сряда, 30 юни 2010 г.

НД Екогласност не го допускат в съда

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл


Покана за пресконференция

Дата: 01.07.2010 г. (четвъртък)
Време: От 13.00 до 14.00 ч.
Място: Пресклуб - БТА
Организатори:
Национално движение „Екогласност”, Сдружение „ЕкоМрамор”, Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”

Тема:

Съдия Андрей Икономов - скандално уволнен от длъжността председател на отделение във ВАС и разследван от ДАНС, разпореди политическа репресия над Национално движение “Екогласност”


1. С Определение от 23.06.2010 г. на Петчленен състав на Върховния административен съд ще може ли да се отнеме правото на НД “Екогласност” и други граждански организации да участват в екологичната политика на България?

2. Ирония ли е на съдбата, че двадесет години след създадените пречки за съдебната регистрация на може би най-старата неправителствена организация с демократични традиции, се появява нова пречка – този път пред правото й на правосъдие.

3. Означава ли, че гражданските организации и групи, които не са задължени за вписване в Централния регистър на Министерството на правосъдието, повече няма да могат да влизат в съда и по този начин съдебната власт ги тласка към улични неподчинения?

За повече информация:Петър Пенчев – GSM 0887525032
Снежинка Цветанова – GSM 0882298103
Пламен Димитров – 096303358

четвъртък, 17 юни 2010 г.

ЕКОКАТАСТРОФА ОТ ТЕЖКА ПРОМИШЛЕНА АВАРИЯ В АСАРЕЛ МЕДЕТ

ГД БОПП

/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
 
БЪЛГАРИЯ, 17 юни 2010 г.

Вчера сутринта на 16 юни 2010 г. в резултат на тежка промишлена авария Асарел Медет е изпуснал отровни химикали и тежки метали в река Банска Луда Яна. В резултат хиляди измрели риби с обърнати кореми плуват надолу по реката. В продължение на две десетилетия Асарел Медет добива медни концентрати и трови реката периодично, която на свой ред замърсява и р. Марица. До момента предприятието не е санкционирано подобаващо и въпреки протестите на хората от селата Бъта, Баня и Попинци РИОСВ Пазарджик и Басейнова дирекция Пловдив бездействат.Новият директор на РИОСВ Пазарджик е в конфликт на интереси, като протеже във ековедомството на своя доскорошен работодател от Асарел Медет Цоцорков. Вероятно това е причината за мълчанието на РИОСВ Пазарджик относно екопрестъпленията на комбината Асарел.Напомняме, че миналата година Цоцорков получи от президента Първанов орден „Стара планина“ за „изключително големи заслуги към Република България“. Вероятно президентът Първанов е имал предвид заслуги към Организираната политическа престъпност (ОПП), защото собственикът на Асарел като подставено лице на мафията граби държавата и замърсява природата безнаказано вече десет години. Ограбените милиарди от Асарел облагодетелстват същата тази мафия, защитник на която е явно и президентът Първанов.Премиерът Борисов и ГЕРБ също не остават назад от надпреварата за даване на почести и сключване на договори с представителя на Минната камара и собственик на Асарел Медет Цоцорков. Изпреварвайки опозицията, Бойко Борисов миналата година сключи меморандум за разбирателство с изпълнителния директор на организираната политическа престъпност в отрасъла добив на подземни богатства (тоест от Минната камара), който вече се изпълнява с внасяне на проектозакон за подземните богатства. Проектозаконът за подземните богатства вероятно ще защитава правата на мафията при безнаказано грабене на подземните богатства и ще дава възможност за избягване на всякакви отговорности при екопрестъпления като вчерашното на Асарел Медет. Подобни констатации е възможно да бъдат направени предварително предвид разработването на проектозакона на тъмно от мафията и отказа на Министерството на околната среда да консултира обществеността и неправителствените организации с интерес в развитието на отрасъла – Асоциация на експертите по подземни богатства и Коалиция „България без цианиди“.

