събота, 29 март 2008 г.

СЕЛО МРАМОР ОЧАКВА ДАТА ЗА РЕФЕРЕНДУМ

29 март 2008г., София

Съобщение до медиите:

През изтеклата седмица сдружението с нестопанска цел „ЕКО МРАМОР” и специално сформираният за целта Инициативен комитет за събиране на подписка внесоха до председателя на Столичния общински съвет Г-н Андрей Иванов петиция с подписите на над половината гласоподаватели на с. Мрамор с ИСКАНЕ за насрочване на дата за местен референдум в с. Мрамор по жизненоважни въпроси относно околната среда и градоустройството. Подписката се базира изцяло на Закона за допитване до народа /чл. 50/ и съгласно чл. 25, ал. 3 и във връзка с чл. 23, ал. 2 от същия закон избирателите на с. Мрамор искат провеждане на местен референдум с два въпроса:

Да се допусне ли осъществяването на инвестиционното предложение за изграждане на кариера за чакъл и пясък на входа на селото?

и

Да се приеме ли преминаването на автомагистрала в землището на с. Мрамор, пресичаща потенциална зона от Натура 2000?

Гражданите на с. Мрамор сега очакват уведомление за насрочване на датата за провеждане на местния референдум в законоустановения срок.

Снежинка Цветанова,

председател на СНЦ "ЕКО МРАМОР"

СТРАШНО ОРИГИНАЛНО - СТРОЕЖ В МОРЕТО!


Галерия от в. Дневник: Строеж в морето

Закон за черноморието нямаше ли?

сряда, 26 март 2008 г.

ПРОМЕНИТЕ В ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СОФИЯ

Становища на граждани - Zagrada.bg


Поправките в плана на София били заплаха за Витоша

от Виолета Керемидчиева | 26 март, 17:05

" Четири граждански организации - "Хармония", "Граждани за София", Екосдружение "Връбница-Надежда" и "Еко Мрамор", са изпратили възражения срещу поправките в Общия градоустройствен план до главния архитект Петър Диков и до председателя на Столичния общински съвет Андрей Иванов заради рисковете за градската природа, която крият.

Три от организациите настояват към общия градоустройствен план да бъде направена екологична оценка на въздействието върху околната среда, както изисква законът за опазване на околната среда. "Липсата на задължителната екологична оценка може да се възприеме и като нарушаване на конституционното право на гражданите на София на здравословна и благоприятна околна среда", пишат природозащитниците. Те признават, че с този план се прави опит за запазване на зелени територии в града, но това е за сметка на изместване на строителната граница на столицата към Витоша. Градът ще продължи да расте на юг, а това означава, че растителността в тази част ще бъде унищожена. Става дума за т.нар. "зелени клинове" на София, поясняват трите граждански организации.

Четвъртата организация - "Хармония", пък предлага да се промени статутът на седем междублокови територии в "Студентски град" и от терени за строителство и търговски зони, да бъдат обявени за места за озеленяване.

Заблежки към проекта за Общ градоустройствен план направи и Съюзът на архитектите. Четирите граждански организации се присъединиха днес към мнението на архитектите, че новият Общ градоустройствен план е създаден на основата на остаряла информация за населението на града - 1.3 млн. постоянни жители. Този план обаче ще е базата за много други проекти и промени и остарялата информация залага маса капани за столицата. Ако на базата на тази информация се прави проект за комуникационната мрежа, това ще даде погрешна посока за развитието на града и инфраструктурата никога няма да има капацитет, отговарящ на нуждите на столичани.

Общинският съвет ще създаде утре работна група от общински съветници, представители на дирекция "Архитектура и градоустройство" и архитекти от "Софпроект" - фирмата, разработила градоустройствени план и поправките в него, за да огледат забележките. Те имат срок до края на април да оформят позицията си по възраженията. След това ще има обществено обсъждане. Окончателният проект за изменение на Общия градоустройствен план ще бъде внесен за гласуване в Столичния общински съвет, а после и в Министерския съвет."

понеделник, 24 март 2008 г.

Пролетен протест "НЕ на дискриминацията!"
На 24-03-2008 г. в с. Долно Церовене се състоя Протест против закриването на училището, в което се учат 80 деца, в голямата си част - от ромски произход. В това училище преобладаващата част от учителите са членове на местната секция на Национално движение "Екогласност".
Да помогнем на жадните за знания роми. Ето в това ще е нашият принос за интеграция на ромите, за да могат те без да разчитат на разни фондации за подаяния - да вземат своята съдба в своите ръце. Да им помогнем да бъдат свободни.

