сряда, 30 януари 2008 г.

НЕ ПРИЕМАМЕ ПОРЕДНИТЕ МАШИНАЦИИ, ЦЕЛЯЩИ "ЖИЗНЕСПОСОБНОСТТА" НА ПРЕДПРИЯТИЕТО-УБИЕЦ НА ЖИВОТА В СОФИЙСКОТО ПОЛЕ!

Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. № 01-30 / 30.01.2008

До г-н Жозе Мануел Барозо

Председател на Европейската комисия

До г-н Джон Байърли

Посланик на САЩ в София

Относно: България – Политическата класа е впрегната в манипулациите около “Кремиковци” АД за продължаване тровенето на гражданите от двумилионна София

Референция: Наше писмо от 11.09.2007 г. до Европейската комисия

Уважаеми господин Барозо,

Уважаеми господин Байърли,

На 11.09.2007 г. осем граждански организации - Национално движение „Екогласност”, Eкосдружение „Връбница - Надежда”, Сдружение “Нови хан-европейско селище”, с адрес за съобщения: с. Нови хан, община Елин Пелин, ул. ”Иван Вазов” 1, Сдружение „Екозащита – Челопечене”, Инициативен комитет „За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров”, Инициативен комитет „За опазване на околната среда в село Мусачево”, Инициативен комитет-Мрамор и Граждански комитет „ЗЗЖХОЖП” София, уведомихме Европейската комисия за нежеланието на българските власти да спазят законодателството относно “Кремиковци” АД.

Свидетели сме на неспазения срок 31-10-2007 г. от Министерството на околната среда и водите, относно Комплексното разрешително на „Кремиковци” АД и на политическите манипулации пред българската общественост.

С писмо изх. 02-05/ 05-02-2007 г., Национално движение „Екогласност” изпрати сигнал до г-н Борис Велчев - Главен прокурор на РБългария, с копие до Президента на Р България, Председателя на Народното събрание и до Министър-председателя на Р България, с който поискахме проверка от Прокуратурата относно замърсяванията от производството в заводите “Идеал Стандарт” и “Видима” – град Севлиево, както и в “Кремиковци” АД – град София. Предложихме на собствениците на тези производства – силни замърсители на околната среда, представляващи дългогодишен риск за човешкото здраве, Президентът на България да ОТНЕМЕ дадените им ордени “Мадарски конник”. Американският собственик в Севлиево междувременно предприе продажба на своето участие в това производство, а сега е на ход да го последва и г-н Прамод Митал. С № 2059 от 19.02.2007 г. Върховна касационна прокуратура назначи проверка от Районна прокуратура-Сливен, която отказа образуване на досъдебно производство и прекрати преписката. С № 9877 от 25.10.2007 г. Софийска градска прокуратура отмени постановлението на Софийска районна прокуратура по тяхна пр.пр. № 6620/07 г.

Притеснени сме от фактите, от които съзираме как цялата политическа класа в България манипулира гражданското общество в тези дни с различни ходове, за да може да продължи замърсяването на двумилионна София от “Кремиковци” АД.

Кметът на София ( в писмо като гражданин, а не като кмет!? ) съобщава замърсяванията пред Брюксел, че били само два до пет пъти над ПДК ( пределно-допустима концентрация ), което не отговаря на истината - между 10 и 30 пъти се надвишават нормите, сочат данните на Главна инспекция по труда и на РИОСВ-София. А от последните данни, до които получихме достъп чрез подаденото заявление през м. декември 2007 г. за Комлексно разрешително, с източник самото търговско дружество “Кремиковци” АД – замърсяването надминава 150 пъти нормите за допустими емисии за прах http://grupa-geo.blogspot.com/2008/01/blog-post_20.html . Общественото мнение се заблуждава чрез медиите по този нечестен начин – та даже и от Брюксел ще си кажат след гражданската жалба на кмета Бойко Борисов, че няма нищо обезпокоително, когато порядък от 2-5 пъти може да се съотнесе към “грешка на уредите” и “грешка при меренето”.

В България и днес е осигурен “политически комфорт” за най-големия замърсител на Софийското поле – “гордостта” на тоталитарното комунистическо минало, чрез близкия до управляващите партиен лидер Александър Томов и изпълнителен директор на фирмата, за да може да се получи това криене от обществеността на цялата истина. В тази връзка, публична тайна е скорошното изявление на Министър-председателя на България г-н Сергей Станишев, че с Ал. Томов са от „едно политическо семейство”. Затова Министерският съвет на Р България ни отказа достъп по Закона за достъп до обществената информация и Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Конвенцията от Орхус), до своето решение от 13-09-2006 г. за предоставените специални привилегии за отлагане с години на екологичната програма на „Кремиковци” АД, макар че са публични данните за най-голяма концентрация на заболяванията сред децата до 18-годишна възраст в района на тази фирма.

Върховният административен съд отказа да се произнесе по нашето искане за обявяване нищожността на това решение на Министерския съвет, което ние атакувахме с мотива, че съгласно Закона за околната среда и водите същият няма компетенции за промяна в сроковете за издаване на комплексни разрешителни.

След като сме свидетели на изразената наскоро подкрепа и от г-н Георги Божинов – председател на парламентарната комисия по „Околна среда”, единствено и само за икономическата жизнеспособност на „Кремиковци” АД, без да се грижи като екологична комисия в Народното събрание за жизнеспособността на околната среда и здравето на населението, както и че НИКОЙ не иска да спазва чл. 78, ал. 1 от НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии - не може да се работи с превишаване на установените НДЕ повече от 8 часа без прекъсване,

НИЕ ОТНОВО предлагаме при следващото посещение на евроинспектори в България по проблемите, причинени от комбинат „Кремиковци”, да се осъществи и среща с участието на обществеността, за да можем да предоставим допълнителни документи и доказателства по случая. При това като представители на обществеността искаме да благодарим за благородната грижа на нашето Европейско правителство от Брюксел, за живота и здравето на всички българи – вече членове на Нова Европа.

НАСТОЯВАМЕ, Ваши Превъзходителства, да посъветвате Президента на Р България да ОТНЕМЕ дадения орден на г-н Прамод Митал.

Надяваме се, че с нашата гражданска позиция по екологичната политика на България, ще допринесем за устойчивото развитие на околната среда и запазване здравето на хората.

С уважение,

Зам.-председател:

Петър Пенчев

**************

За повечре информация: GSM 0887525032

Прочетете интервю с Петър Пенчев в публикация на в. М0нитор


ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЕЛО МРАМОР ОТХВЪРЛИ НАМЕРЕНИЕТО НА ИНВЕСТИТОР В СЪРЦЕТО НА СОФИЙСКОТО ПОЛЕ ДА ЗЕЙНЕ КРАТЕР ОТ 350 дка

До Председателя на Европейската комисия Г-н Жозе Мануел Барозо

До Комисаря по околната среда към Европейската комисия Г-н Ставрос Димас

До Комисаря по транспорта към Европейската комисия Г-н Жак Баро

До Президента на Р. България Г-н Георги Първанов

До Председателя на Народното събрание Г-н Георги Пирински

До Министър-председателя на Р. България Г-н Сергей Станишев

До Министъра на регионалното развитие Г-н Асен Гагаузов

До Министъра на околната среда и водите Г-н Джевдет Чакъров

До Посолството на Р.Гърция Н.Пр. г-жа Данаи - Магдалини Куманаку

До Главния прокурор на Р. България Г-н Борис Велчев

До Омбудсмана на Р.България Г-н Гиньо Ганев

До Българската Академия на науките

До Българската Минно-геоложка камара

До Националния център за териториално развитие

До Кмета на Столична община Г-н Б. Борисов

До Кмета на район “Връбница”

До Кмета на Кметство Мрамор

До Столичния общински съвет

До Главния архитект на София Г-н Петър Диков

До всички български медии

СТАНОВИЩЕ

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО МРАМОР, РАЙОН”ВРЪБНИЦА”,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

Прието на общоселско събрание на 26.01.2008г. свикано

Въз основа ЧЛ.41 ал.1 от “ЗАКОНА ЗА ДОПИТВАНЕ ДО НАРОДА”

 1. НИЕ, КАТО ЗАИНТЕРЕСОВАНО НАСЕЛЕНИЕ ПО ПОСТЪПИЛОТО ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ОТ СТРАНА НА „КАРИЕРИ ЗА ЧАКЪЛ И ПЯСЪК-БЪЛГАРИЯ”ЕАД, за концесия с период от 20 години и превръщане на 354 751 кв.м / над 350 дка / от землището на с.Мрамор в открита кариера-площадка за „Добив и преработка на полезно изкопаемо – пясък и чакъл от находище “Барата” и изграждане на промишлена площадка за преработка на същите в суровини за влагане в бетон на площ от 20 000 кв.м само на 300 м южно от селото, категорично заявяваме своето НЕСЪГЛАСИЕ за осъществяването на подобно намерение не само на територията на исканото от кандидат-концесионера и квалифицирано от него като находице “БАРАТА”, а за нас - като местности Кръста, Сух волуек, Язовира, Равнище и Барата, но също и на всяка една друга проучвана или непроучвана досега територия, попадаща в землището на Мрамор на юг, запад, север или изток от него.

