четвъртък, 18 декември 2008 г.

Дали се започна събуждането - истинското!

НАЧАЛОТО НА КРАЯ НА ЕДНА ЦИНИЧНА ОЛИГАРХИЯ
ОБСАДА НА СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ :
16.30 четвъртък , 18-ти декември пред ПАРЛАМЕНТА
до края

Озадачени от ПАРОДИЯТА НА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА, която ни се налага да обитаваме, като млади и активни хора, които не искат да емигрират, смятаме, че
НЯМАМЕ ПРИЧИНА ДА ТЪРПИМ ПОВЕЧЕ!
НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ ВЧЕРА БЕШЕ ПРИЕТО СКАНДАЛНО ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СЕЗОНА ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ ЗАМЕНКИ НА ЗЕМИ И РЕСПЕКТИВНОТО УНИЩОЖАВАНЕ НА ГОРИ!!! ДЕПУТАТИТЕ (този път от комисията по земеделие и гори) ОТНОВО ОПОРОЧИХА ИНСТИТУЦИЯТА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ОСТАВЯЙКИ 2 МЕСЕЦА НА ВСЕКИ МАФИОТ ДА ЗАВЪРШИ ЗАПОЧНАТОТО СЪС ЗАМЕНКИТЕ И ОЩЕТИХА ДЪРЖАВАТА С ПОРЕДНИТЕ МИЛИОНИ!
В СЪЩОТО ВРЕМЕ СИ ГЛАСУВАХА КОЛЕДНИ ПРЕМИЙКИ ПО ВРЕМЕ НА ФИНАНСОВА КРИЗА!
Според абсурдния проектозакон на Закона за горите:
1. Собствениците на лифтове, писти и влекове няма да плащат за промяна на предназначението на земята, която ползват. Резултатът ще бъде стотици милиони печалба за офшорни фирми.
2. Продажбата на държавни гори и земи може да става без никакви критерии, регулации и правила. Честито!
3. Заменките на гори ще продължат до 28ми февруари вместо да бъдат преустановени веднага под натиска на Европесйката комисия.
4. Дава достатъчно голям срок статутът на всички заменени гори да бъде променен в строителна територия
Настояваме и искаме незабавно преустановяване на престъпните заменки и незабавна ревизия на всички извършени до този момент заменки!
ПОРЕДНОТО ИЗПИТАНИЕ ЗА НАШЕТО ТЪРПЕНИЕ - ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО, НАРЕЧЕНО „ЗАМЕНКИ НА ГОРИ” МИНА ВСЯКАКВИ ГРАНИЦИ ЗАЕДНО С:
безочието
корупцията
нежното сливане на мафията с държавата пред очите ни
убийствата и престъпността
липсата на действащо правосъдие
липса на демократичност и изключване на гражданския сектор от взимането на решения
цинизма
спрените европейски фондове
подменените обществени с лични приоритети
изолацията на младите и образовани хора от ДЕМОКАРТИЧНИ ПРИНЦИПИ при взимането на решения
липсата на дългосрочна стратегия за управление в икономиката, устойчивото развитие, социалната политика и т.н.
унищожаването на българската природа И РАЗБИРАНЕТО НА ЕКОЛОГИЯТА ЕДИНСТВЕНО КАТО ШАНС ДА СИ ПРОДАДЕМ „НЯКОЯ ВЪГЛЕРОДНА КВОТИЧКА”
системното подценяване на умствения капацитет на българските граждани и унижаването им
всичко, онова, което пречи на държавата ни да се развива интелигентно и устойчиво в един динамичен глобален контекст и по време на финансова криза
ГРАЖДАНСКИТЕ ДВИЖЕНИЯ „ДА СПАСИМ ИРАКЛИ” и „ГРАЖДАНИ ЗА РИЛА” И КОАЛИЦИЯ „ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ” СМЯТАТ, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КЛИМАТ В ДЪРЖАВАТА Е НЕТЪРПИМ, А
ЗЛОУПОТРЕБИТЕ С ЧОВЕШКИ, ПРИРОДЕН И ИНТЕЛЕКТУАЛЕН РЕСУРС ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПЛАТЕНИ ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ С ДОБРОВОЛНО НАПУСКАНЕ НА ПОСТОВЕТЕ НА ВЛАСТТА, ПОРАДИ ЛИПСА НА КАЧЕСТВАТА НУЖНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА!
ЩЕ ОТСТОЯВАМЕ ПРАВОТО СИ НА ПРАВОВА ДЪРЖАВА, ЧИСТА МОРАЛНО ПОЛИТИЧЕСКА СРЕДА И ДЕВСТВЕНА ПРИРОДА ДОКРАЙ.
ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ЗАСЕГНАТИ ОТ ТОВА МАЛОУМНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИНИЦИ ЩЕ БЪДАТ СОЛИДАРНИ И ЩЕ ЗАСТАНЕМ ЗАЕДНО ПРЕД ПАРЛАМЕНТА ОТ ДНЕС НАТАТЪК, ЗА ДА ДОКАЖЕМ, ЧЕ НЕ СМЕ МЪРШАТА, КОЯТО НИ УПРАВЛЯВА, А СЕ ОТЛИЧАВАМЕ С ДОСТОЙНСТВО И ВОЛЯ!
16.30; 18-ТИ ДЕКЕМВРИ
13.00; 19-ти ДЕКЕМВРИ

НОВА ГОДИНА, НОВО ПРАВИТЕЛСТВО!