четвъртък, 20 март 2008 г.

STORKFEST - НАГРАДИ ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ПРИРОДОЗАЩИТНА ТЕМАТИКА

На Първия национален фестивал на белия щъркел в с. Мрамор, сдружение "ЕКО МРАМОР" определи своите награди за рисунки на природозащитна тематика.


Наградата за цялостно представяне беше присъдена на основното училище "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Долно Церовене, община Якимово, обл. Монтана. Учениците са ръководени от преподаватели - членове на местния клуб на НД"Екогласност" и са със силно развито природозащитно чувство. Освен това селото е първенец в страната по брой семейства от вида "бял щъркел" - там има общо 36 гнезда, абсолютен рекорд за България. Любовта към природата, птиците и конкретно към щъркелите можете да видите, отразени в картините на децата.


Първа специална награда на "ЕКО МРАМОР": Тони Захариева - 8 клас на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Долно Церовене
Поощрителна награда на журито и Втора специална награда на "ЕКО МРАМОР": Елеонора Тодорова - 4 клас на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Долно Церовене

STORKFEST - ПРОЛЕТЕН ФЕСТИВАЛ В СОФИЯ

Уважаеми Дами и Господа,

От името на организационния комитет
на първия Национален фестивал на белия щъркел,
който ще се състои на 22 март 2008г.
от
10:30 часа в с. Мрамор – София,
най-учтиво Ви каним да п присъствате на събитието. ,
което ще се проведе в центъра на селото.

Кметство Мрамор
Читалище "Св. Иван Рилски" - с. Мрамор
Район Връбница
СНЦ "ЕКО МРАМОР"
СНЦ "Обществен съвет - Мрамор"

сряда, 19 март 2008 г.

ОПИТИТЕ ЗА ДЪРЖАВНО-МУТРЕНСКИ ГРАБЕЖ ПРОДЪЛЖАВАТ

Прочетохме във в. Дневник:

Принудително отчуждаване може да има и в частна полза

Юристи определиха проекта на МС като противоконституционен и спорен

от Светлана Ненова | svetlanan@dnevnik.bg, Павлина Желева | pavlinaj@dnevnik.bg [

Държавата да може да отчуждава принудително частни имоти по ускорена процедура не само за публични, но и за частни инфраструктурни обекти - това предвиждат законови промени, подготвени от Министерския съвет. Условието е частните електроцентрали, ВиК съоръжения или депа за отпадъци да бъдат определени от правителството като национален инфраструктурен обект, от който държавата има нужда. Идеята беше коментирана от повечето юристи като спорна и дори противоконституционна.

Поправките в Закона за държавната собственост са обнародвани на сайта на правителството и се съгласуват със заинтересуваните ведомства.

В момента принудителното отчуждаване се извършва със задължителното условие, че имотът става публична държавна собственост. В проекта се допуска още един вариант - частен имот може да се отчужди принудително при "наличие на държавна нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин". След това се регламентира, че тя се "установява с влязъл в сила подробен устройствен план, по силата на който имотът е предназначен за изграждане на национални инфраструктурни обекти". Те ще се обявяват с решение на Министерския съвет.

В мотивите си правителството е записало, че прави поправките, защото "независимо от собствеността си националните инфраструктурни обекти са с еднаква обществена значимост - те са предназначени за задоволяване на интересите на цялото общество или на определени групи от него". Като такива се изброяват магистралите, първокласните и общински пътища, жп инфраструктурата, пристанища, летища, мрежите на ВиК, пречистването на водите, електрификацията, газификацията, съоръженията за обработка на отпадъци.

Частната собственост е неприкосновена и конституцията гарантира, че може да се отчуждава само за държавни и общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение, коментираха юристи. Ако обаче се вземе един частен имот, за да се даде на друг частен собственик, държавата влиза в ролята на посредник в сделка между две частни лица, която е неизгодна за едната страна, обясниха експертите. Освен това в предлаганите текстове няма никакви гаранции, че новият частен собственик на инфраструктурен обект няма след това да реши да смени предназначението му и от пречиствателна станция да си направи хотел например. Според юристите единствено публичната държавна собственост гарантира, че няма необосновано нарушаване на неприкосновеността на частната собственост. Ако се отчуждават земи за изграждането на обект частна държавна собственост, отново възниква проблем, защото той де юре е готов за продажба и може да премине в ръцете на друг собственик.

