четвъртък, 30 август 2007 г.

МИНИСТЪР ЧАКЪРОВ ИЗНАМЕРИ ОПРАВДАНИЕ ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕТО СИ

ПОТЯГАЙТЕ СЕ ЗА FLASH-MOBS И НЕПРЕДИЗВИКАНИ СБЛЪСЪЦИ С ПОЛИЦИЯТА до 2010 година /поне/!


Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Съобщение до медиите 30-08-2007 г.

Т Р Е В О Г А !!!
МОСВ ще бави плановете за управление най-малко до 2010 г.
* Защо НД”Екогласност” се усмихва при поредното шоу на студентите

Национално движение “Екогласност” получи писмо от Министъра на околната среда и водите, в отговор на последното си заведено дело във Върховния административен съд - за отказа на министъра да ускори внасянето в Министерския съвет на плановете за управление на природните паркове. Това последно дело бе категоричната реакция на най-старото екодвижение по случая “Странджа”.

В писмото си (№ 48-00-414/10.08.2007 г.), министър Чакъров пише:
“ Съгласно Параграф 2, т. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии(приета с ПМС № 7/08.02.2000 г.), плановете за управление на природните паркове, прекатегоризирани по реда на Закона за защитените територии, какъвто е случаят с Природен парк “Странджа”, следва да бъдат разработени в срок до 10 години от осъществената прекатегоризация (т.е. до 2010 г.).”

И добавя: “ При това определеният в нормативната уредба 10-годишен срок визира само изготвянето на проект на плана за управление, но не и последващите административни процедури по разглеждане и одобряване на проекта”.

И със същия бюрократичен тон пояснява какво още ще забави тези планове:
“ – разглеждане и приемане от Висшия експертен екологичен съвет(ВЕЕС) на екологичната оценка на плана;
- разглеждане от ВЕЕС на преработения план за управление;
- внасяне на плана за управление в Министерскив съвет за приемане в случай, че няма бележки от ВЕЕС или ако има – след тяхното отстраняване.”

“Така, че министърът ни казва да пием по една студена вода, в очакване на поредния скандал с новите инвеститори а-ла “КРАШ 2000”, което на интересните шоу-та по софийските улици и без това се прави сполучливо от нашите приятели-студентите, но НД “Екогласност” продължава делото си в Съда. Защото вече сме убедени, че умишленото бездействие на МОСВ е опасно за българската природа” – заявява Петър Пенчев, зам.-председател на екосдружението.

За повече информация:
Петър Пенчев – 0887525032, http://grupa-geo.blogspot.com/

понеделник, 27 август 2007 г.

ПРОТЕСТ СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Петър Пенчев
Заместник-председател на Национално движение „Екогласност”
и председател на Секция Монтана
Ул. „22 Септември” 40, 3400 Монтана, България
GSM +359 887 525032, e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com

Пламен Димитров
Съпредседател на Гражданско движение „Културно-историческо
наследство и мемориални паметници”
жк “Аврора-2”, ет.3, ап. 9, 3400 Монтана, България


Чрез средствата за масова информация – ОТКРИТО ПИСМО

До Председателя на Европейската комисия
Г-н Жозе Мануел Барозо
Копие: До Г-н Ставрос Димас – еврокомисар по
Околна среда

Относно: България – Недоволство от знак за ДИСКРИМИНАЦИЯ в Писмо DG REGIO H4/TV/vr D(2007) 440158 / Brussels, 02.08.2007*08410, от Генерална дирекция „Регионална политика” и надеждите на българите за управленски контрол от Брюксел

Ваше Превъзходителство,

Позволете да Ви запознаем с един неразбираем и смущаващ за нас - като европейски граждани и легитимни представители на гражданското общество, опит за дискриминация към населението в Северозападна България, от страна на представители на Европейската комисия.

На 16.08.2007 г. получихме Писмо DG REGIO H4/TV/vr D(2007) 440158 / Брюксел, 02.08.2007*08410, от Генерална дирекция „Регионална политика”, Директор „Интервенции в България, Полша, Португалия, Румъния, Словения и ИПП/ИСПА”, подписано от името на г-н Жан-Мари Сейлър и с копие до г-н Йордан Дардов, Заместник-министър на околната среда и водите, МОСВ, България. Това писмо сочи, че се явява отговор на две наши жалби до Вас - писма SG/CdC(2007)A/4927,25.06.2007 и SG/CdC(2007)A/5178,04.07.2007 за депото в Монтана.

