неделя, 31 август 2008 г.

СУХОДОЛ ОТНОВО ВЪСТАНА СРЕЩУ НЕЗАКОННИ И НЕКОМПЕТЕНТНИ ВЛАСТОВИ РЕШЕНИЯ

Фото: В. "Дневник"


http://suhodol.org.server11.host.bg/wordpress/?cat=11

http://www.btv.bg/news/news_details.pcgi?cont_id=117605


Днес, 31 август, от 11:00 часа в читалището на кв. Суходол се проведе протестно събрание срещу незаконното експолоатиране на бившото сметище в квартала. Тук цитираме призива на организаторите:

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА СТОЛИЦАТА, УВАЖАЕМИ СУХОДОЛЦИ,

СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА ПОДЛИ ЛЪЖИ, С КОИТО СЕ МАНИПУЛИРА БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ. НЕКАДЪРНИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ЧИНОВНИЦИ ПОКАЗВАТ ИМПОТЕНТНОСТ ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМА С КРИМИНАЛНОТО СМЕТИЩЕ КРАЙ ДОМОВЕТЕ НИ. ЕВРОКОМИСАРИ БИВАТ ЗАБЛУЖДАВАНИ, А МОЖЕ БИ И КОРУМПИРАНИ. СРЕЩУ НАС СЕ УПОТРЕБЯВА ПОЛИЦИЯ И ЖАНДАРМЕРИЯ В УСЛУГА НА ОБРЪЧИ ОТ ФИРМИ.

ЩЕ ПОЗВОЛИМ ЛИ ДЕЦАТА НИ ДА БОЛЕДУВАТ И ДА СЕ СРАМУВАТ ЗАРАДИ НАШЕТО БЕЗДЕЙСТВИЕ?!

ЕЛАТЕ НА ПРОТЕСТНО СЪБРАНИЕ, ЗА ДА ПОКАЖЕМ НА БЪЛГАРИЯ И СВЕТА, ЧЕ В СУХОДОЛ ЖИВЕЯТ ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ!

ПОКОЛЕНИЯТА ЩЕ НИ СЪДЯТ ЗА НАШИТЕ РЕШЕНИЯ!

Сдружение “Защита здравето и живота на населението и околната среда”

София 1362, кв. Суходол, ул. Траян Танев № 32, ПК 2, факс 02/9583533, info@suhodol.org, www.suhodol.org

Поредна проверка на „Софарма” АД извършиха експерти на РИОСВ – София.Очаква се глоба, НО ТОВА НЕ Е ДОСТАТЪЧНОПоредна проверка на „Софарма” АД извърши РИОСВ –

София

29 August, 2008

Поредна проверка на „Софарма” АД извършиха експерти на

РИОСВ – София, съвместно с представители от МОСВ.

Проверката е във връзка с подадени жалби от жителите на

с. Доброславци за нерегламентирано изхвърляне на замърсени

земни маси от дружеството в район Нови Искър. На

ръководството на дружеството беше дадено предписание в

най-кратки срокове да се представят документи на кого са

предадени образуваните от изкопните дейности отпадъци

и земни маси от площадка на „Софарма” АД.

На вчерашната проверка в район Нови Искър беше

установено още, че върху мястото на насипаните преди

земни маси в с. Доброславци има ново изхвърляне на

битови и строителни отпадъци. Предстои съставяне

на акт съгласно екологичното законодателство.

Преди месец експерти от РИОСВ-София извършиха

поредица от проверки в с. Доброславци. Констатирано

беше, че са насипани земни маси, примесени със

строителни отпадъци (асфалтови и бетонови късове),

чакъл и др. върху терен, граничещ със обработваеми

селскостопански култури, земи, ливада и съществуващо

дере. За случая с писма бяха уведомени кметът на Столична

община, началникът на ДНСК в Доброславци. Уведомени са

и кметът на с. Доброславци, кметът на община Нови Искър,

областна дирекция „Земеделие и гори”-София, общинска

служба „Земеделие и гори”-Нови Искър и Басейнова

дирекция „Дунавски район”.

сряда, 27 август 2008 г.

Монтана отхвърля софийския боклук!


