вторник, 30 септември 2008 г.

РАЗБИТ Е ОФИСЪТ НА СТОЛИЧНА АДВОКАТКА, СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ГР. НОВИ ИСКЪР

В понеделник сутринта адв. Нина Чакърова заварва кантората си разбита. Не са изчезнали документи. Не съвсем малка сума пари, оставени в чекмедже, е непокътната. Разместени са вещите около компютъра. Очевидо обект на интерес е била информацията, съдържаща се в него.
От три месеца адв. Чакърова заедно с група свои съграждани от гр. Нови Искър, Столична община, се обяви в защита на правото на хората от своя район да живеят в чиста и здравословна околна среда. Съвместно с граждани, различни специалисти и еко-ориентирани хора и сдружения от съседните райони на столицата, беше разплетена порочна корупционна верига от длъжностни лица, фирми и граждани, които изхвърлиха около 100 000 куб.м. пръст, отровена с остатъци от производствения цикъл на бившата "Фармахим" в дерето Меча ровина край село Доброславци, район Нови Искър.

Припомняме:
Керваните с камиони извозваха пръстта в продължение на месец и половина със знанието на кмета на район Нови Искър по нареждане на директора на "Софарма"АД, правоприемник на социалистическия "Фармахим". Пръстта е взета от разбитите и изгребани хвостохранилища от обекти 1 и 2 на площадка Б в двора на "Софарма", северно от моста с ж.п. линията, където е бил осъществен проект за ликвидиране на стари замърсявания от производството на аналгин и антипиретици.
Действията по изгребването на погребите за химикали са извършени криминално, без каквито и да било разрешителни от компетентните органи. За транспортирането и запълването на дерето в Доброславци няма официални разрешителни от "отговорните" общински власти. За цялото безобразие има съставени доклад и констативен протокол, подписан и от зам. директор на "Софарма".

Инициативният комитет на гр. Нови Искър работи законно, при пълна прозрачност и откритост. Документите, подадени самостоятелно и заедно с приятелските граждански формации са достояние на медиите, институциите и са предоставени пред погледа на широката общественост, излезли са вече и на бял свят /визираме Европейската комисия/.
При интерес всеки може да получи допълнителна информация на телефоните, публикувани на блога на Група ГЕО към съответните постинги.

Екогласност спечели в съда срещу МОСВ за Рила-буфер

Съобщение за медиите:

Национално движение Екогласност

Член на "Приятели на земята интернешънъл"


Екогласност спечели в съда срещу МОСВ за Рила-буфер

Административен съд София-град по дело № 3681 / 2008 г. ОТМЕНИ Решение № 218 / 15.11.2007 г., издадено от главния секретар на МОСВ Тамер Бейсимов, с което на Национално движение Екогласност” е отказан достъп до Протокола от заседанието на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 25.10.2007 г., когато с два гласа не бе включена буферната зона на Рила в НАТУРА 2000.

В мотивите си Съдът определя, че исканият протокол представлява информация за околната среда” и не попада в ограниченията на Чл. 20 от Закона за опазване на околната среда. Поисканата информация е свързана с обществения живот в РБългария и дава възможност за съставяне на мнение на гражданите за дейността на МОСВ, респективно на Националния съвет, които са задължени да осигурят достъп до обществената информация, която създават и съхраняват – категоричен е Съдът, като задължава МОСВ в 14 дневен срок от влизане в сила на решението да предостави искания документ.

Петър Пенчев – зам.-председател на НД Екогласност”, заяви готовността на екоорганизацията веднага да изпрати този Протокол до Европейската комисия, която очаква от България данни защо тази зона и при второто разглеждане не е включена в НАТУРА 2000. С постигнатата чрез българския съд прозрачност, природозащитниците очакват да се спаси буферната зона на Националния парк Рила от започналото бетониране.

За повече информация:

Петър Пенчев - 0887525032

понеделник, 29 септември 2008 г.

Управлението на Бойко Борисов не води до промяна

От Медияпул:

Доклад на фондация "Аксес":

Управлението на Бойко Борисов не води до промяна
Източването на общинските фирми продължава

Кметът Бойко Борисов и мнозинство на ГЕРБ не доведоха до радикални промени в София, въпреки предварителните нагласи, се казва в мониторингов доклад на Фондация "Аксес" за управлението на столицата, публикуван в понеделник. Периодът на изследването обхваща времето между 1 юни и 1 септември 2008 година.

Основните проблеми в града остават нерешени - продължава източването на общинските фирми и партийното кадруване в тях, остават проблемите с боклука и транспорта.

Основните примери за злоупотребите в столицата продължават да извират от скандалното дружество "Софийски имоти”. "Единственото, което се случи е, че през последните месеци проблемът с тази фирма еволюира от общински в общодържавен", пише в доклада. Според неправителствената организация Столична община трябва да засили контрола в общинските дружества, защото прокуратурата не може да справи с всички нарушения в тях.

В доклада се посочват и изключително нецелесъобразните разходи в пазар "Север", при които платеното за телефони многократно надхвърля печалбата в дружеството.

Кадруване

"Аксес" припомня, че по времето на Бойко Борисов и ГЕРБ продължава политическото кадруване в бордовете на общинските фирми като вкарването на хора в АГ "Шейново". "Независимо от успеха или неуспеха на управлението на дадена общинска фирма, принципът за управление на икономически единици от партийни назначения е порочен и по същество е мощен фактор за генериране на корупция."

Освен това се посочва, че ръководството на Столична община не упражнява достатъчен контрол върху концесионера по чистотата в града. Продължаването на договора с "Новера" (дружество на фонд "Екуест") за чистенето на четирите столични района без конкурс е определено като "връх на абсурда". Според "Аксес" в тази област нищо не се е променило от времето предишния концесионер Румен Гайтански, който и Борисов нарича с прозвището му Вълка.

Общината е пропуснала и юридическата възможност да прекрати концесионните договори, въпреки изказваните Борисов тези, че те са неизгодни.

Като пример за юридическа некомпетентност е посочен провалът на Столичния общински съвет да определи данъка за автомобилите в града, което доведе до объркване сред столичани.

