четвъртък, 18 декември 2008 г.

Дали се започна събуждането - истинското!

НАЧАЛОТО НА КРАЯ НА ЕДНА ЦИНИЧНА ОЛИГАРХИЯ
ОБСАДА НА СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ :
16.30 четвъртък , 18-ти декември пред ПАРЛАМЕНТА
до края

Озадачени от ПАРОДИЯТА НА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА, която ни се налага да обитаваме, като млади и активни хора, които не искат да емигрират, смятаме, че
НЯМАМЕ ПРИЧИНА ДА ТЪРПИМ ПОВЕЧЕ!
НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ ВЧЕРА БЕШЕ ПРИЕТО СКАНДАЛНО ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СЕЗОНА ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ ЗАМЕНКИ НА ЗЕМИ И РЕСПЕКТИВНОТО УНИЩОЖАВАНЕ НА ГОРИ!!! ДЕПУТАТИТЕ (този път от комисията по земеделие и гори) ОТНОВО ОПОРОЧИХА ИНСТИТУЦИЯТА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ОСТАВЯЙКИ 2 МЕСЕЦА НА ВСЕКИ МАФИОТ ДА ЗАВЪРШИ ЗАПОЧНАТОТО СЪС ЗАМЕНКИТЕ И ОЩЕТИХА ДЪРЖАВАТА С ПОРЕДНИТЕ МИЛИОНИ!
В СЪЩОТО ВРЕМЕ СИ ГЛАСУВАХА КОЛЕДНИ ПРЕМИЙКИ ПО ВРЕМЕ НА ФИНАНСОВА КРИЗА!
Според абсурдния проектозакон на Закона за горите:
1. Собствениците на лифтове, писти и влекове няма да плащат за промяна на предназначението на земята, която ползват. Резултатът ще бъде стотици милиони печалба за офшорни фирми.
2. Продажбата на държавни гори и земи може да става без никакви критерии, регулации и правила. Честито!
3. Заменките на гори ще продължат до 28ми февруари вместо да бъдат преустановени веднага под натиска на Европесйката комисия.
4. Дава достатъчно голям срок статутът на всички заменени гори да бъде променен в строителна територия
Настояваме и искаме незабавно преустановяване на престъпните заменки и незабавна ревизия на всички извършени до този момент заменки!
ПОРЕДНОТО ИЗПИТАНИЕ ЗА НАШЕТО ТЪРПЕНИЕ - ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО, НАРЕЧЕНО „ЗАМЕНКИ НА ГОРИ” МИНА ВСЯКАКВИ ГРАНИЦИ ЗАЕДНО С:
безочието
корупцията
нежното сливане на мафията с държавата пред очите ни
убийствата и престъпността
липсата на действащо правосъдие
липса на демократичност и изключване на гражданския сектор от взимането на решения
цинизма
спрените европейски фондове
подменените обществени с лични приоритети
изолацията на младите и образовани хора от ДЕМОКАРТИЧНИ ПРИНЦИПИ при взимането на решения
липсата на дългосрочна стратегия за управление в икономиката, устойчивото развитие, социалната политика и т.н.
унищожаването на българската природа И РАЗБИРАНЕТО НА ЕКОЛОГИЯТА ЕДИНСТВЕНО КАТО ШАНС ДА СИ ПРОДАДЕМ „НЯКОЯ ВЪГЛЕРОДНА КВОТИЧКА”
системното подценяване на умствения капацитет на българските граждани и унижаването им
всичко, онова, което пречи на държавата ни да се развива интелигентно и устойчиво в един динамичен глобален контекст и по време на финансова криза
ГРАЖДАНСКИТЕ ДВИЖЕНИЯ „ДА СПАСИМ ИРАКЛИ” и „ГРАЖДАНИ ЗА РИЛА” И КОАЛИЦИЯ „ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ” СМЯТАТ, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КЛИМАТ В ДЪРЖАВАТА Е НЕТЪРПИМ, А
ЗЛОУПОТРЕБИТЕ С ЧОВЕШКИ, ПРИРОДЕН И ИНТЕЛЕКТУАЛЕН РЕСУРС ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПЛАТЕНИ ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ С ДОБРОВОЛНО НАПУСКАНЕ НА ПОСТОВЕТЕ НА ВЛАСТТА, ПОРАДИ ЛИПСА НА КАЧЕСТВАТА НУЖНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА!
ЩЕ ОТСТОЯВАМЕ ПРАВОТО СИ НА ПРАВОВА ДЪРЖАВА, ЧИСТА МОРАЛНО ПОЛИТИЧЕСКА СРЕДА И ДЕВСТВЕНА ПРИРОДА ДОКРАЙ.
ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ЗАСЕГНАТИ ОТ ТОВА МАЛОУМНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИНИЦИ ЩЕ БЪДАТ СОЛИДАРНИ И ЩЕ ЗАСТАНЕМ ЗАЕДНО ПРЕД ПАРЛАМЕНТА ОТ ДНЕС НАТАТЪК, ЗА ДА ДОКАЖЕМ, ЧЕ НЕ СМЕ МЪРШАТА, КОЯТО НИ УПРАВЛЯВА, А СЕ ОТЛИЧАВАМЕ С ДОСТОЙНСТВО И ВОЛЯ!
16.30; 18-ТИ ДЕКЕМВРИ
13.00; 19-ти ДЕКЕМВРИ

