петък, 20 август 2010 г.

Депутат ще съди екоактивисти. Право на отговор: Вярваме само на прокуратурата!


Янка АПОСТОЛОВА , в. “Монт-прес”
След като получа компетентното мнение на юристи, вероятно ще заведа дело срещу заместник-председателя на НД “Екогласност” Петър Пенчев и съпредседателя на ГД “Културно-историческо наследство и мемориални паметници” Пламен Димитров. Това заяви народният представител от ГЕРБ Димитър Аврамов по повод разпространената от Пенчев и от Димитров декларация, в която те обвиняват него и община Монтана в корупция. Депутатът е набеден и за измама със средства от САПАРД. Документът е изпратен до главния прокурор, парламентарната комисия по корупция, Инспектората на екоминистерството, генералните дирекции по здравеопазване и околна среда на Европейската комисия и до ОЛАФ.
Предприятия на Аврамов замърсяват опасно с животински отпадъци района на Монтана и работят без комплексно разрешително - екоминистерството е отказало да го издаде през февруари, твърдят Пенчев и Димитров. “Безрезултатни се оказаха изпратените от нас до компетентните органи сигнали и документални снимки за незаконосъобразното разположение в селищната среда на град Монтана и доказателства за опасни замърсявания с животински отпадъци от два птицекомбината - един на подсъдимия олигарх Христо Ковачки и друг - на депутата от управляващата партия ГЕРБ Димитър Аврамов, който е финансиран по САПАРД за неговите фирми “Игал” ООД и “Гала” ООД”, сe казва в декларацията.
Димитър Аврамов отрече напълно обвиненията на Пенчев и Димитров. Не всички обекти на дружествата имат нужда от комплексно разрешително. В процедура на издаване е документът за един обект, (който не е на територията на Монтана) и затова работи с намален капацитет, което може лесно да бъде проверено. Той подчерта, че заради твърденията на екоактивистите ще търси правата си в съда. “Предприятията са проверявани многократно от компетентните органи и нарушения не са открити”, уточни още Аврамов.
Заради строежа на птицеферми в корупция е обвинен и кметът на Монтана Златко Живков. Пенчев и Димитров твърдят, че разрешителното за строеж и за въвеждане в експлоатация на обекта са издадени на една дата с един документ.
При издаването на тези документи са спазени всички законови разпоредби. Разрешението за строеж на “Игал” ООД, което се отнася до преустройството на две бивши сгради в някогашния стопански двор на кв. “Кошарник” извън регулацията на Монтана, е No 65 от 12 април 2005 г. То е издадено след предварително съгласувани и одобрени проекти на отделните части - архитектура, ВиК, електроконструктивна, вътрешна газопроводна инсталация и др., информира заместник-кметът Румен Ангелов След повече от година и половина (на 3 ноември 2006 г.) е постъпил доклад за съответствия на фирма “Стив”, с който да се издаде удостоверението за ползване. Точка 2 от него започва с изречението “Спазени са хигиенните и санитарните норми и обектът отговаря на изискванията на наредба No 7, (която засяга всички отстояния до съответните жилищни зони). Фирмата носи пълната отговорност за качеството на строителството и за съответните изисквания към обекта. Въз основа на доклада, главният архитект на общината е длъжен в седемдневен срок да издаде съответното удостоверение за ползване. То е No 82 от 8 ноември 2006 г. Комплексните разрешителни не са приоритет на нито една община в България и се издават от МОСВ, уточни Ангелов. (Посоченият в декларацията на екоактивистите документ на общината с номер 65 от 2006 г. е разрешение за газификация на частен апартамент в Монтана и няма нищо общо с разрешението за строеж на обекта).

Право на отговор в. “Монт-прес”
Вярваме само на прокуратурата
Ангажирани сме с работа единствено и само в обществена полза и винаги се опираме само на оригинални, истински документи. Това е причината, поради която намираме изявлението на заместник-кмета Румен Ангелов и народния представител Димитър Аврамов по повод наш сигнал за измама по САПАРД като опит за уронване на престижа ни и очерняне на имената ни. Това заявиха заместник-председателят на НД Екогласност Петър Пенчев и съпредседателят на Културно-историческо наследство и мемориални паметници Пламен Димитров по повод публикацията във в. “Монт-прес” “Депутат ще съди екоактивисти”.
Ние работим само с документи. Тези, с които разполагаме, доказват по безспорен начин, че птицефермите на фирма “Игал” ООД край Монтана са в селищната среда на града, категорични са двамата екоактивисти. Освен това те не са съгласни с пояснението на заместник-кмета Румен Ангелов, че за нужното преустройство общината е издала два редовни документа, съобразени със законовите изисквания, от различни дати и години. “Ние вярваме на прокуратурата и смятаме, че тя е единственият орган у нас, който се произнася по истинността на документите. А в писмото до нас на Районната прокуратура в Монтана с изходящ номер 2342 от 9 май 2010 е цитирано разрешителното за строеж и за въвеждане в експлоатация с една и съща дата - от 8 ноември 2006 г.”, подчерта Петър Пенчев.