- Не можем да приемем твърдението от Писмо DG REGIO H4/TV/vr D(2007) 440158 / Brussels, 02.08.2007*08410, на Генерална дирекция „Регионална политика”, ОТНОСНО записаното в него „до колко населението би могло да си позволи да използва съответните услуги”, КОГАТО явно в Брюксел не знаят факта, че в Монтана населението плаща „такса смет” в размер 2,6 промила, докато в София се плаща 2,0 промила, което е ДОКАЗАТЕЛСТВО за значимите разходи за битовите отпадъци, които прави от своя джоб населението от региона на Монтана. Освен, че твърдението от Брюксел за разходите на населението по никакъв начин не отговаря на ИСТИНАТА, НИЕ не можем да приемем подобно тълкуване като нормално основание, защото смятаме здравето на гражданите като ГЛАВЕН МОТИВ, независимо дали същите имат „щастието” да живеят в най-изостаналата част от Нова Европа, което от Комисията в Брюксел звучи като учудващ за нас знак за признание на ДИСКРИМИНАЦИЯ и НИЕ – като легитимни представители на гражданското общество, ПРОТЕСТИРАМЕ най-категорично пред Ваше Превъзходителство. Не приемаме също изложената преценка и налагане в цяла България на отречената от Европа за 21-ви век технология на депониране без никакво третиране, с мотива от писмото „предвид нуждите на региона и наличния бюджет”.

- Не можем да се съгласим с твърденията в това писмо относно проекта за изграждане на депо за битови отпадъци в град Монтана, тъй като този отговор не кореспондира ВЪОБЩЕ с обстоятелствата – изложени с много документи в друго наше писмо по същия въпрос, получено в Генералния секретариат на Европейската комисия на 20.02.2007 г. и регистрирано с референтен номер SG/CDC(2007)A/1615. От Directorate R, SG-R-2 писмено ни бе съобщено тогава, че нашето писмо е било препратено до Генерална дирекция „Регионална политика” (а защо не и до Генерална дирекция „Околна среда”?) и сега ние само можем да се учудваме, че вече повече от половин година нямаме отговор на същото писмо. Сегашното писмо от Брюксел сочи, че не отговаря на онова писмо, а само на последните ни две жалби и НИЕ считаме съдържанието му за ЕДНОСТРАНЧИВО и изцяло порочно, защото не са разгледани представените от нас доказателствени материали и факти за изграждане на депото в Монтана без ОВОС(Оценка за въздействието върху околната среда) като Регионално депо.

- Не можем да приемем също и заявения ДИРЕКТЕН ОТКАЗ в това писмо - да се осъществи контрол от службите в Европейската Комисия за ефективното изпълнение на проекта и функционирането на депото в Монтана, когато за неговото изграждане са вложени парите на европейските данъкоплатци. Не само че българските власти са безхаберни към представените доказателства за изграждането на депото без ОВОС като Регионално депо, но никой от българските власти не реагира и на изнесените от нас данни за нерегламентираното бунище в непосредствено съседство, наречено „За строителни отпадъци”, за чиято вредност за околната среда Ви уведомихме с приложени документални снимки в последното наше писмо SG/CdC(2007)A/5178,04.07.2007, след посещението в Монтана на г-жа Данута Хюбнер.

- Май няма земна сила, която може да се намеси сред управниците в България и в частност - общината в Монтана като място на корупцията, констатирано от разследването на Клуб „Журналисти срещу корупцията” (за което Ви уведомихме със същото наше писмо SG/CdC(2007)A/5178,04.07.2007). И на този фон бе невъзможността НИЕ, като граждански представители, да се срещнем с г-жа Данута Хюбнер – еврокомисар по Регионална политика, при нейното посещение в Община Монтана на 21.06.2007 г. (за което бе наше писмо SG/CdC(2007)A/4927,25.06.2007). Убедени сме, че властта няма да реагира и на констатирания от нас дребен факт, че всички колесни машини, за които се заплаща от Депото, като работещи за запръстяването на битовия отпадък – липсват от депото и запръстяването не се извършва съгласно технологията, а същите машини работят извън депото – печелят за сметка на „обръча от фирми” на заместник-кмета на Община Монтана г-н Румен Ангелов. И това, заедно с 2,6-те промила за парите от населението, е още едно наше доказателство за явната форма на корупция от общинските управници, която си вирее необезпокоявана от никого.

