понеделник, 24 октомври 2011 г.

“Вие от Екогласност пред „Кристал“ докарахте днешната мизерия в България!”Жалба срещу решение РУП-Козлодуй
2011.10.20, http://www.eurochicago.com/2011/10/zhalba-sreshtu-reshenie-rup-kozloduy/
По повод сигнала от 12 април 2011 г. „ДАНС заплашва със съд правозащитник“ се получи отговор от от Районно Управление Полиция – Козлодуй (може да бъде изтеглен от тук – линк)
Поради несъгласието на жалбоподавателя, решението на РУП Козлодуй бе обжалвано. По-долу публикуваме текста на жалбата, заведена под номер: 414/2011

Изх. № 10-18/18.10.2011


До Районна Прокуратура
Козлодуй

Ж А Л Б А
от Петър Стаматов, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и редактор на http://www.eurochicago.com/

Относно: Писмо № 16507/16.09.2011 г. от Районно управление Полиция – Козлодуй


Господа районни прокурори,

Получих Писмо № 16507/16.09.2011 г. от Районно управление Полиция – Козлодуй и понеже не съм доволен, го обжалвам пред Вас поради следните съображения.От цитираното писмо на РУП-Козлодуй не може да стане ясно какви са основанията, за да се реши: “… преписката… да бъде снета в архив и приложена към дело в РУП-Козлодуй”.
Затова се надявам да получа Постановление от Районна прокуратура-Козлодуй.

От снетите показания по случая, с част от които съм запознат, Ви моля да обърнете внимание по изясняване на факта – Кой е дал начало на последвалите заплахи, а именно, НАСТОЯВАМ да се отговори на следния въпрос:

Събрани ли са доказателства от звуковия запис (наличието му е декларирано от г-н Делян Петров в залата при откриване на мероприятието на 29.03.2011 г., както и на 01.04.2011 г. на среща в неговия работен кабинет в София – пред свидетели: Георги Котев, Пламен Димитров и Петър Пенчев) на въпросното Обществено обсъждане на 29.03.2011 г. в големия салон на “Дом на енергетика” Козлодуй, от който ще проличат думите на Делян Петров, изпълнителен директор на Държавното предприятие “Радиоактивни отпадъци”: “Вие от Екогласност пред „Кристал“ на 26.10.1989 г. докарахте днешната мизерия в България!”, което освен НЕДОПУСТИМО ИЗЯВЛЕНИЕ за отговорен държавен служител срещу демократичните промени в България, представлява и СИГНАЛ за активност на неговия служител Цветков, отправил заплахите след приключване на публичните обсъждания, към П. Пенчев?

( Горният въпрос е бил вече поставен писмено в снетите писмени обяснения от Пeтър Пенчев, при неговия разпит по случая в Окръжна следствена служба-Враца, които писмени обяснения , са приложени в преписката вх. № 8449/2011, по описа на РУП, както разбирам от писмото на РУП-Козлодуй, защото П.Пенчев не е разпитван в РУП. )
Очаквам Вашето Постановление.

С уважение,
Петър Стаматов

Информационно уточнение

Текстът на жалбата ще бъде публикуван в интернет на следните адреси:
http://www.eurochicago.com/2011/10/zhalba-sreshtu-reshenie-rup-kozloduy/
http://politkovskaya-bg.blogspot.com

четвъртък, 20 октомври 2011 г.

Делото срещу новия ядрен реактор в столицата възобновено

На 19.05.2011 г. премиерът даде "рамо" за строителството на новия ядрен реактор в ж.к. "Младост" в София