Монтана отхвърля софийския боклук!
Виновниците в съда!ДЕКЛАРАЦИЯ
от Национално движение “Екогласност”, представлявано от зам.-председателя Петър Пенчев, адрес за съобщения: 3400 Монтана, «22 септември» 40, GSM 0887525032 и
от Гражданско движение «Културно-историческо наследство и мемориални паметници», представлявано от съпредседателя Пламен Димитров, адрес за съобщения 3400 Монтана, жк «Аврора-2», ап. 9, тел. 096-3003358

Сагата с боклука в цяла България продължава, скандално е прехвърлянето на битовите отпадъци от община в община при колективната безотговорност на кметовете.
Във връзка с искането на Министерския съвет за депонирането на 150 000 тона софийски боклук в град Монтана, като представители на гражданството декларираме категоричното си несъгласие.
7.5 милиона евра на европейските данъкоплатци бяха изразходвани за депото в Монтана при неспазване на европейските норми за хигиенно-защитната зона от 3 000 м. Депото е в самата котловина на областния град, на 850 м от с. Николово и на 2 000 м от с. Крапчене, на 1 500 м от къмпинг с ресторант «Пъстрина», на 1 600 м от хранително-вкусовите цехове на «Агропромстрой» и на 2 200 м от млекоцентрала «Лактис». Комплексното разрешително за експлоатация на депото е спряно от 20.11.2007 г. с висяща процедура във Върховен административен съд. Въпреки закононарушенията, монтанският кмет Златко Живков допуска функционирането му за 11 общини от областите Монтана и Враца.
Ние настояваме Министерският съвет съгласно Закона за управление на отпадъците да даде на съд столичния кмет Бойко Борисов, защото той цели три години не изпълнява Чл. 16. от закона: “Кметът на общината организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейна територия”, като депонирането е неотменима част от това управление. В резултат на това бездействие двумилионна София търпи несгодите, а от джоба на българския данъкоплатец от следващия месец ще се плаща глоба в размер на един милион евра на ден заради софийските боклуци.
Ние настояваме предстоящите парични санкции към България за неспазване на европейските екологични директиви, да се поемат персонално от кмета на София и солидарно от неговия екип.


Подписали декларацията:
Петър Пенчев
Пламен Димитров

понеделник, 25 август 2008 г.

Гражданска комисия с участие на държавата да установи дългогодишни замърсявания


40 години "екарисаж под небето"! - снимки от 26.08.2008 г. , 17:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл
Изх. № 08-25/25.08.2008 г.

Чрез средствата за масова информация
До г-н Джевдет Чакъров – министър на околната среда и водите
Копие: До г-н Евгений Желев – министър на здравеопазването

ИСКАНЕ за НАМЕСА
oт Национално движение „Екогласност”

Относно: Гражданска комисия с участие на държавата - за дългогодишните замърсявания на въздуха в Монтана от птицекомбинат на фирма на Христо Ковачки
Уважаеми господин Чакъров,
На телефоните на Национално движение „Екогласност”-секция Монтана, през последните месеци се получиха многобройни тревожни сигнали на граждани за непоносимата миризма, усещана от дълги години най-силно от гражданите в кв. Кошарник и жилищните комплекси “Младост” и „Плиска” на град Монтана, като в някои дни е невъзможно гражданите да са извън дома си или да си отварят прозорците. В определени дни цялото население на града страда от задушливата миризма. Многократно са били сезирани от граждани общинските управи, но кметовете още от времето на социализма и до днес, не са предприели никакви реални действия за ликвидиране на този замърсител, намиращ се в северната част на града.
Нашата последна проверка показва, че се касае за замърсявания на въздуха с източник - наследеният от преди десетилетия птицекомбинат под града, собственост днес на известния бизнесмен Христо Ковачки. Знае се, че в района розата на ветровете е от север, така че винаги се носи тежка миризма от промишленото отглеждане на пилета, а при изгаряне на перушина и други животински отпадъци, и пушекът отива към котловината на град Монтана.
Необходимо е да отбележим, че в продължение на много години държавата престъпно е криела истината за големите опасности за здравето на хората при вдишване на пушеци от органични вещества, каквито са се изгаряли в големи количества в продължение на десетилетия на север от град Монтана. Едва напоследък широко бяха огласени научните изследвания, с които се доказва, че при тези изгаряния се отделят над 180 вида отрови – диоксини и фурани. Те представляват голям риск за много опасни болести при човека – рак на съединителната тъкан, на белите дробове, на черния дроб; заболявания на дихателните пътища; сърдечни проблеми; алергии; нарушения на имунната система, както и вродени аномалии. С Директивите на Европейския съюз подобни изгаряния най-строго са забранени и се смятат за екологични престъпления.
Национално движение „Екогласност” НАСТОЯВА съгласно Закона за опазване на околната среда, Закона за чистота на атмосферния въздух и Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(Конвенция от Орхус), да издадете административен акт като компетентен държавен орган, с който да разпоредите за следното:
1. Сформиране на Комисия с преобладаващо участие на граждани, която заедно със специалистите на РИОСВ-Монтана, да състави Протокол за емисиите на миризми с източник птицекомбината. Тази Гражданска комисия да остане като обществен гарант до решаване на проблема с десетилетните обгазявания на град Монтана;
2. Разполагане на лаборатория за постоянен мониторинг в района на замърсителя, която да мери чистотата на атмосферния въздух, в това число задължително и за наличието на диоксини и фурани;
3. Съвместно с Министерството на здравеопазването да изготвите предписание за изместване на тези дейности на фирмата на Ковачки, защото съгласно Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, отстоянието до жилищните сгради трябва да е 3000 метра, а първите къщи от кв. Кошарник са само на 150 метра. В посочената хигиенно-защитна зона попадат всички квартали на 60-хилядния областен град.
При Вашата готовност, ще Ви предложим имената на заявилите на тел. 300593-Монтана или GSM 0887525032 готовността си за участие при констатациите и контрола на изпълнението, която покана към гражданите отправяме чрез всички медии – публикували настоящето писмо.