НОВА ГОДИНА, НОВО ПРАВИТЕЛСТВО!

P.S. КАТО МЛАДИ И КРИТИЧНО МИСЛЕЩИ МЛАДИ ХОРА СМЯТАМЕ, ЧЕ СПОМЕНАТИТЕ НЕДЪЗИ СЕ ОТНАСЯТ И ЗА СТОЛИЧНА ОБЩИНА И НЕКАДЪРНОСТТА В УПРАВЛЕНИЕТО Й НИ ЛИШАВА ОТ КАКВИТО И ДА БИЛО ИЛЮЗИИ, ЧЕ АЛТЕРНАТИВА НА СЕГАШНОТО УПРАВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ БОЙКО БОРИСОВ.

сряда, 17 декември 2008 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЦАТА


В четвъртък, 18 декември, от 14 ч. в приемното време на главния архитект на столицата в ДАГ на ул. "Сердика" ще бъде представен Доклада за екологичната оценка на ОУП на София. Ще има заседание на работната група, на което може да присъства всеки гражданин, който се интересува от проблема.

петък, 12 декември 2008 г.

СТУДЕНТСКИ ГРАД - НА СТУДЕНТИТЕ

Снимка: в. Дневник

Oт в. Дневник


Предстои дискусия за бъдещето на Студентския град.

Но защо винаги чакаме да се случи непоправимото, за да започнем да търсим начини да поправим едно безобразие???

ГрупаГЕО изказва съболезнование и съпричастност с мъката на близките на трагично загиналия Стоян Балтов.
Предлагаме за начало кметът Бойко Борисов да издаде заповед, с която да въведе краен час за работа на заведенията
и да забрани хазарта на територията на Студентския град.

понеделник, 8 декември 2008 г.

Ирландският синдром с диоксините-в България?

Изх. № 12-08/08.12.2008 г.

До г-жа Гергана Благиева – директор на РИОСВ-София
riew-sofia@riew-sofia.government.bg
До г-н Ставрос Димас – еврокомисар по околна среда
stavros.dimas@ec.europa.eu

ИСКАНЕ за НАМЕСА
oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, с електронен адрес за кореспонденция: p_p_trojanski@yahoo.com, GSM 0887525032

Относно: Процедурно нарушение при гласуване в ЕЕС към РИОСВ-София на 04.12.2008г. Софийски диоксини ще се изхвърлят из цяла България