 1. Изравянето на сух кратер от над 350 декара в сърцето на най-съхранения в екологично отношение район на Столична община е крайно недопустимо от екологична, градоустройствена, социална, морална и хуманитарна гледна точка.
 2. Съгласно прогнозния ОВОС на ОУП на град София, именно това е районът с едни от най-добрите екологични показатели, най-ниска степен на замърсеност, най-ниската заболеваемост, причинена от фактори, произтичащи от замърсяването на околната среда и на практика едно от най-добрите места за живеене в района на София – град.
 3. В предоставените в кметство Мрамор документи от искащата 20 годишна концесия от Държавата България за така формулираното находище “БАРАТА”фирма „КАРИЕРИ ЗА ЧАКЪЛ И ПЯСЪК-БЪЛГАРИЯ”ЕАД, дъщерна компания на гръцката фирма “ТИТАН - ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ”АД, има съществени пропуски и умишлени неточности.
 4. Теренът на новопроектираната кариера е означен като окрайнина на Софийското поле, независимо от факта, че се намира фактически и физически на километър южно от централната разломна линия в Софийската котловина, очертана условно от реките Блато и Лесновска, и на еднакво разстояние от оградните планини - на практика в центъра на тази част от полето.
 5. Теренът е със средна кота 515 -520 метра и, както е отбелязал кандидат – концесионерът, представлява стара речна тераса на река Църна бара. На практика този терен е най-високият в землището на Мрамор, който е застроен върху старата тераса на река Блато само на 200-300 метра североизточно и лежи със средно 15-20 метра по-ниско и в подветрената страна..
 6. Долинното понижение по средата е заето от река Църна Бара, като в горната му част е разположена чашата на язовир Мрамор, който в документацията на кандидат- концесионера въобще липсва като инфраструктурно съоръжение. Това ни кара да смятаме, че концесионерът има намерение да унищожи язовира или да го кооптира за свои нужди.
 7. Според документацията на кандидат-концесионера само в три от сондажните кладенци е открита вода - според него от р.Църна бара, а на практика от язовир Мрамор. Това означава, че проектираното минно поле ще представлява при отнемане на 15 метров слой чакъл и пясък огромен открит сух рудник поради ниския ерозионен базис на река Църна бара и в никакъв случай няма да прилича на познатите ни баластриери-езера, разположени в ниската част на котловината. Така прахта, попаднала в центъра на съществуващия ветрови коридор, ще се носи на километри разстояние и ще направи живеенето в района проблематично.
 8. От рудника ще пострада и разположеният на надветрената страна Волуек, чийто водоносен хоризонт ще спадне с 5-10 метра.
 9. Обещаната рекултивация на терена е илюзорна поради факта, че за нея според твърденията на концесионера ще се използва откривната маломощна земна маса. Поради недостатъчния й обем, на мястото на изчерпания обем от чакъл и пясък ще се запълват с изкопни маси от други места и строителни отпадъци.
 10. В проекта не фигурират и други инфраструктурни и проектирани обекти, като бъдещ газопровод, проблемният в екологично отношение участък от автомагистрала “Тракия”, минаващ непосредствено до добивното поле, съществуващ канал колектор.
 11. Намерението да се изгради миячно, трошачно, сортировъчна инсталация на 20 декара източно от находището и ползваща водите на р.Църна бара за отмиване на глинестите примеси означава, че това съоръжение е предвидено от другата страна през реката срещу гробищата, и то в терен, предвиден в ОУП за озеленяване и на практика посред Мрамор.
 12. Липсват каквито е да било социални, екологични, териториално-устройствени оценки. Вместо тях има стъкмени изводи и пропуски, които обслужват намеренията на кандидат – концесионера.
 13. Липсват важни документи като: Обявлението за конкурс или търг/чл. 39 от ЗПБ/ за разрешението за търсене и/или проучване на подземни богатства по чл.2 от Закона за подземните богатства. Липсва Заповедта за конкурса или търга за разрешението за търсене и/или проучване в Държавен вестник. Липсата на такова обявление в ДВ представлява нарушение на чл.41от ЗПБ и на Закона за обществените поръчки.
 14. Проучванията са се състояли без съответните разрешения, споразумения или договори за провеждане на геоложки проучвания върху общински и частни имоти - задължителни според чл.75 от ЗПБ. Така същите са в нарушение на българското гражданско законодателство.
 15. Не са предоставени още: Договора за проучване, Доклада за резултатите от проучването, Заявлението за регистрация на търговско откритие, Заявлението за концесия, Задължителния геоложки план .
 16. От всичко, изложено до тук, буди недоумение и тревога и поражда много въпроси начинът, по който кандидат-концесионерът се е сдобил с разрешенията за проучване № 459/30.06.2005 от МОСВ и с подписа на министър Долорес Арсенова, квалификацията на държавните служители, работили по въпроса в МОСВ и РИОСВ София, както и издаденото Удостоверение за търговско откритие №.290/21.04.2007 от МОСВ с подписа на министър Джевдет Чакъров.
 17. Този Абсурден сценарий се разиграва дори при фактическото положение, че цялото Софийско поле е проучено и картографирано още преди 40 години и всички минерални запаси, рудни и нерудни изкопаеми са детайлно известни на българската геология, включително и мощният въглищен пласт, заемащ цялото централно котловинно дъно, в това число и под Мрамор.
 18. Проучванията са се състояли с мълчаливото съгласие на бившите местни власти в с. Мрамор и район “Връбница”, а преписките са били укрити, което навява съмнения за корупционна схема. Ето защо настояваме Инспекторатът към Столична Община и Прокуратурата да започнат незабавна работа по изясняване на случая и действията или бездействията на същите.
 19. Тъй като „КАРИЕРИ ЗА ЧАКЪЛ И ПЯСЪК-БЪЛГАРИЯ”ЕАД явно извършва дейността си в Република България в системно нарушаване на българското законодателство, ние настояваме Прокуратурата да извърши проверка на начина, по който „КАРИЕРИ ЗА ЧАКЪЛ И ПЯСЪК-БЪЛГАРИЯ”ЕАД получава разрешенията си за проучване на територията на страната от страна на МОСВ и да провери обстойно всички обстоятелства около получените и действащи вече концесии.
 20. Настояваме Народното събрание на Република България да създаде Анкетна комисия, която да разследва този и други подобни случаи и въобще незаконния добив на строителни материали на територията на страната, както и да провери законността на всички издадени разрешителни за подобна дейност за последните 5 години от страна на МОСВ.
 21. Настояваме Посолството на Република Гърция да изясни на населението на село Мрамор кое налага дъщерната компания на “ТИТАН-ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ”АД - „КАРИЕРИ ЗА ЧАКЪЛ И ПЯСЪК-БЪЛГАРИЯ”ЕАД да извършва дейност, която застрашава цели населени места, както и здравето, имуществото и бъдещето на граждани на Република България.
 22. Като цяло, ПРОЕКТЪТ заплашва с косвено и дори пряко унищожение едно от най-уредените и перспективни населени места в околоградския район.
 23. ПРОЕКТЪТ заплашва с пряко унищожение ЯЗОВИР “МРАМОР”, най-важното в орнитолотично отношение място по прелетния път “ВИА АРИСТОТЕЛИС” в западната част на Софийското поле и на практика единственото оцеляло след унищожаването на Мусачевския разлив и превръщането му в голф игрище и рибарниците в Челопечене, превърнати в кариера.
 24. Районът и в частност Язовир Мрамор, формиралата се делта на река Църна бара в язовира и течението й над него с уникални и съхранени полски меандри се обитава от 175 ВИДА ПТИЦИ, от който 43 РЕДКИ И ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ. Същата зона е предложена за влизане в “НАТУРА 2000” с входящи номера26-00-3322 от 17.09.2007 и 26-00-3322 от 11.01.2008 г. по Директивата за опазване на птиците и дори следва да бъде разширена с терените на полските меандри.
 25. По темата за опазване на района и частично преместване на проблемния в екологично отношение участък от трасето на АМ “ТРАКИЯ” се води преписка с редица държавни институции, включително и с Европейската Комисия.
 26. Настояваме ангажираните държавни институции да ускорят работата си по въпроса и да спазят Европейското и Национално Екологично законодателство.
 27. Част от желаната от концесионера територия е предвидена в ПРОЕКТА ЗА ОУП НА СОФИЯ за озеленяване и рекреационни дейности, а друга е предложена от местното население и урбанисти за развитие на населеното място МРАМОР като естествен център на цялата територия на Парк “Полето”и изчаква Обществените обсъждания на Новия ОУП НА СОФИЯ.
 28. Случилото се ни кара да настоим пред Националния Център за Териториално Развитие и ДАГ “София” да преразгледат планирания предварително и с далечен хоризонт и без отчитане на редица специфични условия Проект за Парк “Полето”, отбелязан като резервен терен в Проекта за ОУП на София, защото столицата ще се окаже лишена от най-чистия си в екологично отношение и подходящ за обитаване и развитие терен
 29. Територията, поискана в Инвестиционното намерение, изцяло попада в проектирания Парк “Полето” и отваря огромна рана в сърцето на район”Връбница”, като предопределя бъдещето на целия район.
 30. Добивната площадка ще представлява огромна суха мина, разположена в сърцето на най-силния и интензивен ветрови коридор в тази част на котловината. Същият вятър, който досега е съхранявал землището на село Мрамор като най-чистото в екологично отношение място с почти минимални замърсявания, ще разнася прахта из цялата околност.
 31. Всичко това ни кара да кажем КАТЕГОРИЧНО НЕ на подобно безумно ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ и да поискаме категоричната намеса на всички Отговорни Държавни, Международни институции и Медии, както и намеса на Прокуратурата.
 32. В случай, че Държавата България все пак разреши подобна Безумна Концесия то Ние ще считаме, че Тя Доброволно се е Отказала от Суверенитет върху Територията на населеното място Мрамор и Неговото землище, както и от Юрисдикция върху Населението му. В този случай ще настояваме пред Органите на Държавата Република България, Европейския Съюз и Международната Общност да ни бъде уреден аборигенен малцинствен статут с права върху територията, която обитаваме и собственост върху всичките й природни дадености и съществуващи инфраструктурни обекти.

