петък, 28 септември 2007 г.

Един добър ден за гражданското общество

Сдружение с нестопанска цел “Нови хан – Европейско селище”


ГОЛЯМ УСПЕХ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В С. НОВИ ХАН !
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕН ПЕЛИН ДНЕС ЕДИНОДУШНО ПРИЕ ВНЕСЕНОТО ОТ СДРУЖЕНИЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ ЗА НЕЗАБАВНО ЗАТВАРЯНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ХРАНИЛИЩЕТО ЗА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ КРАЙ С. НОВИ ХАН

Днес, 27.09.2007 г., е един наистина добър ден за гражданското общество в село Нови хан и община Елин Пелин, а смело бихме обобщили и за цяла София. Твърдението ни за това е съвсем основателно и радостно.
Какво се случи, съвсем накратко. В дневния ред на днешната, последна за този общински съвет редовна сесия, бе включено разглеждането и гласуването на внесеното на 22.08.2007 г. от кмета на с. Нови хан – г-н Ангел Малчев, Предложение за провеждане, съгласно Закона за допитване до народа (ЗДН), на местен референдум по следния въпрос:
„Да се модернизира и разширява ПХРАО или за се закрие, съгласно стратегията на Правителството?”
Поради очевидната неточност и двусмислие на този въпрос, на който не би могло да се отговори с ДА или НЕ, преди началото на сесията, с кратка обосновка, предложих от името на Сдружение „Нови хан –Европейско селище”, на вниманието на Общинския съвет следния въпрос за местен референдум, който да бъде гласуван:
„Да се затвори ли веднага и да се започне незабавна ликвидация на Хранилището за радиоактивни отпадъци край с. Нови хан?”
След състоялите се разисквания и обсъждане на горните две предложения, Общинският съвет след поименно гласуване единодушно прие да бъде произведен местен референдум по ЗДН в населено място село Нови хан по предложения от гражданското общество въпрос.
Само по себе си, това решение може да се счете като един голям успех на населението на с. Нови хан, което вече почти три години смело и принципно устоява своето право да живее в нормална и чиста околна среда, със загриженост и отговорност към поколенията след нас.
Ние сме убедени, че този успех е добър знак за цяла България за това колко е голяма силата на гражданското общество, когато то последователно и принципно стои за дадена кауза, спазвайки законите на страната.
Ние сме убедени, че да живееш правилно е привилегия, която генерира успех и добро бъдеще!
Нека си пожелаем успех и на самия местен референдум, за който населението на село Нови хан, мобилизирано за пореден път, трябва отново да покаже своето високо гражданско самосъзнание и готовност да се бори за постигане на желаните резултати докрай. Това ние го считаме за сериозна отговорност към населението на цялата община, на двумилионна София и на цяла България.
И нека Господ на благослови нашите чисти намерения и правотата на каузата ни!

С УВАЖЕНИЕ: п/п
( д-р инж. Огнян Чипев – председател )

За директен контакт: GSM: 088 / 75 74 530, novihan@abv.bg

понеделник, 24 септември 2007 г.

ПРОТЕСТ ПРЕД МОСВ 11:30 часа, 25 септ.2007г.: Защо МОСВ скрива замърсяванията от комбинат „Кремиковци”

КРЕМИКОВЦИ СИ ПУШИ
ПОД ЧАДЪРА НА МОСВ

За протеста-
информация от в. "Сега"Група ГЕО ще протестира пред МОСВ срещу безхаберието на властите към замър-
сяванията от Кремиковци

За 25-09-2007 г. от 11:30 ч. Група Граждански Екологични Организации(Група ГЕО) са поискали среща с министър Джевдет Чакъров. Гражданите ще запознаят министъра с някои публично скривани от МОСВ данни за замърсяванията от «Кремиковци» АД и ще го питат защо МОСВ не иска да монтира автоматични станции за непрекъснат мониторинг в този район.

Поводът е представените от МОСВ протоколи пред Софийска районна прокуратура(СРП), в които се констатират незначителни превишения над нормите. Така например, цитиран е протокол за 1,2 пъти превишаване на нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух по показател прах, докато е скрит друг протокол и заповед на РИОСВ с 20 до 30 пъти превишение.

По този начин се заблуждава Прокуратурата при извършване на проверката по сигнала на организация от Група ГЕО.

Също така, от СРП не са оценили и данните на Главна инспекция по труда за констатирано 10-кратно надвишаване на нормите на общ доменен прах в участък «Шихтоподаване» и «Литеен двор» на Доменни пещи 1 и 3.

Петър Пенчев, зам-председател на Национално движение «Екогласност», съобщава, че в постановлението от 13-08-2007 г. на СРП за отказ от образуване на наказателно производство, липсва каквато и да е оценка за здравния статус на населението от засегнатите околни селища, когато според данните в ОВОС на Общия устройствен план на София, населените места около комбината са с най-голяма заболеваемост сред децата от 0 до 18-годишна възраст.

Снежинка Цветанова, председател на Инициативен комитет Мрамор, казва: «Всичко това става на фона на скорошното изявление на г-н Георгос Кремлис, началник на отдел "Кохезионна политика и опазване и въздействие върху околната среда" в екодирекцията на Европейската комисия, че „Кремиковци” АД трябвало в някакъв преходен период до 2014 г. да намали замърсяванията си. И тъй като на това изявление на еврочиновника, българските официални власти не реагираха по никакъв начин, от Група ГЕО на 11-09-2007 г. изпратиха своя протест до Председателя на Еврокомисията Жозе Мануел Барозо.»

Огнян Чипев, председател на Сдружение „Нови хан-европейско селище”, заключава: «В същото време се знае, че съгласно Закона за опазване на околната среда, крайният срок за издаване на Комплексно разрешително за всички замърсители на околната среда в България, е 30-10-2007 г. Група ГЕО се надява министър Чакъров да повтори своето решение от 13-04-2007 г. за отказ от издаването му за „Кремиковци”АД, поради грубо неизпълнение на еконормите».

Безхаберието на всички власти става пълно, като се вземат предвид решението от 13-09-2006 г. на Министерския съвет за отлагане на екопрограмата на „Кремиковци” АД до 2012 г. и пълното мълчание на Столична община към проблема с ежедневното видимо замърсяване от Кремиковци, заедно със загърбването спрямо интереса на населението и от Кмета на София (той само се задоволи да хвърли прах в очите на обществото с едно писмо до Брюксел „като гражданин”, а не като кмет!?). Затова след срещата си с министър Чакъров от 11:30 до 12:00 ч.,

Група ГЕО ОРГАНИЗИРА разрешено по Закона за СММ

Събрание на открито-Протест

пред сградата на МОСВ на ул.”У. Гладстон” 67

на 25-09-2007 г. от 12:00 до 13:00 ч.

За повече информация:

Петър Пенчев - GSM 0887525032


неделя, 23 септември 2007 г.

ПЛОЩАДКИТЕ ЗА Т.НАР. "ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ" НА БАЛИРАН БОКЛУК СА НЕЗАКОННИ И ЩЕ ГО ДОКАЖЕМ В СЪДА!

Групата ГЕО отново в Съда срещу МОСВ и Кмета на София за софийските боклуци

* Демонстрация и пред Европа на пълно безхаберие и незачитане на закона

от Столична община

На 25.09.2007 г. от 14:00 ч. Тричленен състав на Върховния административен съд ОТНОВО ще гледа върнатото от Петчленния състав дело № 3264/2007. На 12.04.2007 г. тричленният състав на ВАС бе прекратил това дело с мотив Не е посочен обжалваният административен акт”, което определение бе отменено от последната съдебна инстанция-петчленен състав, след подадената частна жалба от Групата Граждански Екологични Организации(Група ГЕО) - Национално движение "Екогласност", Инициативен комитет "За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров", Инициативен комитет "За опазване на околната среда в село Мусачево", Сдружение "Нови хан - европейско селище", Екосдружение "Връбница- Надежда" и Инициативен комитет с. Мрамор.