P.S. КАТО МЛАДИ И КРИТИЧНО МИСЛЕЩИ МЛАДИ ХОРА СМЯТАМЕ, ЧЕ СПОМЕНАТИТЕ НЕДЪЗИ СЕ ОТНАСЯТ И ЗА СТОЛИЧНА ОБЩИНА И НЕКАДЪРНОСТТА В УПРАВЛЕНИЕТО Й НИ ЛИШАВА ОТ КАКВИТО И ДА БИЛО ИЛЮЗИИ, ЧЕ АЛТЕРНАТИВА НА СЕГАШНОТО УПРАВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ БОЙКО БОРИСОВ.

сряда, 17 декември 2008 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЦАТА


В четвъртък, 18 декември, от 14 ч. в приемното време на главния архитект на столицата в ДАГ на ул. "Сердика" ще бъде представен Доклада за екологичната оценка на ОУП на София. Ще има заседание на работната група, на което може да присъства всеки гражданин, който се интересува от проблема.

петък, 12 декември 2008 г.

СТУДЕНТСКИ ГРАД - НА СТУДЕНТИТЕ

Снимка: в. Дневник

Oт в. Дневник


Предстои дискусия за бъдещето на Студентския град.

Но защо винаги чакаме да се случи непоправимото, за да започнем да търсим начини да поправим едно безобразие???

ГрупаГЕО изказва съболезнование и съпричастност с мъката на близките на трагично загиналия Стоян Балтов.
Предлагаме за начало кметът Бойко Борисов да издаде заповед, с която да въведе краен час за работа на заведенията
и да забрани хазарта на територията на Студентския град.

понеделник, 8 декември 2008 г.

Ирландският синдром с диоксините-в България?

Изх. № 12-08/08.12.2008 г.

До г-жа Гергана Благиева – директор на РИОСВ-София
riew-sofia@riew-sofia.government.bg
До г-н Ставрос Димас – еврокомисар по околна среда
stavros.dimas@ec.europa.eu

ИСКАНЕ за НАМЕСА
oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, с електронен адрес за кореспонденция: p_p_trojanski@yahoo.com, GSM 0887525032

Относно: Процедурно нарушение при гласуване в ЕЕС към РИОСВ-София на 04.12.2008г. Софийски диоксини ще се изхвърлят из цяла България

Уважаема госпожо Благиева,
Уважаеми господин Димас,
Съгласно писмо № 26-00-8034 / 01.12.2008 г. на директора Гергана Благиева, Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, бе включено в допълнителния състав на Експертния Екологичен Съвет(ЕЕС) към Районната инспекция по околна среда и води(РИОСВ)-София за участие в т. 1 от заседанието, което се проведе на 04.12.2008 г. от 10:00 часа в РИОСВ-София за разглеждане на Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”.
В заседанието на ЕЕС ние изложихме обобщената позиция на няколко екологични организации - против технологията с нискотемпературното изгаряне на „модифицирани горива от отпадъци (RDF)” в циментовите заводи из цяла България, при което ще има отделяне на диоксини и фурани. Във внесените писмено отговори на инвеститора Столична община на поставените в общественото обсъждане въпроси, липсват каквито и да са допълнителни данни по този подчертан от нас проблем в нашето писмено становище, представено по време на общественото обсъждане. Експертите, изготвили доклада, също не се съгласиха да предоставят ПИСМЕН отговор пред ЕЕС със своите анализи по този въпрос, което ние изискахме на самото заседание на 04.12.2008 г., а се задоволиха само устно да ни увещават и убеждават, че не съществувала “голяма” опасност за околната среда и човешкото здраве. Единствен от авторите на доклада, професор Пеловски заяви, че в бъдеще този въпрос ще бъде изясняван, което обещание обаче звучи несериозно, когато в момента се обсъжда цялостният доклад по ОВОС и в него задължително трябва да има анализ на всички въпроси - напълно и докрай. Известни са над 180 вида диоксини и фурани, които представляват голям риск за много опасни болести при човека – рак на съединителната тъкан, на белите дробове, на черния дроб; заболявания на дихателните пътища; сърдечни проблеми; алергии; увреждане на репродуктивната способност; нарушения на имунната система и вродени аномалии.
Същевременно станахме свидетели в тези дни на огласения в световните медии много сериозен скандал с измерените диоксини в друга страна на Европейския съюз – Ирландия, и световния отзвук на НЕДОВОЛСТВО и УПЛАХА поради огласеното от учените доказано канцерогенно въздействие върху човека от диоксини, натрупани в свинско месо – ето това още един път ни дава право и ни задължава да не се съгласяваме с немарливия опит за подминаването на тази опасност при този доклад за ОВОС, приет на 04.12.2008 г. единодушно от всички държавни чиновници-членове на ЕЕС. Като националноотговорна екологична гражданска организация, Национално движение „Екогласност” не може да се съгласи на такъв егоистичен и нехуманен подход към населението, живеещо около циментовите заводи в новата европейска държава - България.