Докладът сочи, че Столична община продължава да има големи проблеми с прозрачното взимане на решения. Като пример в тази посока се дава увеличаването на цената на билетите за градския транспорт.

"Основен мотив бе увеличаването на цените на електричеството и горивата. Това са същите мотиви, с които цената би могла да бъде увеличена на 8, 9 или 10 лева за билет. "Общественото обсъждане" в този контекст е просто заиграване с публичността", се казва в изводите на "Аксес".

Според организацията кметът Бойко Борисов кардинално е променил позицията по този въпрос като първо е обещал по високо качество на услугата срещу по-високата цена, а след това билетът е скочил без качеството да се променило.

Администрацията е обвинена за липсата на адекватни икономически обосновки.

Политизиране на проблемите

Според "Аксес" честа практика в Столична община е проблемите да бъдат политизирани, което пречи за тяхното решаване. Като пример се дава прехвърлянето на отговорността за нерешените настоящите проблеми (боклук, детски градини, градски транспорт) върху правителството или върху предишното управление на "Московска" 33.

"Политизирането на икономическите проблеми на столичната община съществено забавя и дори блокира тяхното решаване. Прехвърлянето на отговорността за непопулярни решения, за стари грешки, дефектни политики и пр. вече е постоянен източник на конфронтация между кметската администрация и правителството", се казва в доклада.

Изброени са редицата сблъсъци на кмета Бойко Борисов с министрите от кабинета на Сергей Станишев. "Аксес" прави извод, че политизирането на проблемите цели търсенето на виновник, а не търсенето на решения на проблемите в София.

"Политизацията изхвърля проблемите от кръга на естественото им решаване в кръга на политическия PR, където публичните демонстрации, говоренето, медийното присъствие са по-важни от реално свършената работа", пише в доклада.

Положителна оценка получават спирането на строителството в квартал "Младост" до приемането на общ устройствен план, както и поетапното въвеждане на електронна система за таксуване в транспорта.

Протест срещу "съседската намеса в личния живот"

http://www.mediapool.bg/show/?storyid=144093


Под наслов "Не на съседската намеса в личния живот" граждани протестираха срещу текстовете от законопроекта за етажната собственост, които забраняват отглеждането на домашни любимци в апартамент без съгласието на съседите.

Неделната демонстрация пред градинската на Народния театър бе по инициатива на гражданската организация "Град за отговорни хора".

Предвиденото от проектозакона ограничение за отглеждане на домашни любимци е предпоставка за междусъседски войни, спорове на лична основа, каза Надя Тошева, представител на организацията. Нейните членове смятат, че законопроектът нарушава човешки права и неприкосновеността на частната собственост.

Надя Тошева посочи, че нормите за отглеждане на домашни любимци и в момента са достатъчно подробно посочени в Закона за защита на животните и в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Ако тези закони се спазват, предполагам, че повечето хора няма да имат въобще помисли за забрана на домашните любимци, каза Тошева.

След опита за решаване на проблемите с топлофикацията, това е поредният опит да се създава напрежение и да се противопоставят съседите. Очевидно за управляващите не е изгодно хората да са сплотени, каза участник в протеста.

Кампанията на "Град за отговорни хора" е започнала в началото на септември с подписка срещу изричното предварително разрешение от съседите за притежаване на домашен любимец. Тя ще бъде приложена към официалното аргументирано възражение, което организацията ще внесе до Народното събрание, до президента и до някои от европейските институции на 6 октомври.

сряда, 24 септември 2008 г.

Почина природозащитникът Амадеус Кръстев

След кратко боледуване тази нощ в "Пирогов" почина природозащитникът Амадеус Кръстев.

Изказваме своите искрени съболезнования и съпричастност с мъката на семейството на Амадеус.
Скърбим за теб, приятелю. Ще те запомним с добро. Надяваме се, че си се пренесъл на едно по-хубаво място.
Веселин Димитров, председател на Екосдужение "Връбница-Надежда"
Георги, Вили и Добринка Димитрови

Отиде си един смел боец. Почивай в мир!
Петър Пенчев, зам. председател на НД "Екогласност"

ЗА БЪЛГАРИТЕ РАДИАЦИЯТА НЕ Е РИСКОВ ФАКТОР, така твърдят правителствените чиновници

Още има цезий 137 от "Чернобил", осведомява 24 часа от днес.(23.09.2008)

449 хиляди дка от територията на България са замърсени с тежки метали и металоиди, като в 81 хиляди дка те са пет пъти над пределно допустимата концентрация. В почвата у нас все още се наблюдава трайно съдържание на дълго живеещия радиоактивен елемент цезий 137 вследствие на аварията в чернобилската АЕЦ през 1986 год. Това пише в екологична програма, пусната за съгласуване между министерствата. Данни за количеството на опасния радиоактивен елемент с период на полуразпад 30 год. обаче не се съобщават. Пише само, че според епидемиологични проучвания чернобилската авария и свързаното с нея облъчване на българите не е рисков фактор, предизвикващ повишение на миелоидната левкемия и рака на щитовидната жлеза.

понеделник, 22 септември 2008 г.

ДНЕС БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРАЗНУВА 100 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМОСТ

Да ни е честит юбилеят!
И да не забравяме, че независимостта на една държава е немислима без независимия дух на нейните граждани!

Нека сега прочетем манифеста, с който княз Фердинанд обявява независимостта на България:

МАНИФЕСТ НА КНЯЗ ФЕРДИНАНД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ
"По волята на незабавния цар-освободител, великият братски руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи, поданиците на Негово Величество румънския крал, и от юначните българи, на 19 февруарий 1878 година (се) сломиха робските вериги, що през векове сковаваха България, някога тъй велика и славна.
Оттогава до днес, цели тридесет години, българският народ, непоколебимо верен към паметта на народните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под мое ръководство и онова на о’ бозе почившия княз Александър държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи.
Винаги миролюбив, моят народ днес копнее за културен и икономически напредък; в това отношение нищо не бива да спъва България; нищо не трябва да пречи за преуспяването й.
Такова е желанието на народа ни, такава е неговата воля. Да бъде според както той иска.
Българският народ и държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и еднакво да желаят.
Фактически независимата ми държава се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни узи (вериги — бел. съст.), с формалното разкъсване на които ще се отстрани и настаналото охлаждане между България и Турция.
Аз и народът ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция; тя и България — свободни и напълно независими една от друга, ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие.
Въодушевен от това светло дело и да отговоря на държавните нужди и народно желание, с благословението на Всевишния прогласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за независимо Българско царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ни акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят.
Да живее свободна и независима България!
Да живее българският народ!"
22 септемврий 1908 год.
Фердинанд I

сряда, 17 септември 2008 г.