Групата ГЕО са подали своята жалба срещу писмо изх. № 04-00-2968/28.12.2005 г. на заместник-министъра на околната среда и водите, което има входящ номер в Столична община № 04-03-151/03-08.01.2006 г. Това писмо на МОСВ е дало порочна сила и насока на Кмета на София да извърши и продължи беззаконията покрай столичните боклуци, защото Бойко Борисов се позовава на този незаконосъобразен текст от писмото, при което се пренебрегва необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС) за всичките площадки за „временно” съхранение, в това число и за проектираната площадка „Янещица” край Горни Богров. В жалбата се изтъква нарушаване на чл. 92, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, като в точка 26 на Приложение 1 към ЗООС е записана ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА по провеждане на ОВОС, поради известните параметри – в тези депа се приемат над 10 тона отпадъци на денонощие и имат капацитет над 25 000 тона”.

Снежинка Цветанова, председател на Инициативен комитет в Мрамор, съобщава: „Петчленен състав на Върховния административен съд по друго административно дело № 7199/2007 относно неспазване на законовата процедура за Комплексни разрешителни, в решението си от 20.08.2007 след констатиране на факта, че в МОСВ не са постъпвали заявления от Кмета, Съдът се задоволява с подчертаване на искането: „Столична община да бъде принудена да прекрати незаконосъобразното бездействие по подаването на заявление за комплексно разрешително” - относно площадките за съхранение в Кремиковци и Дружба”.

„На фона на тази констатация за незаконни действия и бездействие, заявени от най-висшата инстанция на българския административен съд, само като демонстрация на пълно безхаберие и продължаване на незачитането на закона, звучи безпардонното признание в доклада на Бойко Борисов, изнесен в Залцбург на 27.08.2007 г. в рамките на международна конференция: “Наличните площадки за съхранение(на софийските битови отпадъци) не отговарят на нормативните изисквания и не притежават съответните разрешителни – негодува Петър Пенчев, зам.-председател на Национално движение ”Екогласност”.

Огнян Чипев, председател на Сдружение „Нови хан-европейско селище”, заключава: „В други страни, при такова признание следва незабавно оставка, а у нас кметовете се чувстват феодали на собствена територия и изнасят боклука в места с по-слабо информирано и беззащитно население. Няма ли сила от цивилизована Европа, която да не си прави оглушки, при подобно грубо незачитане на евродирективите за опазване на околната среда и човешкото здраве!”

Гражданите от Група ГЕО ще изчакат новото решение на Съда и тогава ще потърсят от Международен съд защита на правото на здраве и живот, според Хартата за правата на човека.

За повече информация:

Петър Пенчев - GSM 0887525032


събота, 22 септември 2007 г.

Г-Н ЧАКЪРОВ, ГРАЖДАНИ ЩЕ ВИ СВЕТНАТ ЗА КРЕМИКОВЦИ!

ГРУПА ГРАЖДАНСКИ ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ (ГГЕО)

Изх. № 09-20 / 20.09.2007 г.
ДО Г-Н ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ, МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
СОФИЯ, УЛ."ГЛАДСТОН”

М О Л Б А

от

ГРУПА ГРАЖДАНСКИ ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ (ГГЕО)


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с наше последно писмо от 11.09.2007 г. до Европейската комисия (ЕК), по повод изявлението на г-н Георгиос Кремлис от ЕК за отсрочване до 2014-та година на решаването на екологичните проблеми на „Кремиковци” АД и предстоящото до 30.10.2007 г. ново Ваше решение за издаване на Комплексно разрешително за комбината,

НИЕ СМЕ ОБЕЗПОКОЕНИ от данните и оценките на компетентния орган МОСВ за замърсяването на околната среда, причинено от „Кремиковци” АД, които данни са представени от Министерството пред Софийска районна прокуратура (СРП), във връзка с нашия сигнал.

Ето защо, НИЕ НАСТОЯТЕЛНО МОЛИМ ЗА СПЕШНА СРЕЩА С ВАС на 25.09.2007 г. от 11:30 часа, по време на която ще Ви предоставим документи, в т.ч. протоколи и заповеди, получени по Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ), от Вашето министерство и от Главна инспекция по труда, които съдържат данни за замърсяването на околната среда - драстично различаващи се от тези, представени от Вас в СРП.

За Ваше удобство и предвид краткото време за комуникация до срещата, на 25.09.2007 г. ние ще бъдем пред входа на министерството (сградата на ул. "У. Гладстон") в 11:25 часа.

20.09.2007 г.

С УВАЖЕНИЕ,

подпис

четвъртък, 20 септември 2007 г.

"БРАТ МИ СИ ИМА ЧУДЕСНО БРАТЛЕ" - ТЪЙ РЕЧЕ ДРУГАРЯТ СТАНИШЕВ

Или какви са плановете за новия адми- нистративен център на София/в. Дневник-автор Лили Границка/

Мегаломански идеи за предвартелно планиран град.
Глобализацията, която обхваща най-бедната страна в Европа, ни запраща автоматично в "новото Средновековие".

Два изгледа на кв. Дефанс - най-мъртвото място в цял Париж

В Париж "Дефанс", а в София "Профанс". Ченгетарско бълнуване с червени прани пари. Истината, както обикновено,говори чрез пишещите във форумите, в случая човекът от Горно Надолнище/виж форума на в. Дневник/.

ЧЕРНОБИЛ - НАЙ-МРЪСНОТО МЯСТО НА ЗЕМЯТА

Детска рисунка на Ужаса.


Черно-бил за съжаление не само е БИЛ,
все още ЧЕРНО-Е.

Информация от "Нетинфо":

17.09.2007 Със съкращения:

"Американският институт "Блексмит" обяви ежегодния си списък с 10 най-замърсени места на планетата.

Минната индустрия е най-честата причина за замърсяванията на околната среда, а след нея са металургията, химическата промишленост и добивът на нефт и газ.

Най-опасна, разбира се, е ядрената енергетика, за което най-голямо значение има аварията в Чернобил през 1986 г.


Докладът предупреждава, че близо 12 млн. души са засегнати от най-големите замърсявания. Те страдат от хронични заболявания, които водят и до висока смъртност.

"Блексмит" ежегодно изготвя класация "Мръсните 30" на най-замърсени места, от които се оформя черната десетка. Помощ оказват и експерти от швейцарския Зелен кръст.

Ето последната класация:

Чернобил, Украйна 5,5 млн. души

Линфън, Китай 3 млн. души

Сукинда, Индия 2,6 млн. души

Джерджинск, Русия 300 000

Сумгаит, Азербайджан 275 000 души

Кабве, Замбия 255 000 души

Тянин, Китай 140 000 души

Норилск, Русия 134 000 души

Вапи, Индия 71 000 души

Ла Ороя, Перу 35 000 души"А в. Дневник съобщава:Украйна покрива Чернобил с метален похлупак за 490 млн евро

"Властите в Украйна обявиха, че разрушеният 4-ти реактор на чернобилската АЕЦ до пет години ще бъде покрит с метален похлупак, който да спре по-нататъшното изтичане на радиоактивни вещества, съобщи украинският в. "Дело". Предвижда се новото съоръжение постепенно да замени бетонния саркофаг, запечатал реактора след аварията през 1986 г., поради опасения, че пукнатините в основата му допускат изтичането на радиоактивни вещества.

В понеделник ръководството на атомната централа подписа договор на стойност 490 млн. евро с френския консорциум "Новарка" (Novarka), който спечели обявения през 2004 г. търг за строителство на нов саркофаг над разрушения блок на чернобилската АЕЦ. На церемонията присъстваха украинският президент Виктор Юшченко и управителят на Европейската банка за възстановяване и развитие развитие (ЕБВР) Жан Льомиер. Банката ще осигури основната част от финансирането за проекта, като предостави на украинските власти 368 млн. евро на грантова основа.