С Решението на ЕЕС на РИОСВ-София се пренебрегват и изискванията на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители, чиято единствена цел е опазване здравето на хората и околната среда от вредното въздействие на устойчивите органични замърсители. В Приложение В , част 2 от тази конвенция е записано:

„Полихлорираните дибензо-р-диоксини и дибензофурани, хексахлорбензенът и полихлорираните бифенили се образуват непреднамерено и се освобождават от термични процеси, включващи органични вещества и хлор, в резултат на непълно изгаряне или химични реакции.

Следните категории промишлени източници са с потенциал за образуване в сравнително големи количества и за изпускане на тези химични вещества в околната среда:

(а) инсталации за изгаряне на отпадъци, включително инсталации за съвместно изгаряне на битови, опасни или медицински отпадъци или на канализационни утайки;

(б) циментови пещи, в които се изгарят опасни отпадъци;"

А в част 3 като "източник на непреднамерено образуване и изпускане на Полихлорираните дибензо-р-диоксини и дибензофурани, хексахлорбензенът и полихлорираните бифенили са посочени:

(д)инсталации за горене на дърва и други горива от биомаса”


ПРОТЕСТИРАМЕ пред Вас за процедурното нарушение, допуснато на 04.12.2008 г. при гласуването от ЕЕС само на предложения от РИОСВ-София, един-единствен Проект за решение. Ние участвахме в обсъждането му, но внесохме протоколирано предложение и за алтернативен-втори Проект за решение, с което да се предложи на директора на РИОСВ-София прилагане на чл. 19, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с мотивите, записани в нашето Становище изх. № 11-02/02.11.2008 г. За наше голямо учудване, председателят на ЕЕС не се съгласи да подложи на гласуване внесения от нас Проект за решение, въпреки записаното в Устройствения правилник, че се гласуват от ЕЕС “проекти за решение”. Това еднолично решение на председателя на ЕЕС за безалтернативно гласуване при вземане на решение е опасен прецедент, с който се нарушават демократичните изисквания на правовата държава и на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(Конвенция от Орхус) и Закона за опазване на околната среда.
НАСТОЯВАМЕ директорът на РИОСВ-София да издаде заповед за провеждане на второ заседание на ЕЕС към РИОСВ-София, което да завърши с изцяло ново гласуване и на двата внесени проекти за решение. Ще се надяваме и на внесен в това второ заседание на писмен доказателствен анализ относно количествата на отделяните диоксини при препоръчаната технология в доклада за ОВОС, включваща изгаряне на RDF-гориво, като се проведе допълнителна дискусия в ЕЕС по този актуален въпрос.
В случай, че не получим адекватен отговор на настоящето ни искане за намеса, ще подадем жалба в Административен съд – София-град, против директора на РИОСВ-София.

С уважение: /п/
Петър Пенчев
Заместник-председател

Подкрепено от: Снежинка Цветанова – „Еко Мрамор”,
Член на допълнителния състав на ЕЕС: /п/

неделя, 7 декември 2008 г.

Отказаха документи за подмененото ядрено гориво


Жалба до ВАС срещу АЯР

АЕЦ „Козлодуй” и руският доставчик „Твел” не дадоха съгласие на Агенцията за ядрено регулиране да предостави достъп до исканата информация за Техническо решение № 2903/11.12.2003 г. с приложения №№ 1-29, с мотив фирмена тайна.

От общественият Комитет за защита на ядрения физик Георги Котев заявяват, че изясняването на свидетелските доказателства, започнали да се публикуват в ИНТЕРНЕТ от преди 6 месеца, за липсата на адекватни описания в документацията при последната подмяна на ядреното гориво в АЕЦ “Козлодуй” със съмнения за корупция, не може да стане без пълна прозрачност и предоставяне на достъп до исканата информация. След запознаване с предоставения преди месец от Агенцията за ядрено регулиране, протокол от извършени от шведската фирма STUDSVIK NUCLEAR AB контролни измервания на свежо ядрено гориво, се вижда ограниченото и поръчково насочване на това измерване само към един единствен изотоп. По този начин сме свидетели на опит за скриване на истината, което се потвърждава и от тази забрана на руснаците и техните контрагенти в България, заключават от Комитета.