СУХОДОЛ ОСЪДИ МОСВ

Уважаеми Приятели,

Върховният административен съд отмени решението на Джевдет Чакъров за отваряне на криминалното сметище край нашия квартал. Делото е с № 1570/2008 г. Нескопосаното министерско решение беше изфабрикувано постфактум, непосредствено след като ние разобличихме по съдебен път Министерски съвет, че не е взимал никакво решение за отваряне на незаконното сметище край нашия квартал. Неслучайно решението на Чакъров беше публично обявено непосредствено след изобличаването на Министерски съвет през януари 2008 г., но се оказа подписано на 15.11.2007 г.! Интересен е фактът, че 15.11.2007 г. беше датата, на която уж Министерски съвет бил взел някакво решение за отваряне на незаконното сметище.

Вижте решението на съда на адрес http://suhodol.org.server11.host.bg/wordpress/?p=131. Бихте могли да прочетете решението и на сайта на Върховния административен съд (след регистрация) - www.sac.government.bg.


С приятелски поздрави от квартал Суходол,

СДРУЖЕНИЕ "ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА"

На 16.09.2008 след адска верижна катастрофа оцеля председателят на Екосдружение"Връбница-Надежда". По непотвърдена информация той не е пострадал сериозно, но до момента местонахождението му е неизвестно. При опит за връзка с него мобилния му телефон дава свободно, след което бе изключен. За последно е бил чут около 17,00 същия ден.

Екогласност даде МОСВ в Съда за обгазяването на МонтанаИзх. № 09-15/15.09.2008 г.
Вх. № 26-00-3191/15.09.2008 г.
Чрез г-н Джевдет Чакъров – министър на околната среда и водите
До Върховен административен съд


Ж А Л Б А
oт Национално движение „Екогласност”


Против: Мълчалив отказ на Искане за намеса от министъра на околната среда и водите за решаване на проблема с дългогодишните миризми и обгазявания в град Монтана от голям птицекомбинат


Уважаеми господа Върховни съдии,
На 25.08.2008 г. с обратна разписка изпратихме писмено Искане за намеса от министъра на околната среда и водите за решаване на проблема с дългогодишните миризми и обгазявания в град Монтана от голям птицекомбинат, разположен на 150 метра от първите къщи – при необходимо нормативно минимално отстояние от 3000 м.
В законовия 14-дневен срок не получихме отговор и затова обжалваме този мълчалив отказ във Върховен административен съд, съгласно Чл. 9, т. 2, буква “б” от Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(Конвенция от Орхус) и Чл. 58, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс(АПК) във връзка с Чл. 57, ал. 1; Чл. 1, т. 4; Чл. 4, ал. 3; Чл. 15, ал. 1 и Чл. 147, ал. 1 от АПК.
За отбелязване е адекватната реакция на Министерството на здравеопазването(МЗ) на нашето искане. Още на 09.09.2008 г. с писмо изх. № 92-00-116 ни бе отговорено от Главния държавен здравен инспектор д-р Тенчо Тенев за разпоредена проверка, която да се извърши от директора на РИОКОЗ Монтана д-р Даниела Караилиева в срок до 26.09.2008 г. Трябва да се изясни дали местоположението на птицекомбината съответства на разпоредбите на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. МЗ препоръчва съвместно процедиране по случая с кмета на гр. Монтана, директора на Регионалната ветеринарно-медицинска служба - Монтана, както и с директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Монтана.
Уважаеми господа Върховни съдии,
Молим да отмените мълчаливия отказ на министъра на околната среда и водите, като го задължите в даден от Съда срок да отговори на нашето Искане за намеса, като той се произнесе с нарочен административен акт за решаване на проблема с дългогодишните миризми и обгазявания в град Монтана от голям птицекомбинат.

неделя, 14 септември 2008 г.

КОНСЕРВИРАНИ БАЛИ В СОБСТВЕН СОС


Измина една огненогореща и силно димяща и задушлива седмица за столичния боклук в София и в страната.
Май няма да го командироват в чужбина, ще го повозят до села и паланки, до близки и далечни регионални депа.
За три години, обаче, въпреки обещанията на кметове и общински съветници, че балирането запазва целостта на балите /колкото слоя - за толкова години/, състоянието на софийските бали е крайно неподходящо за транспортиране - смърдяща течна маса в прокъсан найлон.
Ето и гениалното решение на нашите власти, приносът на министър Плугчиева:

БАЛИТЕ ДА СЕ КОНСЕРВИРАТ.

Не ни е ясно точно как, може би в буркани, стерилизирани в собствен сос. Но както и да е - една или повече допълнителни обработки на балите - това е добре дошло за Столична община и онези, които правят пари на гърба на вмирисаниата ни столица. Жалко , че едва сега идва и прозрението на президента Първанов, излъчено по bTV тази вечер:

"Но аз пак питам - защо толкова години не се намери решение на въпроса със завода. Всеки път чувам заклинания, обещания за това, че се правят проекти, проучвания, че тези дни, тези месеци, до края на тази година, на следващата ще имаме завод.

Няма завод, защото сигурно някой печели и някой трябва да обясни, някой трябва да информира хората кой извлича голямата печалба за сметка на гражданите - на столичани и на българите изобщо. Аз не съм разследващ орган, но със сигурност в един момент от този въпрос ще трябва да се заинтересуват и органите на съдебната власт”.