Уважаеми господин Чакъров,
В случай, че не отговорите в законовия 14-дневен срок на настоящето ИСКАНЕ за НАМЕСА, ще подадем жалба срещу Вас във Върховен административен съд и чрез съда ще искаме да се спре този дългогодишен екологичен геноцид над гражданите от град Монтана.вторник, 19 август 2008 г.

ГРАЖДАНИТЕ ОТ НОВИ ИСКЪР И СЪСЕДНИТЕ СЕЛА ВНАСЯТ ПЕТИЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ И БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТРОВИТЕ, ИЗХВЪРЛЕНИ В ДЕРЕ НА РЕКА

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ:

На 18 и 19 август 2008г. Инициативният Комитет за екозащита на гражданите от гр .Нови Искър заедно с Екосдружение „Връбница-Надежда” внесоха във всички европейски и национални институции
П Е Т И Ц И Я, подписана от над 2 000 граждани от район Нови Искър и подкрепена от Национално движение „Екогласност” и СНЦ „Еко Мрамор” - относно екокатастрофата, която грози Софийското поле поради криминалното изхвърляне на стотици хиляди кубици опасни отпадъци в землището на гр. Нови Искър.

В петицията четем:

„От името на Инициативния Комитет на гражданите на район Нови Искър, Столична Община, се обръщаме към Европейските институции с апел за помощ и молим за изпращане на специалисти , които да извършат проверка,сондаж и вземане проби от мястото на причинена на гр.Нови Искър екологична катастрофа от незаконно сметище от опасни отпадъци в землището на района.
Молим взетите проби да бъдат изследвани в съответни акредитирани европейски лаборатории и бъде дадено заключение какви химични продукти и вещества има в заразената почва , в подпочвените и надземни води , какви са последствията за човешкото здраве и околната среда , какви мерки следва да се предприемат за отстраняването на вредните последици .
Молбата ни е до Европейските институции ,тъй като в България повече от месец и половина държавните институции не предприемат каквито и да било действия за отстраняване на проблема с причинената на района екокатастрофа и с всеки изминат ден последствията за хората и околната среда се увеличават.
Обръщаме се към българските институции да предприемат незабавни мерки за почистване на целия район и обезвреждане на заразената пръст по подходящ начин съгласно действуващите в страната правни норми и отстраняване на вредните последици за района.”

В петицията подробно се излага фактологията по проблема:

“В периода от 20.05 -30.06.2008 год. камиони пълни с воняща земна маса са я извозвали в посока към летище Доброславци. Преминавали са през гр.Нови Искър, кв.Славовци и кв. Кумарица, движейки се по ул.”Летец” - кв.Кумарица . Силно впечатление на нас живущите ни направи нетърпимата воня ,която се носеше от камионите. След наша проверка и устен разговор с един от шофьорите се установи, че возят земна маса - отпадъци от производство от фармацевтични и лекарствени средства от бившия цех на „Фармахим“, находящ се в гр.София, кв.Илиянци. Този лекарствен цех произвеждаше дълги години аналгин и антипиретици. От около 10 години цеха беше затворен и сега на негово място се строи друг обект.
Наши съграждани живущи на ул.”Летец” за да спрат кервана от камиони са я преградили с кофи за боклук с надпис ”забранено преминаването на камиони”.”