Петър Пенчев – член на Комитета за защита на ядрения физик Георги Котев и зам.-председател на Национално движение „Екогласност”, акцентира върху последните изменения на Закона за достъп до обществена информация(ЗДОИ), с които при значим обществен интерес трябва да не се прилага отказ поради производствена и търговска тайна. А от форумите по медиите е известно, че не бе малък общественият интерес за разкриване на истината за случая, допълва той. Определението от ЗДОИ за "надделяващ обществен интерес" - когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите, насочва в случая към оповестените доказателства от Г. Котев за подмяната на ядреното гориво в АЕЦ „Козлодуй”, без отразяване в скриваната сега документация „Техническа обосновка на безопасността”.

От Национално движение „Екогласност”, като екологична организация, загрижена за ядрената безопасност съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия и Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(Конвенция от Орхус), внесоха на 05.12.2008 г. жалба до Върховния административен съд с искане за отмяна отказа по ЗДОИ на председателя на Агенцията за ядрено регулиране от 26.11.2008 г. Подобен опит за скриването на информация от АЕЦ „Козлодуй” бе и при безпрецедентния инцидент на 01.03.2006 г. в Пети блок, когато отказът на АЯР бе отменен от ВАС след обжалване от НД „Екогласност”.

петък, 5 декември 2008 г.

ГРУПА ХОРА ПРЕДРЕШИХА ЕКОБЪДЕЩЕТО И ЗДРАВЕТО НА ПОКОЛЕНИЯ ГРАЖДАНИ НА НАШАТА СТРАНА

Грубо погазване на Конвенцията от Орхус


http://www.mediapool.bg/show/?storyid=146694

Екоминистерството одобри проекта за завод за боклука на София

Експертният съвет към столичната екоинспекция одобри в четвъртък инвестиционното предложение на Столичната община за изграждане на интегрирана система за преработка на боклука в града. Решението е взето в присъствието на експерти, зам.-кмета по екологията Мария Бояджийска, заинтересуваните районни кметове и представители на неправителствените организации "Еко Мрамор" и "Екогласност".Цялата статия>


Гражданските организации Национално движение Екогласност и СНЦ "ЕКО МРАМОР" единствено гласуваха "ПРОТИВ" срещу двадесетина "ЗА". Те направиха алтернативно предложение, което не бе подложено на гласуване. Това е безпрецедентно своеволие на РИОСВ-София и веднага ще уведомим Европейската комисия за грубото погазване на Конвенцията от Орхус.

Инвестиционното предложение на Столична община беше прието радушно и гласувано със "ЗА" и от кмета на район Кремиковци Ивайло Панев, кмета на Горни Богров Георги Бонев и кмета на село Яна /вижте в нета как му беше името, да се увековечи в историата , макар и с лошо, като Херострат!/.

Гражданските сдружения и народният глас бяха повалени, но не победени.
Със съзнанието за чиста съвест пред идните одимени и обгазени поколения на България си лягаме да спим. Бъдещето ще оцени.
А имената на всички гласували "ЗА" ще бъдат публикувани в най скоро време на блога ни - върху тях пада отговорността за безотговорното , конюнктурно , тесногръдо и блюдолизко решение.
Спете спокойно, деца, чиято съвест все още е неопетнена!

Група ГЕО

вторник, 2 декември 2008 г.

ВАС обяви новото "европейско" депо в Монтана за незаконно
РЕШЕНИЕ № 12471
София, 19.11.2008

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на тринадесети ноември две хиляди и осма година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ПЕТКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ТОДОР ТОДОРОВ
при секретар Григоринка Любенова
и с участието
на прокурора Огнян Атанасов
изслуша докладваното от съдията ТОДОР ТОДОРОВ по адм. дело № 11969/2008.