"Това нарушава конституционното право на неприкосновена частна собственост", коментира адвокат Биляна Райкова от столичната кантора "Димитър Стефанов и партньори". "Никъде в Европа няма такова нещо, но в Русия със сигурност го има. Грешното прилагане на съветския модел повече от 80 години в България дава много отрицателни резултати. Крайно време е законите да започнат да се пишат и гласуват от професионалисти, а не от аматьори", добави тя. Според друга адвокатска кантора, пожелала анонимност, промяната ще подобри инвестиционния климат, но трябва да се прилага само за много големи проекти с национално значение.

Депутати юристи бяха единодушни, че авторите на законовите поправки тълкуват твърде разтегливо конституцията, но се разминаха в коментарите си по същество. Огнян Герджиков от НДСВ заяви, че не може да си представи да съществува подобен текст, и отказа да коментира по-подробно, преди да го е видял с очите си. "По принцип подобна разпоредба ме смущава силно", каза Герджиков. Четин Казак от ДПС също не одобрява подобно изменение и по думите му то вероятно ще бъде отменено от Конституционния съд. Ако има критерии за отчуждаване и достатъчно гаранции, че ще се спази изискването имотът да се ползва за обществени цели и за запазване на неговото предназначение, подобно изменение би било допустимо, смята Елиана Масева от ДСБ. Конституцията не разписва отчуждаването за какви обекти се допуска - частни или държавни, като може да се допусне разширяване на предмета, в случай че се изчистят всички възможности за спекула, добави тя. От гледна точка на конституцията има равнопоставеност на видовете собственост, може да се обсъди и такъв вариант за отчуждаването, каза Надка Балева от БСП, с условието за гаранции в защита на частната собственост.

Според промените процедурата по отчуждаването започва, когато дадено министерство публикува на сайта на Държавен вестник съобщение, че дадени частни имоти са необходими за задоволяване на конкретна обществена нужда. За началото на процедурата се уведомяват службите по вписванията, общинските администрации и кметовете. В партидата на имота веднага се отбелязва, че той е включен в инвестиционна програма. От този момент се забраняват всякакви сделки с него и спира действието на строителните книжа. "Не са редки случаите, когато се извършват сделки с имоти при влязъл в сила подробен устройствен план и теренът е предназначен за строителството на инфраструктурен проект. Общественият интерес включва необходимостта от бързо отчуждаване, особено когато се касае за строителство на обекти, финансирани от ЕС", обясняват правителствените експерти в мотивите. До ускорената процедура се стигна, след като през миналата година проектът за изграждане на втори Дунав мост при Видин - Калафат се забави с повече от два месеца, защото областната управа и общината във Видин предложи на частни инвеститори терени, предназначени за прилежащата инфраструктура на моста.

неделя, 16 март 2008 г.

Граждански отпор за “Хубава си моя горо”

АПЕЛ

към екологичните организации за граждански отпор на унищожителите

на българската гора


Структурите на Национално движение “Екогласност” активно участват в инициативите на екологичните организации за опазване на природата в България. Цялата българска общественост е свидетел на масовото изсичане на горите. В този процес публично станаха известни тревожните факти за приоритета в това ограбване националното богатство и българската природа на най-широки кръгове от висшето държавно управление, в това число - г-н Симеон Сакскобурготски и фирми от обръчите около партиите в тройната управляваща коалиция, чийто създател и крепител е Президента Георги Първанов.

Национално движение “Екогласност” се разграничава от опита за замъгляване на проблемите на българската гора с инициативата на държавния глава “Хубава си моя горо” и изземването на този химн от гражданските улични протести „За да остане природа в България”, започнали през лятото на 2007 година в София и спасили Странджа, а в тези дни отново е химн на националните улични протести на същата широка гражданска природозащитна коалиция – за спасяването на Рила.

Национално движение “Екогласност” ПРИЗОВАВА всички граждански екологични организации за неучастие и отпор на поканата* по препоръка на екипа на Президента на Р. България - Георги Първанов, изпратена от ректора на Лесотехническия университет и председателя на Държавната агенция по горите, за триминутното изказване на 18.03.2008 г. в аулата на ЛТУ от представител на НПО - по идея и с участието на Президента на Република България Георги Първанов и част от инициативата на държавния глава “Хубава си моя горо”.