сряда, 4 август 2010 г.

Депутат от ГЕРБ с измама по “САПАРД” и фирма без комплексно разрешително. Ще има ли акция НЕДОСЕГАЕМИТЕ сред политическата олигархия в България?

Българска Национална Телевизия -

http://bnt.bg/bg/news/view/34340/pticeferma_na_deputat_ot_gerb_bez_razreshitelno


Покана за пресконференция

Дата: 05.08.2010 г. (четвъртък)

Време: От 11.00 до 12.00 ч.

Място: Пресклуб - БТА

Организатори: Национално движение „Екогласност” и Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”

Участници: Петър Пенчев – зам.-председател на НД „Екогласност”, Пламен Димитров – съпредседател на ГД „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”, Павел Николов - разследващ журналист

Тема:

Депутат от ГЕРБ с измама по “САПАРД” и фирма без комплексно разрешително

/ един от НЕДОСЕГАЕМИТЕ /

Въпроси:

1. Защо РИОСВ-Монтана отказва по ЗДОИ достъп до решението по издаване на комплексно разрешително за фирма „Игал” ООД, гр. Монтана, собственост на депутата от ГЕРБ Димитър Аврамов?

2. Защо фирмата на депутата работи без санкция, въпреки неиздаването на Комплексно разрешително на 19.02.2010 г.?

3. Защо Прокуратурата си затвори очите пред извършеното престъпване на закона от кмета на Община Монтана Златко Живков – на Димитър Аврамов е издадено разрешение за строеж на „Птицеферма” и въвод в експлоатация в един и същи ден?

4. ОЛАФ да разкрие измамата с финансирането по САПАРД - с подадените документи от Димитър Аврамов е скрито нарушаването на санитарно-защитната зона на селищната среда, съгласно Наредба 7.

5. Ще има ли акция НЕДОСЕГАЕМИТЕ сред политическата олигархия в България?


За повече информация:

Петър Пенчев – GSM 0887525032

Пламен Димитров – 096303358

вторник, 3 август 2010 г.

РИОСВ-Монтана крие информация за замърсяване на яз. “Огоста”

Мръсна пяна край брега на яз. „Огоста”


Мръсна вода от “Аугуста” в яз. „Огоста”

Изх. № 08-03/03.08.2010 г.
 
До Борис Велчев – Главен прокурор
До Инспекторат при Министерство на околната среда и водите
 
СИГНАЛ
oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател и
от Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”, представлявано от Пламен Димитров – съпредседател
 
Уважаеми господа,
Със заявление по Закона за достъп до обществена информация поискахме от държавния регулатор по околна среда и води протоколите от последните години за извършените проверки на заустването и показателите на отпадните води от хотел и ресторант на Комплекс “Аугуста”, разположен върху стената на язовир “Огоста” – гр. Монтана, заедно с проверка на качеството на язовирните води в крайбрежната акватория около спортно-хотелския комплекс. Нашият интерес бе предизвикан от тревожните сигнали до нас на граждани - за постоянно течаща мръсна вода от Комплекс “Аугуста” направо в яз. „Огоста”, за което ние алармирахме с нашето заявление Регионалната инспекция по околната среда и водите(РИОСВ)-Монтана.
С отговор изх. № 1846/28.07.2010 г. бяхме уведомени, че “РИОСВ-Монтана не разполага с протоколи с данни по показатели на отпадъчните води от хотелската част, състояща се от бунгала и ресторанта на комплекс Аугуста” и “РИОСВ не разполага с протоколи от изпитване повърхностните води на язовир Огоста в посочения участък”. В писмото се съобщава наличие на изгребна шахта, която се почиствала периодично от „В и К” – Монтана, но съседи свидетелстват, че миризмите от мръсната вода са постоянни и водите на язовира около брега винаги са с характерната обемиста пяна от течните битови отпадъци, а с тези замърсени води се пълнят плувните басейни в комплекса за деца и възрастни. За съжаление контролният орган премълчава съобщеното от нас нарушение - постоянно течаща към язовира мръсна отточна вода от комплекса.

Недоволни от безхаберието на компетентния държавен орган за опазване на околната среда и водите, ние НАСТОЯВАМЕ за незабавна проверка и търсене на отговорност от собствениците на Комплекс “Аугуста” и от длъжностните лица, които умишлено прикриват дългогодишното нарушение, с риск за здравето на хората.
 
С уважение:
Петър Пенчев
Пламен Димитров

понеделник, 2 август 2010 г.

Депутат от ГЕРБ с измама по “САПАРД” и без комплексно разрешително

Птицекомбинат на „Игал” ООД – в границите на гр. Монтана

Табела на входа на „Игал” ООД – финансиране по „САПАРД”


Изх. № 08-02/02.08.2010 г.
 