ТОВА ЩЕ СЕ СЛУЧИ НА 9 КМ ОТ ХРАМ –ПАМЕТНИКА “АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ”.

ОТ ИМЕТО НА ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ НА СЕЛО МРАМОР ВИ МОЛИМ ЗА НАМЕСА.

ЖИТЕЛИ НА МРАМОР

26.01.2008 г.

НАСЕЛЕНИЕТО НА МРАМОР - НА ВОЙНА СРЕЩУ МОСВ

Вестник Дума on-line, 28 януари 2008

http://www.duma.bg/2008/0108/280108/obshtestvo/ob-6.html

"Обявете ни за аборигени!"

Концесионер ще добива пясък и чакъл от открита мина до домовете в с. Мрамор, хората се вдигат на война

Деси Велева

До безумната и отчаяна идея да се обявят за аборигени бяха докарани преди дни неколкостотин столичани. 532-ма българи заплашиха, че ще поискат придобиване на аборигенен малцинствен статут на района, в който живеят - с. Мрамор, район Връбница, област София-град. Това не е шега, а официално решение на проведеното в събота общоселско събрание в Мрамор, изпратено до почти всички български и европейски институции. "Ако държавата допусне поредното безумство, което унищожава българската природа и застрашава здравето на гражданите, ще считаме, че тя доброволно се е отказала от суверенитет върху територията на населеното място Мрамор и неговото землище, както и от юрисдикция върху населението му", пише в становището на жителите на селото.
Аборигенската история вероятно ще предизвика смях и снизходително отношение у повечето незасегнати от екологични бедствия българи, незаинтересованост от страна на институциите и злорадство от онези, които са били подложени на екотормоз. Искането за независимост от държава, която не пази здравето на гражданите си и се отнася безхаберно към призивите им за подкрепа, всъщност е отчаян ход на хора, които съзнават обречеността на исканията си.

Фактите

На площ от 350 декара в сърцето на най-съхранения в екологично отношение район на Столичната община ще се появи открита мина за добив на чакъл и пясък. Инвестиционното намерение е на фирма "Кариери за чакъл и пясък - България", дъщерно дружество на гръцката фирма "Титан - Златна панега цимент" АД, уточни за ДУМА Григор Толев, председател на организацията "Обществен съвет "Мрамор".
Исканата концесия е за период от 20 години и предвижда превръщането на 354 751 кв. м, или над 350 дка, от землището на с. Мрамор в открита кариера - площадка за добив на полезно изкопаемо пясък и чакъл от находище "Барата". Естествено за преработката им ще е нужна и промишлена площадка от 20 000 кв. м само на 300 м южно от селото.
Според Толев от документите на кандидат-концесионера става ясно, че теренът е със средна кота 515-520 м и представлява стара речна тераса на река Църна бара. На практика този терен е най-високият в землището на Мрамор. Хората от селото смятат, че след като близкият язовир Мрамор изобщо липсва като съоръжение в документацията на кандидат-концесионера, той вероятно има намерение да унищожи язовира.
Проучванията на документацията показват още, че проектираното минно поле ще бъде един огромен открит сух рудник на голяма височина, от който ще се разнася опасно количество прах от съществуващия в района ветрови коридор. От това ще бъдат засегнати не само 1700-те жители на селото, но и разположеният на надветрената страна Волуяк.
Григор Толев разказа също, че в проекта на инвеститора не фигурират и други инфраструктурни и проектирани обекти, като бъдещ газопровод, проблемният в екологично отношение участък от автомагистрала "Тракия", минаващ непосредствено до добивното поле, както и съществуващ канал колектор. Според екоорганизациите другото намерение - да се изгради "миячно, трошачно, сортировъчна инсталация" на 20 декара източно от находището, която ще ползва водите на р. Църна бара за отмиване на глинестите примеси, означава, че това съоръжение е нарочено за изграждане срещу близките гробища. Това пък е площ, предвидена в оОбщия устройствен план за озеленяване.
И още нещо - за искането за 20-годишна концесия от страна на инвеститора кметството на района, на селото и неговите жители са разбрали буквално преди дни, а първите процедури били започнали преди три години. Сега те имат едва седмица-две, в които могат да реагират и да изразят мнението си. А те са категорични - отхвърляне на инвестиционното предложение на "Кариери за чакъл и пясък" ЕАД, направено от изп. директор Александър Чакмаков. Зад становището на столичаните-селяни стоят твърдо кметът на район Връбница Младен Младенов, кметицата на селото Даниела Милчева, Общественият съвет "Мрамор" и сдружението "Еко Мрамор".