Подписали:

Константин Дичев – Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност (ГД БОПП)

Васил Кадринов – Гражданско движение против минните замърсявания (ГД ПМЗ)


понеделник, 14 юни 2010 г.

За новото „европейско” депо МОСВ наказа с 6 000 лв. кмета на МонтанаИнфилтратът от депото се излива в р. Огоста

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл
Изх. № 06-14/14.06.2010
-------------------------------------------------------
До Върховна касационна прокуратура
( на Ваш № 20534/11.01.2010 г.)

До Клаус Кьоглер – началник отдел Генерална дирекция “Околна среда” към Европейската комисия
( на Ваш № SYB-2009-AA1749 / 09.07.2009 )

До Инспекторат при Министерството на околната среда и водите

Чрез Светлин Николов – председател на Общинския съвет Монтана
До всички общински съветници от община Монтана


С И Г Н А Л

oт Национално движение „Екогласност”, GSM 0887525032

Уважаеми господа,

На наш сигнал от 23.04.2010 г. за незаконосъобразна експлоатация на депото за битови отпадъци в гр. Монтана, получихме Становище на Министерството на околната среда и водите(МОСВ) с подписа на зам.-министър Евдокия Манева – изх. № 48-00-387 / 08.06.2010 г. От МОСВ съобщават, че „След отмяната на издаденото комплексно разрешително за експлоатация на депото, с Решение № 12471/19.11.2008 г. на Върховния административен съд, Районната инспекция за околна среда и води(РИОСВ) – Монтана е направила предписание на община Монтана, като оператор на инсталацията, да ограничи количеството на приеманите отпадъци до 10 тона за денонощие, с изключение на инертните отпадъци. Проверка за изпълнение на предписанието на площадката на депото е извършена на 17.03.2010 г. При нея също е констатирано, че това предписание не се изпълнява. За установеното нарушение РИОСВ – Монтана е съставила акт № Ов2-1/17.03.2010 г. на кмета на община Монтана и е издала наказателно постановление № Ов2-1/12.04.2010 г. на стойност 6 000 лв.”

Национално движение „Екогласност” счита за недопустим неадекватния контрол на Държавния контролен орган в екологичната политика на България - МОСВ:
1. „На 10.05.2010 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ – Монтана на площадката на депото. При проверката е констатирано следното: - приетите през м. април отпадъци са в количество 3202.94 тона, или средно около 106.8 тона на денонощие; - на 21.04.2010 г. – посочената от Вас дата, съгласно отчетите, на депото са приети 143.2 тона отпадъци.”, пише МОСВ в горното писмо, без това да кореспондира с издаденото от екоминистерството наказание само за един единствен ден.
НАСТОЯВАМЕ наложената от органите на МОСВ еднократна санкция относно един ден да се приложи и за всичките дни, в които незаконосъобразно се експлоатира това депо в гр. Монтана и се депонират повече от 10 тона на ден, като се издаде наказателно постановление на кмета на общината Златко Живков, за всичките 500 дни от съдебното решение до днес - глоба с обща стойност за 3 милиона лева.
2. Не можем да се съгласим с написаното от МОСВ в горното писмо, че за “приетите отпадъци ... ежедневно се извършва разстилането им с булдозер, уплътняването им с компактор и запръстяването им в края на работния ден“, защото нашите наблюдения показват пълната неистина на това твърдение на зам.-министър Евдокия Манева. Липсва изпълнението на проекта относно ежедневно запръстяване, според извършваното наблюдение от наши екипи - въпреки заповедта от кмета на Монтана да не ни допускат зад телените мрежи, ние многократно се изкачваме на съседния връх Пъстрина, откъдето безпрепятствено оглеждаме бъдещите “египетски” миришещи пирамиди в котловината на град Монтана. За последния ни безуспешен опит да посетим депото вътре зад оградата, във връзка с извършваната по наш сигнал проверка от Прокуратурата - № 20534/11.01.2010 г. по описа на Върховна касационна прокуратура, Ви уведомихме с наше писмо изх. № 04-22/22.04.2010 г., когато ни придружаваше и охрана с двама полицаи от МВР – Монтана.
3. Относно другото невярно твърдение в горното писмо от МОСВ, подписано от зам.-министър Евдокия Манева, че “инфилтратът и отпадъчните води, които се формират от дейността, се пречистват в локална пречиствателна станция и се използват за оросяване на клетките на депото”, се налага да повторим уведомяването на Европейскта комисия и Служба ОЛАФ с наше писмо изх. № 04-13/13.04.2010 г. и приложени снимки-доказателства за оттичането на мръсния инфилтрат директно край река Огоста по изграден тръбопровод от депото до реката (прилагаме отново част от заснетите кадри), с което се доказва неизпълнението на предписаното „оборотно оросяване на депото”.