На 13 юни повече от 40 човека от ул.”Летец” са изготвили и пуснали жалба в кметство Нови Искър. До днешна дата отговор до тях, реакция или адекватни действия от кмета и местната управа няма.
Предположението, че земните маси са силно отровни по-късно се потвърждава от документ на РИОСВ –София, в който пише че “Софарма”АД е представила договор за проектиране и строителство сключен между нея и “Телекомплект”АД(тяхна дъщерна фирма) за извършване на строителство на мястото на бившия цех за аналгин и антипиретици в Илиянци. Започнали са изкопни работи през месец май .
Наели са подизпълнители и спедиторски фирми за извознане на тези продукти и земна маса. Без разрешение от местни и държавни органи са я изсипали в землището на Нови Искър.

„Узнахме след проверка и разговори, че земната маса е токсична, че при производството на аналгин и антипиретици в синтеза участват –формалин, анилин, диметилсулфат, фенилхидразин, нитрити и още около 20 други съединения. В отпадните води събирани в продължение на дълги години в цеха за производство тези хим. съединения и участвуващите в синтеза материали и полупродукти образуват помежду си безброй химични съединения с неизвестен състав и въздействие върху човека. Всички заедно носят редица вредни последствия - ракови заболявания, алергии, задух, кожни заболявания, безплодие и т.н.
Изсипаният товар е с кубатура от (около) 60 000 до 100 000 куб.метра и се намира в дере срещу портала на летище Доброславци на километър от основния път Нови Искър - с.Доброславци във водосборна зона, под военното поделение “Борова гора”.
Местността в която е изсипан опасния отпадък се именува „Меча ровина”. Съгласие за депонирането е дала кметицата на с.Доброславци, пуснала докладна записка изх.№_91/11.03.2008 год. в кметство Нови Искър, но не е посочила, че се касае за опасна земна маса, а само за земна маса. Същата е била предупредена от Сдружение „ЕКО МРАМОР” два пъти по телефона, че замърсени земни маси изсипани на дигата на река Блато - с. Мрамор се товарят на камиони и поемат в посока с.Доброславци и влизат в черния път на север от летището. Никакви действия от нейна страна за проверка и спиране на камионите не знаем да са били предприети. От страна на кмета на Нови Искър също предприети действия за овладяване на катастрофата, за спиране на камионите, които возят и до днес няма. В устен разговор пред нас, г-н Котов заяви, че командирът на поделението е споделил, че камиони са се движели и през нощта.
След проверка на Инициативния ни комитет на място установихме, че на сметището вонята е нетърпима, в устата остава метален привкус, след 5 минутно стоене започваш да повръщаш, получаваш замайване и силно главоболие, а на някои от нас по лицето се появиха обриви. Има остър мирис на химикали и лекарства, които вятърът разнася надалече.
Допълнително след дата 30.06.2008 год. до днес се изсипват върху нерагламентираното, незаконно сметище строителни и битови отпадъци за да се прикрие неговото съдържание и да се затрудни процеса на вземане на проби и анализ на почвата .
В дерето, в което е изсипана тази земна маса тече Червената река, тя се влива като поток в река Блато, а река Блато в река Искър. Отдолу са подпочвените води и реки, тъй като ноторно известно е, че София и Софийското поле са разположени над подземно езеро и бедствието става неконтролируемо. Узнахме, че в Министерство на околната среда и водите има проект извършен от комисия МЕС на Министерството и представители на „Софарма „АД от преди 5 години. В доклада на комисията изрично е посочено, че земната маса, която се е намирала под завода за аналгин и антипиретици в Илиянци, София при нов строеж следва да бъде загробена или обезвредена в съгласие с действуващите в страната през 2003-2005 години закони и след одобрен от МОСВ план. В случай на извозване тя трябва да бъде затворена в специални контейнери. Инициативния Комитет подаде сигнал в Министерство на околната среда и водите. Регионална инспекция по околна среда и водите извърши оглед на 04.07.2008 год. и бе съставен протокол. Казано ни бе от експерта съставил протокола, че не могат да се вземат сондажни проби, тъй като в България няма такава техника и не могат да извършат дълбочинен анализ.
Тези, които са возили и изсипвали отпадъците са замаскирали сметището отгоре с обикновена земна маса, строителни и битови отпадъци.
Повече от месец никоя от отговорните институции в България не реагира, специалисти на място не се изпратиха, което наложи да подадем и втори сигнал- вх.№ 94-00-699/25.07.2008 година в Министерство на околната среда и водите.”