След такъв отговор от Брюксел, изпратен с копие и до МОСВ, звучи обяснимо съдържанието на Писмо 26-00-597/10.08.2007 г. на Министъра на околната среда и водите, МОСВ, България, в което той пише до нас за общи истини, но без да дава отговор на нашия въпрос за липсата на ОВОС като Регионално депо. Уведомява ни, че Комплексно разрешително за депото ще бъде скоро издадено – явно без задължителния ОВОС при ускореното натоварване на депото.

Ваше Превъзходителство, най-настойчиво Ви молим да се запознаете с горния отговор DG REGIO H4/TV/vr D(2007) 440158 / Brussels, 02.08.2007*08410, от Генерална дирекция „Регионална политика”, както и да ни бъде отговорено на Писмо SG/CDC(2007)A/1615 от 20.02.2007 г. за нарушаването на Закона за опазване на околната среда.
Поради отказа от правосъдие, който получихме при всички съдебни инстанции в България, след като изчакаме Вашия отговор, ще отнесем въпросите (за околната среда и за дискриминацията - заявена с горното писмо и от Генерална дирекция на Европейската комисия в Брюксел) към Европейския съд в Страсбург.

С уважение,
Петър Пенчев
Пламен Димитров

неделя, 26 август 2007 г.

КАРТИНИ ОТ ЕДНО ЛЯТО

По пътя към морето нищо не пречи на човек да разгледа Побитите камъни край Варна - уникален геоложки природен феномен без аналог в света.
Някога това е било дъно на море. Тези тръбни колони са се образували в следствие на отлагания на водорасли /Така поне последно казва науката/.

Стигаме до морето, до вилната зона между Балчик и Албена.
Отвесните скали на Дамбата са изключително подходящо място за излитане на парапланери. Плажуващите с удоволствие ги наблюдават над главите си.Плажът там се образува в последните 4-5 години - морето нанесе пясък и образува около километър дълъг и двадесетина метра широк плаж. Няма много хора,а водата там е кристално чиста, както може да се види. Има шанс това кътче да си остане непокътнато заради ломящите се скали /Дамбата/. Земята е реституирана като земеделска/!?/, ама очевидно не е такава, даже не става и за строителство.


Калиакра


Когато и да отидеш - гледката е винаги красива, винаги величествена.
Същата сутрин делфини са плували близо да скалите, но ние отидохме по пладне и вече си бяха отишли.

четвъртък, 23 август 2007 г.

МК "КРЕМИКОВЦИ" - НА ВНИМАНИЕТО НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ!


АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ

ГРУПА ГЕО В ИНТЕРВЮ ЗА ВЕСТНИК "МОНИТОР"


Вредните емисии от комбината превишават 20-30 пъти допустимото

Планът за спасяване на “Кремиковци” незаконен

Решение на кабинета гази разписани срокове за достигане на еконорми

Валентин Георгиев

Подготвя се нов сигнал до Брюксел

Готови сме да изпратим в Брюксел всички доказателства и документи, с които да докажем, че решението на правителството, с което се одобрява индивидуалния план за "Кремиковци" е нищожно, заявиха от екологичното сдружение.
Ще изчакаме датата 30 октомври, когато вече ще е ясно и дали МОСВ ще даде или отново ще откаже на "Кремиковци" комплексното разрешително. Очакваме дотогава и решението на 5-членния състав на ВАС, уточни Петър Пенчев. На въпроса защо досега не са се обърнали към Брюксел за съдействие, те поясниха, че по процедура първо трябва да се мине през всички съдебни инстанции в страната.
Според еколозите собствениците на комбината нямат намерение да изпълняват дори обещаното до 2012 г., защото нямат достатъчно финансови ресурс. Повод за това е опитът на единия от шефовете на дружеството Александър Томов да въвлече и общината в спасяването на частната фирма, като за целта сключи договори за заеми от ЕБВР.