Имайки впредвид, че издаденото от органите на МОСВ наказателно постановление № Ов2-1/12.04.2010 г. на стойност 6 000 лв. е лично наложено на кмета на община Монтана Златко Живков, Национално движение „Екогласност” НАСТОЯВА Общинският съвет - Монтана да проконтролира плащането на наложената глоба да не се извърши незаконосъобразно от бюджета на общината.
Национално движение „Екогласност” СЕ НАДЯВА, че Европейската комисия и нейната служба ОЛАФ, ще вземат впредвид и горните допълнителни данни, като Европейската комисия ги включи в своя доклад пред Европейския парламент(ЕП) за депото в Монтана с платени 7.5 милиона евро на европейските данъкоплатци. За извършваната проверка по искане на ЕП, бяхме уведомени от господин Клаус Кьоглер – началник отдел Генерална дирекция “Околна среда” към Европейската комисия, с писмо № SYB-2009-AA1749 / 09.07.2009 от Брюксел.

Горните действия ще отговорят на справедливото очакване от жителите на селата Николово и Крапчене, намиращи се в защитената санитарно-хигиенна зона, съответно на 850 и 1500 метра при норматив 3000 м., както е приел съдът в Решение № 12471/19.11.2008 г., за ликвидиране на екологичния геноцид от неекологосъобразно изграденото „европейско” депо.

Приложение: 1. Писмо изх. № 48-00-387 / 08.06.2010 г . от МОСВ – 2 стр.
2. Документални фотоснимки край р. Огоста - тръбопровода и лагуните с мръсен инфилтрат от депото – 2 бр.

четвъртък, 10 юни 2010 г.

МОСВ прикрива опасното изгаряне на софийския боклук в с. Бели Извор

Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. № 06-10/10.06.2010

До Върховна касационна прокуратура

( на Ваш № 6092/09 )

До Клаус Кьоглер – началник отдел Генерална дирекция

“Околна среда” към Европейската комисия

( на Ваши FP/jh SYB-2007-AA0079 и SYB-2009-AA1749 )

До Инспекторат

при Министерството на околната среда и водите

Д О П Ъ Л Н Е Н И Е

oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, GSM 0887525032, e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com

Относно: МОСВ прикрива опасното изгаряне на софийския боклук в с. Бели Извор

Уважаеми господа,

Към наше писмо изх. № 05-04/04.05.2010 г. за криминален внос на боклук от Австрия и изгарянето му в „Холсим” АД с. Бели Извор, а от две години неекологосъобразно изгаряне при ниска температура и на софийски боклук, Ви изпращаме полученото от нас Становище на МОСВ с подписа на зам.-министър Евдокия Манева – изх. № 48-00-387 / 01.06.2010 г.

Не можем да се съгласим със следните заявени позиции от МОСВ в горното писмо:

1. „Във връзка с информацията за нарушаване на изискванията на нормативната уредба при изгаряне на твърди битови отпадъци на Столична община, а именно - чл. 12, ал. 3 от Наредба № 6/2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, напомняме, че съгласно действащата нормативна уредба по управление на отпадъците, тъвърдите битови отпадъци и получените след допълнително третиране на биоразградимите им компоненти горими отпадъци (RDF) са неопасни отпадъци, т.е. цитираната разпоредба не е приложима към изгарянето им.”