За повече информация:

Иван Сунгарски – председател, GSM 0888850145

Петър Пенчев – зам.-председател, GSM 0887525032

------------------------

*

Уважаеми колеги - представители на НПО,

Обръщам се към Вас по предложение на Ректора на ЛТУ - проф. дсн Нино Нинов и Председателя на ДАГ - доц. д-р Стефан Юруков, както и по препоръка на екипа на Президента на Р. България - Георги Първанов, със следната покана:

П О К А Н А

Уважаеми колеги от НПО

Лесотехническият университет и Държавната агенция по горите

Ви канят на 18 март 2008 г. от 1030 часа в аулата на ЛТУ – София, бул. “Кл.Охридски” 10, за участие в

Национална среща по проблемите на българската гора

Срещата е по идея и с участието на Президента на Република България Георги Първанов и е част от инициативата на държавния главаХубава си моя горо”.

Ректор на ЛТУ – проф. дсн Нино Нинов

Председател на ДАГ – доц. д-р Стефан Юруков

Допълнителна информация:

1. До сега в организационните работни срещи са участвали: Програмен ръководител на WWF Дунавско-Карпатска програма България - Веселина Кавръкова /тя е най- в течение/, от Екологично сдружение "За земята" - Цвета Христова и от "Зелени Балкани" – Добромир Велинов.

2. По работния сценарии се предвижда участие на: Министри, председатели на комисии към НС, областни управители, кметове, Ръководртвото на ДАГ и ЛТУ, студенти, ученици от ПГ по Горско стопанство, медии и др., включително представители на НПО. Срещата ще открие Ректорът на ЛТУ, ще има слово на Президента, на Председателя на ДАГ и още 5, включително 1 кратко изказване на представител на НПО за 3-5 минути /общо са 8 речи за 1 час!/.

Имам следната молба: Да определите до пет Ваши представители /местата са ограничени/ и един от тях, който ще направи изказването. Пратете ми възможно най-бързо данни за участниците и ще се изказва /имена, функция в НПО, gsm, E-mail/ на: m_milev@abv.bg.

Ако се определи по-строг режим за допускане – ще Ви информирам, за да Ви осигурим официални покани.

За допълнително уточняване с мен: 0887 300 170.

С уважение, Декан на ФГС при ЛТУ – доц. д-р Милко Милев

-------------------------------------------------

Отразено в медиите:

http://www.top.bg/news/?id=897646078

http://www.dnesplus.bg/Society.aspx?f=99&d=212495

http://news.ibox.bg/news/id_1123394015

неделя, 9 март 2008 г.

Група ГЕО спасява Гълъбово и Стара Загора?

Върховна касационна прокуратура разпореди наказателно производство за обгазяването на Гълъбово

Национално движение “Екогласност” получи Постановление на Върховна касационна прокуратура от 22.02.2008 г., с което се разпорежда образуване на наказателно производство срещу неизвестен извършител по чл. 282Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, по чл. 352 ал. 1 - Който замърсява или допуска да се замърсят водни течения, басейни, подземни води или териториалните и вътрешните морски води, почвата и въздуха и с това ги направи опасни за хората, животните и растенията или негодни за използуването им за културно-битови, здравни, земеделски и други народностопански цели, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от сто лева до пет хиляди лева и по чл. 353 ал. 2 от Наказателния кодекс - … длъжностно лице, което не изпълни задълженията си за изграждане на пречиствателни съоръжения, както и за осигуряване изправността и непрекъснатото правилно действие на такива съоръжения, поради което те не са могли да влязат в действие напълно или частично или са прекратили действието си.

Това започване на наказателно производство е резултат от “Сигнал - зов за помощ” до председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо и до главния прокурор Борис Велчев, изпратен от екоорганизацията на 01.04.2007 г. относно “България – енергиен център на Балканите или екологичен геноцид над българското население и искане на Правителството за увеличена квота на вредните емисии”. В сигнала се сочат данните от Системата за ранно предупреждение за замърсяванията на община Гълъбово и за аномалиите, с които се раждат децата там. Последваха две Постановления с отказ за образуване на досъдебно производство - от Окръжна прокуратура–Стара Загора на 03.12.2007 г. и от Апелативна прокуратура–Пловдив на 14.01.2008 г., които бяха обжалвани от НД “Екогласност” пред Върховна касационна прокуратура.