Решението на правителството от 13 септември м.г., с което е одобрен т.нар. актуализиран план за жизнеспособност на металургичния комбинат "Кремиковци" е незаконно и трябва да бъде отменено, заявиха за "Монитор" представители на екосдружението ГГЕО. То пряко нарушава Закона за опазване на околната среда и дава зелена улица за удължаване с още няколко години на срока по издаването на комплексно екоразрешително на дружеството. В закона, синхронизиран с нормите на ЕС е разписано, че крайната дата за това е 30 октомври т.г. В плана на комбината обаче се посочват конкретни стъпки и ангажименти за инвестиции и покриване на екологични норми чак до 2012 година.
Според еколозите с нормативния си гаф правителството се опитва да спаси най-големия замърсител на Балканите, като подменя договореностите с Европейската комисия, която също е била подведена. Освен това кабинетът не е компетентен орган, който може да удължава срокове по издаването на комплексни разрешителни, категоричен е Петър Пенчев от Екогласност. Право и задължение за това има единствено МОСВ. Рамо на "Кремиковци" засега е дала и комисията по околна среда в парламента, която се е съгласила с актуализирания план.
В Брюксел са наясно, че 2012 г. не се вписва в никакви нормативни изисквания на ЕС. Затова държат на датата 30 октомври т.г. за комплексното разрешително. Без този документ комбинатът трябва да спре да работи. Решението, което се чака от МОСВ, ще е решаващо и за мониторинговия доклад, който готвят евроекспертите, уточни Пенчев.
Заявлението на комбината до екоминистерството за издаване на комплексно разрешително датира още от март 2004 г. В продължение на 3 години обаче МОСВ не се произнася, което принуждава еколозите да внесат жалба във ВАС. В нея освен за липсата на това решение се атакува и решението на МС от 13 септември.
Междувременно през април т.г. МОСВ отказва да издаде чакания от "Кремиковци" документ. Аргументите - несправяне с изискванията за опазване на околната среда и абсолютна невъзможност на комбината да покрие екологичните норми.
Последва и решение на тричленен състав на съда, в което обаче няма и дума за оспорвания индивидуален план и решението на кабинета. Постановява се само, че неправителствени организации нямат право на намеса при вземането на решения от страна на МОСВ. Което пък принуждава еколозите да търсят отговор за правителственото решение от 5-членен състав.


На 8 май т.г. следва ново заявление от страна на "Кремиковци", с което се иска комплексно разрешително. "Монитор" научи, че в момента тече съгласуване и анализ за неговата допустимост. По процедура чак след получаването на положителен отговор за това ще започне и преглед по същество. Но вече има отправени забележки в 10 страници и по това заявление, твърдят от екосдружението.
Според еколозите МОСВ ще наруши Наредбата за издаването на комплексни разрешителни, ако "Кремиковци" се сдобие с този документ. В наредбата изрично се изисква съответното дружество първо да докаже, че изпусканите вредни емисии са в рамките на допустимите норми.

"Кремиковци" не само че не успява да стори това, но и всички проверки досега показват стойности, които надвишават 20-30 пъти утвърдените от Европа показатели, категорични са от ГГЕО. С подобни констатации от тази и миналата година са излезли Главна инспекция по труда и РИОСВ. "Монитор" също разполага със становищата на тези институции. Самото екоминистерство преди десетина дни пък наложи 5 пъти по-висока глоба на комбината за замърсяването на отпадъчните води.


Кабинетът като алиби

Ръководството на "Кремиковци" се е хванало за своя оздравителен план като удавник за сламка, въпреки че разписаните в него срокове за покриване на екологичните норми не се вместват в никакви европейски рамки.
Главният виновник този план да види бял свят обаче е кабинетът, който е отворил вратичка за удължаване времето по издаване на проблемното комплексно разрешително на частната фирма. За неговия срок Европейската комисия е категорична. А той не е 2012 година, както иска "Кремиковци", а 30 октомври 2007-ма.
Въпросната привилегия, дадена от правителството, сега се използва от Александър Томов и хората му като фасада и алиби за натиск.
Как така МОСВ например, може да си мисли да не издаде разрешителното? Та нали кабинетът стои зад "Кремиковци" и плана му?
А защо общината пък да не се включи в акция за спасяването на комбината, като помогне с някое и друго заемче от ЕБВР?
Преди ден синдикатите в комбината скочиха срещу същия този оздравителен план и заплашиха с нова стачка, защото същият не се изпълнява - нито за инвестиции, нито за еконорми.
Е, струва ли си тогава експериментът да продължава още 5 години? И не са ли кепенците истинското спасение за "Кремиковци".