Е, казал го президентът, затова го цитират.
Но ние, от Група ГЕО заедно с осемнадесет граждански организации още през май 2006г. сезирахме Главна прокуратура по въпроса. Оттогава сме подали множество жалби до различни съдилища, водят се редица дела срещу виновниците за кризата с отпадъците по конкретни казуси, но съдебната система разтакава тези дела безобразно. Май трябва да опре ножа до кокала за да се случи нещо. Но сега това, което ще се случва, вече ще гълта много, много пари от джоба на всички данъкоплатци в България. И отново въпросът е: Кой спечели от изкуствено създадената криза? Ние знаем кой. Само президентът май не знае.

И докато се прехвърля топката - общинарите ще варят буркани с бали за зимата - бели бали за черни дни.
А парите от зимнината - познайте в чий джоб!

сряда, 10 септември 2008 г.

БНР:Какъв въздух дишат в Нови Искър?


Eто някои от въпросите и отговорите във връзка с
изхвърлени токсични отпадъци в местността „Меча ровина” между с. Доброславци и гр. Нови Искър /проблем, за който пишем за пореден път/:

Какъв въздух дишат в Нови Искър?

БНР, Програма "Хоризонт", "12+3"Водещ: Има ли опасност за водите на Червена река и съответно за Искър?

Кателина Колева/
началник Отдел „Земни недра и подземни богатства” в РИОСВ/:
Всяко едно такова действие при изхвърляне на такова неорганизирано, както на земни маси, строителни, битови, отпадъци, а може би и други отпадъци, ще се установи и е рисково, за това ние чакаме резултатите от Изпълнителната агенция, която е взела почвени проби, за да можем да бъдем категорични в резултатите и да успокоим, и дадем ясен и конкретен отговор на жителите на Доброславци и на Нови Искър.

Водещ: Да очакваме ли заключение от страна на РИОСВ? Казвате, че правите и препоръки, какво да се прави от тук нататък. Хората подозират, че опасните отпадъци са засипани след това със строителни отпадъци и земна маса, за да се заметат следите, трябва ли според вас, да бъде глобена „Софарма”? Да бъде принудена да изнесе тези отпадъци?

Кателина Колева: Трябва да ви информирам и да ви кажа, че РИОСВ-София е предприела, както действия към „Софарма”, така към местната администрация по повод изхвърлянето и депонирането на земни маси във всякакви места, не само за Нови Искър. Това е повсеместно за Столична община като проблем. Иска да кажа в тази посока, че освен санкциите, ние до приключване на случая, до установяване, ако се установи такова замърсяване в резултатите от почвите, тези земни маси няма да останат на територията на Доброславци.

........................................................................................................................

Водещ: Добре, г-жо Колева, нека сега да чуем Веселин Георгиев, който е председател на екосдружението „Връбница-Надежда”. Инициативният комитет е присъединен член към това сдружение. Г-н Георгиев.

Веселин Георгиев: Слушам ви.

Водещ: Успокояват ли ви проверките РИОКОЗ и тези факти, които сега бяха изнесени от г-жа Колева, че след като излезе анализът на почвата, почвените проби вече ще бъде ясно становището на РИОСВ и съответно препоръките, какво да се прави от тук нататък?

Веселин Георгиев: Доколкото ми е известно са взети проби от Изпълнителната агенция на дълбочина от 10 до 30 сантиметра от доста обширен участък, включително и съседните на дигата ниви и зеленчукови градини.

.................................................................
Водещ: Г-жо Колева, чувате ни все още?

Водещ: 10 – 30-сантиметрови проби достатъчни ли са?

Кателина Колева: Това, което каза господинът е така. Ние по принцип с това сдружение сме работили и по случая със село Мрамор и той много добре знае за нашите мерки и конкретни действия, които сме предприели, но мисълта ми е такава, че ние освен почвената проба ние сме предприели и действия спрямо „Софарма”, изясняването именно на вида, качеството и транспортираното количество къде е отишло. Дали то действително е замърсено с такива замърсени почви и е отишло на Доброславци.

Водещ: Да, ясно, т.е. следите го от Мрамор този случай?

Кателина Колева: Така че процесът ни е двустранен, той е спрямо други институции и чакам резултатите от тези проверки.

..........................................................
Водещ: Г-н Георгиев, знаем случая. „Хоризонт” го следи от тогава, знаем, че от Мрамор, чухме го и сега от г-жа Колева има подозрение, че отпадъците от Мрамор са пренесени в Доброславци.

Веселин Георгиев: Да, така е.

Водещ: Просто в момента институциите се опитват да установят, последно се чака тази почвена проба, както разбираме, която вие твърдите, че трябва да е на по-дълбоко, а не на 10-30 сантиметра за това ви питам сега от кого чакате отговор?

Веселин Георгиев: Отговор очакваме от Гражданска защита, очакваме отговор...
...чакаме отговор от Министерството на околната среда и водите. От прокуратурата получихме отговор на нашата петиция плюс Върховна касационна прокуратура и Апелативната прокуратура, която общо взето с едно изречение, че са пуснати по предписание. Пуснали сме сигнали до Държавната агенция за национална сигурност, тъй като смятам, че това просто застрашава националната сигурност на доста хора по поречието на река Искър, река Блато, на Нови Искър също така. Надяваме се, че ще бъдат коректни и точни. Имаме вече първите данни какво има в почвата, това са полициклични ароматни въглероди - аценафтен флурен, фенантрен и антрацен.

Водещ: Не звучат приятно всички тези неща.

Веселин Георгиев: Бензо - флуорантен, бензо-а-пирен. Може да се провери много лесно какви остатъчни съединения се отделят при производството и продуктите на „Софарма”, това го има в тяхната техническа документация на фирмата.

Водещ: Не звучат приятно тези неща, ако са основателни предположенията, че това би могло да влезе в Искър просто не знам как би трябвало да реагира не само Нови Искър но и Софийското поле, така да го кажем.