Върховна касационна прокуратура обявява постановлението на Апелативна прокуратура – Пловдив за незаконосъобразно и неправилно, като се обосновава назначаването на разширена екологична експертиза, която след проверка във всяко едно от посочените предприятия – “Брикел” ЕАД гр. Гълъбово, “Енел Оперейшънс България” АД с. Медникарово общ. Гълъбово, ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД с. Ковачево община Раднево и ТЕЦ “Марица изток 3”, да даде заключение за състоянието на сероочистващите и пречиствателни инсталации. В рамките на проверката не биха могли да бъдат изяснени тези въпроси, предвид на което и с оглед данните, събрани в хода на проверката, следва да се разпореди образуване на наказателно производство, постановява на 22.02.2008 г. Върховна касационна прокуратура. Постановлението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Петър Пенчев – зам.-председател на Национално движение “Екогласност”, заяви специално за БТА: “Пред Съда ще настояваме за незабавно прекъсване на работата на инсталациите, които превишават НДЕ (Нормите за допустими емисии) за повече от осем часа, съгласно НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Също така операторите на тези инсталации и РИОСВ – Стара Загора не са спазили чл. 78, ал. 2 от НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. - в рамките на една календарна година общата продължителност на периодите на експлоатация, при които е налице превишаване на установените норми, не може да превишава 120 часа независимо от броя на регистрираните превишения на НДЕ (т.е. аварии и инциденти).


http://www.bnr.bg/Horizont/News/Cor_BG/Postings/0306+-+galabovo-isk.htm

събота, 8 март 2008 г.

В. Дневник за пресконференцията:


Жители на четири софийски села твърдят, че са изнудвани да продават земята си

от Дневник [1674 прочитания]
07 март, 15:23 E-mail

Има и форум:
от Богаташ Анонимен, Радостно 07 март, 21:09 7 Обиден или неуместен коментар?

Това е напълно законен бизнес, според принципите на пазарната и икономика. Съда се подчинява също на тези принципи. Съдиите в Страсбург също хранят дечица. За съжаление след промените нямаше с какво друго да ви накараме да гласувате за нас богатите освен да ви замаеме главите с връщане на имоти. Сега парите не са проблем, ще изкупим законно това което ви се даде за временно ползване.Следващия етап е изкупуването на жилищата ви. Тази раздробеност на собственноста е много дразнеща, спъва бизнеса ми. Ще стана още по богат, когато ви направя наематели в бившите ви жилища. Това ще стане постепенно докато продължавате да се делите на сини-червени. Продължавайте да се делите и да се мразите, както в началото на промените. Продавайте и не мислете за вашите деца и внуци.Възпитавайте ги на примиреност и безропотно послушание. Недоволните насърчавайте да се махат от МОЯТА ДЪРЖАВА Моите деца ще управляват останалите послушници.

No Avatar Available! от awtor Анонимен, Неутрално 07 март, 18:44 6 Обиден или неуместен коментар?

Това което може да се направи е да се консултирате с адвокат и ако правата ви наистина са нару6ени търсете правата си в Стразбург, осъдете държавата тези мизерници си го заслужават не се предавайте, не бива да раболепни4им пред мафиотите със сини и бели яки4ки, максимата вси4ко е далавера трябва да отиде по дяволите най-накрая тук става въпрос за здравето ви и за бъде6ето на децата ви. Ако имате доказателства за заплахите направо в Страсбург, българските съдили6а няма да помогнат, това са засегнати нематериални интереси съ6о, инудване, заплахи, вси4ко е подсъдимо в нормалните държави и струва скъпо.

No Avatar Available! от Тото Анонимен, Неутрално 07 март, 18:24 5 Обиден или неуместен коментар?

Нищо вече неможе да ме учуди в тази тотално мафиотизирана страна. Хора пазети си имотите, защото такива мръсници, като мултимилионера Банов и Ковачев ограбиха земите на хората по морете. Естественно с помоща на централната подкупна власт. Единственно спасение търсете в Брюксел. ЕС има представителство в София.

No Avatar Available! от Kanuist Анонимен, Неутрално 07 март, 18:20 4 Обиден или неуместен коментар?