Металното съоръжение ще представлява арка, висока 105 м и дълга 150 м, която ще бъде монтирана над съществуващия саркофаг. Новото покритие ще бъде снабдено с оборудване, което ще позволи да се отделят неустойчивите елементи от старото и да се извлече радиоактивното му съдържание.

Ръководството на чернобилската АЕЦ също така сключи договор с американската фирма "Холтек" (Holtec International) за изграждането на склад за отработило ядрено гориво от трите останали реактора на централата. Те оперираха до самото й закриване през 2000 г."


Е, дано този вторият е по-успешен от първия, който се срина под собствената си тежест!

Но това е само за следващите 100 години, а после?

Да си представим един ден, да речем след около 100 години, земята ще изглежда като лунен пейзаж, без хора, осеяна с множество бетонни саркофази.

Нищо чудно това да се случи, в момента атомни централи се строят, произвежда се т. нар. "евтина" и "екологична" енергия, без да се мисли за радиоактивните отпадъци и затворените централи след време, когато тяхното съхранение ще струва милиарди.

И пак без гаранция, че ще бъде безопасно.


сряда, 19 септември 2007 г.

Брюксел: “Проектът за АЕЦ-Белене трябва да премине и през ОВОС"


Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Съобщенеи за медиите 19-09-2007


Утре е делото на Екогласност срещу АЯР за АЕЦ “Белене”

На 20.09.2007 г. от 09.00 ч. Петчленен състав на Върховния административен съд в публично заседание ще гледа дело № 5838/2007 на НД “Екогласност” срещу Агенцията за ядрено регулиране за отмяна на Заповедта за одобряване на избраната площадка за строителство на АЕЦ “Белене”. Мотивите са за нарушение на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, поради липсата в проекта на Оценка за управлението на радиоактивните отпадъци.

Адвокат Александър Кашъмов от “Програма Достъп до Информация” казва: “Съдът трябва да приеме, че след като от далечните Люксембург и Брюксел заявяват, че Европейската комисия продължава да отдава най-голямо значение и на безопасното управление на радиоактивните материали, не трябва да се прекратява делото на НД “Екогласност” с мотив за липса на правен интерес, когато това е екологична организация, работеща вътре в България и доказваща липса на тази оценка в Проекта АЕЦ Белене”.

Петър Пенчев – зам.-председател на Национално движение “Екогласност”, допълва: “На 07.05.2007 г. ние изпратихме до Брюксел нашия протест срещу АЕЦ “Белене”, заедно със 140-те забележки на Агенцията за ядрено регулиране, където АЯР заявява за категоричното неизпълнение при този проект на Наредбата относно оценката на радиоактивните отпадъци”. И продължава: “През тази седмица чухме еврокомисар Меглена Кунева да повтаря у нас на висок глас като становище на Брюксел, дългогодишни твърдения на Екогласност - за опасната енергийна зависимост на България от Русия, както и за разумността от диверсификация на енергийните източници”.

НД “Екогласност” получи в последните дни писмо-отговор от Дирекция “Ядрена енергетика”(със седалище Люксембург) към Европейската комисия, в което се съобщава позицията на Брюксел: “Проектът за изграждане на нова АЕЦ “Белене” трябва да премине и през Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), като се следват по-специално процедурите, установени с Директива (ЕО) 85/337/ЕИО относно ОВОС, изменена с Директиви 97/11/ЕО и 2003/35/ЕО, както и в съответствие с Конвенцията от Еспоо за ОВОС в трансграничен контекст. Отговорност за този процес носят българските власти.”

“Ще се изготви ли най-после нов, истински ОВОС, или отново ядреното лоби ще надделее над българското правителство и то пак ще си прави безотговорно оглушки за спазване на българските закони и евродирективите при този мегаломански проект, с оставяне на опасни радиоактивни отпадъци в наследство на поколенията за 100 000 години?” – пита Пенчев.

За повече информация: Петър Пенчев – 0887525032 и Александър Кашъмов - 0887829346

вторник, 18 септември 2007 г.

Кой извади от „Натура 2000” териториите за бетониране от „Главболгарстрой” в Берковския Балкан?


На 18-09-2007 г. Административен съд – Монтана даде ход на дело № 399 на Национално движение “Екогласност” срещу мълчаливия отказ за намеса на Областния управител на Монтана относно изменение на Общия устройствен план на Спортно-туристически комплекс “Берковски Балкан”, приет от Община Берковица на 03-11-2006 г.
Национално движение “Екогласност” като главен мотив в своята жалба изтъква, че предвижданото бетониране на голяма част от Берковския Балкан ще наруши изискванията за “устойчиво развитие”, съгласно т. 50 на Параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда, с което не само не се опазва околната среда сега и в бъдеще, но значимо се ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности.
От делото в съда стана известно заключението на Експертния екологичен съвет при РИОСВ-Монтана: “Инвестиционният процес, планиран с общия устройствен план на Спортно-туристически комплекс “Берковски Балкан” е съобразен с потенциалната защитена зона, предвидена за включване в Национална екологична мрежа Натура 2000”. Това „съобразяване” е, че териториите от този проект са били извадени от „Натура 2000” още през 2006 г., което действие е извършено от самите автори-природозащитници от неправителствени организации(НПО), разработили Европейския проект. Скандално е (ние ще уведомим и Брюксел) подобно съглашателство с инвеститорите-унищожители на българската природа, на фона на станалия известен напоследък факт за получените над 4 милиона лева от НПО „Зелени Балкани”, БДЗП, ИУЦЕ, СДП "Балкани" и WWF, които държавни пари са дадени от Министерството на околната среда и водите, за разработката на Проект Натура 2000 – виж http://evropa.dnevnik.bg/show/?storyid=376173&p=3#comments в пост № 57 на Форум-а.

Защо авторите му недопустимо(видно от «бъбрека» на картите), са се съгласили да изключат ИЗКУСТВЕНО повечето от посочените от „Главболгарстрой”АД части от Берковския Балкан, където е предвидено поетапно значимо застрояване със сгради на хотели и ски-писти – в девствените територии под вр. Малък Ком, м. Фунията, м. Долна Кория и м. Щърковица, както и в буферната зона на Природен Резерват “Горна Кория”?
Скандалнен е СЪЩО факта, че в Акционерно дружество “Ком 2016”, което ще осъществи строежите, Община Берковица притежава само 4 % (четири процента!) от активите, т.е. това е една сделка, заредена с голямо съмнение за явна корупция, за което тече проверка на Прокуратурата. Свидетели сме на престъпно “подаряване” на природно богатство от Община Берковица и целия Общински съвет, заедно с участието на всички общински съветници, които са гласували “ЗА”, с резултат - ограбване и унищожаване на природата, която принадлежи не само на гражданите от град Берковица, но и на целия Северозапад, както и на техните поколения.

От Национално движение “Екогласност” са внесли в Община Берковица в законовия срок своето становище(скрито обаче от кметската администрация и неприложено към документацията по екологичната оценка, което предствлява документно престъпление), с предложение цялото бъдещо строителство на хотели ИЗЦЯЛО да се изнесе на територията на самия град Берковица и село Бързия, като само по този начин ще бъдат защитени интересите ЗАЕДНО на инвеститорите и гражданите на Община Берковица. Единствено горе в Балкана да остане строителство на един лифт от град Берковица до м. Горна Кория заедно с подобряване на паралелния съществуващ шосеен път до същата дестинация и модернизиране-удължаване на съществуващата ски-писта под връх Среден Ком. Категорично е било заявено несъгласие с изграждането на лифтове и ски-писти под вр. Малък Ком, вр. Щърковица и в м. Фунията, където няма задържане на сняг.
“Ние смятаме за екологично престъпление и заложеното в инвестициония проект значимо навлизане в санитарно-охранителната зона на водоснабдяването за Монтана, Враца и още 16 населени места” – заявява Петър Пенчев, зам.-председател на НД “Екогласност”. И допълва след делото: "Можем засега да сме удовлетворени, че съдът даде ход на делото, прие че НД "Екогласност" има правен интерес от своето ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА от Областния управител и делото се гледа по същество. Удовлетворява ни и пледоарията на Прокурора в съдебното заседание, защото той заяви, че "неоснователен и незаконосъобразен" е мълчаливият отказ на Областния управител на Монтана. Прокурорът пледира за даване на определен 14-дневен срок за изпълнение от Областния управител".