БОКЛУКЪТ БЪЛГАРСКИ - В ОГНЕНА ФАЗА

Oт Медияпул:

Кметът на Пловдив заподозря
Умишлен палеж на сметището Цалапица заради отказа на софийските бали

Пожарът на сметището край село Цалапица е умишлен и е във връзка с отказа на община Пловдив да приеме за съхранение боклука на София, заяви в сряда кметът на Пловдив Славчо Атанасов след като предишната вечер възникнаха две нови огнища на площадката на депото за битови отпадъци. Пламъците обзели терени, които са били обособени във вторник за аварийно приемане на боклука на града, докато се реши проблемът с пожара на сметището.

Цялата статия>

вторник, 9 септември 2008 г.

НАШАТА СИ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ - ПО-АБСУРДНА ОТ ВСЯКА ИЗМИСЛИЦА

От "Новинар":

Софийският боклук вдъхнови Холивуд

Балите станаха основа на „Уол.И" - една от най-успешните ленти на годината

[09-09-2008] от Стоян Стоянов

Сцена от филма. Снимка официален сайт на лентата

Софийският боклук е в основата на създаването на „Уол.И” - едно от най-касовите заглавия на годината за Холивуд. Проблемите с прочутите бали на столицата са вдъхновили създателите на анимационната лента, разкрива в новата си книга „Изкуството на Уол.И” известният българин Антони Христов, който е художествен режисьор на филма. Книгата наскоро излезе в САЩ, а филмът може да се види вече и в България. По повод софийските неволи с балите Христов обяснява: „София изпитва сериозно затруднение с боклука на града. Проблемът е огромен. Не знаят къде да го складират. Затова първо го закараха на едно място, след това го превозиха до друго, после на трето. Накрая го балираха и го подредиха на купчини. Точно това направихме и в „Уол.И”. Роботчето имитира този процес. Действителността понякога е по-странна от измислицата”.

Цялата статия>

ЩЕ ОСТАВИМ ЛИ РИЛА ДА ИЗГОРИ?!

Положението е бедствено - в национален мащаб!
Дали го осъзнава нашето правителство?
Или някой има интерес Рила да изгори?


От Агенция Фокус


Пак безпомощни пред огъня
09 септември 2008 | 02:08 |
Продължава гасенето на пожара в Национален парк „Рила”. Френските самолети, които ЕС прати в помощ на България, се включиха в потушаване на огъня на шестия ден. Пожарът е локализиран, но все още не е потушен. Най-тежка остава ситуацията в западния фронт. 260 души от ГД „Пожарна безопасност и спасяване”, Министерството на извънредните ситуации (МИС), Министерството на отбраната (МО), жандармерията, полицията, лесничействата и общински фирми от Благоевград участват в гасенето на пожара. Към тях се присъединиха и доброволци от съседните общини.
Предстоят допълнителни уточнения с гръцката страна относно възможностите й за изпращане на помощ. Огнената стихия постави за пореден път остро въпроса за необходимостта от модернизиране на техническия парк, защото пред бедствието винаги ще сме безпомощни, ако нямаме с какво да реагираме.
Междувременно в местността "Мечката" бе обявено бедствено положение заради пожар в местността "Мечката". Междувременно от НИМХ при БАН съобщиха, че до края на седмицата не се очакват валежи.

понеделник, 8 септември 2008 г.

ПОРЕДНАТА ПЪРВА КОПКА НА АЕЦ "БЕЛЕНЕ" - БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРИТЕЛСТВО

Национално движение Екогласност

Член на "Приятели на земята интернешънъл"

До г-н Сергей Цочев – председател на Агенцията за ядрено регулиране

Копие: До г-н Андрис Пиебалгс – еврокомисар по енергетика и транспорт

ИСКАНЕ за НАМЕСА

oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, с адрес за кореспонденция: 3400 Монтана, ул.”22 септември” 40, GSM 0887525032

Относно: България - Нарушение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия със започване строителството на АЕЦ „Белене” без разрешение на държавния регулаторен орган

Уважаеми господин Цочев,

На 03.09.2008 г. министър-председателят на България Сергей Станишев обяви началото на строителството на АЕЦ „Белене”, като извърши „първа копка” и сериозните строителни работи „законно” са в пълен ход. В същото време и премиерът, и министърът на енергетиката и икономиката Петър Димитров признаха, че Агенцията за ядрено регулиране все още не е издала разрешение за строителство, а от Вашето публично изявление стана ясно, че такова разрешение ще последва най-рано девет месеци след получаване на техническия проект, който все още не е представен в поверената Ви Агенция. Налице е нарушение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия(ЗБИЯЕ) и на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия(Наредбата), което е предпоставка за неосигуряване на ядрената безопасност и радиационна защита.

Съгласно Чл. 1 и Чл. 4, ал. 1 от ЗБИЯЕ, председателят на Агенцията за ядрено регулиране е независим специализиран орган на изпълнителната власт с компетентност за уреждане на обществените отношения, свързани с държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и затова Национално движение „Екогласност” се обръща към Вас с ИСКАНЕ за НАМЕСА, като издадете административен акт за налагане на принудителни административни мерки съгласно ЗБИЯЕ, с което да предотвратите и преустановите административните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на последиците от тях, поради следните обстоятелства:

  1. Нарушен е Чл. 12 от ЗБИЯЕ., според който държавните органи, които чрез финансиране или по друг начин съдействат за внедряването и използването на ядрена енергия или източници на йонизиращи лъчения, не могат да имат държавни регулиращи функции по отношение на ядрената безопасност и радиационната защита при осъществяването на тези дейности, за което ЕДИНСТВЕНО е компетентен председателят на Агенцията за ядрено регулиране. Поради това и министър-председателят Сергей Станишев, и министърът на енергетиката и икономиката Петър Димитров са преки нарушители на Закона със своите действия от 03.09.2008 г. за стартиране строителството на терена на площадката.
  2. Нарушен е от министър-председателя Сергей Станишев и от министъра на енергетиката и икономиката Петър Димитров Чл. 33, ал. 1, т. 3 от ЗБИЯЕ, защото председателят на агенцията не е издал разрешение за строителство на ядрено съоръжение и се намираме в ситуацията на Чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗБИЯЕ – налице е само издадено разрешение от агенцията за проектиране на ядрено съоръжение.
  3. Нарушен е Чл. 34, ал. 6 от Наредбата, защото няма издадено разрешение за строителство на ядрено съоръжение, като заявление за издаване на такова разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 3 от ЗБИЯЕ се подава само ако изготвеният технически проект е одобрен по реда на чл. 33, ал. 4 от ЗБИЯЕ, за което публично стана ясно, че няма издадена заповед на председателя на агенцията.