Уважаема госпожо Благиева,
Уважаеми господин Димас,
Съгласно писмо № 26-00-8034 / 01.12.2008 г. на директора Гергана Благиева, Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, бе включено в допълнителния състав на Експертния Екологичен Съвет(ЕЕС) към Районната инспекция по околна среда и води(РИОСВ)-София за участие в т. 1 от заседанието, което се проведе на 04.12.2008 г. от 10:00 часа в РИОСВ-София за разглеждане на Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”.
В заседанието на ЕЕС ние изложихме обобщената позиция на няколко екологични организации - против технологията с нискотемпературното изгаряне на „модифицирани горива от отпадъци (RDF)” в циментовите заводи из цяла България, при което ще има отделяне на диоксини и фурани. Във внесените писмено отговори на инвеститора Столична община на поставените в общественото обсъждане въпроси, липсват каквито и да са допълнителни данни по този подчертан от нас проблем в нашето писмено становище, представено по време на общественото обсъждане. Експертите, изготвили доклада, също не се съгласиха да предоставят ПИСМЕН отговор пред ЕЕС със своите анализи по този въпрос, което ние изискахме на самото заседание на 04.12.2008 г., а се задоволиха само устно да ни увещават и убеждават, че не съществувала “голяма” опасност за околната среда и човешкото здраве. Единствен от авторите на доклада, професор Пеловски заяви, че в бъдеще този въпрос ще бъде изясняван, което обещание обаче звучи несериозно, когато в момента се обсъжда цялостният доклад по ОВОС и в него задължително трябва да има анализ на всички въпроси - напълно и докрай. Известни са над 180 вида диоксини и фурани, които представляват голям риск за много опасни болести при човека – рак на съединителната тъкан, на белите дробове, на черния дроб; заболявания на дихателните пътища; сърдечни проблеми; алергии; увреждане на репродуктивната способност; нарушения на имунната система и вродени аномалии.
Същевременно станахме свидетели в тези дни на огласения в световните медии много сериозен скандал с измерените диоксини в друга страна на Европейския съюз – Ирландия, и световния отзвук на НЕДОВОЛСТВО и УПЛАХА поради огласеното от учените доказано канцерогенно въздействие върху човека от диоксини, натрупани в свинско месо – ето това още един път ни дава право и ни задължава да не се съгласяваме с немарливия опит за подминаването на тази опасност при този доклад за ОВОС, приет на 04.12.2008 г. единодушно от всички държавни чиновници-членове на ЕЕС. Като националноотговорна екологична гражданска организация, Национално движение „Екогласност” не може да се съгласи на такъв егоистичен и нехуманен подход към населението, живеещо около циментовите заводи в новата европейска държава - България.

С Решението на ЕЕС на РИОСВ-София се пренебрегват и изискванията на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители, чиято единствена цел е опазване здравето на хората и околната среда от вредното въздействие на устойчивите органични замърсители. В Приложение В , част 2 от тази конвенция е записано:

„Полихлорираните дибензо-р-диоксини и дибензофурани, хексахлорбензенът и полихлорираните бифенили се образуват непреднамерено и се освобождават от термични процеси, включващи органични вещества и хлор, в резултат на непълно изгаряне или химични реакции.

Следните категории промишлени източници са с потенциал за образуване в сравнително големи количества и за изпускане на тези химични вещества в околната среда:

(а) инсталации за изгаряне на отпадъци, включително инсталации за съвместно изгаряне на битови, опасни или медицински отпадъци или на канализационни утайки;

(б) циментови пещи, в които се изгарят опасни отпадъци;"

А в част 3 като "източник на непреднамерено образуване и изпускане на Полихлорираните дибензо-р-диоксини и дибензофурани, хексахлорбензенът и полихлорираните бифенили са посочени:

(д)инсталации за горене на дърва и други горива от биомаса”


ПРОТЕСТИРАМЕ пред Вас за процедурното нарушение, допуснато на 04.12.2008 г. при гласуването от ЕЕС само на предложения от РИОСВ-София, един-единствен Проект за решение. Ние участвахме в обсъждането му, но внесохме протоколирано предложение и за алтернативен-втори Проект за решение, с което да се предложи на директора на РИОСВ-София прилагане на чл. 19, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с мотивите, записани в нашето Становище изх. № 11-02/02.11.2008 г. За наше голямо учудване, председателят на ЕЕС не се съгласи да подложи на гласуване внесения от нас Проект за решение, въпреки записаното в Устройствения правилник, че се гласуват от ЕЕС “проекти за решение”. Това еднолично решение на председателя на ЕЕС за безалтернативно гласуване при вземане на решение е опасен прецедент, с който се нарушават демократичните изисквания на правовата държава и на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(Конвенция от Орхус) и Закона за опазване на околната среда.
НАСТОЯВАМЕ директорът на РИОСВ-София да издаде заповед за провеждане на второ заседание на ЕЕС към РИОСВ-София, което да завърши с изцяло ново гласуване и на двата внесени проекти за решение. Ще се надяваме и на внесен в това второ заседание на писмен доказателствен анализ относно количествата на отделяните диоксини при препоръчаната технология в доклада за ОВОС, включваща изгаряне на RDF-гориво, като се проведе допълнителна дискусия в ЕЕС по този актуален въпрос.
В случай, че не получим адекватен отговор на настоящето ни искане за намеса, ще подадем жалба в Административен съд – София-град, против директора на РИОСВ-София.