Според приетия от РИОСВ-София, Доклад по ОВОС за софийските битови отпадъци, в тях над 12-14 % е съдържанието на пластмаси, а в сортираните(тези, които се изгарят от м. 09.2008 г. в “Холсим България” АД, с. Бели Извор) – този процент даже е неколкократно по-висок. В двата договора от м. 08.2008 г. на „Холсим-България” АД – Бели Извор, с фирмите “Екобулсорт” ЕАД и „Чистота-Искър” ЕООД, пластмасите изрично са визирани като основен компонент на доставяните RDF–отпадъци от Столична община.

Класифицирането им като опасни отпадъци се налага от Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците, поради хлорсъдържанието им(в пластмасите). В чл. 6, ал. 2, т.т. 2 и 3 и приложенията към тях от Наредбата, са посочени свойствата Н5-вредност, Н7-канцерогенност, Н11-мутагенност и Н14-опасност за околната среда, които определят като опасни отпадъци: “всеки материал, замърсен със съединения, сродни на полихлориран дибензо-р-диоксин”, “отпадъци, съдържащи всички производни на полихлорирания ди-бензофуран и ди-бензо-диоксин”. Поради тази класификация и доказано съдържание на пластмаси, е неприемливо отричането в случая на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 6/2004 г.

При изгарянето под 1100 °С на пластмасите се отделят диоксини и фурани. Тук повтаряме, че в преписката № 4965/09 по описа на Софийска градска прокуратура, има писмено доказателство за изгарянето в с. Бели Извор на тези отпадъци при температура 800 °С - изпълнителният директор на „Холсим-България” АД Тодор Костов е декларирал, че твърдите отпадъци и гуми се изгарят при 800 °С в Предкалцинатора на Топлообменната кула, като същото е видно и от технологичната схема. Този факт по никакъв начин не е бил оценен при издаването на 27.12.2005 г. от екоминистър Джевдет Чакъров на Комплексното разрешително за „Холсим” АД с. Бели Извор и при актуализирането на същото разрешително, вече подписано на 09.10.2009 г. от настоящия министър Нона Караджова.

2. “Във връзка с цитираното от Вас становище № 3566-1957/20.11.2008 г. на Националния център по опазване на общественото здраве, потвърждаваме, че нормативната уредба по околна среда не изисква предварително съгласуване на компексното разрешително със системата на Министерството на здравеопазването. Поради това липсата на такова съгласуване не предствлява нарушение на процедурата по издаване на комплексно разрешително., пише в отговора си до нас зам.-министър Евдокия Манева.

Бихме се въздържали от гневния си коментар към това заявление от името на МОСВ, но очакваме компетентните органи да потърсят углавна отговорност от длъжностните лица в Народното събрание и Министерския съвет – приели и прилагали тази антихуманна практика. Настояваме Народното събрание да извърши спешна промяна на подобни нормативни пропуски, тъй като горното е признание за безхаберието на българските власти към здравето на хората и доказателство за престъпното нехайство на органите по опазване на околната среда към исконни принципи в човешкото общество. Срамно и нагло е в Нова Европа, недосегаемите управляващи да не признават ролята на Министерството на здравеопазването при опазване на общественото здраве. (В изпратеното Ви с предното ни писмо Становище на НЦООЗ, опасността от диоксини в с. Бели Извор е заявена).

3. Не можем да приемем и голословното заключение от горното писмо на зам.-министър Евдокия Манева, че РИОСВ-Плевен осъществява и ще продължи да осъществява контрол по изпълнение на условията на разрешителното и експлоатация на инсталацията, в съответстие с приложимите нормативни изисквания по околна среда, тъй като в същата контролна институция, както и никъде в България, не се разполага с лаборатории и апаратура за измерване на диоксини и фурани.