Минаващ, отдавна апетитни с не само южните склонове, тъй като и други разположения не пречат за активния бизнес-не си ли видял какво е в самата река Исъкр между жп спирка Орлин и гара Своге> там вънкиват непрекъснато цехове и дейности за сметка на корекции на речната форма и динамика и само един Господ знае докъде ще стигне това и кога ще се лучат неочакваности \пак ли\ за надвисващите магистрални ж п коловози и тунелите им Работи се с размах надхвърлящ местния бизнес и неразбиран от околното вилно и местно население в очакване на пълно изместване или заприщване на Искъра

No Avatar Available! от ANTI-----PROSTOTIQ Анонимен, Неутрално 07 март, 18:19 3 Обиден или неуместен коментар?

Тоест както правеха мутрите в на4алото на 90 години,РЕКЕТ,с една дума.20 години минаха от тогава и все още тези гадини продължават по старому.Това е отвратително.

No Avatar Available! от Спиридон Анонимен, Любопитно 07 март, 18:09 2 Обиден или неуместен коментар?

Е, да де, ама един живот се живее. Кво ме топли, че моите наследници ще се облажат изневиделица?

No Avatar Available! от минаващ Анонимен, Неутрално 07 март, 17:17 1 Обиден или неуместен коментар?

Това са южните склонове ! Слънцето ги огрява от сутрин до вечер ! Това ще бъде новия Бевърли хилс...И Драгалевци и Бояна ще залязат...Предопределено е !
Който сега се излъже да продава,след време гъзо ще си хапе от яд...

ЕТО КАК СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОТВРЪЩА НА УДАРА /според БГНЕС/

СО не е откривала процедура за смяна на предназначението на 4 000 дка земя в район „Нови Искър”

07.03.2008
Столична община не е откривала процедура за смяна на предназначението на 4 000 дка земя в район „Нови Искър”. Това заявяват от общината във връзка с изказвания на представители на Сдружение „ЕкоМрамор” за открита от Столична община процедура за промяна в статута на 4 000 дка земя в землищата на селата Кубратово, Негован, Чепинци и Мрамор и обвиненията в задкулисни договорки на общината с фирмите, които добиват инертни материали в споменатите земи.

В Столична община промяна в статута на земите не е обсъждана и няма открита подобна процедура. По повод обвиненията, че не е имало обществено обсъждане на Общия устройствен план напомняме, че такова е проведено в район „Нови Искър”, в чиито границите попадат четирите села. Твърденията, че представители на общината са направили „сделка с фирмите, произвеждащи инертни материали, на които общинарите искат да предложат балирания софийски боклук за изгаряне” по никакъв начин не отговарят на истината. Общински служители не са провеждали срещи с представители на заинтересованите фирми. Доколкото сме запознати, в момента тече процедура по ОВОС (оценка за въздействие върху околната среда) на проекта, която ще покаже възможно ли е добиването на инертни материали на тези 4 000 дка и която се извършва от МОСВ, а не от Столична община. Общината ще даде своето становище в рамките на ОВОС. Разрешителните за дейност на кариери се издава от МРРБ.
Считаме за некоректно обвързването на проектите за добив на инертни материали и проекта за строеж на инсталация за преработване на твърдите битови отпадъци на Столична община. Ако жителите на селата Кубратово, Негован, Чепинци и Мрамор чувстват натиск да извършват действия против волята си, а именно „ подставени фирми изнудват жителите на Кубратово, Негован, Чепинци и Мрамор и искат да изкупят частните им селскостопански имоти”, от СО съветват да се обърнат към компетентните органи. /БГНЕС
БГНЕС

ЕКО МРАМОР предоставя публична информация от миналото лято за проведени преговори с циментовите заводи за горенето на брикетите от боклук:

Вестник "Строителство,градът":