С уважение: /п/
Петър Пенчев
Заместник-председател

Подкрепено от: Снежинка Цветанова – „Еко Мрамор”,
Член на допълнителния състав на ЕЕС: /п/

неделя, 7 декември 2008 г.

Отказаха документи за подмененото ядрено гориво


Жалба до ВАС срещу АЯР

АЕЦ „Козлодуй” и руският доставчик „Твел” не дадоха съгласие на Агенцията за ядрено регулиране да предостави достъп до исканата информация за Техническо решение № 2903/11.12.2003 г. с приложения №№ 1-29, с мотив фирмена тайна.

От общественият Комитет за защита на ядрения физик Георги Котев заявяват, че изясняването на свидетелските доказателства, започнали да се публикуват в ИНТЕРНЕТ от преди 6 месеца, за липсата на адекватни описания в документацията при последната подмяна на ядреното гориво в АЕЦ “Козлодуй” със съмнения за корупция, не може да стане без пълна прозрачност и предоставяне на достъп до исканата информация. След запознаване с предоставения преди месец от Агенцията за ядрено регулиране, протокол от извършени от шведската фирма STUDSVIK NUCLEAR AB контролни измервания на свежо ядрено гориво, се вижда ограниченото и поръчково насочване на това измерване само към един единствен изотоп. По този начин сме свидетели на опит за скриване на истината, което се потвърждава и от тази забрана на руснаците и техните контрагенти в България, заключават от Комитета.

Петър Пенчев – член на Комитета за защита на ядрения физик Георги Котев и зам.-председател на Национално движение „Екогласност”, акцентира върху последните изменения на Закона за достъп до обществена информация(ЗДОИ), с които при значим обществен интерес трябва да не се прилага отказ поради производствена и търговска тайна. А от форумите по медиите е известно, че не бе малък общественият интерес за разкриване на истината за случая, допълва той. Определението от ЗДОИ за "надделяващ обществен интерес" - когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите, насочва в случая към оповестените доказателства от Г. Котев за подмяната на ядреното гориво в АЕЦ „Козлодуй”, без отразяване в скриваната сега документация „Техническа обосновка на безопасността”.

От Национално движение „Екогласност”, като екологична организация, загрижена за ядрената безопасност съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия и Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(Конвенция от Орхус), внесоха на 05.12.2008 г. жалба до Върховния административен съд с искане за отмяна отказа по ЗДОИ на председателя на Агенцията за ядрено регулиране от 26.11.2008 г. Подобен опит за скриването на информация от АЕЦ „Козлодуй” бе и при безпрецедентния инцидент на 01.03.2006 г. в Пети блок, когато отказът на АЯР бе отменен от ВАС след обжалване от НД „Екогласност”.

петък, 5 декември 2008 г.

ГРУПА ХОРА ПРЕДРЕШИХА ЕКОБЪДЕЩЕТО И ЗДРАВЕТО НА ПОКОЛЕНИЯ ГРАЖДАНИ НА НАШАТА СТРАНА

Грубо погазване на Конвенцията от Орхус


http://www.mediapool.bg/show/?storyid=146694

Екоминистерството одобри проекта за завод за боклука на София

Експертният съвет към столичната екоинспекция одобри в четвъртък инвестиционното предложение на Столичната община за изграждане на интегрирана система за преработка на боклука в града. Решението е взето в присъствието на експерти, зам.-кмета по екологията Мария Бояджийска, заинтересуваните районни кметове и представители на неправителствените организации "Еко Мрамор" и "Екогласност".Цялата статия>


Гражданските организации Национално движение Екогласност и СНЦ "ЕКО МРАМОР" единствено гласуваха "ПРОТИВ" срещу двадесетина "ЗА". Те направиха алтернативно предложение, което не бе подложено на гласуване. Това е безпрецедентно своеволие на РИОСВ-София и веднага ще уведомим Европейската комисия за грубото погазване на Конвенцията от Орхус.