петък, 14 септември 2007 г.

ЯН АРТЮС-БЕРТРАН -ЧОВЕКЪТ, УСЕТИЛ КАК ТУПТИ СЪРЦЕТО НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ

Вижте изложбата, организирана от списание "Едно"

Галерия от 13 снимки
10 стъпки да помогнеш на Планетата според Ян Артюс-Бертран:

1. Ходи пеша, върти педалите, ползвай градския транспорт или споделяй колата си.

2. Гаси лампите и други електрически апарати, когато не ги ползваш (като гасиш електричеството, можеш да спестиш 200 евро годишно).

3. Посади дърво. Всяко засадено дърво набавя кислород за двама души до края на живота им.

4. Затваряй чешмата, когато си миеш зъбите (като оставяш водата да тече изразходваш 9 литра на минута или 26 ООО литра вода на семейство годишно).

5. Къпи се по-експедитивно.

6. Купувай най-икономичните електроуреди.

7. Ползвай енергоспестяващи крушки.

8. Рециклирай хартия, алуминий, стъкло в къщи и на работа.

9. Не ползвай само по веднъж пластмасовите и стъклените опаковки.

1О. Замени токстичните препарати с екологично чисти.

КРИТИКА, САМОКРИТИКА ИЛИ...ПОД ВСЯКАКВА КРИТИКА


Този доклад на кмета на гр. София Бойко Борисов е изнесен на 27 август на международна конференция за ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ в Залцбург. Предлагаме на вшето внимание втората му част, която касае отпадъците на столицата ни.

Впечатляващата картина на пирамида, достойна и за Хеопс, на фона на синьото небе на Кремиковци гордо стои качена на официалния сайт на Столична община може би като илюстрация на една ДОБРА ПРАКТИКА.

ДОКЛАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В качеството си на кмет на град София, бих искал да Ви запозная с два от основните проблеми, пред които се изправя най-динамично развиващият се град в България и за чието разрешаване Столична община търси финансовата и техническа подкрепа на Европейския съюз.
Двата проблема касаят ВОДНИЯТ СЕКТОР и УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ на град София.
......................................................................................................................................................
Както споменах в началото, вторият основен проблем пред който сме изправени, е свързан с УПРАВЛЕНИЕТО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ.
Съгласно националното законодателство на Република България отговорността на кмета на Столична община при управлението на отпадъците (битови, строителни и опасни) включва:
• Организиране процеса на събиране и транспортиране на отпадъците, включително определяне на местата за разполагане на съдовете за отпадъци;
• Временно съхраняване на отпадъци;
• Предварително третиране;
• Оползотворяване и обезвреждане;
• Определяне на площадките за изграждане на всички съоръжения и елементи на системата за управление на отпадъци;
• Изготвянето и прилагането на местното законодателство в сферата на управлението и контрола на отпадъците.
Накратко, към момента ситуацията, в която се намира Столична община по отношение управлението на битовите отпадъци, е кризисна.
До есента на 2005г. единственото работещо съоръжение за обезвреждане на смесени битови отпадъци е депото, намиращо се в кв. Суходол. Необходимо е да се отбележи факта, че депото е изградено в съответствие с нормативните изискванията и има актуален план за привеждане в съответствие с Директива 99/31/ЕС. През 2005г., с решения на общинския съвет и националните регулаторни органи бе преустановена експлоатацията на съоръжението, преди изчерпване на неговия капацитет. Съществена роля за затваряне на депото оказаха гражданските протести от страна на жителите в квартала, в близост до който е разположено депото. Сами по себе си тези действия поставиха столицата в ситуация на криза, без работещо съоръжение за крайно обезвреждане на генерираните битови отпадъци. В тази връзка трябва да се отбележи, че средно дневното количество на образуваните отпадъци е 1000 тона, а средно годишното количество - 350 000 тона. Към момента това количество отпадъци се генерира от приблизително два милиона жители.
Предвид кризисната обстановка, липсата на съоръжения за обезвреждане, с цел осигуряване на дейностите по събиране, извозване и третиране на отпадъците е взето решение за въвеждане на предварително третиране чрез опаковане и временно съхранение на отпадъците.
Инсталирани са три съоръжения, разположени в три отделни точки на града. Капацитетът на всяко от съоръженията осигурява третирането на 500 тона отпадъци/денонощие.
Съгласно националното законодателство временно съхранение на не-опасни отпадъци е разрешено за период до три години. Към декември 2007 г. количеството на съхраняваните отпадъците е над 400 000 тона. Наличните площадки за съхранение не отговарят на нормативните изисквания и не притежават съответните разрешителни.
За осигуряване крайното обезвреждането на отпадъците и преустановяване натрупването на отпадъци на площадките за съхранение са сключени договори за депониране със съседни общини. От месец март 2007г. общината транспортира и депонира средно 1000 - 1500 тона. По този начин се осигурява крайно обезвреждане на отпадъците и се намалява количеството на натрупаните количества на площадките за временно съхранение. Сключените договори за депониране на отпадъци са за общо 280 000 тона.
В изпълнение на изискванията на Директива 2004/12/ЕС, изменяща Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки Столична община сключи договори с 4 организации, за оползотворяване на отпадъците от опаковки.
Направените последни анализи на дейността на организациите показва редица проблеми, свързани с оптимизиране броя, вида, местоположението и краткостта на извозване на контейнерите. Тези проблеми оказват негативно влияние върху ефективността на системата за разделно събиране, понижаване мотивацията на гражданите за разделно изхвърляне на отпадъците.
За подобряване ефективността на системата за разделно събиране Столична община подготвя критерии за определяне на:
• местоположението на контейнерите
• вида и броя на контейнерите в различните зони на застрояване
• минимална кратност на събиране на отпадъците от страна на организациите.
Паралелно с изброеното предстои стартиране на масова информационна и разяснителна кампания, която да предостави на гражданите достатъчно информация за целите и ползите от разделното събиране на отпадъци.
Проблемите в управлението на отпадъците на София и тяхното решаване бяха определени като приоритет за общината и правителството. След направени значителни проучвания с участието и на експерти по програма ]А5РЕК8 в периода 2005-2007г. бяха набелязани конкретни краткосрочни и дългосрочни мерки, за преодоляване на кризата.
Сред основните краткосрочни мерки са:
• Възобновяване експлоатацията на депото в кв.Суходол.
При направеното геодезическо заснемане на депото е установен свободен обем, достатъчен за депониране в период от 1-1,5 год. Извършени са необходимите съгласувания с компетентните държавни органи за възобновяване работата на депото.
• Провеждане на преговори с други общини които да поемат генерираните отпадъци или част от тях;
• Изграждане на резервни площадки за временно съхранение, в съответствие с изискванията.
В изпълнение на тези мерки бе изградена нова площадка за временно съхранение, отговаряща на изискванията на законодателството по околна среда. Към настоящия момент площадката не се ползва.
За дългосрочното решаване на проблема Столична община се води от няколко принципа:
• Изграждане на една съвременна интегрирана система за управление на отпадъците;
• Спазване на екологичните изисквания на страната и ЕС;
• Въвеждане на такива системи за управление на отпадъците представляващи пресечна точка между качество и цена на услугата.
На базата на тези принципи през месец март 2007г. Столична община разработи „Стратегия за дългосрочно управление на битовите отпадъци на гр.София". Неразделна част от Стратегията е План за действие с конкретни мерки и срокове за тяхното изпълнение, необходими финансови средства и възможните източници на финансиране. Въз основа на стратегията е формулиран проект с условното наименование „Управление на отпадъците на гр.София", чийто срок за изпълнение, включително изграждане на съоръжения за третиране на отпадъците е края на 2010 година.
До момента се движим по заложения график. Миналата седмица, приключи процедурата по избор на консултант за извършване на цялостно пред-проектно проучване. В обхвата на проучването е заложено да се стигне до окончателен избор на площадки за разполагане на съоръженията, да бъде предложена и избрана система от съоръжения, както вида и метода за третиране.
Паралелно с пред-проектното проучване Столична община възложи анализ на морфологията на битовите отпадъци, включващ определяне на количеството, състава и калоричната стойност на отпадъка от отделните райони.
В заключение държа да отбележа, че негативният опит на Столична община е изключително ценен и показва ясно, че вземането на решения по отношение управлението отпадъци е комплексен проблем, където участието на обществото и отчитането на неговото мнение на възможно най-ранен етап е от съществено значение за успешната реализация на проектите.