Производство по чл.208 и сл. от АПК.
Образувано е по касационна жалба на Национално движение „Екогласност”, със съдебен адрес за призоваване гр. Монтана чрез Петър Пенчев против решение №8913/22.08.2008г. по адм.дело №13047/2007г. на Върховния административен съд. Поддържат се оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствени правила и необоснованост.
Ответните по жалбата страни, министърът на околната среда и водите и Община Монтана считат същата за неоснователна.
Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационното оспорване.
Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество на основанията посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон е основателна.
Предмет на контрол пред тричленния състав на Върховния административен съд е решение №162-НО-ИО-А0/2007г. на министъра на околната среда и водите за издаване на комплексно разрешително за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово” – гр. Монтана при условията на разрешително №162-НО/2007г., приложение №1 към решението.
За да отхвърли оспорването, първостепенният съд е приел, че издадения административен акт съответства на събраните доказателства, установените фактически констатации, приложимите материалноправни норми и целта на закона. Издаден е от компетентен орган, в предвидената от закона форма и при спазване на административнопроизводствените правила, разписани в раздел ІІ на ЗООС и Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.
По делото е установено, че административното производство е започнало с подаването на заявление (вх. № 160-МО-485/25.01.2006 г.) от оператора - община Монтана до Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС/Агенцията) за издаване на комплексно разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Монтана. С писмо, изх. № 160-МО-485/01.02.2006 г., изпълнителният директор на ИАОС е представил заявлението на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр. Монтана и на Басейновата дирекция за управление на водите „Дунавски район” с център – гр. Плевен (БДУВ) за становище относно формата и съдържанието на същото. В получените писмени становища (вх. № 160-МО-485/20.02.2006 г.; № 160-МО-485/24.02.2006 г.) са посочени конкретни неточности и непълноти в подадената документация, налагащи преработването й. На 07.04.2006 г. представители на ИАОС, РИОСВ и БДУВ са извършили проверка на място за съответствие с изложените в заявлението данни и са уведомили кмета на община Монтана за необходимостта от коригиране и допълване на внесената документация, съгласно дадени писмени указания, приложени към уведомлението. В рамките на указания срок операторът е представил преработено заявление, по повод на което с писмо, изх. № 160-МО-485/27.06.2006 г., Агенцията е уведомила заявителя, че всички пропуски и несъответствия са отстранени. Във връзка с откритата процедура по издаване на комплексно разрешително на община Монтана за Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Монтана изпълнителният директор на ИАОС е дал на оператора указания за осигуряване на обществен достъп до окончателния вариант на заявлението. С писмо, изх. № 160-МО-485/30.10.2006 г., изготвените проекти на комплексно разрешително и на техническата оценка към него са изпратени за вътрешно съгласуване с дирекциите от администрацията на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), с РИОСВ – Монтана и БДУВ – Плевен. Проектът е изпратен за становище и на община Монтана в качеството й на оператор. Видно от писма на директора на ИАОС, с изх. № 160-МО-485/05.12.2006 г., в периода 11.12.2006 г. – 09.01.2007 г. е обявен обществен достъп до проекта на комплексно разрешително. По представената документация са получени становища, бележки и предложения (приложени по делото) както от оператора, така и от директорите на РИОСВ – Монтана, БДУВ-Плевен и съответните дирекции при МОСВ. По коригираните съобразно бележките варианти на проекта отново е проведена съгласувателна процедура. Въз основа на анализ на получените експертни становища и след уточняване на конкретните текстове по окончателния вариант на проекта на комплексното разрешително за процесното регионално депо, директорът на ИАОС е направил предложение до министъра на околната среда и водите (изх. № 160-МО-485/29.10.2007 г.) да издаде на оператора – община Монтана комплексно разрешително за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово” – гр. Монтана. По проекта на решение за издаване на комплексно разрешително е постъпило мотивирано особено мнение от дирекция „Управление на отпадъците” в МОСВ относно формулировката на предвиденото в разрешителното условие по т.3.4.3. Във връзка с последното в едно от писмата си по координация на процедурата ИАОС е посочила новата редакция в пункт 16.6. от проекта на комплексното разрешително, като съответстваща на изложената в особеното мнение позиция. С Решение № 162-НО-ИО-АО/2007 г. от 29.10.2007 г., на основание чл. 120 от ЗООС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, министърът на околната среда и водите е издал комплексно разрешително на община Монтана за изграждане и експлоатация на следната инсталация по т. 5.4. от приложение № 4 на ЗООС: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово” – гр. Монтана, при условията, съдържащи се в разрешителното. Съгласно &1, т.39 от ДР на Закона за опазване на околната среда "комплексното разрешително" е индивидуален административен акт, предоставящ разрешение за експлоатация на определена инсталация или на дадена част от нея при определени условия, които гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на глава седма. Едно разрешително може да се отнася до една или повече инсталации (или до части от различни инсталации), които са разположени на една и съща площадка, са експлоатирани от един и същ оператор и някои от които могат да не попадат в обхвата на приложение № 4.