Инвестиционното предложение на Столична община беше прието радушно и гласувано със "ЗА" и от кмета на район Кремиковци Ивайло Панев, кмета на Горни Богров Георги Бонев и кмета на село Яна /вижте в нета как му беше името, да се увековечи в историата , макар и с лошо, като Херострат!/.

Гражданските сдружения и народният глас бяха повалени, но не победени.
Със съзнанието за чиста съвест пред идните одимени и обгазени поколения на България си лягаме да спим. Бъдещето ще оцени.
А имената на всички гласували "ЗА" ще бъдат публикувани в най скоро време на блога ни - върху тях пада отговорността за безотговорното , конюнктурно , тесногръдо и блюдолизко решение.
Спете спокойно, деца, чиято съвест все още е неопетнена!

Група ГЕО

вторник, 2 декември 2008 г.

ВАС обяви новото "европейско" депо в Монтана за незаконно
РЕШЕНИЕ № 12471
София, 19.11.2008

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на тринадесети ноември две хиляди и осма година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ПЕТКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ТОДОР ТОДОРОВ
при секретар Григоринка Любенова
и с участието
на прокурора Огнян Атанасов
изслуша докладваното от съдията ТОДОР ТОДОРОВ по адм. дело № 11969/2008.

Производство по чл.208 и сл. от АПК.
Образувано е по касационна жалба на Национално движение „Екогласност”, със съдебен адрес за призоваване гр. Монтана чрез Петър Пенчев против решение №8913/22.08.2008г. по адм.дело №13047/2007г. на Върховния административен съд. Поддържат се оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствени правила и необоснованост.
Ответните по жалбата страни, министърът на околната среда и водите и Община Монтана считат същата за неоснователна.
Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационното оспорване.
Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество на основанията посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон е основателна.
Предмет на контрол пред тричленния състав на Върховния административен съд е решение №162-НО-ИО-А0/2007г. на министъра на околната среда и водите за издаване на комплексно разрешително за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово” – гр. Монтана при условията на разрешително №162-НО/2007г., приложение №1 към решението.
За да отхвърли оспорването, първостепенният съд е приел, че издадения административен акт съответства на събраните доказателства, установените фактически констатации, приложимите материалноправни норми и целта на закона. Издаден е от компетентен орган, в предвидената от закона форма и при спазване на административнопроизводствените правила, разписани в раздел ІІ на ЗООС и Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.
По делото е установено, че административното производство е започнало с подаването на заявление (вх. № 160-МО-485/25.01.2006 г.) от оператора - община Монтана до Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС/Агенцията) за издаване на комплексно разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Монтана. С писмо, изх. № 160-МО-485/01.02.2006 г., изпълнителният директор на ИАОС е представил заявлението на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр. Монтана и на Басейновата дирекция за управление на водите „Дунавски район” с център – гр. Плевен (БДУВ) за становище относно формата и съдържанието на същото. В получените писмени становища (вх. № 160-МО-485/20.02.2006 г.; № 160-МО-485/24.02.2006 г.) са посочени конкретни неточности и непълноти в подадената документация, налагащи преработването й. На 07.04.2006 г. представители на ИАОС, РИОСВ и БДУВ са извършили проверка на място за съответствие с изложените в заявлението данни и са уведомили кмета на община Монтана за необходимостта от коригиране и допълване на внесената документация, съгласно дадени писмени указания, приложени към уведомлението. В рамките на указания срок операторът е представил преработено заявление, по повод на което с писмо, изх. № 160-МО-485/27.06.2006 г., Агенцията е уведомила заявителя, че всички пропуски и несъответствия са отстранени. Във връзка с откритата процедура по издаване на комплексно разрешително на община Монтана за Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Монтана изпълнителният директор на ИАОС е дал на оператора указания за осигуряване на обществен достъп до окончателния вариант на заявлението. С писмо, изх. № 160-МО-485/30.10.2006 г., изготвените проекти на комплексно разрешително и на техническата оценка към него са изпратени за вътрешно съгласуване с дирекциите от администрацията на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), с РИОСВ – Монтана и БДУВ – Плевен. Проектът е изпратен за становище и на община Монтана в качеството й на оператор. Видно от писма на директора на ИАОС, с изх. № 160-МО-485/05.12.2006 г., в периода 11.12.2006 г. – 09.01.2007 г. е обявен обществен достъп до проекта на комплексно разрешително. По представената документация са получени становища, бележки и предложения (приложени по делото) както от оператора, така и от директорите на РИОСВ – Монтана, БДУВ-Плевен и съответните дирекции при МОСВ. По коригираните съобразно бележките варианти на проекта отново е проведена съгласувателна процедура. Въз основа на анализ на получените експертни становища и след уточняване на конкретните текстове по окончателния вариант на проекта на комплексното разрешително за процесното регионално депо, директорът на ИАОС е направил предложение до министъра на околната среда и водите (изх. № 160-МО-485/29.10.2007 г.) да издаде на оператора – община Монтана комплексно разрешително за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово” – гр. Монтана. По проекта на решение за издаване на комплексно разрешително е постъпило мотивирано особено мнение от дирекция „Управление на отпадъците” в МОСВ относно формулировката на предвиденото в разрешителното условие по т.3.4.3. Във връзка с последното в едно от писмата си по координация на процедурата ИАОС е посочила новата редакция в пункт 16.6. от проекта на комплексното разрешително, като съответстваща на изложената в особеното мнение позиция. С Решение № 162-НО-ИО-АО/2007 г. от 29.10.2007 г., на основание чл. 120 от ЗООС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, министърът на околната среда и водите е издал комплексно разрешително на община Монтана за изграждане и експлоатация на следната инсталация по т. 5.4. от приложение № 4 на ЗООС: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово” – гр. Монтана, при условията, съдържащи се в разрешителното. Съгласно &1, т.39 от ДР на Закона за опазване на околната среда "комплексното разрешително" е индивидуален административен акт, предоставящ разрешение за експлоатация на определена инсталация или на дадена част от нея при определени условия, които гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на глава седма. Едно разрешително може да се отнася до една или повече инсталации (или до части от различни инсталации), които са разположени на една и съща площадка, са експлоатирани от един и същ оператор и някои от които могат да не попадат в обхвата на приложение № 4.