Отговор по него от държавните институции оторизирани от закона да отговарят за чистотата на околната среда и водите, за здравето на хората няма. Няма и не са предприети и адекватни действия по отстраняване на щетите.

“При създаването на сметището и при бездействието на държавните и местни институции се нарушени европейските и българските закони в областта на опазване на околната среда, водите и почвата, опазване здравето на хората, гарантиращи ни чиста околна среда без опасност за здравето на нас и децата ни.
Нарушен е основния закон на Република България - чл.15 от Конституцията на Република България , Закона за здравето - Чл. 11 , Чл. 14 и др.,Закон за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите и т.н., както и останалите подзаконови нормативни актове свързани с опазване на околната среда и здравето на хората. От институциите не е правена Оценка за въздействие върху околната среда, няма обществено обсъждане със засегнатото население, нарушена е Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска ).

Нарушена е Базелската Конвенция за движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане - Д.В.1 от 03.01.1997 год., като в нея изрично е посочено що е опасни отпадъци и как следва да се транспортират отпадъчни продукти, свързани с производството на лекарства и отпадъчни продукти на фармацевтичната промишленост.

Ние гражданите на район Нови Искър, град Нови Искър, Столична община се обръщаме за помощ към Европейските институции и екоорганизации и Ви молим да бъдат изпратени при нас специалисти, които да извършат проверка, сондаж и вземане на проби от мястото на причинената на гр.Нови Искър екологична катастрофа от незаконно сметище от опасни отпадъци в землището на района и дадат заключение какви химични продукти и вещества има в заразената почва, в подпочвените и надземни води, какви са последствията за човешкото здраве и околната среда, какви мерки следва да се предприемат за отстраняването на вредните последици от причинената ни екокатастрофа, за да бъде земята и водата ни отново чиста и посрещнем спокойно утрешния ден.”
***************************
За контакти:
Нина Чакърова 0888438994
Ангел Лашев 0899901383

четвъртък, 14 август 2008 г.

ИСТОРИЯТА НА СОФИЯ ТЪРСИ ЗАКРИЛА ОТ ЮНЕСКО СРЕЩУ ПРОСТАШКИ ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ РЕШЕНИЯ

Oт Медияпул;


"Два района от града могат да влязат в регистрите на ЮНЕСКО - архитектурният ансамбъл около храм-паметник "Св. Александър Невски" и пространството около ЦУМ, Министерския съвет, бившия Партиен дом и хотел "Рила"."

Цялата статия>

понеделник, 11 август 2008 г.

УРА! ПРЕБАЛИРАМЕ БАЛИТЕ! ИМА ОЩЕ ЛАПАЧКА!

"След финализирането на процедурата "Чистота-Искър" ще стане оператор и на двете площадки за съхранение на балите - ЗСК "Кремиковци" и Гара Искър. Все още не са уточнени финансовите параметри на бъдещия контракт. В момента край София има натрупани 470 000 тона опакована смет. За да издържи на жегата и вятъра общинската фирма пребалира сметта, за да не допуска нейното пръскане.

Балирането е технология, която позволява съхранение на сметта за не повече от 6 месеца. Особено през лятото гниенето на боклука става значително по-бързо, а натискът на отделените газове прави балите нестабилни."

Цялата статия от Медиапул>


Из "Монолог на боклукчията":

"Като няма за балиране ще пребалираме, няма да стоим залудо,я!

Е да, фолиото издържа не повече от 6 месеца, ние си го знаехме от самото начало, ама добре че Минко успя да забаламоса някои съветници - дето се оставят да бъдат забаламосани срещу съответната сума. Дай Боже повечко такива юнаци, най-добре всичките 61 в СОС!"

петък, 8 август 2008 г.

ГЛЕДАХМЕ ПО bTV

http://www.btv.bg/news/news_details.pcgi?cont_id=116522


Екокатастрофа заплашва района на Нови Искър

08.08.2008 / 19:45

Според хората от района, близо до селото са изхвърлени тонове токсични отпадъци.

Екокатастрофа заплашва района на Нови Искър. Причина за това е незаконното сметище в областта на летище Доброславци. Според хора от областта, близо до селото са изхвърлени тонове токсична земна маса, напоена с остатъчни вещества от производство на лекарства.

Преди около 3 месеца, десетки камиони изсипват абсолютно незаконно тонове земна маса в землище, близо до село Доброславци. Първоначално хората от околността си мислят, че пръстта е за близкия разсадник. Докато не усещат острана миризма, която се носи от товара на камионите.