ДА СЕ ВКЛЮЧИМ В ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА!

До г-н В. КИСЬОВ, Председател на Столичния общински съвет

До г-н Б. БОРИСОВ, Кмет на Столичната община

КОПИЯ

До г-н В. СТОИЛОВ, Зам.-кмет по транспорт и комуникации

До г-жа М. БОЯДЖИЙСКА, Зам.-кмет по зелена ситема, екология и земеползване

До г-жа Н. МАНОВА, Председател на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори на СОС

До медиите

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от група неправителствени организации, посочени в края на предложението

ОТНОСНО: участие на Столичната община в Европейската седмица на

мобилността

Уважаеми господин Председател на СОС,

Уважаеми господин Кмет на Столичната община,

През периода 16-22 септември т.г. в цяла Европа ще се проведат разнообразни прояви в рамката на петата Европейска седмица на мобилността (ЕСМ). Броят на участващите в нея градове през 2002 г. е 427, а през 2006 г. той достига 1300. Седмицата се организира по инициатива на Европейската комисия. Данните за нея се публикуват на специална интернет страница. Всеки град заявява участието си чрез формуляр, който се изпраща на съответния национален координатор, който го препраща в Брюксел.

Темата на тазгодишната ЕСМ е:“Улици за хората”. Тя е свързана с неоспоримата необходимост местните власти да осигурят здравословни условия за живот на градските жители от всички възрастови и социални групи, да превърнат градовете в привлекателни, приятни и безопасни места за обитаване, труд и отдих.

Посланието на ЕСМ, което през септември 2007 г. трябва да достигне до всеки управляващ и до всеки обикновен гражданин, е: “Съществуващите проблеми в транспорта не може да се решат чрез увеличаване на площите за автомобили. Напротив, чрез намаляване на тези площи може да се даде устойчиво и ефикасно решение на проблемите и да се осигури по-здравословен начин на живот, без да се намаляват възможностите за индивидуално придвижване”. В издадената от Европейската комисия брошура “Връщане на градските улици на хората” се казва: “Предназначението на уличното пространство се променя не за да се затрудняват шофьорите, а за да се подобрят възможностите за придвижване и качеството на градския живот за всички”. Става въпрос не само за борба срещу замърсяването на въздуха, а за цялостно подобряване на качеството на живот.

Градовете може да участват в ЕСМ чрез следните три типа дейности:

1. Разнообразни прояви през цялата седмица.

2. Дейности, които допринасят за замяна, респ. за намалено използване на личния автомобил в полза на екологосъобразното придвижване в града.

3. Провеждане на Ден “В града без моята кола!” в една или повече територии, където през този ден да се движат само пешеходци, велосипедисти и обществен транспорт – на 22 септември.

Във връзка с инициативата на Европейската комисия и като имаме предвид все по-затрудненото пешеходно и велосипедно движение в столицата, както и влошаващите се здравно-хигиенни условия,

ПРЕДЛАГАМЕ СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА:

§ Да призове обитателите на града по време на ЕСМ да приложат принципа на “споделената кола”, т.е. съседи, приятели, колеги да ползват съвместно един личен автомобил за пътуване от жилищата до работните си места, респ. до места за отдих.

§ Да обяви 22 септември за “Ден, свободен от автомобили” (така, както беше направено по време на визитата на Президента на САЩ в София).

§ Да обяви и открие официално “Граф Игнатиев” като улица с движение само на пешеходци и обществен трамваен транспорт.

§ Да съдейства пред органите в областта на околната среда за измервания на чистотата на въздуха в дните от ЕСМ, когато бъдат приложени мерките от т.1, 2 и 3, с цел да бъдат направени сравнения с чистотата на въздуха в дни без такива мерки.

§ Да започне действия за обособяване на мрежа от пешеходни улици и велосипедни алеи в цялата градска територия, предшествани от широко обществено обсъждане.

Уважаеми господин Председател на СОС,

Уважаеми господин Кмет на Столичната община,

Искрено се надяваме, че предложението ни ще стане реалност – в полза на столичани и като пример за останалите големи български градове.

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО (по азбучен ред на наименованията):

Градански комитет за защита на здравето и живота на хората

Гражданско сдружение "Белите брези"

Инициативен комитет за защита на околната среда и правата на гражданите

Инициативен комитет за опазване на зелениет площи

Инициативен комитет - Мрамор

Младите зелени

Сдружение "Велоеволюция"

Сдружение за защита на район Лозенец

СНЦ "Локална мрежа - Студентски град"

Съюз на специалистите по паркове и ландшафт в България

Университетски клуб UNECO

Фондация "Тайм-екопроекти"

12.09.2007г.

София

четвъртък, 13 септември 2007 г.

Зони в Натура 2000: 27 от 29 - дотук добре!

Един значителен напредък!

Но ...

"Трябваше да се приемат всички 29 зони към Натура 2000 в пълния им вид, в който бяха предложени. Това заяви за Агенция “Фокус” Катерина Раковска"

Остават притесненията за още две зони - буферните зони на "Рила" и "Централен Балкан":


“Горската” мафия извършва своята дейност под закрилата на Министерството на земеделието и продоволствието. Това заяви Андрей Ковачев, член на УС на екоорганизацията “Балкани”, за Агенция "Фокус". “Тази мафия иска да застроява къде ли не. Мафията сече до голо и иска да продължава да сече по този начин. Ако нямаха покриване от министерството на земеделието, нямаше да направят нищо”, обясни Ковачев.

Тази мафия, обаче, придоби легитимност в общественото пространство под името "обръч от фирми на ДПС". Не можем да очакваме от министрите, стоящи в центъра на тези обръчи, да не ги завъртят виртуозно...

ГУЗНА ПОКАЗНОСТ И ЗАГРИЖЕНОСТ - ВЕЧЕ СМЕ ПО ПРАВИЛАТА!Министър Джевдет Чакъров ще направи първа копка на пречиствателна станция в Балчик


Похвално. Крайно време беше.

Защото сега можеш да усетиш аромата на фекалните води от огромните ТИМ-аджийски хотели, както си седиш над водата и си пиеш кафето в кой да е от иначе приятните наколни ресторанти.

Та и за пречиствателни инсталации трябва да се мисли по отрано. А може би е така?

Може пък за 59-те "щури къщета" на терена на Ботаническата градина да е навреме помислено?