НАСТОЯВАМЕ като държавен регулатор да потърсите Административнонаказателна отговорност по Чл. 138, ал. 1 от ЗБИЯЕ - за извършване на дейности без разрешение или лицензия в случаите, когато такива се изискват, се наказва с имуществена санкция от 20 000 до 100 000 лв. НАСТОЯВАМЕ да се приложи съгласно Чл. 138, ал. 4 от ЗБИЯЕ имуществена санкция в петкратен размер спрямо министър-председателя Сергей Станишев, защото това е повторно нарушение от министър-председател в последните 4 години – на 03.05.2004 г. предишният премиер Симеон Сакскобургготски извърши подобна „първа копка” в Белене и бяха изхарчени от държавния бюджет милиони лева за строителството на АЕЦ „Белене” - и тогава без необходимото разрешение от Агенцията за ядрено регулиране.

НАСТОЯВАМЕ като държавен регулатор да приложите Принудителни административни мерки по Чл. 149, ал. 1 - за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на последиците от тях, председателят на агенцията налага принудителни административни мерки, като се приложи Чл. 150, т. 1 от ЗБИЯЕ - спиране или ограничаване на дейността, за която е издадено разрешение или лицензия. НАСТОЯВАМЕ за налагане на принудителните административни мерки незабавно да издадете заповед на председателя на агенцията въз основа на констативен протокол на инспекторите на агенцията, съгласно Чл. 151, ал. 1 от ЗБИЯЕ.

НАСТОЯВАМЕ да приложите Чл. 33, ал. 1 от Наредбата - Ако лицензиантът или титулярят на разрешение не приведе дейността си в съответствие с нормативните изисквания и с условията на издадената лицензия или разрешение в определения срок и след преценка на обстоятелствата и дадените обяснения и възражения, председателят на АЯР отнема издадената лицензия или разрешение със заповед.

Уважаеми господин Цочев,

В случай, че не ни отговорите в законовия 14-дневен срок на настоящото ИСКАНЕ за НАМЕСА, ще подадем срещу Вас жалба в Административен съд София-град и чрез съда ще искаме да се спазват Закона за безопасно използване на ядрената енергия и Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия.

Същевременно ще подадем Сигнал до Главна прокуратура срещу Вас за следното:

1. Неосъществен от председателя на АЯР превантивен контрол, когато се издават лицензии и разрешения за дейности по ЗБИЯЕ, съгласно Чл. 98, ал. 2, т. 1 от ЗБИЯЕ;

2. Неосъществен от председателя на АЯР текущ контрол по изпълнението на условията на издадените лицензии и разрешения за дейности по ЗБИЯЕ, съгласно Чл. 98, ал. 2, т. 2 от ЗБИЯЕ;

3. Неизпълнение от председателя на агенцията на контролните си правомощия за сигнализиране органите на прокуратурата при наличие на данни за извършено Престъпление, съгласно Чл. 99, ал. 1, т. 3 от ЗБИЯЕ;

4. Неизпълнение от председателя на агенцията на Чл. 105, ал. 1 от Наредбата - на контролните си правомощия по спазването на условията на издадените лицензии и разрешения съгласно разпоредбите на ЗБИЯЕ;

5. Неизпълнение от председателя на АЯР на Чл. 105, ал. 2 от Наредбата - на контролните си правомощия по извършване на превантивен, текущ и последващ контрол съгласно ЗБИЯЕ, Устройствения правилник на АЯР и Наредбата.

С уважение:

Петър Пенчев

петък, 5 септември 2008 г.

Суходол няма да се отделя от Република България!

Уважаеми Дами и Господа,
Предвид публикацията във вестник "Труд" от 05.09.2008 г. със заглавие "Суходол се цепи, ще става Република" (http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=9&sub_open=33744&nxt=0) и други подобни публикации в медиите (например http://www.dnes.bg/article.php?id=56825, http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2008-09-05&article=246907), открито заявяваме, че се разграничаваме от всички атаки срещу правителството на Република България, като цяло. Информацията, изнесена в публикуваните материали, е извадена от контекста на проведената пресконференция и не е точна.
Разграничаваме се от всички опити да се политизират действията ни срещу криминалното сметище на Столична община.

При възникнали въпроси сме на Ваше разположение.

С приятелски поздрави от квартал Суходол,

СДРУЖЕНИЕ "ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА"
София 1362, кв. Суходол, ул. Траян Танев 32, ПК 2
факс 02/9583533 e-mail
info@suhodol.org web www.suhodol.org

четвъртък, 4 септември 2008 г.

НОВА СХЕМА ЗА ПРИСВОЯВАНЕ НА ЧАСТНИ ТЕРЕНИ

Чета в блога на Комитата "София за нас" и не вярвам! Изключително изобретателен начин да отнемеш имотите от техните собственици, и бай Тошо даже не се беше сетил да сложи ръка на столичния център по такъв нагъл начин! /ГГЕО

Прочетете и вие за поредното безочие на столичната управа, oбърнете внимание и на ПЕТИЦИЯТА към края:

Понеделник, 25 август
Евтини административни трикове за унищожаването на част от центъра на София

Разграждане на "Възраждане"

Част от собствениците на имоти в столичния район "Възраждане" са заплашени да се разделят с тях, ако влезе в сила новият устройствен план