До Борис Велчев – Главен прокурор
/ на № 12480/2009 I. по описа на ВКП /
До Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика при 41-то Народно събрание
До Инспекторат при Министерство на околната среда и водите
До Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители”
при Европейската комисия
/ на реф. № CHAP(2009)00985 /
До Генерална дирекция „Околна среда” при Европейската комисия
/ на реф. №№ ARES(2009)375408 и ARES(2010)32236 /
До Служба „ОЛАФ” при Европейската комисия
 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, и
от Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”, представлявано от Пламен Димитров – съпредседател

Относно: България - Депутат от ГЕРБ с измама по “САПАРД” и фирма без комплексно разрешително, съучастие на РИОСВ и Община - Монтана

Уважаеми господа,
На 15.07.2010 г. Регионалната инспекция по околната среда и водите-Монтана, писмено ни отказа да получим по Закона за достъп до обществена информация решението по издаване на комплексно разрешително за фирма „Игал” ООД, гр. Монтана, собственост на депутата от ГЕРБ Димитър Аврамов. По-късно от сайта на Министерството на околната среда и водите видяхме решението на министъра за неиздаване на Комплексно разрешително № 386-Н0/2010 г. за „Игал” ООД, гр. Монтана, като същото решение е било влязло в сила преди шест месеца, на 19.02.2010 г., но фирмата безпрепятствено си работи и днес без разрешителното, при нарушаване на санитарно-защитната зона.
Безрезултатни се оказаха изпратените от нас до компетентните органи на 03.08.2009 г., 17.09.2009 г., 17.11.2009 г., 07.12.2009 г. и на 04.03.2010 г. сигнали и документални снимки за незаконосъобразното разположение в селищната среда на град Монтана и доказателства за опасни замърсявания с животински отпадъци от два птицекомбината - единият на подсъдимия олигарх Христо Ковачки и друг - на депутата от управляващата партия ГЕРБ Димитър Аврамов, който е финансиран по Програма “САПАРД” на Европейския съюз за неговите фирми „Игал” ООД, гр. Монтана и „Гала” ООД, гр. Монтана.
Същевременно от документите на извършена по нашия сигнал проверка от Прокуратурата, преписка № 2324/2009 г. по описа на Районна прокуратура-Монтана, ние установихме участието в извършеното престъпване на закона и на кмета на Община Монтана – на база разрешение за строеж от общината № 65 от 08.11.2006 г. е било издадено на Д. Ангелов в същия ден(висша форма на корупция - строеж и въвод в експлоатация в един и същи ден) удостоверение № 82 от 08.11.2006 г. за въвеждане в експлоатация на строеж „Птицеферма” – сграда 1 и 2, въпреки противозаконното разположение на замърсяващия обект вътре в селищната среда на града. Подчиняване на политическа поръчка е може би постановлението на Прокуратурата от 29.04.2010 г. - втори отказ за образуване на досъдебно производство срещу депутата от ГЕРБ Д. Аврамов и непредаването му на правосъдието заедно с кмета на общината, при очевидното нарушение на нормативната уредба за санитарно-защитната зона, защото е лесно доказуемо, че тази птицеферма е изцяло разположена вътре в селищната среда на областния град Монтана, при трайно очертаната граница от входната табела на града откъм път Е-81.

Като представители на засегнатата общественост по Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(Конвенция от Орхус), ние ПРОТЕСТИРАМЕ, защитавайки здравето и безопасността на хората, почвата, въздуха, водата и социално-икономическите условия за населението, срещу безхаберието на българските власти.
НАСТОЯВАМЕ пред Генералните дирекции „Здравеопазване и потребители” и „Околна среда” при Европейската комисия започнатите от тях проверки, съответно с референтни №№ CHAP(2009)00985 и № ARES(2009)375408 по описа на ЕК, да завършат с откриване на процедура за нарушение срещу политическата олигархия на България.
НАСТОЯВАМЕ за налагане от МОСВ на парични санкции за депутата от ГЕРБ Димитър Аврамов и за кмета на Монтана Златко Живков, за всеки един ден от незаконната четиригодишна експлоатация на обектите на „Игал” ООД, гр. Монтана, в това число и шест месеца след неиздаденото комплексно разрешително от 19.02.2010 г.
НАСТОЯВАМЕ Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика при 41-то Народно събрание да разгледа конфликта на интереси и нанасяните вреди от депутата на ГЕРБ Д. Аврамов за здравето и безопасността на хората от гр. Монтана, както и за умишлените му документни измами за скриване нарушаването на санитарно-защитната зона на селищната среда, в проектите при кандидатстване и получаване на финансиране по Програма “САПАРД” на Европейския съюз.
НАСТОЯВАМЕ Служба ОЛАФ при Европейската комисия да разкрие измамата с представените документи за получаване на средства от джоба на европейските данъкоплатци по Програма “САПАРД” на Европейския съюз за фирма „Игал” ООД, гр. Монтана, при доказано нарушаване на санитарно-защитната зона за селищната среда и при налични документи в Прокуратурата за умишленото съучастие в престъпването на закона на кмета на община Монтана.
 
С уважение:
Петър Пенчев
Пламен Димитров