четвъртък, 9 август 2007 г.

ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ НА ВАС УВАЖИ ИСКАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИ


Тричленен състав на Върховния административен съд под председателството на Андрей Икономов отново ще гледа делото на Група ГЕО

На 11.04.2007 г. тричленен състав на Върховния административен съд под председателството на Андрей Икономов (същият по-късно гледа и делото за природен парк „Странджа”), ПРЕКРАТИ делото на шест еко-организации от Група ГЕО(Граждански екологични организации) -

Национално движение "Екогласност", Инициативен комитет "За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров", Инициативен комитет "За опазване на околната среда в село Мусачево", Сдружение "Нови хан - европейско селище", Екосдружение "Връбница- Надежда" и Инициативен комитет "Мрамор",

в което се протестира против решението на Столична община за определянето на площадки за депа на битовите отпадъци, без предварително провеждане на задължителната процедура по ОВОС(оценка на въздействието върху околната среда).

От Група ГЕО са завели делото против Министъра на околната среда и водите заради писмо 04-03-151/08.01.2006 г. на МОСВ до Столична община. С това писмо е дадена преценка за липсата на необходимост от провеждане на екологична оценка. На базата на този документ, по доклад на кмета Бойко Борисов, Столична община взе решение на 22.02.2007 г. за избора на площадки за депо, при което, твърдят екозащитниците, се нарушава чл. 92, т. 1 от Закона за опазване на околната среда. И поясняват – „В точка 26 на Приложение 1 към ЗООС е записана ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА по провеждане на ОВОС, поради известните параметри – това депо ще приема над 10 тона отпадъци на денонощие и ще бъде с капацитет над 25 000 тона”.

„Чест прави на Петчленния състав на ВАС, който на 16.07.2007 г. е ОТМЕНИЛ решението на Тричленния състав за прекратяване на делото и го връща за ново разглеждане от Пето отделение на ВАС. Това е една надежда за очакване на справедливост и в българското правосъдие” – доволни са еколозите.

Новото заседание на Съда по това дело ще бъде на 25.09.2007 г.

Представителите на гражданските организации са решени, ако всички инстанции на българския съд не решат въпроса в полза на здравето на хората и техните поколения, да отнесат въпроса до Европейската комисия, за да се отсъди в Брюксел дали екологосъобразно се харчат парите на европейските граждани.

За повече информация: Петър Пенчев – зам.-председател на Национално движение "Екогласност", 0887525032

Снежинка Цветанова – председател на Инициативен комитет "Мрамор"

Огнян Чипев – председател на Сдружение "Нови хан - европейско селище"

неделя, 5 август 2007 г.

НЕКА НЕ НИ СОЧАТ С ПРЪСТ КАТО ЕДИНСТВЕНИ В ЕВРОПА!

Асоциация на свободното слово „Анна Политковская”

Съобщение до медиите 05.08.2007 г.

ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ СЕ СРАМУВАТ ДА ИМАТ ПРЕЗИДЕНТ, КОЙТО ЛЪЖЕ И Е АГЕНТ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

На 06.08.2007 г. (понеделник), от 16:30 часа, на площад “Независимост” – пред стъпалата на сградата на Парламента(бившия Партиен дом), ще се проведе

Мирен граждански протест-събрание на открито,

организирано от две граждански инициативи Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и ГИ “Справедливост”.

Позицията на гражданите е в подкрепа на Искането с Вх.№ ПГ-7194-245, внесено на 01.08.2007 г. в Парламента.

НИЕ ДЕКЛАРИРАМЕ:

1. Ние не искаме истината да се подменя с лъжа - от най-високия пост в Република България, излъгал всички българи преди президентските избори!