Нали вчера Биолчев и Данаилов братски се прегърнаха, разбраха се - за какво? Как да си делят парите за входа. За собствеността на терена не знаем дали ректорът на СУ ще продължи да има претенции. Ако му запушат устата с определена бройка в легловата база на новия почивен комплекс, който ще се гради в Ботаническата градина, определени преференции при ползването на другите благинки - басейни, тенискортове, винарна и подбрана колекция вина от енотеката /само за ценители и разбирачи/ - е, ще кандиса човекът.
Всичко за благото на Човека, пък Аlma Mater-ът им да върви по дяволите!

Много първи копки има да прави Чакъров - из цялата страна отпадни води се вливат направо в реки, езера и в Черно море без каквото и да било пречистване.

Но специално тази първа копка трябваше да се види. Да е видно колко е загрижено правителството ни, как всичко се прави по правилата, когато се нарушават закони, когато се прескача съдебната система, когато пак трябва да се разруши и опошли нещо хубаво, създавано десетилетия.

Когато трябва да се строи в СВЛАЧИЩНА ЗОНА!

ПОМНЕТЕ!

сряда, 12 септември 2007 г.

ЩЕ СЕ СТРОИ ИЛИ НЯМА ДА СЕ СТРОИ?- ТОВА Е ВЪПРОСЪТ


И какво означава "облагородяване на терена"? Ще се осъществи ли проектът на арх. Диков като поотшуми скандалът?

Все пак този проект отлежава още от времето на покойния професор Абрашев /бивш културен министър/.

А дали Биолчев и Данаилов ще си пият пак заедно аперитива - това си е техен личен въпрос!
Биолчев и Данаилов пак ще си делят комплекса в Балчик

от Лора ФИЛЕВА, в. Дневник

11 септември 2007
Смесена експертна комисия ще разчертае комплекса в Балчик, за да определи правата и задълженията на Министерството на културата и СУ "Св. Климент Охридски", съобщиха след срещата си във вторник ректорът на висшето училище Боян Биолчев и министърът на културата Стефан Данаилов.

"Желаем да си сътрудничим, защото най-важното е съхранението и развитието на уникалния парк. Нищо няма да се предприема, докато не се постигне пълно съгласие", заявиха Биолчев и Данаилов и увериха, че нито договорите с туроператорите, нито международният проект, в който участва Ботаническата градина, ще бъдат нарушени. Възможно е единадесетте декара, на които сега се разполага Софийският университет, да станат повече след решението на комисията.

Биолчев и Данаилов са се споразумели за двореца и градината да се плаща вход на обща каса, като приходите ще се делят наполовина. Двамата увериха, че няма да се строи в оставащите 120 дка, които са защитена зона. Преди време Данаилов ги определи като "пустееща земя" и вчера отново заяви, че теренът трябва да се облагороди, но с общи усилия. По повод коментара на министъра, че университетът има безстопанствено отношение към Ботаническата градина, ректорът каза, че се надява Данаилов да не го мисли, и допълни, че територията й не е ваза с лалета, която трябва непрекъснато да се аранжира. Там имало и грозни растения на 50 години, които трябва да се съхраняват.

Биолчев каза, че миналия понеделник университетът е внесъл жалба във Върховния административен съд срещу постановлението на Министерския съвет от 23 август. Тя няма да бъде оттегляна, докато СУ не получи сигурност с решението на експертната комисия. Според решението на кабинета Министерството на културата получи 183.5 дка, а СУ - 11.6 дка от комплекса в Балчик.


вторник, 11 септември 2007 г.

С МАНИПУЛАЦИИ И ЛЪЖИ СЕ ОПИТВАТ ДА ДАДАТ ОЩЕ СЕДЕМ ГОДИНИ МАНДАТ НА КРЕМИКОВЦИ ДА НИ ТРОВИ


или КОЙ ИЗЛЪГА Г-Н КРЕМЛИСФотограф: Красимир Юскеселиев [Дневник]Комплексното разрешително трябва да бъде издадено до края на октомври. Ако в този срок МК "Кремиковци" не отговори на нормите - по закон трябва да бъде спрян.


11-09-2007


Чрез средствата за масова информация – ОТКРИТО ПИСМО

До Председателя на Европейската комисия

Г-н Жозе Мануел Барозо

Копие: До Г-н Ставрос Димас – еврокомисар по

Околна среда

Относно: България – Да не се отлага след 30-10-2007 г. Комплексното разрешително на „Кремиковци” АД и за новите десет страници забележки на МОСВ за несъответствията със Закона след подаване на второто Заявление през м. май 2007 г., както и за едно изявление на г-н Георгос Кремлис от Европейската комисия

Ваше Превъзходителство,

На 04-09-2007 г. българският вестник „Дневник” http://evropa.dnevnik.bg/show/?storyid=373757 публикува кореспонденция от Брюксел с автор Ирина Новакова „Брюксел предупреди „Кремиковци” и „Софийска вода””, в която се отразява изявление на г-н Георгос Кремлис, началник отдел „Кохезионна политика и опазване и въздействие върху околната среда” в екодирекцията на Европейската комисия. В тази публикация се цитира г-н Кремлис, който се е позовал на срок 31-12-2014 г., отнасящ се за отлагане на Комплексните разрешителни за „канализационните мрежи и за пречистването на отпадни води от населените места”, докато от публикацията не става ясно, че за „Кремиковци” АД това не са цялостните и пълни изисквания, и този срок не отговаря на документите в случая.

В Договора за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз, Приложение VI – Списък на член 20 от Протокола, Преходни мерки, България, в т. 10 – Околна среда, буква „Г” – Промишлено замърсяване и управление на риска, е записано отлагане до 31-12-2011 г. на изискванията за издаване на разрешителни за действащи инсталации, в това число за „Кремиковци” – гр. София, но ЕДИНСТВЕНО и САМО ЗА ДЕЙНОСТ 2.2, която е „Инсталации за производство на чугун и стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене”.

Поради горното, не кореспондира с нормативните документи изявлението на г-н Кремлис, че преходният период за издаване на комплексно разрешително на комбината „Кремиковци” е края на 2014 г., когато удължаване е дадено за друг по-ранен срок и той е до края на 2011 г. При това тук веднага трябва да се има предвид уточнението, че това се отнася САМО за ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ИНСТАЛАЦИЯ по типа, уточнен в присъединителния договор ( САМО за дейност 2.2, а не за цялостната дейност на „Кремиковци” ).

За всички останали инсталации и дейности, „Кремиковци” АД е длъжно да изпълни изискванията на еконормите в срок до 30-10-2007 г. и да получи комплексно разрешително, което нееднократно напоследък се заявява от заместник-министър Чавдар Георгиев, МОСВ.

Тук хармонизираният с европейското законодателство Закон за опазване на околната среда (ЗООС) е категоричен – съгласно чл. 121, т. 3 от ЗООС „При експлоатацията на инсталациите и съоръженията, операторът контролира недопускането на замърсяването на околната среда съгласно нормите за допустими емисии и нормите за качество на околната среда” и съгласно чл. 123, ал. 3 от ЗООС „Разрешителното съдържа и необходимите условия, които гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на закона”.

Не е случайно за големия замърсител „Кремиковци АД, че на 11-04-2007 г. Министър Джевдет Чакъров – Министерство на околната среда и водите, България, издаде Решение за отказ, съгласно чл. 123, ал. 4 от ЗООС „В случаите, когато не може да бъде постигнато съответствието по ал. 3, не се издава комплексно разрешително”.

За да добиете реална представа за истината, ето някои документални данни:

Кметът на София ( в писмо като гражданин, а не като кмет!? ) съобщава замърсяванията пред Брюксел, че били само два до пет пъти над ПДК ( пределно-допустима концентрация ), което не отговаря на истината - между 10 и 30 пъти се надвишават нормите, сочат данните на Главна инспекция по труда и на РИОСВ. Общественото мнение се заблуждава чрез медиите по този нечестен начин – та даже и от Брюксел ще си кажат след гражданската жалба на кмета Бойко Борисов, че няма нищо обезпокоително, когато порядък от 2-5 пъти може да се съотнесе към “грешка на уредите” и “грешка при меренето”.