Обява за търг няма, разрешения и документи липсват

Тревогата у хората от Мрамор идва и от факта, че намеренията за концесията са още отпреди три години. Те обаче разбират за инвазията към района им едва след като инвеститорът се е сдобил с почти всички разрешения от МОСВ и МРРБ за издълбаването на 350-декаровия кратер край къщите им. Оказва се, че досега проучванията са се състояли с мълчаливото съгласие на бившите местни власти в с. Мрамор и район Връбница, а преписките са били укрити.
За малкото време, което са имали, заинтересованите жители на селото и новите кметове са открили доста неточности в законовите процедури и липса на част от нужната документация. Според тях кандидат-концесионерът не е предоставил или изобщо няма обявление за конкурс или търг (чл. 39 от Закона за подземните богатства) за разрешението за търсене и/или проучване на подземни богатства. Липсва и заповедта за конкурса или търга за разрешението за търсене и/или проучване в "Държавен вестник". Проучванията също така са се състояли без съответните разрешения, споразумения или договори за провеждане на геоложки проучвания върху общински и частни имоти. Как е станало всичко това, всеки бързо ще се сети. В кметството на с. Мрамор не са предоставени и договорът за проучване, докладът за резултатите от проучването, заявлението за регистрация на търговско откритие, заявлението за концесия и задължителният геоложки план.

Районът е предвиден за "НАТУРА"

За това, че район Връбница е с едни от най-добрите екологични показатели, най-ниска степен на замърсеност, с най-ниската заболеваемост и на практика е едно от най-добрите места за живеене в района на София-град, се признава в прогнозния доклад по ОВОС на Общия устройствен план на София. Проектът за кариера обаче заплашва както здравето на хората, така е и риск за ценни растителни и животински видове. Язовир "Мрамор" е едно от най-важните в орнитологично отношение места по прелетния път на птиците "Виа Аристотелис" в западната част на Софийското поле. Това на практика е и единственото оцеляло място за отсядане на пернатите след унищожаването на Мусачевския разлив и превръщането му в голф игрище и на рибарниците в Челопечене, превърнати в кариера. Районът се обитава от 175 вида птици, от който 43 са редки и застрашени видове.
И може би най-важното - тази зона е предложена за влизане в НАТУРА 2000 по директивата за опазване на птиците и няма право да бъде унищожавана до окончателното решение за обхвата на екомрежата.
Опазването на природата обаче, както винаги, е на последно място. Дано този път се вземат поне мерки за опазването на здравето на хората. Въпреки че са от място, наречено село, те все пак се числят към столичани на европейска държава. Техният глас трябва да бъде чут.

28.01.2008

понеделник, 21 януари 2008 г.

Руската АЕЦ „Козлодуй” – „първенец” в Европа по изхвърляния на радиоактивност в атмосферата

Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Съобщение за медиите 21.01.2008 г.

СТАНОВИЩЕ

на Национално Движение Екогласност, член на „Приятели на Земята Интернешънъл”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, с адрес за кореспонденция София, ул. „Раковска” 134, GSM 0887525032

Относно: Руската АЕЦ „Козлодуй” – „първенец” в Европа по изхвърляния на радиоактивност в атмосферата

Уважаеми представители на медиите,

Във връзка с активната кампания около посещението у нас на президента на Русия Путин, за пускане в действие на спрените 3-4 руски блокове на АЕЦ „Козлодуй”, искаме да привлечем вниманието на българската общественост към проблема със сравнението на нашата централа спрямо другите подобни централи в Европа по показател - изхвърляния в атмосферата на радиоактивни газове, радиоактивни аерозоли и радиоактивен Йод-131.

Разглеждаме представения от българската Агенция за ядрено регулиране през 2005 г. в Международната агенция за атомна енергия(МААЕ) - Виена, Трети Национален доклад на България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за Ядрена Безопасност, приет от Министерския съвет. В този доклад са отчетени радиоактивните изхвърляния от АЕЦ в атмосферата през 2003 г., т.е. от 3-ти, 4-ти, 5-ти и 6-ти блокове на руската АЕЦ „Козлодуй”.

На Интернет-страницата на МААЕ: http://www-ns.iaea.org/conventions/nuclear-safety.htm#1 са публикувани част от Националните доклади на страните, членки на Конвенцията за Ядрена Безопасност, за срещата през м. април 2005 г. във Виена. В глава 15 “Радиационна защита”, повечето от тях представят данни за измерените радиоактивни изхвърляния от техните АЕЦ в атмосферата, по отделните радионуклиди. В долната таблица са представени данните за 2003 г. от официалните доклади, за реакторите от подобен тип - PWR и ВВЕР в различни страни, относно нормализираните радиоактивни емисии в атмосферата - емисиите на газообразните радиоактивни продукти са приведени към единица произведена електрическа енергия (за сравнимост), съгласно изискванията на Научния комитет за действие на атомната радиация (НКДАР) към Организацията на обединените нации(ООН):

Радиоактивни изхвърляния от АЕЦ в атмосферата през 2003 г.

Държава - брой реактори

2003 г.

РБГ

TBq/ ТWh

РБГ + тритий

TBq/ ТWh

Йод-131

МBq/

ТWh

Йод-131 +

аерозоли

МBq/

ТWh

Германия– 13 PWR

0,121

0,169

0,120

0,167 ^

Франция – 58 PWR

0,212

5,498

Швейцария –3 PWR

0,827

0,381

0,403

Испания – 7 PWR

0,424

0,554

10,162

11,820

Белгия – 7 PWR

0,744

10,080

11,656

Общо – 88 PWR

2,328

29,544

Финландия –2 ВВЕР

0,845

2,267

6,501

България– 4 ВВЕР

15,79

160,9

243,23 ^

Налагащи се констатации:

1. В сравнение с 13 реактора от тип PWR на Германия (взети заедно!), завишенията на специфичната емисия на замърсяването на атмосферата от АЕЦ ”Козлодуй” в България (само от 4 реактора – 3-ти, 4-ти, 5-ти и 6-ти блокове), са съответно 130 пъти за радиоактивни газове и 1456 пъти за радиоактивни аерозоли и Йод-131 (243,23 : 0,167=1456,47).

Невероятно лоши са резултатите от сравнението за радиационната защита, приведени към един ядрен реактор – над 420 пъти за газове и над 4730 пъти(!!!) за аерозоли и Йод в България с руските реактори сме по-зле, отколкото в Германия.

2. От данните в горната таблица още може да се пресметне сравнението, че АЕЦ”Козлодуй” с 4 реактора в България през 2003 г., е с почти 7 пъти по-висока специфична емисия на РБГ(радиоактивни благородни газове) и над 8 пъти по-висока специфична емисия на Йод-131 + аерозоли, спрямо всичките 88 реактори тип PWR в Германия, Франция, Швейцария, Испания и Белгия (взети заедно!). Подобни са данните и от другите години, публикувани на сайта на МААЕ.

КАТО ГРАЖДАНСКА ПРИРОДОЗАЩИТНА ОРГАНИЗАЦИЯ

НД ”Екогласност” ПИТА:

1. За какъв енергиен център можем да претендираме пред света и защо у нас се обявява, че „Европа крояла заговор против интересите на малка България”, когато честно и последователно ни се заявява от Европейския съюз, че нашите ядрени реактори в АЕЦ ”Козлодуй” не са качествени и радиационната защита налага закриването им, колкото и милиарди долара да бяха платени от Европа за тяхната модернизация през последните 18 години? За какъв регионален пазар на Балканите се говори днес, заради Член 36 от Договора за присъединяване, когато в него изрично е подчертано само и единствено „да възстановят... вътрешния пазар”(виж Приложение 2)?

2. Защо сега у нас се подписва договор с Русия, като ще се изгражда АЕЦ ”Белене” с реактори отново от тип ВВЕР(руска технология), при заобикаляне на Закона за безопасно използване на ядрената енергия(ЗБИЯЕ) - без да има изготвена изискуемата се от ЗБИЯЕ Оценка на управлението на радиоактивните отпадъци, които се получават в резултат на дейността на новата ядрена централа и без нова Оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС), съгласно писмо до НД ЕкогласностTREN.H1/MK/up D(2007) 316916 от 09.08.2007 г. на Дирекция Н – Ядрена енергетика, Генерална дирекция "Енергетика и транспорт” при Европейската комисия?