2. Ние казваме – Агент Гоце, отивай си! Ти не си достоен за държавен глава! Съвестта ти не е чиста!

3. Ние сме за Президентска институция - НЕЗАВИСИМА от влиянието на агенти на зловещия остатък от близкото минало - Държавна сигурност!

4. Ние не искаме да носим срама като единствената държава от Нова Европа - с президент-агент на тоталитарните политически служби!

На митинга ще бъде стартирана

Протестна подписка

в подкрепа на внесеното Гражданско Искане в Парламента - да бъде повдигнато и поддържано обвинение за нарушаване на чл.103, ал.2 от Конституцията от сегашния Президент на Република България Георги Седефчов Първанов, във връзка с неговото агентурно минало и опасните последствия за националната сигурност на държавата ни и на целия Европейски съюз.

За повече информация:

Петър Пенчев и Огнян Чипев – за Обществения съвет на Асоциация на свободното слово „Анна Политковская”, GSM 0887525032,


Повече за инициативата


сряда, 1 август 2007 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА НА СЪД ЗА ФАЛШИВ ПРОТОКОЛ

До
Административен съд – София град

Ж А Л Б А
от
Национално движение “Екогласност”, член на Приятели на Земята Интернешънъл
„Eкосдружение Връбница - Надежда”
СНЦ “Нови хан-европейско селище”
СНЦ „Екозащита Челопечене”
Инициативен комитет „За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров”,
Инициативен комитет „За опазване на околната среда в село Мусачево”
Граждански комитет за защита здравето и живота на хората и опазване на живата природа

Против: Мълчалив отказ на Кмета на Столична община на ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА НА ОСНОВАНИЕ Административнопроцесуалния кодекс и Конвенцията от Орхус ОТНОСНО СЪСТАВЯНЕТО НА ФАЛШИВ ДОКУМЕНТ – Протокол от среща-консултация на 08-05-2007 г., проведена в залата на СО