Две фирми имат интерес към производството на цимент от отпадъци

"Холсим България" АД и "Дев­ня цимент" АД са заявили писмено своя интерес към използването на сепарирани отпадъци от Столичната община при производството на циментов клинкер под формата на гориво. Това заяви столичният кмет Бойко Борисов пред общинския съвет на 12 юли. Дружествата имат такава практика и към настоящия момент. По време на срещи със Столичната община са били обсъдени възможността и условията за бъдещо оползотворяване на отпадъци от дейността на инсталациите за предварително третиране.
В настоящия етап продължават процедурите по подготовка на подробни устройствени планове на площадките за изграждане на инсталации за третиране на отпадъците на София. Тези площадки са ЗСК "Кремиковци", "Хан Богров", пречиствателната станция за отпадни води "Кубратово", с. Яна. Необходимата информация ще бъде окончателно подготвена и внесена в РИОСВ - София, до 20 юли 2007 г. Предстои процедура по екологична оценка и обществено обсъждане на изготвените доклади.
Същевременно е извършено съгласуване на изготвения работен проект за изграждане на инсталация за третиране и пречистване на инфилтрата от депото за битови отпадъци в кв. Суходол. За проекта са получени положителни становища от Басейнова дирекция "Дунавски район" - Плевен, и РИОСВ - София. Предстои внасяне на заявление за финансиране реализацията на проекта със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Започнала е работа по проект за популяризиране и въвеждане на домашно компостиране на зелените отпадъци от домакинствата, информираха също от общината.

"За града":

Квотите за столичния боклук в Пловдив и Карлово се изчерпва до края на ноември

Резервните варианти на кметството са Суходол и "Девня цимент"

от Виолета Керемидчиева | 12 юли 2007, 13:34office@zagrada.bgИзпращане на приятел

Ако върви с досегашните темпове, до края на ноември ще бъде изчерпана квотата за извозване на отпадъци в Пловдив и Карлово, каза зам. кметът по екология Мария Бояджийска пред днешната сесия на Столичния общински съвет. До този момент за извозени 120 хил. тона боклуци. Квотите за Плодвив са 200 хил. тона, а за Карлово - 80 хил. тона. Алтернативите, върху които кметството работи, са отваряне на депото в Суходол, както и договор с "Девня цимент". До 27 юли РИОСВ - София трябва да изнесе предварителните резултати от разговорите с "Холсим-България", собственици на "Девня цимент", за евентуалното използване на софийските отпадъци като суровина в произвоството.

До 30 септември 2007 г. ще бъде направено социологическо изследване на мнението на софиянци относно работата на фирмите за разделно събиране, които работят на територията на столицата. Идеята е въз основа на резултатите общината да изготви изисквания и критерии към организациите за оползотворяване на опаковки със съответната система за оценка и контрол.

Кметът Бойко Борисов заяви след заседанието, че вече дванадесет столични района - половинаата от всички, е започнало въвеждането на домашно компостиране на растителни отпадъци от градините. Идеята е хората да ги събират и да ги използват като тор за градината, като така ще се намали общото количество отпадъци, които се изхвърлят. Той каза още, че до април 2008 г. ще бъдат готови подробните анализи на състава на отпадъците, които се изхвърлят в различните райони на София, което ще помогне много за изработването на конкретни планова за справяне с проблема.

четвъртък, 6 март 2008 г.

Как София се превърна от заложник на боклука в заложник на фирмите за бетон

Според Общия устройствен план на София:
Зелен вертикален растер - Тди - терен за добив на инертни материали техногенно увреден с необходимост от укрепване
Така са обозначени над 4 000 дка земеделска земя/от векове и понастоящем/ между селата Кубратово, Световрачане, Негован и Чепинци в ОУП на София

П Р Е С К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Дата и час: 07.03.2008 г.(петък), 11:00 ч.
Място: Прес-клуб на БТА
Организатори : Инициативен комитет на Кубратово, Инициативен комитет на Негован, СНЦ „ЕКО МРАМОР”

Участници: Инициативен комитет на Кубратово, Инициативен комитет на Негован, СНЦ „ЕКО МРАМОР”, експерти

Тема:


Хиляди декари частни земеделски земи властите харизват на циментовите заводи зад гърба на законните им собственици

или

Как София се превърна от заложник на боклука в заложник на фирмите за бетон.

Защо новият ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СОФИЯ залага огромни метеоритни кратери там, където сега процъфтява модерно поливно земеделие – между селата Кубратово, Световрачане, Негован и Чепинци?

Как авторите на този нов ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СОФИЯ виждат развитието на северните райони – като лунен пейзаж, периодично заравняван със строителни и битови отпадъци? За кога се отлага строителството на Хидропарк „Кубратово” – за след 2, 3 или повече поколения?

Ще бъде ли унищожена поенциалната зона от „Натура 2000” край село Мрамор така, както се случи с тази на Челопечене?

