събота, 26 април 2014 г.

В Монтана: Чипровският прахоляк станал ... Владимировски/допълнено на 28.04.2014/

Ранобудните студенти си отидоха да спят, но Ранобудните монтанчани са още на улицата:

Вчера незаспал монтанчанин ме светна, че пред Зъболечението и Дома на техниката - на центъра в Монтана(ех, точно от това място на 01.10.2013 г. тръгна разкриването на далаверата с чипровския хвост под улиците на гр. Монтана!), изсипват някаква кашеста субстанция, жълтеникава на цвят. Грабнах фотокамерата и заснех гледката. Консултирах се веднага с утвърден експерт по строителните работи и разбрах, че този мръсен трошен камък е от кариерата край с. Владимирово, собственост на "Пътинженеринг-М"-Монтана, с дългогодишен шеф Тони Петров, небезизвестен от обръча на кмета Златко Живков. За по-голяма аванта този трошен камък, добит със значимо съдържание на глина, изобщо не е промит, а направо се вози в града и се сипва като запечатване на изкопите по улиците.

Днес снимах какво е вече станало на друга улица в града ни след полагането на тази мръсотия - от дъжда е станала лепкава кал, а утре като изсъхне ще дишаме отново като кметски дар прахоляк, пак жълтеникав като хвоста. Е, и това се плаща от парите на европейските данъкоплатци, и от монтанските също.

А-бе, какво доверие у гражданите към българските и европейски институции, какви 5 лева!

Камион на "ВиК" - Монтана, с управител Валери Иванов, пред Дома на техниката на Главната улица в Монтана, с евтиния боклук от Владимирово

Пак там

Това ни чака след дъжда - прахоляк, прахоляк и пак прахоляк, сега не от Чипровци, а от с. Владимирово, 'дарение' от Тони Петров


КОЙ ни трови?!
-----------------------------------------------------------------------------------
Много бързо последва отговор на РИОСВ-Монтана, че "такова животно нЕма".

Защо така бе, РИОСВ-Монтана? Защо така, Любо?

сряда, 26 февруари 2014 г.

АЕЦ "Козлодуй' не иска ОВОС за удължаване експлоатацията на блокове 5 и 6

 Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 02-26/26.02.2014
    Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. № 02-26/26.02.2014
Чрез “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
До Министерство на околната среда и водите
До Кмета на Община Козлодуй
СТАНОВИЩЕ
Петър Пенчев – член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и зам.-председател на Национално движение „Екогласност”
Относно: Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение  на ‘АЕЦ Козлодуй’ ЕАД за “Продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ ‘Козлодуй’ ” - за провеждане на пълна процедура по ОВОС
“ ... наличието на такова количество отработено ядрено гориво
на площадката на АЕЦ Козлодуй представлява сериозен проблем
в дългосрочен план, като това се явява отложено решение и
прехвърля отговорността върху бъдещите поколения. ”
/ Доклад за ОВОС за Седми блок - Папка 1, Глава 1, стр. 44/97 /
 “ От доклада на Научния комитет по действие на атомната радиация към ООН се вижда,
че по натрупване на радиоактивен йод в щитовидната жлеза
българските деца са на първо място в света,
а по отношение на инкорпорацията на радиоактивен цезий
българското население е също на първо място. ”(НКДАР-1998г.)
/ Ст.н.с. I ст. дмн Илия Белоконски, екс-председател на Програма по радиационна защита /
     Разглеждайки информацията от сайта на българската ядрена централа http://www.kznpp.org/uf/Novini/2014/02_2014/Informacia_po_prilozhenie2_Prodalzhavane_sroka_na_eksploatacia_na5i6blok.pdf за инвестиционно предложение  на ‘АЕЦ Козлодуй’ ЕАД за “Продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ ‘Козлодуй’ ”, от Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и от Национално движение ‘Екогласност’, заявяваме искането си за провеждане на пълна процедура по ОВОС, която единствено осигурява правна възможност на засегнатата общественост да си състави мнение и да изрази позиция.
     Считаме, че декларативно в «Информацията» звучат обещанията за безпроблемно удължаване срока на ексолоатация на двата действащи в момента ядрени блока в АЕЦ 'Козлодуй', в частта на въздействието върху околната среда и върху човешкото здраве за доста продължителен бъдещ период.
     Имайки натрупан опит от спечелени във Върховния административен съд през 2013 г. две съдебни дела за отмяна на решения за приемане от Министерството на околната среда и водите на инвестиционни предложения, касаещи две други ядрени съоръжения – едното, за възобновяване строителството на ядрения реактор в ЖК “Младост” в София и другото, за изграждане на Национално хранилище за погребване на краткоживеещи ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци, с възложител Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", 
ние заявяваме, че не сме в състояние пълно да коментираме така едностранчиво представената информация(макар че и сега виждаме редица неточности и скриване на истината в представената информация по Прил. 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение  на ‘АЕЦ Козлодуй’ ЕАД за “Продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ ‘Козлодуй’ ”, като
настояваме за независима експертна оценка-анализ на последното, каквато представляват единствено Докладът по ОВОС и последващото законово обществено обсъждане, където ще изложим подробно нашите мотиви против настоящото инвестиционно предложение.
     Бихме искали да споделим и опита с подобно инвестиционно предложение в Балаковската АЕЦ, Саратовска област, Русия, където в документите по оценка на въздействието върху околната среда е записан категоричен факт, който изисква да не се подминава с голи обещания/декларации, истината: Увеличаването на мощността може да увеличи дозовото натоварване на населението около 12%http://saratov.bezformata.ru/listnews/balakovskij-ekolog-zayavila-o-falsifikatcii/8191340/ .
      От името на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, носител на Международна награда за защита на човешките права ‘Златен гълъб’ и на Национално движение ‘Екогласност’, настоявам за необходимостта от провеждане на пълна процедура по ОВОС, съгласно Раздел III от ЗООС, поради характеристиките на предлаганите дейности  и значимия обществен интерес относно инвестиционно предложение  на ‘АЕЦ Козлодуй’ ЕАД за “Продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ ‘Козлодуй’ .