3. Докога проядрените 26 компании от „неправителствената” организация БУЛАТОМ, с председател Богомил Манчев-обсебил със своите фирми чистите печалби за 85% от износа на чиста енергия (а ядрените отпадъци – за държавата!), ще манипулират информацията и ще заблуждават българските граждани за някакво “спасяване” на АЕЦ ”Козлодуй”? Докога Прокуратурата ще бави проверката по нашия сигнал за „обръч от фирми” около НЕК, когато строежът на АЕЦ „Белене” и пускането на 3-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй” са само за целите на същия износ от частните фирми около НЕК? Кой плаща за постоянните кампании сред широката българска общественост, с упорита заблуда за “режим на тока у нас” и криене на истината относно опасните радиоактивни изхвърляния в атмосферата и за радиоактивните отпадъци, с радиация и късен радиационен ефект в наследство за над три хиляди човешки поколения – за 100 000 години напред?

НИЕ ПИТАМЕ ще се допусне ли с тези съмнителни акции така безотговорно да се провали доверието на Европейския съюз към България, след реалното ни присъединяване на 01.01.2007 г.? Не могат ли да спрат българските политици опасното върлуване на “БЪЛГАРСКИЯ ВИРУС” на недоволство от евроинтеграцията и неизпълнение на сключените междудържавни договори и на европейските закони?

Национално Движение „Екогласност”

Зам-председател:

Инженер-математик Петър Пенчев

Приложение 1

Преглед на чл. 15 „Радиационна защита” от 3-я Национален доклад на България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за Ядрена Безопасност, София, Септември 2004г.

През 2003 г. в България са работили 4 енергийни реактора тип ВВЕР на една площадка (два с мощност 440 МW – блокове 3 и 4, два с мощност 1000 МW – блокове 5 и 6). Те са произвели общо електрическа енергия - нето 16,040 ТWh.

В долната таблица са показани измерените емисии на газовоаерозолните изхвърляния от АЕЦ Козлодуй, освободени през вентилационните тръби(комини) в атмосферата, през годините 1999 - 2003 год. Те са в три категории – РБГ(радиоактивни благородни газове), радиоактивен Йод-131 и дългоживеещи аерозоли(ДЖА).

Таблица от 3-я Национален доклад на България - стр.76

Нормализирани показатели Дименсия

1999

2000

2001

2002

2003

РБГ TBq/GWa

143,0

121,3

131,6

115,8

128,5

Йод-131 GBq/GWa

1,62

1,57

1,72

1,27

1,31

Аерозоли GBq/GWa

0,58

0,60

0,70

0,74

0,67

За удобство при сравняване с другите страни, съгласно изискванията на НКДАР към ООН, тези данни, докладвани от България във Виена на 12.04.2005 г., са приведени от нас от гигаватгодина към тераватчас:

Таблица с данните от горната таблица, но с приведени дименсии

Нормализирани показатели Дименсия

1999

2000

2001

2002

2003

РБГ TBq/TWh

17,52

14,86

16,12

14,23

15,79

Йод-131 MBq/TWh

198,4

192,3

196,4

155,6

160,9

Аерозоли MBq/TWh

71,05

73,49

85,74

90,93

82,33

Йод-131 + аерозоли MBq/TWh

269,45

265,79

282,14

246,53

243,23

Приложение 2

ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

AA 1/3/05 REV 3

Брюксел, 6 април 2005 г.

ЧЛЕН 36

1. Ако до края на период от не повече от три години след присъединяването, възникнат сериозни и трайни затруднения, в който и да е сектор на икономиката или затруднения, които могат да причинят сериозно влошаване на икономическата ситуация в дадена област, България или Румъния могат да поискат разрешение да предприемат защитни мерки, за да възстановят положението и да приспособят засегнатия сектор към икономиката на вътрешния пазар.

неделя, 20 януари 2008 г.

СТОЛИЧНАТА УПРАВА СПИ ПОД ПУШЕЦИТЕ НА КРЕМИКОВЦИ

Две кремиковски екологични сдружения подадоха своите отрицателни становища за издаването на комплексно разрешително на "Кремиковци" АД в законовия срок, който район Кремиковци обяви за разглеждане на документацията и подаване на становища.
Столичната управа обаче, умишлено или не, пропусна да обяви процедурата за запознаване с документацията и подаване на становища по проблема за останалите столичани.
Въпреки това по информация от МОСВ и от жители на Кремиковски район и други граждани и граждански организация научиха, че тече такава процедура. Две сдружения успяха да подадат своите също отрицателни становища в определения от министър Чакъров краен срок 11 януари директно в Министерството на околната среда и в Столична община.
Тук публикуваме последните две становища, като обръщаме внимание и на факта, че благодарение на сигнала, който подадохме в МОСВ срещу неспазване на процедурата на обявяване на обществено обсъждане, понастоящем тече нов срок за достъп до документацията и подаване на становища във връзка със заявлението за издаване на комплексно разрешително - този път и в Столична община.


СНЦ „ЕКО МРАМОР”До: Министерството на околната среда и водите - Вх. номер 26-00-70/11.01.08

Копие до: Столична община

С Т А Н О В И Щ Е

/придружително писмо към СТАНОВИЩЕ в Приложение №1/

Относно: Внесеното от „Кремиковци” АД допълнено заявление за издавне на комплексно разрешително за дейността на металургичния комбинат.

Уважаеми Господа,

На първо място ние изразяваме нашия ПРОТЕСТ СРЕЩУ ДИРЕКЦИЯ „ЕКОЛОГИЯ” И ЗАМ. КМЕТА ПО ЕКОЛОГИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПОРАДИ:

 • ЛИПСАТА НА ОБЯВЛЕНИЕ НА САЙТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА за общественото обсъждане и предоставения достъп до внесената от „КРЕМИКОВЦИ” АД документация по заявлението
 • ЛИПСАТА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И КАКВАТО И ДА БИЛО ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЪПРОСА В САМАТА СГРАДА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА-ДИРЕКЦИЯ „ЕКОЛОГИЯ” /дори и само в електронен вид би била достатъчна/ и налична такава само в кметството на район „Кремиковци”

Горните два факта ни навеждат на мисълта за скриване от обществеността на внесеното заявление, особено в период, когато имаше почти непрекъсната двуседмична коледна ваканция на всички институции. Такова нежелание обществеността на да бъде информирана по един ПРОБЛЕМ, КОЙТО КАСАЕ ВСИЧКИ ОБИТАТЕЛИ НА СОФИЙСКОТО ПОЛЕ И СЪСЕДНИТЕ ОБЩИНИ, не съответства по никакъв начин на заявеното от Столична общи в лицето на столичния кмет Бойко Борисов и главния архитект на София Петър Диков желание за спиране на унищожителното за живите организми / включително човека/ замърсяване от металургичния комбинат „Кремиковци’.

На второ място: Отчитаме като много добра практика факта, че Министерството на околната среда и лично Министър Чакъров информираха с писмо с изх.№ 48-00-582 от 10.12.2007г. една чисто гражданска формация с идеална цел, каквато е Групата Граждански Екологични Организации за внесеното от „Кремиковци” АД Заявление за издаване на комплексно разрешително, с което писмо МОСВ информира една по-широка общественост и определя срок не по-рано от 11.01.2008г. за приключване на обществения достъп до внесената от „Кремиковци” АД документация.

ПО СЪЩЕСТВО: В определения от МОСВ срок съгласно горецитираното писмо ние внасяме нашето становище по предоставената за обществен достъп документация, включена към заявлението за издаване на комплексно разрешително за дейността на „Кремиковци” АД.

СНЦ „ЕКО МРАМОР” след като се запозна в срока по чл. 126 от ЗООС с представените документи по ЗАЯВЛЕНИЕ от м. декември 2007 г. за издаване на комплексно

разрешително на „Кремиковци”АД /електронен файл с идентификатор IPPC-Kremikovtzi_FINAL-061207.doc/ изразява своето становище:

Изцяло се присъединяваме към изразеното от НД „ЕКОГЛАСНОСТ” СТАНОВИЩЕ с техен изх. № 01-07/07.01.2008, което е приложеното и подписано от нас като ПРИЛОЖЕНИЕ №1, представляващо неразделна част от настоящия документ.