При издаването на индивидуалния административен акт министърът на околната среда и водите не е използвал направената през месец март 2000г. оценка на въздействие върху околната среда с оглед изискванията на чл.8, ал.5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. Последната е била изготвена единствено за битовите отпадъци на гр. Монтана, без отчитане на обема и капацитетните възможности на съоръжението. Оспореният административен акт касае „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово” – гр. Монтана, което води до различни стойности в сумарното количество на депонираните отпадъци и различен период от време, за който ще бъде запълнен свободния капацитет на инсталацията. Това неминуемо обуславя по-голямо натоварване на околната среда, чието замърсяване и риск за човешкото здраве не са отчетени. Съгласно т.335 от приложение №1 на Наредба № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда „хигиенно-защитната зона” при депониране на твърди отпадъци с периодично запръстяване е 3000м. От доказателствата, съдържащи се в административната преписка и доклада по ОВОС е видно, че населените места с. Крапчене и с. Николово са на разстояние по-малко от нормативно предвиденото. Налице са данни и за други обекти /къмпинг с ресторант”Пъстрина”, складови бази на ТД”Агропромстрой”, ТД”Лактис” и др./, попадащи в периметъра на хигиенно защитната зона, във връзка с които административният орган не е осъществил дължимата по чл.4 от Наредба № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда процедура, изясняваща здравно-хигиенните аспекти от местоположението на обекта и конкретните мерки, свързани с намалените отстояния и функционирането на инсталацията, а също и ангажиментите за мониторинг и следексплоатационни грижи при нейното закриване.

Изложените съображения обуславят отмяната на първоинстанционното решение като неправилно, а оспорения административен акт като незаконосъобразен. Преписката следва да бъде върната на административния орган за произнасяне съгласно дадените указания.

Водим от горното Върховният административен съд, петчленен състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение №8913/22.08.2008г. по адм.дело №13047/2007г. на Върховния административен съд като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ решение №162-НО-ИО-А0/2007г. на министъра на околната среда и водите за издаване на комплексно разрешително за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово” – гр. Монтана при условията на разрешително №162-НО/2007г., приложение №1 към решението.

ИЗПРАЩА административната преписка на министъра за околната среда и водите за произнасяне при съобразяване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с мотивите на настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Светла Петкова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Иван Трендафилов
/п/ Александър Еленков
/п/ Наталия Марчева
/п/ Тодор Тодоров
Т.Т.

неделя, 23 ноември 2008 г.

ГРАЖДАНИТЕ НА ЧЕПИНЦИ КАЗАХА "ВЪН!" НА ЗАВОДА "ИЗОЛА ПЕТРОВ"На състоялия се днес митинг на площада нa с. Чепинци, на който се стекоха стотици жители на селото, местният инициативен комитет прочете ПЕТИЦИЯТА до Европейския парламент и Европейската комисия, под която са се подписали около две хиляди граждани. Проблемът, който от години тормози жителите на Чепинци се причинява от фирма "Изола Петров"ЕООД, която денонощно обгазява селото.
Фирма "Изола Петров" се намирана 50 метра от къщите на хората, произвежда битумни керемиди, воалити и изолационни материали. Работи с битум и стъклен воал. При производсрвения процес се извършва окисляване на битума, в следствие на което се отделя остра задушлива миризма и синкав дим. Именно тази остра задушлива миризма кара хората да се крият в мазетата си, защото е невъзможно да се диша. През последните години рязко са се увеличили раковите заболявания, заболяванията на дихателните пътища, кожните алергии. Особено обезпокоителен е факта, че все повече деца страдат от алергии и астми.
Жителите на селото се принудиха да се обърнат към Европейските институции, тъй като не само никоя институция в България не се трогна от продължаващия години наред геноцид, но и очевидно самите наши институции са нарушили закона, узаконявайки такъв вид производствено преприятие в населено място и без обществено обсъждане.

В петицията четем:
"Още през 2002г. беше подаден сигнал и изпратена подписка от жителите на с. Чепинци до Комисията по екология при Народното събрание и до Министъра на околната среда и водите, с която изразяват недоволството си от обгазяването на Чепинци. Не бяха взети никакви мерки от институциите, към които се обърнахме, както и при следващите подадени от нас сигнали.
През 2007г. отново беше направена и изпратена подписка от жителите на с. Чепинци до МОСВ, с която изразяваха недоволството си и искаха затваряне на това производство, но за съжаление резултатът беше същият. Бяха подавани многократни сигнали и жалби до РИОСВ, ИАОС, РИОКОЗ, Зелен телефон, Телефон 112, но отговорите бяха едни и същи - "няма замърсяване" или "в нормите на допустимото". Интересен е фактът как въпросните институции, към които подавахме многократно сигнали, установяваха, че няма замърсяване, след като не бяха направени нито веднъж измервания, които да покажат дали има такова замърсяване. при един от сигналите се отзоваха и по наше настояване докараха мобилна лаборатория, с която да направят измерване на параметрите на въздуха, но за голямо наше учудване фирма "Изола Петров" ЕООД преустанови работата си в момента, в който мобилната лаборатория спря пред входа на въпросната фирма.
ЯВНО КОРУПЦИЯТА не е чужда при взаимоотношенията между собственика на фирма "Изола Петров " ЕООД и проверяващите органи, след като той си позволява да трови денонощно над 4 000 жители и никой да не му търси отговорност за това."

