масата с множество закононарушения – без конкурс, без ОВОС, в опасна близост до жилищата, на базата на съмнителни данни от геоложки проучвания, извършени чрез неправомерно нахлуване в чужди имоти.
  • „КАРИЕРИ ЗА ЧАКЪЛ И ПЯСЪК-БЪЛГАРИЯ”ЕАД, Дъщерна фирма на „Златна панега цимент” АД поиска концесия с период от 20 години за да превръщане 354 751 кв.м / над 350 дка / от землището на с.Мрамор в открита кариера-площадка за. „Добив и преработка на полезно изкопаемо – пясък и чакъл от находище “Барата” и изграждане на промишлена площадка за преработка на същите в суровини за влагане в бетон на площ от 20 000 кв.м само на 300 м южно от селото, на самия му вход.
  • Общото събрание на с. Мрамор на общоселско събрание на 26.01.2008г. свикано въз основа ЧЛ.41 ал.1 от “ЗАКОНА ЗА ДОПИТВАНЕ ДО НАРОДА” гласува против инвестиционното намерение за кариера за инертни материали, на практика, в самото село.
  • Местните власти са изцяло на страната на населението, Районното кметство - Връбница съвместно с местните граждански сдружения завежда дело срещу МОСВ.
  • Това е и начин за заграбване на земите ни - емисари трескаво сноват из селото и изнудват собствениците да ги продадат.

Организатори: Сдружения с нестопанска цел „ЕКО МРАМОР” и „Обществен съвет-Мрамор”

Участници: Районният кмет на Връбница, членове на управителните съвети на сдруженията „ЕКО МРАМОР” и „Обществен съвет – Мрамор”, природозащитници

петък, 1 февруари 2008 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА "ЕКО МРАМОР" В ПОНЕДЕЛНИК,4 ФЕВРУАРИ ОТ 13 ЧАСА В БТА

ОТНОВО СЪДЕБНО ДЕЛО СРЕЩУ МОСВ ЗАРАДИ НЕПРОВЕДЕН ОВОС

Изравянето на сух кратер от над 350 дка в сърцето на най-съхранения в екологично отношение район на столична община е крайно недопустимо от екологична, градоустройствена, социална, морална и хуманитарна гледна точка.

Общото събрание на с. Мрамор гласува против инвестиционното намерение за кариера за инертни материали в самото село.

Местните власти са изцяло на страната на населението.

Кой казва, че всички реки трябва да бъдат изгребани, ако по крайбрежието им има баластра? Защото всички брегове на реки имат баластра.

Кой казва, че всички поля трябва да бъдат изтърбушени и превърнати в лунен пейзаж от багерите, ако наблизо минава река?

Кой казва, че край всеки път трябва да има трошачна машина и бетонов възел, даже и ако те са в самото село, защото през селото минава река с брегове със баластра и пясък?

Министерството на културата казва че може;

Министерството на отбраната казва, че може;

Министерството на вътрешните работи казва, че може.

Чакат само Джевдет да каже дали може.

Той обикновено казва, че може, както Долорес.

Или с години нищо не казва.

И това е добре. Няма отказ. Викат му мълчаливо съгласие. Даже смятат да му дадат законова формулировка.

Изтърбушиха Студена – десетина фирми – бандитски и криминално, без разрешително за концесия. Под носа на цялата държавна власт. Подгониха ги накрая оттам/плашат гаргите май!?/.

Наред е село Мрамор, в Столична община, в средата на район Връбница, в сърцето на Софийското поле - на 10 км от Александър Невски.

Общия устройствен план на София отрежда на Мрамор функция на заден двор на столицата /платена журналистика като тази на Береану нагло и бездарно пропагандира тази смехотворна теза/ и го е оставила за изтърбушване, изгребване и източване на всичките му подземни и водни богатства. Оставила е за унищожаване една потенциална зона от Натура 2000 – последната останала спирка за почивка по древния Виа Аристотелис на прелетните птици в Софийското поле, след като разкопаха Челопеченското блато.

Какво ще остане от Мрамор?

Огромен кратер от 350 дка ;

Един източен язовир;

Живо пиле не прехвръква;

Последната топола е вече отсечена;

Последната рибка се мята насухо;

Последна къща стои все още непродадена;

Последните старци чакат писмо от Америка;

И като закопат и последния в огромната яма, вече позапълнена от другите старци, ще сипят бетона отгоре и ще напишат „Бетон” ЕООД свърши това.

Село Мрамор ще стане ОБЕТОНЕНАТА ЗЕМЯ.

Защото Законът за подземните богатства казва така в чл. 76, алинея (2):

„Ако се окаже, че след прекратяване на разрешението за търсене и/или проучване или на концесията за добив земята не може да послужи за предишното си предназначение, имотите се отчуждават по реда на Закона за държавната собственост.”

Ето тук е заровено кучето – под бетона на НАШАТА ОБЕТОНЕНА ЗЕМЯ.

И като обсебят земята, тогава чак ще кажат, че ТЯ е обетованата земя.

И ще я излъскат като преден двор, и ще я отворят като вековечната порта на София към Европа по европейския път „Виа Аристотелис”.

Те неевропейците.

Но ние искаме европейски път и европейско развитие тук и сега,

в този живот и в живота на нашите деца и неродените ни внуци!

Няма да позволим да разсипят земите ни!

Селото ни никога няма да стане заден двор за баластриери, бетонови възли, бунища, крематориуми, гробища за коли и 6-лентова магистрала, обслужваща предимно турските ТИР-ове със съответните съмнителни крайпътни занаяти!

Долу мръсните ръце и мръсните помисли от земите ни!

Мрамор за мраморците!

Ние сами определяме мраморската част от Общия устройствен план на София!