След собствено проучване на граждански инициативен комитет се оказва, че това са отпадъци от производството на аналгин и други лекарства от бивш фармацевтичен цех, който вече не съществува. До началото на новините, не успяхме да се свържем с фирмата, която днес стопанисва цеха. Химици разказват, че остатъчните продукти са токсични.

Отпадъците са до местността "Меча ровина". Теренът е далеч от представите ни за истинско сметище. Хората от селото обаче казват, че наскоро вредните вещества са били затрупани с тонове пясък и след това валирани, за да се изравни земята.

Властите вече са взели проба от района на сметището, но граждани се опасяват, че материалът, които ще бъде изследван е взет едва от 20 сантиметра дълбочина, а отпадъците вече се намират поне на метър под земята.


четвъртък, 7 август 2008 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЕКОЗАЩИТА НА ГРАД НОВИ ИСКЪР


Дата и час: 08.08.2008 г.(петък), 11:00 ч.

Място: Прес-клуб на БТА

Организатор: Инициативен комитет за екозащита на град Нови Искър

С подкрепата на: Група граждански екологични организации и

НД "Екогласност"

Тема:

Екокатастрофа грози Софийското поле и двумилионното му население, ако спешно не се вземат адекватни мерки

1. Незаконно хвостохранилище за отровни промишлени отпадъци изникна в район Нови Искър – в дере, през което тече река между кварталите Кумарица и Славовци и селата Доброславци и Кътина - под разсеяния поглед на местните и държавни власти.

2. Докога нашите управници, а и бизнесът също, ще третират северните райони на София като бунище, а населението им – за хора от най-долна категория?

***************************

За контакти:

Нина Чакърова 0888438994

Ангел Лашев 0899901383


неделя, 3 август 2008 г.

ИМА НЕЩО ГНИЛО И В ГНИЛЯНЕ...

Вестник "СОФИЯ север" отново ни шокира със спиращи дъха разкрития за екобезобразия - спиращи дъха в буквалния смисъл на думата - когато отидеш на местопрестъплението не можеш да си поемеш въздух от странна и без съмнение - отровна миризма.
И неслучайно употребяваме термина oт криминалетата "местопрестъпление" - Европейският съюз категоризира вече престъпленията срещу околната среда като криминални.
Този път жертва на екопрестъпниците стана квартал Гниляне, вилната му зона.
Отново миришеща на неизвестни вещества пръст...след случаите в Нови Искър, Доброславци, Мрамор.

"НОВО СМЕТИЩЕ В МЕСТНОСТТА "ЛОЗЯТА" В КВ. ГНИЛЯНЕ

От миналата 2007г. във вилната зона на кв. Гниляне в местността "Лозята" се изсипват хиляди кубически метри земна маса. До дерето има зеленчукови градини. Достъпът на собствениците им е ограничен, тъй като откъм пътя и пътеката до дерето е изсипана земна маса, която е образувала висок табан. За случая ни разказа семейство Иван и Стояна Иванови, които са свидетели на извършеното безобразие, но са безпомощни да сторят каквото и да било. Пуснали са жалба до районната администрация в Нови Искър, но досега отговор не са получили. С тревога Иван Иванов сподели: "Насипите са незаконни зная, че са дело на Тодор Гюров, директор на "Земеделие и гори" в областната управа. Миналата година извадихме скици за нашата земя. Тогава половината от мястото, което сега е засипано, беше общинска собственост. През октомври разбрахме, че Евелина Гюрова го е купила. Питам районната администрация - по какъв начин е закупена тази земя? Кога е имало търг?Има ли съдебни органи, които да им търсят сметка?... При проливни дъждове водата в дерето се вдига до метър-два и залива земите около него".Естественият насип от другата страна на дерето и изкъствения, образуван вследствие на изсипаната земна маса откъм пътя, образуват затворено пространство. При продължителни валежи има опасност от наводняване на близката махала. Явно това не е всичко. "Когато слънцето е силно и влагата започне да се изпарява, миризмата е непоносима. Това ни навежда на мисълта, че в земята, която е изсипана, има нещо. Ако има вещества, които са отровни, тогава къде отиваме?...", пита Иван Иванов.