В същото време РИОСВ - като най-важният компетентен държавен орган, констатира завишаване 20 пъти на замърсяването с прах в атмосферния въздух, но съобщавайки за този факт със същата заповед намалява месечната санкция за „Кремиковци”? Оставяме настрана факта, че в случая нормата говори не за 20, а за 30-кратно замърсяване при дейност “Производство на металургични огнеупори”.

Похвално е, че друг държавен орган - Главна инспекция по труда, си стои на мястото и след констатациите си за 10-кратни наднормени концентрации на общ доменен прах в участък “Шихтоподаване” и “Литеен двор” – на Доменна пещ №1 и Доменна пещ №3, подава сигнал до Прокуратурата на Република България, на основание чл. 407 от Кодекса на труда.

Без никаква сериозна реакция са още и няколкото Протоколи на РИОСВ - София:

  • от 27.07.2006 г., че “стоманодобивното и доменно производства в “Кремиковци”АД са основна причина за замърсяване на въздуха с прах и газове”;
  • от 21.08.2006 г., че “Техническото и технологичното състояние на газоочистните системи на металургичния комбинат “Кремиковци”АД е неефективно и те работят все по-лошо. В резултат на това се влошава качеството на изпусканите отработени прахо-газови емисии и се замърсява атмосферния въздух многократно над допустимите норми. Неорганизираните емисии от всички производства са видимо в много голямо количество, но съгласно българското законодателство те не се нормират”;
  • от 08.02.2007 г., че “Стари филтри са една от причините за замърсяване от Агломерационното производство”.

Сигурно за да спре тази поредица от разобличителни протоколи, РИОСВ на 06.03.2007 г. съобщава: “През 2007 г. ще бъдат направени 12 измервания на качеството на въздуха в района на МК “Кремиковци”… с мобилна автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда…. Продължителността на всяко едно измерване ще е по 5 дни.” Или държавният контролен орган вече ще осигури пълен комфорт на иначе печелившата частна фирма - всеки месец от “Кремиковци”АД ще знаят, че трябва да се съобразяват и през време на контролните замервания ще намалят производството и замърсяванията, но само за 5-те дни! А останалите 25 дни от месеца ще замърсяват УДАРНО!

Точно тук трябва да огласим неколкократните наши сигнали през миналата година до Прокуратурата и в Парламента, че в събота и неделя пушеците са максимални, на което се отговаряше от Изпълнителния директор г-н Александър Томов … с усмивка и отричане на истината, която обаче е документирана със снимки не от един и двама граждани, пътуващи по магистрала “Хемус” и даже от Нови хан. Като резултат от безхаберието на държавата - замърсяванията вече са всекидневни, освен през горните 5 дни на РИОСВ!

В този протокол на РИОСВ от 06.03.2007 г., се признава: “… в този район няма автоматични станции за непрекъснат мониторинг”. Защо не се монтират, оставяме … без коментар! (Някои сигурно ще заговорят веднага за явна корупция).

Ето защо ние имаме право да огласяваме факта, че публично известната информация за замърсяването от „Кремиковци” не отразява действителните размери на проблема. Но това е заради “политическия комфорт”, осигурен от близкия до управляващите партиен лидер Александър Томов и изпълнителен директор на фирмата, за да може да се получи това криене от обществеността на цялата истина. В тази връзка, публична тайна е скорошното изявление на Министър-председателя на България г-н Сергей Станишев, че с Ал. Томов са „едно политическо семейство”.

Реалните стойности на замърсяванията трябва да се дадат от компетентния орган МОСВ. Но очевадният извод е, че МОСВ не иска да монтира автоматични станции за контрол и затова сегашното искане от Европейската комисия на информация за влиянието на комбинат „Кремиковци” върху природата, ще бъде завоалирано в очаквания от Вас отговор на МОСВ!

Поради горното, за нас са голословия декларациите на заместник-министър Чавдар Георгиев, че МОСВ много стриктно ще проверява фактите преди издаването на комплексно разрешително до 30 октомври т.г. и затова НИЕ ще наблюдаваме внимателно ситуацията.

За да получат това разрешително, „Кремиковци” АД трябва да докаже, че спазва изискванията на закона. Няма как да повярваме, че за две години - от март 2005 г., когато е бил срокът за подаване на Заявлението за Комплексно разрешително, с всички придружаващи го документи, до април 2007 г., когато министър Чакъров отказа да го издаде, фирмата не успя да се справи с емисиите и замърсяванията на околната среда, та сега за пет месеца ли ще се справи!

Доказателство са новите 10 (десет) страници забележки на МОСВ за несъответствията със Закона, след подаване на новото Заявление през м. май 2007 г., макар че МОСВ отказа да ни предостави достъп до тях по наше писмено Заявление по Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ) и Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Конвенцията от Орхус).

И Министерският съвет на България също ни отказа достъп по ЗДОИ до своето решение от 13-09-2006 г. за предоставените специални привилегии за отлагане с години на екологичната програма на „Кремиковци” АД, макар че същото частно дружество е най-големият замърсител на Софийското поле - с над два милиона население, при най-голяма концентрация на заболяванията сред децата до 18 годишна възраст в района на тази фирма.

Върховният административен съд(тричленен състав) отказа да се произнесе по нашето искане за обявяване нищожността на това решение на Министерския съвет, което ние атакувахме с мотива, че съгласно ЗООС същият няма компетенции за промяна в сроковете за издаване на комплексни разрешителни.

Като представители на обществеността, НИЕ протестираме за лишаването ни от участие в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, съгласно Конвенцията от Орхус, тъй като в случая липсва задължителната Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), каквото е изискването на чл. 120, ал. 4 и още други от ЗООС.

След като сме свидетели на публичното дезертьорство на кмета на София и на целия Общински съвет от този жизненоважен за населението на София проблем, след изразената наскоро подкрепа от г-н Георги Божинов – председател на парламентарната комисия по „Околна среда”, единствено и само за жизнеспособността на „Кремиковци” АД, без да се грижи за жизнеспособността на околната среда и здравето на населението, НИЕ предлагаме при следващото посещение на евроинспектори в България по проблемите, причинени от комбинат „Кремиковци”, да се осъществи и среща с участието на обществеността, за да можем да предоставим допълнителни документи и доказателства по случая.

Надяваме се, че с нашата гражданска позиция по екологичната политика на България ще допринесем за устойчивото развитие, както и ще помогнем да се предотвратят в бъдеще подобни грешни изявления за ситуацията у нас на висши служители в екодирекцията на Европейската комисия, което е станало наскоро с г-н Георгос Кремлис-началник отдел „Кохезионна политика и опазване и въздействие върху околната среда” в екодирекцията на Европейската комисия – заявил за съществуването на преходен срок-края на 2014 г., за комплексното разрешително на „Кремиковци” АД.

С уважение,

Петър Пенчев

заместник-председател на Национално движение „Екогласност”, с адрес за съобщения: ул. „22 септември” 40, 3400 Монтана, България, GSM +359887525032, e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com

Веселин Димитров

председател на Eкосдружение „Връбница - Надежда”

Огнян Чипев

председател на Сдружение “Нови хан-европейско селище”

Илка Стоименова

председател на Сдружение „Екозащита – Челопечене”

Борис Борисов

от Инициативен комитет „За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров”

Павел Бонев

от Инициативен комитет „За опазване на околната среда в село Мусачево”

Златка Драганова

главен координатор на "Граждански комитет за защита на здравето и живота на хората и опазване на живата природа"-София

Снежинка Цветанова

председател на Инициативен комитет-Мрамор


сряда, 5 септември 2007 г.

МИЗЕРИЯ НА ДУХАТова ли е идеалното място за паркинг, 59 двуетажни къщи, три басейна, три тенис корта, амфитеатър и кръчма с лозов масив?