Какво представлява т. нар. „берлинска технология” за третиране на битови отпадъци и как тя поставя Столична община за десетки години напред в подчинено положение на циментовите компании.

вторник, 4 март 2008 г.

На 4 март, вторник, от 11 часа, БТА


В. "Дневник" за пресконференцията:


Европейската комисия разглежда 2 жалби за Кремиковци

Фотограф: Надежда Чипевa

Европейската комисия разглежда

2 жалби за Кремиковци

"Европейската комисия открива процедура срещу България
заради неизпълнението на задължението за издаване на

Комплексно разрешително на "Кремиковци" в срока,
определен от европейското законодателство", съобщи
Петър Пенчев, заместник-председател на национално
движение "Екогласност", цитиран от БТА. Страната
трябваше да издаде документа до 30 октомври 2007 г.
ЕК започва процедура и заради замърсяването
от комбината.

Решението на ЕК е заради оплакване на екоорганизации
от България за замърсяванията, причинени от комбината,
съобщи на пресконференция Петър Пенчев.

В края на миналия месец заместник-министърът на
околната среда и водите Чавдар Георгиев съобщи пред
журналисти,че на 23 октомври 2008 г. изтича срокът,
в който ще се решидали да се издаде комплексно
разрешително на комбината.

Еколозите поискаха незабавно затваряне на
"Кремиковци" и изразиха опасения, че евентуалната
препродажба на дружеството ще е поредната
отсрочка на спазването на еконормите.
Според еколозите социалният ефект от
затварянето на комбината няма да е толкова голям
заради недостига на работна ръка в строителството на
територията на столицата.

Говорителката на еврокомисаря по околната среда Сатврос
Димас - Лина Девишер - обясни за "Дневник", че в
Европейската комисия официално са регистрирани две
жалби срещу "Кремиковци". И двете се отнасят до липсата
на комплексно разрешително. Първата е на еколозите,
посочи Девишер, но не пожела да каже от кого е втората.

Регистрирането на жалби официално "отваря досие" за
започването на наказателна процедура, но реалното
решение за това ще бъде взето от секретариата на
Комисията на следващото заседание, което е по-късно
тази пролет. Дотогава комисията ще разследва дали
става въпрос за нарушаване на общностното
законодателство и ако прецени че е така, ще стартира
официално процедурата. Тя, както и всички останали,
започва с изпращане на писмо на България,
предоставяне на няколко месечен срок за обяснения,
после друг за отстраняване на проблема и накрая
евентуално съд и глоби.

неделя, 2 март 2008 г.

ПОКЛОН ПРЕД ВСИЧКИ, ПАДНАЛИ В БИТКИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ!

Паркът "Генерал Лавров" край с. Горни Дъбник пази паметта за една от тези битки.


Kрай село Горни Дъбник, Плевенско, се разиграва една от най-драматичните битки от Руско-турската война, повратната точка, след което обсаденият Плевен пада и пътят към София е открит.
Руските войски печелят битката край Горни Дъбник, но с цената на неимоверно много жертви, за голяма част от които причината е мъглата - бият се свои със свои и в един момент с ужас разбират какво става. В боя са хвърлени елитни части - като последен резерв на продължилата месеци обсада на Плевен.
В състава на Руската войска има и много финландци, румънци, норвежци и шведи - истинска обединена европейска армия. Ако попитате финландец какво знае за България, той може да не знае името на столицата ни, но знае имената Плевен и Горни Дъбник, където са погребани костите на много войни от Трети стрелкови фински батальон.


Националният парк "Генерал Лавров":
Мемориалният парк е разположен на бившето бойно поле от Руско-турската война 1877-1878 г. в памет на руските гвардейци, загинали в сраженията на 12/24 октомври 1877 г. Носи името на смъртно ранения в боя руски генерал Василий Николаевич Лавров. В парка се намират паметниците на Лейбгвардейските Гренадерски, Московски, Финлaндски, Павловски и Измайловски полкове, 3-и стрелкови Фински батальон, скулптурни изображения на герои и открита експозиция от руски оръдия.

Финският паметник в парка "Ген. Лавров" е единственият в света, в който са погребани загинали извън страната си финландски воини. Досега няма данни други финландци да са загивали при боеве извън родината си, освен 22-мата бойци от охранителния батальон, дали живота си в битката край Горни Дъбник.