Новият устройствен план за квартал "Възраждане"
Уголемяване

Автор: ДАГ
Ако не беше верен читател на Държавен вестник, и до ден днешен жителите на т.нар. Център-запад в София нямаше да знаят, че кварталът им е предвиден за тотално прекрояване. В началото на отпускарския месец август някъде между обявите за община Попово и община Аксаково е публикувано любопитно каре за столицата, от което се разбира, че има одобрен нов подробен устройствен план (ПУП) за район "Възраждане".
Така собствениците на петнайсетина стари частни жилищни сгради научиха, че ще се простят с имотите си в името на две нови улици със съмнителна необходимост (виж картата). Освен това планът предвижда други карета от централния район "Възраждане" да бъдат преобразени в площи за офиси и магазини. По-точно "сгради с многофункционално предназначение за обществено обслужващи дейности", което, преведено, означава, че там не може да има изцяло жилищни постройки.
Краят на романтичния период на тази централна част на столицата между булевардите "Мария Луиза", "Христо Ботев", "Александър Стамболийски", "Тодор Александров" и ул. "Пиротска" ще дойде и с построяването на няколко внушителни постройки, високи между 35 и 41 м (градски небостъргачи, записани в плана като "архитектурни акценти").
Според обнародвания в Държавен вестник документ на места плътността на застрояването ще бъде 100%, а в други минималният предвиден от плана процент за зелени площи е едва 15. Предвижда се още изграждането на двуетажни подземни гаражи във всички възможни вътрешноквартални пространства, както и подземни и наземни паркинги за около 3000 автомобила.
Ако всичко това се случи, стилът на известния арх. Торбов от началото на XX в. - автор на Халите и някои от сградите в района, ще бъде заменен от "прагматизма" на сегашния главен архитект на София Петър Диков.

Възраженията на жителите

Проектът за преустройство на центъра естествено не се харесва на повечето собственици в района. Логично най-недоволни са тези, на които предстои да се простят завинаги с имотите си. "В къщата ми е стоматологичната ми клиника, в която работят общо десет души", казва д-р Георги Манев. И добавя: "Какво ще правя, след като ми вземат имота? Както и да ме компенсират, няма да мога да създам отново клиниката." Шейсетгодишният собственик на кварталния ресторант "Трето полувреме" обяснява, че на тази възраст трудно би успял да започне наново бизнеса си. "Знаете ли колко пари и време коства да разработиш едно заведение", пита риторично той. Те заедно със собствениците на една от проектираните от арх. Торбов къщи са сред най-ощетените, защото на мястото на имотите им ще са двете нови улици. По думите им застрашените да останат без собствеността си заради отчуждаването в четирите квартала от двете страни на бул. "Тодор Александров" са около 250 души. Допълнителен проблем е, че част от хората, които притежават жилища в района, нямат собственост върху земята, на която са построени къщите им. Което означава, че при евентуално отчуждаване те нямат право на обезщетение.
Хората от "Възраждане" протестират и срещу предвиденото в плана обединяване на имотите им в един урегулиран парцел. (Става дума за изискване на Закона за устройство на територията (ЗУТ), според който парцел може да е само и единствено площ, която има минимум 18 м излаз на улица, затова е и изискването за окрупняване.) По този начин те се задължават да съобразяват евентуалното построяване на нова сграда върху парцела с останалите съседи. Ако един не се съгласи, никой не може да строи.
Освен начина, по който се случва всичко, сред най-спорните идеи е решението за прокарване на двете нови улици. Според Закона за устройство на територията изграждането на нови улици се налага само ако имотът няма лице (изход) към улица. Случаят обаче не е такъв, защото до всички сгради в квартала има достъп от няколко места. Затова заплашените с отчуждаване на имотите им подозират, че новоизградените улици ще обслужват само собствениците на новите имоти от първа линия с лице към бул. "Тодор Александров".
Жителите на квартала вече се организират, за да спрат приемането на новия устройствен план. Подобно на хората от столичния район "Младост", които се вдигнаха на бунт заради предвиденото в техния план застрояване на малкото останали зелени площи, те обмислят да направят същото. В община "Възраждане" са получени десетки възражения, като най-вероятно броят им драстично ще се увеличи до изтичането на крайния срок за внасянето им - 1 септември тази година. Тези обаче, които са в по-дълга отпуска, може и да пропуснат времето за възражения, което автоматично означава, че са съгласни с плана в този му вид.
"Всеки собственик има право да изрази своето недоволство, но такива планове се правят в името на публичния интерес, а не на частния", коментира главният архитект на София Петър Диков. "Липсата на градоустройствен план вече толкова години е причината да се чудим защо стана така, че сградите са набутани една в друга и защо няма тротоари и градинки. Този устройствен план се прави за центъра на една европейска столица, а не за имота "Х" или имота "У", или за виждането на техните собственици за развитие на града", добави той по повод възраженията.

Съмненията

"Съвсем наскоро започнахме реставрация на къщата", казва собственичката на една от засегнатите сгради, Наталия Бондаренко, чието семейство живее там от 60 години. Разказва, че "новината" какво им готви общината им дошла като гръм от ясно небе. Никой от съседите й не е бил уведомен кога и къде е имало задължителното в такива ситуации обществено обсъждане на идеята за създаването на новото сити.
През част от имота Бондаренко ще минава една от новите улици. Това, което остава встрани от нея, по думите й най-вероятно след като й бъде отчуждено, ще бъде препродадено на собственик на съседен терен уж с цел окрупняване. Така притежателите на имоти от първа линия ще бъдат облагодетелствани да разширяват терените си. Бондаренко смята, че това е "нова схема за присвояване на частни терени".
"На всеки документ широчината на новата улицата е различна. На чертежите е посочено, че тя ще е 9 м. Според специфичните правила - 12 м, а в обяснителните записки е посочено, че ще е 6 м плюс метър и половина тротоар", добавя тя. Арх. Диков обаче коментира, че тези улици са необходими, за да се обслужва градският център. "Ще направя всичко възможно този план да влезе в сила максимално скоро. В сегашния си вид тази част от града не може да остане, а и не вярвам някой освен пряко засегнатите да иска да остане", категоричен е Диков.