Ние предлагаме съгласно чл. 123, ал. 4 от ЗООС и чл. 16, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни компетентният орган, а именно Министерството на околната среда и водите да издаде РЕШЕНИЕ в което да постанови ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО НА „КРЕМИКОВЦИ” АД.

Аргументите за това наше предложение са развити в точки от 1 до 7 в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

Едновременно с това ние искаме да акцентираме и върху следните обстоятелства:

 1. За първи път МК „Кремиковци” АД подава заявление за издаване на комплексно разрешително в съответствие с Директива 96/61/ЕО на 31.03.2005г. На 6.04 2007г. МОСВ излиза с Решение за отказ за издаване на комплексно разрешително, а на 11.05.2007г. „Кремиковци” АД отново кандидатства за комплексно разрешително за същите инсталации и съоръжения, за които вече е издаден отказ / според писмото от МОСВ от 10.12.07/.

НЕПРИЕМЛИВО ЗА НАС Е , че за двете години между подаването на

заявлението и отказът на МОСВ ръководството на комбината е имал

достатъчно време да приведе инсталациите и съоръженията си съгласно

екологичните норми според директива 96/61/ЕО , имайки предвид крайния

срок 30.10.2007г. според ЗООС, А КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО БИ

ТРЯБВАЛО ДА СЕ ИЗДАДЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИ НОРМИ , А НЕ АВАНСОВО

САМО СРЕЩУ ГОЛИ ОБЕЩАНИЯ.

 1. В допълненото заявление за издаване на комплексно разрешително от декември 2007г. ПРОЕКТНОТО НИВО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ, КОЕТО ТРЯБВА ДА ДОСТИГНЕ МЕТАЛУРГИЧНИЯ КОМБИНАТ ОТНОВО МНОГОКРАТНО / в дву- и трицифрени числа/ НАДХВЪРЛЯ НОРМИТЕ НА

ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ /НДЕ/, подробно развито в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 на

настоящия документ, факт, който сериозно противоречи на идеята и сроковете

за издаване на такъв вид документ, какъвто е комплексното разрешително.

 1. Бездействието на управата на МК „Кремиковци” по отношение на организирането на неорганизираните емисии в точков източник представлява

ЗАОБИКАЛЯНЕ / НАДХИТРЯНЕ/ НА МЕТОДИКАТА НА ИЗМЕРВАНЕ НА

ЕМИСИИТЕ, ТЪЙ КАТО Е ДОБРЕ ИЗВЕСТНО, ЧЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА

НЕОРГАНИЗИРАНИ ЕМИСИИ МЕТОДИКА НЕ Е РАЗРАБОТЕНА.

 1. Неприемливи за нас са и многобройните решения по ОВОС, в които технологичния процес неоправдано е разбит на отделни машини и съоръжения за да не се отчете кумулативния ефект от замърсяването, още повече, че според ЗООС СРОКЪТ НА ДЕЙСТВИЕ НА ЕДНА ОЦЕНКА НА ВЪЗ-ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА Е 5 ГОДИНИ.

 1. НЕДОПУСТИМО Е ДА ПРОДЪЛЖАВА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ НА МК „КРЕМИКОВЦИ” СЛЕД ДАТАТА 30.10.2007г. при признатото в техните собствени документи замърсявания на околната среда и при знанието на тези факти от всички компетентни органи, от които зависи спирането на дейността на металургичния комбинат.

 1. НЕДОПУСТИМО Е ПРИ ПУБЛИЧНО ДОСТЪПНИТЕ ДАННИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА РАЙОНА И НА ЦЯЛОТО СОФИЙСКО ПОЛЕ /ПРИ-ЛОЖЕНИЕ № 2/ И ИЗСЛЕДВАНИЯТА, НАПРАВЕНИ ВЪРХУ ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА /ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/ според картите, включени в доклада по ОВОС на общия устройствен план на Столична община, от които е видно изключително високото ниво на промишлено замърсяване в р-н Кремиковци и дължащата се на тази причина изключително висока заболеваемост на населението в района.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Тъй като смятаме, че основанието за съществуване на едно министерство на околната среда е не да поощрява бизнес, който замърсява околната среда и вреди на здравето на хората и да изготвя планове за жизнеспособността му, а да се бори за жизнеспособността на обитателите на територията, за която отговаря, в случая държавата България, НИЕ НАСТОЯВАМЕ ИМЕННО МОСВ ДА ИЗЛЕЗЕ С РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО НА „КРЕМИКОВЦИ” АД, за да не оставаме ние, гражданите на Р. България с чувството, че някъде там горе, в европейското ни правителство са по-загрижени за нашето здраве отколкото собствените ни български управници.

10.01.2008г. С уважение:

/С. Цветанова/

СНЦ „ЕКО МРАМОР

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Становище на НД „Екогласност” № 01-07/07.01.2008, подкрепено от СНЦ „ЕКО МРАМОР”
 1. Карта на пром. замърсяване /приложение 23 от ОВОС на ОУП на София/
 2. Карта на заболеваемостта /приложение 22 от ОВОС на ОУП на София/

-----------------------------------------------------------------

Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. 01-07/07.01.2008

До Министерство на околната среда и водите

Копие: До Софийска градска прокуратура

(към № 9877/07 от 25.10.2007 г.)

Копие: До Столична община

С Т А Н О В И Щ Е

от Национално Движение Екогласност, представлявано от Петър Пенчев –зам.-председател, с адрес за кореспонденция 1000 СОФИЯ, ул. «Раковска» 134, GSM 0887525032

Относно: ЗАЯВЛЕНИЕ от м. декември 2007 г. за издаване на комплексно разрешително на „Кремиковци” АД

Национално Движение Екогласност-Член на Приятели на Земята Интернешънъл, след като се запозна в срока по чл. 126 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС), с представените документи по ЗАЯВЛЕНИЕ от м. декември 2007 г. за издаване на комплексно разрешително на „Кремиковци” АД – всичко 1332 стр, (електронен файл с идентификатор IPPC_Kremikovtzi_FINAL_061207.doc) и приложения, изразява своето становище:

Предлагаме - с решение, съгласно чл. 123, ал. 4 от ЗООС и чл. 16, ал. 2 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, Компетентният орган – Министерството на околната среда и водите, ДА НЕ ИЗДАДЕ Комплексно разрешително на „Кремиковци” АД.

Това наше становище се базира на следните обстоятелства.

1. Нарушени са грубо изискванията на Глава четвърта - ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМАЛНИТЕ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, на НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

1.1. Операторът - „Кремиковци” АД, не е ограничил или прекратил експлоатацията на съответните неподвижни източници (подизточници или производствени единици) в най-краткия възможен за целта срок до възстановяване на нормалните условия на експлоатация при спазване на установените към тях Норми за допустими емисии(НДЕ), съгласно чл. 77, ал. 1 от НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г.

1.2. Операторът - „Кремиковци” АД, е бил длъжен да информира писмено Регионалната инспекция по околната среда и водите(РИОСВ) – София, за всеки отделен случай за превишаване на НДЕ по ал. 1 не по-късно от 48 часа от момента на установяване на превишаването, съгласно чл. 77, ал. 2 от НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г.

1.3. Операторът - „Кремиковци” АД и РИОСВ – София са скрили истинските данни за превишаването на НДЕ и не са спазила по този начин чл. 78, ал. 1 от НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г., като в рамките на един неподвижен източник на емисии, даден подизточник (производствена единица или част/линия от нея) не може да работи с превишаване на установените НДЕ повече от 8 часа без прекъсване, считано от момента на регистриране на превишаване на установените НДЕ.

1.4. Операторът - „Кремиковци” АД и РИОСВ – София са скрили истинските данни за превишаването на НДЕ и не са спазили по този начин чл. 78, ал. 2 от НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. - в рамките на една календарна година общата продължителност на периодите на експлоатация по ал. 1, при които е налице превишаване на установените НДЕ, не може да превишава 120 часа независимо от броя на регистрираните превишения на НДЕ (т.е. аварии и инциденти).