Уважаеми Госпожи и Господа съдии,

С вх.№ 15-00-189/09.07.07г. подадохме в Столична община(СО) ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА НА ОСНОВАНИЕ Административнопроцесуалния кодекс(АПК) и Конвенцията от Орхус ОТНОСНО СЪСТАВЯНЕТО НА ФАЛШИВ ДОКУМЕНТ – Протокол от среща-консултация на 08-05-2007 г., проведена в залата на СО. С това си искане НИЕ, като организации, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел(ЗЮЛНЦ) и Инициативни граждански комитети, инициираме започване на производството по издаване на индивидуален административен акт, съгласно чл. 24, ал. 1 от АПК.
НИЕ, в качеството си на представители на заинтересованата общественост, получихме мълчалив отказ от Кмета на СО да разгледа това ИСКАНЕ и да се задължи сам като административен орган да извърши определени действия, съгласно чл. 1, т. 4 от АПК, и затова ОБЖАЛВАМЕ този мълчалив отказ и въздържане от определени действия, поради следните обстоятелства:
I. Административноправни норми.
1. Съгласно чл. 4, ал. 3 от АПК твърдим, че това действие/бездействие на Кмета на СО вреди на обществото, при което с този административен акт на отказ за намеса, съгласно чл. 21, ал. 1 от АПК се засягат права, свободи и законни интереси на отделни граждани и организации.
2. Съгласно чл. 58, ал. 1 от АПК, непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде актът.
3. Съгласно чл. 145, ал. 2, т. 1 от АПК, на оспорване по същество подлежи отказът на горното искане, като представляващ първоначален административен акт съгласно чл. 21, ал. ал. 1 и 4, във вр. чл. 1, т. 4 от АПК.
4. Съгласно чл. 147, ал. 1 от АПК, право да обжалват административния акт имат гражданите или организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него.
5. С настоящата жалба, съгласно чл. 84, ал. 2 от АПК, спазваме едномесечния срок за оспорване, спрямо изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.
6. Съгласно чл. 9 от Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Конвенция от Орхус), като представители на заинтересованата общественост НИЕ имаме достъп до процедурата за обжалване пред съда, за ДА ОСПОРВАМЕ ПО СЪЩЕСТВО и от процедурна гледна точка законността на това бездействие в съответствие с разпоредбите на чл. 6 във вр. с чл. 2 от същата Конвенция.
7. Съгласно чл. 2 от Конвенцията, НИЕ като юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, работещи съгласно своите устави за опазване на околната среда, ИМАМЕ ИНТЕРЕС и съгласно чл. 15, ал. 1 от АПК – и като Инициативни комитети и граждани, като с това ИМАМЕ ПРАВО да сме страна в административния процес като засегнати от този административен акт – отказ за намеса на Кмета на СО по един въпрос, касаещ управлението на битовите отпадъци в София, което е пряко свързано с въпросите на околната среда.
8. Този фалшив документ става база за вземане на решения, в резултат на които се нарушават изискванията за “устойчиво развитие” - съгласно т. 50 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с което не само се уврежда и не се опазва околната среда сега и в бъдеще, с риск за здравето на хората, но значимо се ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности.
II. Други обстоятелства.
1. Със Заявление № 94-ЗДОИ-46/ 23 май 2007 г по Закона за достъп до обществената информация, Екосдружение „Връбница-Надежда” поиска от СО да ни бъде дадено копие от Протокола за срещата-консултация, проведена на 08-05-2007 г. в залата на СО, във връзка с провеждането на процедура по отреждане на площадки за изграждане на инсталация/или за преработка на отпадъците. Срещата бе между граждани , граждански комитети и организации, от една страна и ръководството на Столична община от друга, за която научихме от поканата, публикувана на сайта на Столична община и подписана от г-н Петър Трайков./виж Приложението/, както и някои от нас получиха същата покана по електронната поща. Вместо Протокол от среща-консултация, сдружението получи Протокол от обществено обсъждане по Наредбата за екологична оценка, проведено на 08-05-2007 г.
2. Като участници в срещата-консултация, представителите на подписалите това Искане за намеса твърдим, че не сме получавали покана за участие в обществено обсъждане нито по Наредбата за екологична оценка, нито по друг закон или наредба, респективно - не сме участвали в такова обсъждане. Затова ние считаме, че вписването на наши членове като участници в някакво обществено обсъждане и замесване на имената на сдруженията, които представляваме, в такова обсъждане, е груба фалшификация на действителността.
3. Фалшификация представлява и пропуснатото отразяване в този Протокол от 08-05-2007 г. на присъствалите в залата на СО още представители на еко-организации и Инициативни комитети.
4. Фалшификация е и неотразяването на двете процедурни предложения, направени в началото на срещата, в присъствието на г-жа М. Бояджийска, която е подписала този Протокол.
5. В същото време е налице невярно съставен документ, който служи като база за вземане от СО на по-нататъшни решения за харченето на милиони левове от джобовете на софиянци. Не е взето предвид и възражението относно целта и хода на срещата консултация по начина , по-който се отразяват в протокола в процеса му на изработка/съгласно уговореното на срещата –консултация на 8 май 2007г./, подадено от Екосдружение „Връбница-Надежда” с вх.№ 1500-189/17.05.07г.
6. На поисканото от СО в средата на м.април 2007 г., становище от граждански формирования относно пелетно-брикетната берлинска технология, четири сдружения са дали категорично отрицателно мнение./вх. Номера 04-01-11/24.4.07; 6201-24/24.04.07; 0401-11/26.04007; 6201-24/29.04.07/,
7. Същевременно нашите сдружения считат, че гореописаните действия на Столична община - организирани, документирани с груба фалшификации и съставен неверен документ, подписан от зам. кмета по екология Мария Бояджийска и директора на Дирекция по екология Петър Трайков, са недостойни за една институция на местната власт в една европейска столица на държава-членка на Европейския съюз.
8. Недопустимо е извършването на огромни капиталовложения с влагане на парите на софиянци, да се основава на подобни лъжливи документи – водещи до замърсяване на околната среда и с риск за здравето на хората и техните поколения.

Водими от горното, НИЕ молим да обявите за незаконосъобразен мълчаливия отказ на Кмета на Столична община.

Приложение: Искане до кмета на СО – вх.№15-00-189/09.07.07г по описа на СО.

С уважение,
подписи