На 5 август тази година жителите на Чепинци подадоха сигнал за поредното изливане на битум и нефтопродукти в р. Доло /приток на река Лесновска, която се влива в Искъра/от незаконно заустена тръба, излизаща от фирма "Изола Петров" ЕООД. На място пристигнаха специалисти от акредитираната лаборатория при ИАОС, които взеха проби от замърсения участък. При направеното изследване беше установено, че замърсяването е 10 000 пъти над допустимото, но г-жа Нешева, н-к отдел "Води" в РИОСВ, направи изявление по медиите, като каза , че "ЗАМЪРСЯВАНЕТО Е ИНЦИДЕНТНО И Е В ДОПУСТИМИТЕ ГРАНИЦИ"

"Ние се питаме - пише по-нататък в Петицията - щом като 10 000 пъти над нормите е в "допустимите граници", колко трябва да бъде замърсяването, за да се отчете, че "ИМА ЗАМЪРСЯВАНЕ" според г-жа Нешева?"

Многократно гражданите на Чепинци са подавали сигнали и до местните органи на власт - кмета на р-н Нови Искър г-н Котов, отдел "Екология" в р-н Нови Искър, но реакция от тяхна страна не е последвала. Единствените мерки, които бяха взети, са от Районната инспекция по околна среда - София - смехотворната ежемесечна глоба от 840 лева, наложена на фирмата за замърсяване на въздуха и еднократна глоба oт 5 000лв за замърсяване на реката.

Ето как жителите на Чепинци оценяват величината на тези глоби:
"...840 лв - това е смешно, здравето на хората не се купува с пари. От години се нарушават човешките ни права да дишаме чист въздух."

Тази фирма се е настанила на територията на Чепинци със съдействието на тогавашния кмет Иван Петров, който в момента е изпълняващ длъжността "Директор капитално строителство" в "Изола Петров"ЕООД. Фирмата има издадено Разрешение номер 42-14/1999г. по ОВОС, в което е цитирано, че на 21.10.1999г. в с. Чепинци се е провело обществено обсъждане - факт, който е изцяло измислен и представлява груба манипулация и лъжа.

Накрая в Петицията гражданите на Чепинци се обръщат към европейските институции с апел за помощ -
"да се спре това вредно производство, което трови всички нас и невинните деца - бъдещото поколение на Европа!"

За контакти с Инициативния комитет за екозащита на с. Чепинци: 0889893695


Ето снимки от митинга, който накрая стотиците събрали се хора завършиха с внушеително шествие до манастира, разположен на 3 км от селото.


Малко предистория:


Замърсени са водите на р. Доло от производствената дейност
на предприятието за битумни керемиди “Изола Петров” ЕООД

05 August, 2008

Замърсени са водите на р. Доло, в кв. Чепинци, от производст-
вената дейност на предприятието за битумни керемиди
“Изола Петров” ЕООД. Това установиха експерти на РИОСВ –
София при направената днес проверка на място, съвместно с
мобилната лаборатория към Изпълнителната агенция по
околна среда. Проверката е по сигнал на граждани от района.
Взети са проби на място. Резултатите ще бъдат ясни до
няколко дни.

Пресцентър на РИОСВ- София
т. 955 54 40РИОСВ – София състави акт на предприятието за битумни
керемиди “Изола Петров” ЕООД за замърсяване водите на
р. Доло

29 August, 2008

За замърсяване водите на р. Доло, кв. Чепинци РИОСВ –
София състави акт на предприятието за битумни керемиди
“Изола Петров” ЕООД.
При извършената на 08.08.2008 г. от РИОСВ – София
проверка на място е установено превишение на стойностите
на количеството нефтопродукти в реката.
При направен послезващ контрол на предприятието е
установено, че замърсените участъци в реката са почистени.
Не е констатирано изтичане на отпадъчни води в реката.
Съгласно Закона за водите глобата за такова нарушение е
от 1500 лв. до5 000 лв.

Пресцентър на РИОСВ - София
т. 955 54 40


Предстои комплексна проверка на „Изола Петров” ЕООД

10 September, 2008

По разпореждане на министъра на околната среда и водите
Джевдет Чакъров се инициира комплексна проверка на
предприятието за производство на битумни керемиди
„Изола Петров” ЕООД, с. Чепинци, район Нови Искър.
Проверката е във връзка с постъпили сигнали в РИОСВ –
София за замърсяване на атмосферния въздух, употреба
на материали, вредни за човешкото здраве и режима на работа
на дружеството.
Директорът на РИОСВ – София е изпратил писма до
директорите на СРИОКОЗ, „Столична инспекция по труда –
Софийска област”, както и до кмета на район „Нови Искър”
за участие в проверката на „Изола Петров” ЕООД.