При издаването на индивидуалния административен акт министърът на околната среда и водите не е използвал направената през месец март 2000г. оценка на въздействие върху околната среда с оглед изискванията на чл.8, ал.5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. Последната е била изготвена единствено за битовите отпадъци на гр. Монтана, без отчитане на обема и капацитетните възможности на съоръжението. Оспореният административен акт касае „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово” – гр. Монтана, което води до различни стойности в сумарното количество на депонираните отпадъци и различен период от време, за който ще бъде запълнен свободния капацитет на инсталацията. Това неминуемо обуславя по-голямо натоварване на околната среда, чието замърсяване и риск за човешкото здраве не са отчетени. Съгласно т.335 от приложение №1 на Наредба № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда „хигиенно-защитната зона” при депониране на твърди отпадъци с периодично запръстяване е 3000м. От доказателствата, съдържащи се в административната преписка и доклада по ОВОС е видно, че населените места с. Крапчене и с. Николово са на разстояние по-малко от нормативно предвиденото. Налице са данни и за други обекти /къмпинг с ресторант”Пъстрина”, складови бази на ТД”Агропромстрой”, ТД”Лактис” и др./, попадащи в периметъра на хигиенно защитната зона, във връзка с които административният орган не е осъществил дължимата по чл.4 от Наредба № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда процедура, изясняваща здравно-хигиенните аспекти от местоположението на обекта и конкретните мерки, свързани с намалените отстояния и функционирането на инсталацията, а също и ангажиментите за мониторинг и следексплоатационни грижи при нейното закриване.

Изложените съображения обуславят отмяната на първоинстанционното решение като неправилно, а оспорения административен акт като незаконосъобразен. Преписката следва да бъде върната на административния орган за произнасяне съгласно дадените указания.

Водим от горното Върховният административен съд, петчленен състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение №8913/22.08.2008г. по адм.дело №13047/2007г. на Върховния административен съд като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ решение №162-НО-ИО-А0/2007г. на министъра на околната среда и водите за издаване на комплексно разрешително за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово” – гр. Монтана при условията на разрешително №162-НО/2007г., приложение №1 към решението.

ИЗПРАЩА административната преписка на министъра за околната среда и водите за произнасяне при съобразяване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с мотивите на настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Светла Петкова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Иван Трендафилов
/п/ Александър Еленков
/п/ Наталия Марчева
/п/ Тодор Тодоров
Т.Т.