Л. Микова, в. СОФИЯ СЕВЕР"

ПИСМО ОТ РИОСВ ДО РЕДАКЦИЯТА НА В. "СОФИЯ СЕВЕР"

/отново по случая с незаконното изсипване на токсични земни маси в дере край село Доброславци - препечатваме от вестник "СОФИЯ север"/

До г-жа Людмила Иванова,
в. "София - Север"

ОТНОСНО ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ЗА НЕЗАКОННО ИЗХВЪРЛЯНЕ
НА ЗЕМНИ МАСИ В С. ДОБРОСЛАВЦИ

Уважаема г-жо Иванова,

Във връзка с постъпилия в РИОСВ -София сигнал /на 2,07.2008г./ за депониране на отпадъци и земни маси в землището на с. Доброславци,на 4.07.08г. РИОСВ -София извърши проверка в с. Доброславци, р-н Нови Искър. На проверката са присъствали още представители на местната администрация - секретар на Кметството и инициативен комитет на живущите в кв. Кумарица, гр. Нови Искър. Направен е оглед в местността Меча ровина в землището на с. Доброславци. Установено е, че са насипани земни маси, примесени със строителни отпадъци /асфалтови и бетонови късове/, чакъл и др. върху терен, граничещ с обработваеми селскостопански култури, земи, ливада и съществуващо дере. Оформен е табан, като насипообразуването е започнало от черния път /обслужващ земеделските земи/ по посока на дерето. По ската на табана има наличие на строителни отпадъци /асфалтови и бетонови късове/, чакъл. Височината на насипване е около 6-8 метра. В момента на проверката е усетена слаба миризма с неустановен характер.
Извършител на насипване и транспортиране на земните маси, като и др. дейности/подравняване и пр./ не е установен в посочения район. По данни на представителите на инициативния комитет насипването е започнало в началото на м. юни и е преустановено на 20.06.2008г.
От кмета на с. Доброславци до кмета на р-н Нови Искър е представена докладна записка относно замърсяване на м. Меча ровина със строителни и битови отпадъци.
В РИОСВ-София не са постъпвали документи от Кмета на р-н Нови Искър за извършване на рекултивационни мероприятия в м. Меча ровина съгласно изискванията на Наредба 26 за рекултивация на нарушени терени /ДВ,бр.89/22.10.96г. изм. и доп. ДВ,бр.30/2002г/
Същият ден е извършена проверка и на "Софарма" АД, при която е установено, че на една от площадките на дружеството от месец май 2008г. е започнато извършване на изкопни дейности. Изискан е от "Софарма" АД и е представен Договор за проектиране и строителство номер 239/15.04.2008г. между "Софарма"АД и "Телекомплект"АД.
В РИОСВ - София не са постъпвали документи за преценяване необходимостта от оценка за въздействие върху околната среда /ДВ,бр. 91/02г./ от физически и юридически лица за извършваните насипни дейности върху терените в посочения по-горе район.
Във връзка с гореизложеното РИОСВ -София е изпратила писма за взимане на решение по компетентност на кмета на Столична община, до началника на ДНСК в Доброславци, до кмета на община Нови Искър, до областна дирекция "Земеделие и гори" - София, до общинска служба "Земеделие и гори" - Нови Искър, както и до Басейнова дирекция "Дунавски район".

Жанет Атанасова
РИОСВ - София

ЕКОЛОГИЧНА КАТАСТРОФА В СЕЛО ДОБРОСЛАВЦИ

(*Селото е на 2-3 км от гр. Нови Искър и административно попада в район Нови Искър, община Столична)

Прочетохме във вестник "СОФИЯ север":

"ЕКОЛОГИЧНА КАТАСТРОФА В СЕЛО ДОБРОСЛАВЦИ

В бр. 24 на в. "София север" отпечатахме отворено псмо на група граждани, които са се обединили, за да се борят срещу незаконно изсипаната замърсена земя от "Софарма" АД.нициативният колитет е сигнализирал всички институции, имащи отношение към възникналата опасност от екологична катастрофа. Представител на вестника се срещна и разговаря с доц. д-р Хачадур Чулджиян - експерт по почви, който преди 5 г. е дал своето становище относно Идеен проект N2 "Възстановяване на източната зона" от Програма за възстановяване на екологични щети от стари замърсявания на "Софарма"АД.