2. НЕПРИЕМЛИВА е възприетата процедура за ЗАОБИКАЛЯНЕ на ЗООС относно провеждане на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), при което е правено - със СЪДЕЙСТВИЕТО на МОСВ, разбиване на технологичния процес на отделни части-съоръжения и инсталации, за които МОСВ е давало писма-преценки за липсата на необходимост от процедура по ОВОС (Стр. 115 от Заявлението – т. 2.1.4.-Решения по ОВОС). Това ЗАОБИКАЛЯНЕ на ЗАКОНА е ПОРОЧНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, защото с тези „ходове” НЕ СЕ ОТЧИТА КУМУЛАТИВНИЯ ЕФЕКТ от замърсяването на околната среда и риска за човешкото здраве от „Кремиковци” АД.

3. НЕПРИЕМЛИВО е да НЯМА към документите от Заявлението, на Становище от Министерството на здравеопазването (Стр. 138, т. 4.8. от Заявлението), с данните от проведените изследвания по здравния статус на населението от населените места, разположени около „Кремиковци” АД, част от които изследвания наскоро бяха публично огласени при ОВОС на Общия устройствен план(ОУП) на София, със значими ТРЕВОЖНИ данни за заболеваемостта сред децата до 18-годишна възраст, с най-голяма концентрация за околността на „Кремиковци” АД.

4. Горните наши констатации за нарушения на Закона, се основават на официалните данни от оператора, публикувани в ЗАЯВЛЕНИЕ от м. декември 2007 г. за издаване на комплексно разрешително на „Кремиковци” АД, където се сочат за Алтернатива 1 – съществуващо положение(съществуваща техника), десетократни превишавания на нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обектите и дейностите с неподвижни източници на емисии, което е станало дългогодишна причина за преки и/или косвени въздействия от емисиите върху околната среда, както и на свързаните с тях потенциални рискове за човешкото здраве.

За краткост на изложението, тук ще илюстрираме превишенията на нормите за допустими емисии(НДЕ) с изброяване САМО на няколко от страниците на Заявлението и посочване преди всичко на данните за показател „Прах”:

4.1. Стр. 254 – В срокове до 31.12.2010 г. и 30.10.2009 г. се „обещават” за аспирационните системи на Леярните дворове на ДП № 1 и ДП № 3, ЗАПАЗВАНЕ на прахови емисии от 1,2 -2,5 g/Nm3, при НДЕ праховогазови емисии 20 mg/Nm3 (Наредба № 1/27.06.05 г.), т.е. ПРЕВИШЕНИЕ от 60 до 125 пъти.

4.3. Стр. 257 – „Обещава” се намаляване количеството на основните вредни инградиенти от випуските на течните чугун и доменна шлака, подлежащи на асимилация и третиране в газоочистни съоръжения на Леярните дворове на ДП № 1 и ДП № 3., но за това „намаляване” липсват каквито и да са количествени критерии за оценка, т.е. КОЛКО.

4.4. Стр. 270 – При коксови батерии № 3 и № 4 се признава над 60 до 80-кратно ПРЕВИШЕНИЕ на НДЕ.

4.5. Стр. 278 – За неорганизирани емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от инсталацията - от коксохимическо производство по модули: коксови батерии 3 и 4, краен газов хладилник, гасилна кула и общо, за предложението Алтернатива 2 – НЯМА ДАННИ.

И въпреки липсата на данни, в подаденото Заявление се прави обобщаващ «висящ» извод, че избраната алтернатива на действащата технология (инсталация) и предвижданите промени не водят до равностойно или по-голямо отрицателно въздействие върху околната среда (увеличаване на консумация, емисии), описващи най-добрата налична техника!

4.6. Стр. 350 – При газоочистните системи към кислородни конвертори № 1, № 2 и № 3 за използваните в момента пречиствателни съоръжения – тип тръби „Вентури” оставяме без коментар противоречивото цитиране на НДЕ от Наредба № 1/27.06.05, веднъж от 50 mg/Nm3 – стр. 351, т. 3.2.1., веднъж от 30 mg/Nm3 – стр 351, т. 3.2.2. , при определени от Наредба № 1/27.06.05 г. 20 mg/Nm3 . Но не можем да приемем предлаганото решение за „бъдещето” - с Алтернатива 2, осигуряващо НДЕ за прах 30 mg/Nm3.

4.7. Стр. 353 - За Алтернатива № 1 НЯМА ДАННИ за количествена информация за неорганизираните емисии от конверторите поотделно (№№ 1 – 3).

4.8. Стр. 360 и стр. 377 – Отново за всички емисии НЯМА ДАННИ(Н.Д,), но това не пречи на оператора да прави пореден «висящ» извод в параграф «Рискови фактори за човешкото здраве», че не се очаква (или няма) отрицателно въздействие върху околната среда и не представляват риск за човешкото здраве. Тук е неясна ОЩЕ и базата за направения извод, че «От представената информация в предходните точки е ясно, че в технологията няма фактор, който да оказва негативно въздействие върху околната среда». При това, съгласно законовата Наредба № 1/27.06.05 г., се цели да се организират праховите емисии в точков източник и да се преустановят неорганизираните емисии и да се достигне НДЕ за прах.

4.9. Стр. Стр. 394, 400, 414, 417, 430, 432, 434, 450, 573 – повтаряне ситуацията от горната забележка.

4.10. Стр. 605 – Направен е извод, че при алтернатива №2 се очакват спестени годишни разходи от икономия на газ и годишни приходи от експлоатация (виж. т. 3.2.7.1.), което е икономически изгодно – тук се налага нашият въпрос «Защо досега не е направено, след като е икономически изгодно?».

4.11. Стр. 664 – Признание, което оставяме без коментар – «за улавяне и пречистване на технологичните и неорганизираните прахогазови потоци в „Леярен и ковашки цех” – „Леярна за черни метали”, НЯМА изградени прахоуловителни съоръжения».

4.12. Стр. 674 – За вагрянкя №2 общи емисии на вредни вещества (организирани и неорганизирани, в т,ч, площни и/или линейни), изпускани в атмосферния въздух от инсталацията – фактор «Общ прах» е 2780 mg/Nm3, при НДЕ праховогазови емисии 20 mg/Nm3 (Наредба № 1/27.06.05 г.), т.е. ПРЕВИШЕНИЕ от 139 пъти.

4.13. Стр. 679 – За вагрянкя №3 общи емисии на вредни вещества (организирани и неорганизирани, в т,ч, площни и/или линейни), изпускани в атмосферния въздух от инсталацията – фактор «Общ прах» е 3150 mg/Nm3, при НДЕ праховогазови емисии 20 mg/Nm3 , т.е. ПРЕВИШЕНИЕ от 157 пъти.

4.14. Стр.Стр. 976, 978, 980 и т.н. до края на раздела – Считаме, че неправилно се цитират НДЕ от Наредба № 2/19.02.98 г., когато Комплексното разрешително е безсрочно - съгласно чл. 124, ал. 1 от ЗООС, и затова емисионните норми и техническите мерки, в т.ч. такива за извъннормалните условия на експлоатация - по чл. 123, ал. 1, т. 1 от ЗООС, трябва да са според действащата по-нова Наредба № 1/27.06.2005 г., а не да се прилагат по-ниските изисквания при старата Наредба № 2/19.02.1998 г.

4.15. Стр.Стр. 996, 998, 1007, 1008 – значително над 100 пъти се сочи ПРЕВИШЕНИЕ на НДЕ за прах.

4.16. Стр. 1071 – Неприемливо(меко казано!) звучи ПРИЗНАНИЕТО по отношение на общия суспендиран прах - Доколкото за неорганизираните източници не се предприемат мерки за намаляване на емисиите, те остават на същите нива.

5. По проекта на ИППСУКР.

5.1. Правилна е общата забележка, посочена от ИППСУКР, че немотивирани са исканията от оператора за удължаване с години на договорените в предишната процедура по издаване на комплексно разрешително крайни срокове за изпълнение на мерките, особено на фона на крайната дата 31.10.2007 г., съгласно ЗООС.