С Решение № 13304 от 18.10.2011 г. в открито заседание седемчленен състав на Върховния административен съд отмени влязло в сила определение в закрито заседание на петчленен състав за прекратяване на делото, който бе потвърдил на 06.06.2011 г. същото определение от 26.04.2011 г. на тричленен състав на същия съд, относно жалба на зам.-председателя на Национално движение “Екогласност” Петър Пенчев срещу решение по оценка на въздействието върху околната среда № 1-1/2010 година, с което министърът на околната среда и водите е одобрил осъществяването на инвестиционно предложение за строителство на нов ядрен реактор в ж.к. “Младост” на столицата, с възложител Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика.
Седемчленният състав на ВАС е приел, че е допуснато от съда нарушение на съдопроизводствените правила - чл.159, т.4 от АПК, като жалбоподателят е бил лишен от възможността да участва в делото на петчленния състав, поради това, че не е насрочено открито съдебно заседание, както повелява законът при разглеждане на въпроса за правен интерес.
Александър Кашъмов – ръководител на правния отдел при Програма достъп до информация, адвокат по делото, е заявил пред съда: “Намирам, че е вероятно 5-членният състав да се е заблудил, поради изменение в ДВ бр.39 от 20 май 2011 г., само че не е съобразил приложението на §23, според който висящите съдебни производства се довършват по досегашния ред.”
Петър Пенчев - зам.-председател на НД “Екогласност”, споделя: “Учуден съм, че вместо да се обсъдят доказателствата и липсата на становище от Министерството на здравеопазването относно радиоактивните замърсявания на атмосферата от комина на всеки ядрен реактор, когато непосредствено до оградата на Ядрения институт се намират - голямо училище, детска градина и много на брой жилищни блокове, то МОСВ се занима единствено с търсене на аргументи за липсата на мой личен правен интерес в делото. Невероятно е това бягство на екоминистъра от открит дебат по същество за въпроси на околната среда, когато в Закона за опазване на околната среда е акцентирано, че не се иска доказване на конкретен интерес в подобни случаи, при които се касае за вредни емисии в атмосферата – това и според Орхуската конвенция за околната среда и достъп до правосъдие е обществено значим екологичен проблем.” И с възмущение Пенчев допълва: “Голяма обида за мен бе осъждането ми от предните два съдийски състава - като екоактивист аз да заплатя съдебните разноски на екоминистерството, при заявеното в съда негово изрично искане, когато иначе публично постоянно декларира уж желание за партньорство с гражданите в екозащитата.”
Седемчленният състав на Върховния административен съд върна делото за ново разглеждане от друг петчленен състав и започналото строителство на ядрения реактор в столицата би трябвало да бъде преустановено.

вторник, 18 октомври 2011 г.

Извънредно съобщение от атомната ни централа край гр.Козлодуй


Потвърждава се казаното от Георги Котев, че АЕЦ Козлодуй работи с рециклирано ядрено гориво

Току-що Eврочикаго и Биволъ научиха, че в АЕЦ «Козлодуй» продължават уволненията на неудобни на ръководството служители.Вчера, 17.10.2011г., е бил дисциплинарно уволнен специалист с дългогодишен стаж в нея. Според запознати със случая, поводът за това тежко наказание е единствено, че служителят на АЕЦ си е позволил да се запознае с Техническото решение, с което се иска смяна на ядреното гориво от стар към нов вид, датирано от месец декември 2003 г.

Работещи в централата и познаващи порядките в нея предполагат, че наказанието е свързано с публикуването на чакания от три години документ в блога на физика Георги Котев (линк). Припомняме, че на 10.07.2008 г. специалистът със 17 годишен стаж в централата излезе с обвинения, че единствената ни АЕЦ работи с рециклирано ядрено гориво, а не със свежо, за каквото плащаме на Русия. Използването на рециклирано ядрено гориво не е официално разрешено от АЯР и „експериментите“ в нашата атомна централа се извършват само със знанието на много малък кръг от хора в нарушение на нормативната база – за това алармира още преди 3 години ядреният физик Георги Котев. Това твърдение той направи от Австрия, а преди една година в знак на протест срещу бездействието на контролните органи, обяви гладна стачка пред ЕК, в Брюксел. След неговото напускане от АЕЦ, в централата рязко ограничиха достъпа до всякакава информация и според блога на физика бяха извършени «подходящи» кадрови промени в ръководството - за заличаване на всички следи.


Предполага се, че именно новият директор Александър Николов е подписал заповедта за уволнението, тъй като неговият подпис лъсна и под въпросното Техническо решение, с което започва използването на новото гориво – уж преминало задължителните експериментални тестове в руската АЕЦ «Калинин» (Вж. т.1.4. на снимката).


Днес Eurochicago.com и Биволъ ще потърсят свидетели, за да ви представим повече подробности за новия случай, който доказва, че АЕЦ «Козлодуй» по-лесно изпуска радиация (последният известен случай е от 26 април тази година), отколкото информация (последният случай бе преди 2 години, след уволнението на физика Александър Белковец, който започвайки да разказва за нередностите в централата отново бе възстановен на работа, вероятно за да бъде поставен под заплаха за разгласяване на тайни).

В най-скоро време очаквайте изявление от уволнения вчера дългогодишен служител, както и информация от ръководството на централата./Eврочикаго и Биволъ/