Възложител е бил "Елфарма"АД, а изпълнител -Обединение "Еко 2002". В експертното становище четем:

"1. Да се прецизират учасъците, които подлежат на капсуловане и тези, които подлежат на техническа рекултивация...
Застъпва се отново тезата да се капсулова площадката на източната зона и площадката между паракотелното и цеха за гамастерилизация. Не се установява участък, който да подлежи на техническа рекултивация. Този въпрос изисква по-обстойно разглеждане, което възниква от факта, че съгласно Заданието, обемът на замърсените почви е 600 куб. м., докато по идеен проект, обемът възлиза на 6 000 куб.. Както в единия, така и в другия случай таблицата с данни за замърсяване е една и съща, и само на отделни места са надвишени интервенционните стойности за бензол и нефтопродукти. Случаят е показателен, че оценката "еn gros" е доста спорна! Знае се, че има методи за пречистване на почви, замърсени с органични съединения и следваше да се внесе такъв вариант и оцени икономически дали ще бъде изгоден ако се окаже, че обемът почви за подобно третиране е подходящ.
2. Да се предложат различни варианти на капсуловане. В случай, че се предвиди бетониране като начин на капсуловане, да се конструира с дебелина 10см. Счита се, че тези условия са спазени. Предложени са 2 варианта на капсуловане. Вариант IIa - бетониране на стойност 578 400 лв. и Вариант II б - капсуловане с PEND фолио, дебело 2 мм. Проектантите мотивират предложението за Вариант II a, с което отпада нуждата от изграждане на на Депо за съхранение на опасни отпадъци и чиято стойност по оферта е оценена на 388 500лв., а по Задание - 395 894 лв. Депото би могло да се избегне с евентуално пречистване на почвата, но такъв вариант не е предвиден..."
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: "Въздържам се от бетониране на 12 000 кв.м. на Източната зона преди да има яснота какъв е обемът на замърсените почви, ако е различен от този, посочен в Заданието".
(София, август 2003г. Х.Д. Чулджиян).

От следващото становище с дата 28 март 2004г. става ясно, че фирма BULMET в гр. Нови Искър е изкуписа скрап от обекта. Така че отдавна градът и неговата територия е на прицел за тотална екологична катастрофа, от която се облагодетелстват фирми, сдружения, чиновници и частни лица, които не ги е еня, че един ден те, техните деца и поколения напред ще бъдат белязани от смъртоносни болести. Заразената земна маса вече е факт в землището на с. Доброславци. Наша задача е да се борим тя да бъде изгребана и тези, които допуснаха това да се случи, да си платят за дяволъка, иначе лошо им се пише. Чрез подпочвените води отровата ще стигне до р. Искър. Да се вслушаме в гласа на доц. Чулджиян, с когото се срещнахме в 17:00 часа на 27 юли 2008г. и ни предупреди, че:
"За отпадъците има специално законодателство. Има класификация на отпадъците, в което е въведен терминът ОПАСНОСТ. Съобразно категорията на тези отпадъци законодателството урежда кое къде може да отиде. В университетите има специалност "Екология" и студентите изучават дисциплината "Управление на отпадъците". В отпадъците има вредности и затова трябва да бъдат управлявани. Не може просто да се изсипят някъде. Ако почвата е замърсена, а е така, то има методи на пречистване, но те са много скъпи. Икономиката преценява дали да се построи депо, в което заразената почва да се складира за сто години. Не може някой просто да реши да насипе пръст някъде и да му се разреши, както е при вас. Взети ли са проби? Установен ли е произходът на тази земна маса? Всичко това става предварително. Има законодателство,което трябва да се спазва. Затова сега трябва да се намеси прокуратурата, тъй като това, което се е случило, е безумие. Министерството на околната среда трябва да отпусне средства за отстраняване на нанесените щети. Да се направят спешни сондажи и да се вземат проби. Трябва да се знае източникът. Е, вие го знаете - "Софарма". Да се установят органичните съединения. Да се търсят характерните за това производство замърсители. Вие твърдите, че сте стояли там половин час и сте усетили лютивина на очите и сърбеж по кожата. Това означава, че има изпарения и се отделят някакви летливи вещества, които имат въздействие върху кожата".
Призивът му беше:
"Побързайте. Не чакайте. Алармирайте всички инстанции. Проблемът е сериозен. Сгазени са всички правила, но се питам къде е кметът ви, който сте избрали?... Изсипани са хиляда кубика земна маса и както са ги изипали, така да си ги приберат. Жалко, че бедничката ни държава трябва да плаща пари заради някого. А и народецът ни плаща."

Потърсихме устен отговор от "Софарма"АД, но не го получихме, тъй като шефката на "Маркетинг и реклама" Елена Кръстева е в отпуск. Подчиненият и Красимир Кънев обеща да проучи въпроса и да ни даде отговор.
Ние знаем, че трябва да се бърза, защото с всеки изминат ден положението става по-лошо. Специалистите твърдят, че най-малкото, което ни очаква, са кожни и ракови заболявания.

Людмила Иванова, в. СОФИЯ СЕВЕР "