В тази връзка, НД «Екогласност» като национално-отговорна екологична организация, регистрирана по Закона за юридически лица с нестопанска цел, счита, че приетият с Протокол № 37 и решение от заседанието на Министерския съвет на 13.09.2006 г., Актуализиран план за жизнеспособност на «Кремиковци» АД е порочен и незаконосъобразен, защото в случая МС се явява като некомпетентно лице относно прилагането на Ал. 3 на § 11 от Преходни и Заключителни разпоредби на ЗООС, за удължаване на крайния срок за издаване на комплексни разрешителни - 31 октомври 2007 г.

5.2. Стр, 1323 – Неприемливо е като отговор от «Кремиковци» АД на т.11 от забележките на ИППСУКР, да се сочи САМО 40 % за количеството, с което ще се намалят неорганизираните прахогазови емисии след изпълнение на мярката по обещаваната бъдеща модернизация – мярка 1.3.1., когато съгласно Наредба № 1/27.06.05 г., се ИЗИСКВА да се организират праховите емисии в точков източник и да се преустановят неорганизираните емисии и да се достигне НДЕ за прах.

5.3. Стр, 1323 – Неприемливо е като отговор от «Кремиковци» АД на т.13 от забележките на ИППСУКР, да се сочи САМО 40 % за количеството, с което ще се намалят неорганизираните прахогазови емисии след изпълнение на мярката по обещаваната бъдеща модернизация – мярка 1.3.5., когато съгласно Наредба № 1/27.06.05 г., се ИЗИСКВА да се организират праховите емисии в точков източник и да се преустановят неорганизираните емисии и да се достигне НДЕ за прах.

5.4. Стр, 1325 – Некорегирано е Заявлението относно забележка 22 на ИППСУКР - Заложеният за “Край на дейността” срок от 31.12.2008 г. е в противоречие с разпоредбите на Наредба № 10/06.10.2003 г.

6. Липсва оценка на полученото от Група Граждански Екологични Организации (Група ГЕО) по Закона за достъп до обществената информация(ЗДОИ) копие от Писмо № 0411-0096/21.02.2007 г. на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, където се показват наднормени концентрации на общ доменен прах с максимална концентрация около 10 пъти над граничните стойности – 60,8 мг/м3, при 6 мг/м3 (в участък “Шихтоподаване” и “Литеен двор” – на Доменна пещ № 1 и Доменна пещ № 3). В това писмо изпълнителният директор инж. Тотю Младенов ни съобщава за подаден сигнал от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” до Прокуратурата, за търсене отговорност от ръководството на „Кремиковци” АД по чл. 407 от Кодекса на труда - Когато контролните органи установят закононарушения, които съдържат данни за извършено престъпление или други правонарушения, те са длъжни да уведомяват органите на прокуратурата.

7. По изпълнение на НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Публично известно е на най-широката общественост, както се отразява постоянно и в голям брой масмедии, че по време на огласяваните публично контролни измервания от РИОСВ – София, най-често не бяха изпълнени разпоредбите на Глава трета ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОБОВЗЕМАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ, където в чл. 19, ал. 1, т. 3 от НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г., се изисква от собственика или ползвателя на обекта с неподвижни източници на емисии - осигуряване провеждането на контролните измервания при спазване на следното условие:

мощност (капацитет/производителност) на съответния неподвижен източник (инсталация, горивна уредба, производствена единица или групи от такива) не по-малка от 70 % от номиналната такава, за периода на измерванията.

Поради този факт на неспазване на нормативите, не могат да се приемат за истина повечето от приложените към настоящото Заявление, протоколи от РИОСВ –София, както и представените от РИОСВ-София няколко протокола в Софийска районна прокуратура – предварително производство № 6620/2007 г. по описа на СРП, във връзка с продължаващата проверка по сигнал на НД „Екогласност”, където са представени САМО резултатите от такива протоколи на РИОСВ-София, в които се сочи незначително превишаване на нормите, определени в Наредба № 2/19.02.98 г., по показател прах - 1.15, 1.2, 1.3, до 4.7 пъти. Ние сме представили допълнително в СРП копие, получено от Група ГЕО по Закона за достъп до обществената информация, от Заповед № 0-14-1721/27.01.2006 г., където в протокол за проверка № 197/25.10.2005 г. на РИОСВ-София и протокол № 1538/28.10.2005 г. от изпитване и анализ на проби на Дирекция „ЛАД” – София към ИАОС, е констатирано ПРЕВИШАВАНЕ на нормите по показател прах - измерена стойност 3013 mg/Nm3, при допустима норма на емисиите 20 mg/Nm3 по най-новата Наредба № 1/27.06.05 г, т.е. 150 пъти ПРЕВИШАВАНЕ на нормите за допустими емисии. Но този резултат го нямаше сред разглежданите от СРП.

Изобщо може да се направи КАТЕГОРИЧНИЯТ ИЗВОД, че ярко ДОКАЗАТЕЛСТВО представляват данните, изнесени публично от „Кремиковци” АД в настоящето ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на комплексно разрешително, от които е видно и се доказва над 100-кратно ДЪЛГОГОДИШНО ПРЕВИШАВАНЕ на някои от нормите за допустими емисии(НДЕ), което би трябвало да е и ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, съгласно българското и европейското законодателства.

При това трябва да се обърне внимание и на СЪВМЕСТНИТЕ действия между компетентния контролен орган – Министерството на околната среда и водите, и оператора на замърсяващите инсталации и съоръжения - „Кремиковци” АД, за да няма монтирано до ден-днешен НИТО ЕДНО Автоматично средство за измерване, в ЦЕЛИЯ РАЙОН на оператора.

НД ”Екогласност” предлага на Прокуратурата да извърши проверка и по изнесените по-горе данни и обстоятелства, като ги присъедини към извършваната в момента допълнителна проверка по № 9877/07 от 25.10.2007 г. по описа на СГП и пр.пр. № 6620/07 по описа на СРП. Предлагаме да се извърши проверка ОЩЕ и на опита за скриване от обществеността и манипулация на истината, което бе направено във връзка с настоящата процедура от МОСВ, в лицето на зам.-министър Чавдар Георгиев.

1. На подадено на 09.07.2007 г. Заявление по ЗДОИ с искане от НД Екогласностна някои документи по хода на издаване на КР за „Кремиковци” АД, в т.ч. и Становище на МОСВ по постъпилото Заявление, ако има изготвено такова, ни бе отговорено с писмо № ЗДОИ – 1613 от 26.07.2007 г. на МОСВ, в което зам.-министър Чавдар Георгиев твърди, че «Министерството не изготвя становища по заявленията за издаване на комплексни разрешителни».

2. След наше и на още 12 граждански организации от Група ГЕО - протестно писмо до Европейската комисия от 11.09.2007 г., с писмо № 48-00-582 от 10.12.2007 г. на МОСВ, министър Джевдет Чакъров ни съобщава истината, която се опита да скрие зам.-министър Чавдар Георгиев: «На 11.05.2007 г. дружеството отново подаде заявление за издаване на комплексно разрешително на същите инсталации и съоръжения, за които вече беше отказано издаване на такова. След оценка на качеството му, компетентният орган по разглеждане на заявлението – Изпълнителната агенция по околна среда(ИАОС) – изиска допълване на информацията, като на 22.08.2007 г. „Кремиковци” АД представи допълненото заявление»,т.е. имало е Становище на ИАОС.

Лошото е, че в предоставената ни сега документация, липсва ТОВА експертно становище-оценка със забележките на ИАОС (в края на м. май 2007 г. министър Чакъров съобщи в Народното събрание, за предадени на „Кремиковци” АД 10 страници забележки на МОСВ!!!), и ние съзираме в горните ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ действия нов опит да се скрие истината от обществеността, като ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ СА СВИДЕТЕЛИ как „Кремиковци” АД продължава и след 31.10.2007 г. да трови БЕЗКОНТРОЛНО над два милиона софиянци, с реален риск за здравето на хората и като замърсява околната среда - ПРИ ПЪЛНОТО БЕЗХАБЕРИЕ НА ВСИЧКИ ВЛАСТИ в България.

С уважение,

НД «Екогласност»

Зам.-председател: Петър Пенчев