"И сега, ако отидете в северозападната част на парка, ще видите, че е запустяла, неподдържана и осеяна с магарешки тръни" казват тези с бетоновозите.

Е, какво като не е култивирана цялата площ? Малко естествена природа, малко NATURA може да се окаже благоприятна за развитието на някои редки растителни и животински видове, какво лошо?

Едно дете, като видя на снимките какво се канят да унищожат, рече:

"Е... се и мизерниците!

Да не се чудим защо на децата им е лош езикът.

ПОДПИШИ ПЕТИЦИЯТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ГРАДИНАТА, ДОКАТО НЕ Е СТАНАЛО ПРЕКАЛЕНО КЪСНО!


неделя, 2 септември 2007 г.

"БЕЗСМЪРТНАТА" ИДЕЯ НА ПОКОЙНИЯ БИВШ МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА АБРАШЕВ

Снимки: Софийски университет

Работниците в оранжериите вече вадят огромните кактуси от градината.

Тежките палми се изнасят с мотокари

Фото: в. Дневник

Още информация за градинатаПЕТИЦИЯ за запазване на Ботаническата градина


А ето къде било заровено кучето/в. Дневник,2 септември/:


Дворецът в Балчик привлича планове за "облагородяване"

Заваляха обещания, че няма да се строи много

от Лили Границка, Спас Спасов

Пустеещите около 120 дка в ботаническата градина в Балчик се предвижда да се превърнат в атрактивна туристическа зона, като на две трети от нея се възстановят съществувалите някога лозови масиви, съобщи главният архитект на София Петър Диков. Той е автор на проекта за подробен устройствен план на спорните 200 дка, които предизвикаха война между Министерството на културата и СУ "Св. Климент Охридски" след решението на правителството.

В края на август кабинетът постанови близо 184 дка да бъдат предоставени за стопанисване на ведомството на министър Стефан Данаилов, а останалите 11 дка - на Софийския университет.

Планът е изработен още през 2004 г. по поръчка на Министерството на културата по времето на Божидар Абрашев. Той обаче не е влязъл в сила, защото е бил отхвърлен от общинския съвет на Балчик. Проектът предвижда строеж на 59 двуетажни къщи, три басейна, три тенис корта, амфитеатър и винарна с лозов масив. И сега, ако отидете в северозападната част на парка, ще видите, че е запустяла, неподдържана и осеяна с магарешки тръни, каза арх. Диков. Той посочи, че с реализацията на проекта територията ще бъде укрепена, защото две трети от нея са свлачищна зона.

Инициатор и двигател на възстановяването на територията на двореца в Балчик е директорът на комплекса Тошко Гяуров, каза Диков. Гяуров гарантира, че имотът няма да бъде гъсто застроен, както се случи по Южното Черноморие. Според него това не може да стане, защото комплексът е паметник на културата, а територията е обявена за защитена.

Все още никой не е заявил публично намеренията си към парцела. Разследване на в. "Труд" обаче намеси името на простреляния Манол Велев. Връзката е участието му в управлението на сдружение "България - завинаги" заедно с Александър Малчев, съпруг на Невяна Малчева, която пък е началник на кабинета на министъра на културата Стефан Данаилов. Преди години именно Малчев представи идеята за строителство около двореца в Балчик.

Веднага след избухналия по този повод скандал проектът беше спрян, а територията обявена за защитена. Тошко Гяуров не отрича, че има интерес към мястото, но обещава, че каквото и да се случи върху тази земя, то ще бъде "обществено приемливо". Лесотехническият университет в София вече е изработил план за развитието на исторически парк край двореца.


ФАКТИ за ботаническата градина

Източник: в. Монитор, 28.08.07г

Универистетската ботаническа градина бе с обща площ от 65 дка. В се отглеждат около 2000 вида растения, принадлежащи към 85 семейства и над 800 рода. Една от големите атракции е колекцията от едроразмерни видове кактуси, която е втората по рода си в Европа, след тази в Монако.
1924 г.
Започва строежът на двореца в Балчик с ботаническа градина по заповед на румънската кралица Мария.
1955 г.
Създават Университетската ботаническа градина в Балчик на територията на парка в бившия летен кралски дворец.
1970 г.
Румъния и България подписват спогодба по силата на която Двореца в Балчик става държавна собственост.
1998 г.
Министърът на културата Емма Москова получава акт за публична държавна собственост и върху терените на градината издаден от областния управител Добрин Митев.
1999 г.
Университетът и АПК "Двореца" подписват споразумение за подялба на средствата от входни билети, но то се спазва само една г..
23 август 2003 г.
Започва събирането на входна такса на две отделни каси - едната на министерството, а другата на университета.
25 май 2004 г.
Разглежда се устройствен план за изграждане на Център за култури и религии, внесен от Министерството на културата, без да е съгласуван с община Балчик и Министерството на околната среда и водите. Предвижда се построяване на 59 двуетажни къщи, 3 басеина, 3 тенис-корта, амфитеатър за 1000 души и винарна с лозов масив.
20 юли 2007 г.
Софийският университет е въведен от съдия-изпълнител във владение на две помещения в Ботаническата градина, заемани от комплекс “Двореца". В полза на университета има издадени още 5 изпълнителни листа и е присъдено изплащане на 300 000 лева
23 август 2007 г.
Министерският съвет разделя комплекса "Двореца". Министерството на културата получава 183 дка от парка, заедно с всички сгради и съоръжения. На висшето училище се предоставя разсадник и стопански двор с площ 11 декара.

Местят 60-годишни палми заради министерски паркинг

Ива Димитрова, в. Монитор, 28.08.07


60-годишни палми бяха преместени в градината на Двореца в Балчик, заради изграждането на паркинг.
Точно в 10 часа вчера ботаниците на университетската градина в Балчик натовариха на трактори и мотокари 60-годишните палми и ги прибраха, защото на тяхно място трябва да бъде организирано място за паркиране на министерството на културата. Това съобщи за "Монитор" шефката на ботаниците Ина Манчева. Повече от 50 растения, разположени от двете страни на главната алея, вече са прибрани в оранжерията на Софийския универистет, където никой няма да ги вижда, обясни тя.
Така вече се освобождава място за паркиране на колите на служителите на "Двореца" и на Министерството на културата, които цяло лято си вряха автомобилите под палмите, защото нямало места от почиващи, коментира ръководителката на ботаниците Ина Манчева.
"Ако се изпълни разпореждането на Министерски съвет, това означава да изкореним всичко, което е създавано в продължение на 50 години от ботаниците: летните цветя, екзотичните дървета, кипарисите", каза още Ина Манчева. "Кипарисите са засадени от ботаниците през 60-те години на миналия век и са донесени от резиденцията на владиката като млади фиданки.
Сред колекцията от екзотични растения са бонбоненото дърво, каучуковото дърво, японската мушмула, дървото лале, книжното дърво, гигантската метасеквоя, коментира Ина Манчева.


Община Балчик започнала реставрацията на комплекса

ТОДОР ГОСПОДИНОВ, в. Монитор, 28.08.07г.
Община Балчик първа започна реставрацията на основни сгради в Двореца още през 1993 година. Това заяви вчера директорът на Историческия музей в града Дарин Канавров. Кметът на Балчик по това време Станко Станков подписа договор за управление на комплекса "Двореца" с тогавашния министър на културата Елка Константинова и общината го стопанисва в продължение на няколко години, поясни Канавров пред репортер на "Монитор".
През този период са възстановени и консервирани кралската резиденция и параклиса във вид, в който и досега се поддържат за посещение от туристите, каза историкът. Още повече, че много данни за това как целия архитектурен паметник е издигнат преди 80 години с труда на местните хора.
Балчиклии имат опит, нагласа, отношение към Двореца и мисля, че е редно той да бъде стопанисван от общината с помощта на експерти по ботаника и архитектура, заяви още Канавров.