Какво следва

Макар и голяма част от собствениците на имоти и парцели в района наскоро да са разбрали за предстоящите промени, планът, който ги регулира, вече е пред вратите на последната инстанция. След изтичането на едномесечния срок за възражения подробният устройствен план ще бъде внесен и в Столичния общински съвет. Ако остане в сегашния си вид, имотите, предвидени за улици, ще бъдат отчуждени без право на обжалване. Като собствениците могат да спорят само за цената, по която им се заплаща собствеността, но не и за самия имот. До миналата година отчуждаването можеше да бъде оспорвано от притежателите на имота, но след приетите поправки в Закона за общинската собственост СОС на практика може да реши, че даден имот е от важно значение за изграждането на инфраструктурни обекти, и принудително да го придобие. Стойността на имота се определя от независим оценител на база на пазарната му стойност към момента. Но в повечето случаи в сумата не се включва и обезщетение за пропуснати ползи.
Ако новият устройствен план влезе в сила в сегашния си вид, почти е сигурно, че къщите, които са оцелели при бомбардировките над София по време на Втората световна война, ще бъдат разрушени сега.

Източник: "Капитал"
Погледнете също блога на Павел Янчев
Подпиши петицията!

Много хитро е това, да сложиш край на общественото обсъждане на такова генерално преустройство на центъра края на август. Ами те хората през август само това правят — бдят в държавен вестник да не би да се случи някоя простотия. Явно вече така ще трябва да правим. В август с лаптопите с WiFi и с абонамента за държавен вестник под мишница, че явно тогава общината ще ни радва с плановете си за генерално преустройство.

ИЗСИЧАТ ГОРИТЕ ПО УСТИЕТО НА РЕКА КАМЧИЯ!

Подкрепете петицията срещу непрестанните екопрестъпления с горите на България!

От Медиапул:

Над 2700 дка държавни гори край Камчия стават ваканционни строежи

Гори и земи, чието предназначение предстои да бъде сменено, ще бъдат изключвани от горския фонд, реши правителството в четвъртък. Решението е във връзка с терени - частна собственост, които вече са част от подробните устройствени планове на селата Ново Оряхово и Шкорпиловци.

Става въпрос за два терена с обща площ 2708.83 дка, които две компании - "Бета форест" ЕООД и "Мирта инженеринг" ЕООД, са придобили чрез замяна. За "покупката" на крайморските парцели фирмите са заплатили общо 24.51 млн. лв и са дали на държавата 18 565.653 дка терени в района на гр. Своге.

Цялата статия>

Дим на сметище край София

Снимка: Булфото >>

2008-09-04 08:19:38Нерегламентирано сметище край столичния квартал "Христо Ботев" дими от вчера, потвърдиха за БГНЕС от "Противопожарна безопасност".

Една кола на "Пожарната" пръска вода върху отпадъците, за да не допусне разгарянето им. Подобни огнища трудно спират да димят, уточняват още от "Противопожарна безопасност". По първоначална информация има повишено съдържание на вредни вещества във въздуха в района и над столичния квартал „Дружба“. Екип на Гражданска защита извършва измервания. /БГНЕСДа се почисти нерегламентираното сметище в кв. Христо

Ботев, предписа РИОСВ – София

04 September, 2008

Да се почисти нерегламентираното сметище в кв. Христо

Ботев. Това е даденото предписание от експерти на РИОСВ –

София на кмета на район Слатина при направената днес

проверка на място в района. Проверката е по сигнал за

горящи отпадъци на територията на квартал Христо Ботев.
Установено е, че е замърсен терен със строителни и битови

отпадъци на площ около 400 m2 . Срещу незаконното

сметище до оградата на частен имот са струпани около

200 стори автомобилни гуми негодни за употреба.

Наредено е те да бъдат извозени и мястото да бъде

почистено. За неспазване на предписанието съгласно

екологичното законодателство глобата е от 2 000 лв .

до 20 000 лв.

Пресцентър на РИОСВ- София
т. 955 54 40

сряда, 3 септември 2008 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СУХОДОЛ


Кога?
На 4 септември от 11:00 часа
Къде?
В агенция "София прес"

Организатор:
Сдружение “Защита здравето и живота на населението и околната среда”

вторник, 2 септември 2008 г.

В ОЧИТЕ НА ЗАПАДА НИЕ СМЕ СЪВРЕМЕННИTE ВАРВАРИ

От Медиапул:
"Дер Щандарт": Кметът на София събаря, вместо да опазва стария градски център

Онова, което би било невъобразимо и немислимо във Виена - разрушаването на старинна градска част в името на офис сгради, в София рискува да се осъществи на дело, пише във вторник австрийският вестник "Дер Щандарт" по повод плановете на софийския кмет Бойко Борисов западната част от стария център на София да бъде сравнена със земята, за да се градят бизнес сгради.

Цялата статия>

БГНЕС по същата тема>

понеделник, 1 септември 2008 г.

Отново съдят МОСВ за Рила-буфер


Национално движение "Екогласност"

Член на "Приятели на земята интернешънъл"


Съобщение за медиите 01.09.2008

Отново съдят МОСВ за Рила-буфер

Днес от 15:30 ч. Административен съд – София град, Първо Административно отделение, Шести състав, ще гледа за втори път (след като преди три месеца се гледа от Върховният административен съд) делото №3681/2008г. на Национално движение „Екогласност” срещу Министерството на околната среда и водите, за буферната зона на Национален парк „Рила”. От движението искат по Закона за достъп до обществената информация Протокола от заседанието на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 25.10.2007 г., когато с два гласа не бе включена тази зона в НАТУРА 2000.

Петър Пенчев – зам.-председател на Национално движение ”Екогласност”, се надява че полученото между двете съдебни заседания писмо на Европейската комисия до Министерския съвет с препоръка тази зона да намери място в защитените територии на България, ще бъде представено в съда от екоминистерството.

Адвокат Кирил Терзийски - от Програма достъп до информация, се надява Съдът да се съобрази със Закона за опазване на околната среда, където в чл. 20 са изброени случаите на отказ за достъп до информация за околната среда и сред тях не фигурира посоченият в случая от главния секретар на МОСВ г-н Тамер Бейсимов мотив за отказ “служебна информация”.

Целостният процес по вземане на решения по въпросите на околната среда е публично значим, което се доказва от продължителните масови протести на български природозащитници за “Рила-буфер” и затова е необходима пълна прозрачност, са посочили в своята жалба от НД”Екогласност”.

За повече информация:

Кирил Терзийски – тел. 9867709

Петър Пенчев – GSM 0887525032