Надяваме се, че Европейската комисия няма да се бави повече в изясняване на фактите и ще вземе впредвид гореизложеното, за да се произнесе по ОТХВЪРЛЯНЕ на представените наскоро в Брюксел апликационни форми към искането за финансиране на утвърдената от екс-кмета на София Бойко Борисов, вредна за здравето на големи маси от хора в България, технология на нискотемпературно изгаряне на софийските отпадъци в циментовите заводи.

Приложение: Писмо изх. № 48-00-387 / 01.06.2010 г . от МОСВ.

вторник, 1 юни 2010 г.

Другари интелектуалци, заклеймете предателя Котев!

От Иво Инджев

По едно и също време двама души обявиха, че ще търсят чуваемост на своя протест чрез гладна стачка. Единият е бившият руски петролен магнат Михаил Ходорковски, който дръзна да подкрепи опозицията срещу Путин и от най-богатия човек в страната се превърна в най-известния политически затворник в Русия от 2003 г. насам. Сега той (отново) обяви гладна стачка. Този път в знак на протест заради удължаването на задържането му в нарушение на закон, който забранява задържането на обвинени в икономически престъпления, подписан от президента Медведев през март.

От интервю на Фрог нюз с бившия главен експерт „Реакторно-физични анализи” в АЕЦ Георги Котев научаваме, че след месец и половина той планира гладна стачка в емиграция, където се намира поради опасения за живота си след разкрития за злоупотреби в АЕЦ “Козлодуй”.

Според Котев доставяното от Русия отработено ядрено гориво в централата реално не е изследвано и това не е отразено в паспорта му. Тоест всичко може да се очаква и за здравето и за сигурността на хората. “Руснаците си правят експерименти с това гориво на наша територия и за наша сметка. Заради шепа продажни българи страната ни просто е една експериментална база за руснаците”, заявява той от Италия, където живее с усещането, че в България е “ходеща мишена”.

На въпрос на автора на интервюто Стойко Стоянов кои са виновниците за установените от него нарушения , Котев, който оценява нанесените щети на държавата от далаверите в централата на около 500 милиона евро, отговаря:

Обвинявам всички бивши ръководства на АЕЦ от 2004 г. насам. Ще ви изброя само изпълнителните директори от тогава – Йордан Костадинов, впоследствие станал жълт депутат, след него Иван Иванов, вече пенсионер, Иван Генов, доскорошният и настоящи шеф Димитър Ангелов. Тук визирам и бившия председател на борда на директорите на АЕЦ Иван Гризанов, впоследствие станал червен депутат. В по-високите нива нещата вероятно стигат до бившия енергиен министър Р. Овч., а и по-нависоко – до президентската институция. Но вероятно зад тези имена стоят задкулисно и други среди и фирми.”

Във връзка с аналогията между гладните стачки предлагам обаче да не изоставаме от челния руски опит. Гладуващият затворник Ходорковски,още след прочитане на 9 годишната присъда срещу него, беше нападнат от поддръжниците на Путин, застанали на хранилката на властта. В отворено писмо на 50 души – писатели, космонавти, актьори, продуценти, изразяват радост от справедливото възмездие за противника на Путин.

Време е и тук да се организира подписка срещу Котев. Той вече втора година “мъти водата” в блатото на ядрената енергетика с опитите си да получи поне медийна трибуна в България. Като един от първите, който му я даде в скромния си блог, се чувствам длъжен да изкупя вината си и дам думата и на неговите опоненти – нали така се прави по критериите на обективността! Ако не думата ( защото едва ли я искат тъкмо в моя блог), поне идея мога да им дам.

Така че, призовавам: другари и другарки патриоти и интелектуалци, не чакайте гладната стачка на предателя Котев. Още приживе го заклеймете. Поучете се от вашите съветски, пардон – руски колеги!