Пресцентър на РИОСВ-София
т.955 54 40


Поредна проверка на „Изола Петров” ЕООД извърши РИОСВ –

София

05 September, 2008

Поредна проверка на предприятието за производство на
битумни керемиди „Изола Петров” ЕООД извършиха
експерти на РИОСВ – София, съвместно с представители
. Проверката е във връзка с поредния подаден сигнал от
жители на с. Чепинци, район Нови Искър, за замърсяване
на въздуха от дейността на предприятието в района.
На проверката беше установена неприятна миризма на битум
на площадката на производствено-складовата база.
При направени от екип на Гражданска защита на 03.09.2008 г.
измервания на атмосферния въздух в района не е констатирано
превишение на пределно допустимите концентрации /ПДК/
на вредни вещества във въздуха. Не е установено превишение
на ПДК и от направените от мобилната лаборатория към ИАОС
в края на юни 2008 г. имисионни измервания.
РИОСВ – София упражнява постоянен контрол върху „Изола
Петров” ЕООД. За установено замърсяване водите на р. Доло,
кв. Чепинци екоинспекцията състави акт на предприятието за
битумни керемиди. Глобата е в размер на 5 000 лв. За
установени миризми извън границите на работната площадка
на предприятието е наложена текуща ежемесечна санкция в
размер на 840.00 лв.

Пресцентър на РИОСВ-София
т. 955 54 40

До 15 януари „Изола Петров” ЕООД трябва да представи в РИОСВ – София решение за спиране на неприятни миризми в района на с. Чепинци

21 November, 2008

15 януари 2009 г. е срокът, даден от РИОСВ – София в предписание на ръководството на „Изола Петров „ЕООД да предприеме мерки за преустановяване разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. При неизпълнение на това предписание, столичната екоинспекция е уведомила ръководството на дружеството, че съгласно Закона за опазване на околната среда, директорът на РИОСВ – София има правомощия да наложи принудителна административна мярка – спиране на производствената дейност.
РИОСВ – София упражнява постоянен контрол на предприятието за производство на битумни керемиди „Изола Петров „ЕООД. От юни месец 2008 г. до настоящия момент са извършени 9 проверки на дружеството по компонент въздух и води.
За установени миризми, извън границите на работната площадка, на предприятието е наложена текуща ежемесечна санкция в размер на 840 лв.
При извършена проверка на РИОСВ – София е констатирано, че водите на р. Доло са замърсени с нефтопродукти с характерна миризма на битум. Замърсяването е инцидентно, тъй като от дейността на предприятието не се формират производствени отпадъчни води, поради което няма заустване на такива в р. Доло. По данни на оператора, замърсяването е вследствие разлив непосредствено до оградата, граничеща с реката от варели, съхраняващи течности, формирани при профилактичен ремонт на технологичната линия. Дадено е предписание да се осигури безопасното съхранение на тези течности. При направен последващ контрол на предприятието е установено, че замърсените участъци в реката са почистени.
За замърсяване водите на р. Доло, кв. Чепинци екоинспекцията е съставила акт на предприятието за битумни керемиди. Наложена е глоба в максимален размер - 5 000 лв. съгласно екологичното законодателство.
В рамките на своята компетентност РИОСВ – София е предприела и предприема всички законови мерки с цел предотвратяване/ограничаване замърсяването на околната среда от производствената дейност на „Изола Петров” ЕООД.

Пресцентър на РИОСВ-София
т.955 54 40

понеделник, 17 ноември 2008 г.

Паника в Костинброд заради питейната вода
14 ноември 2008 / News.dir.bg
Жителите на Костинброд не знаят дали водата им не е отровена. Те не смеят да пият течността от чешмите, предаде Нова телевизия.
В градчето е настъпила истинска психоза дали водата им не е отровена след като вчера медиите съобщиха, че в близост до един от водоизточниците са заровени пестициди.
Властите твърдят, че няма място за паника, но в същото време хората са притеснени, тъй като всеки ден водата в чешмите е с различен цвят. Хората настояват да бъде съобщено официално, че водата е годна за пиене и готвене. До момента няма заразени деца. В местната поликлиника няма данни за заболели.
В момента се прави анализ на водата в специализираната лаборатория на РИОКЗ в София.

В Костинброд не знаят дали водата им е отровена

Нова телевизия


Вчера "Календар" показа, че в близост до един от източниците, които ги захранва, са заровени близо тон пестициди.

Питейната вода в Софийска област е отровена, сигнализираха зрители на "Календар". Причината според тях - пестициди и препарати за растителна защита незаконно са изхвърлени във вододайна зона, от която се захранват Сливница, Костинброд и близките села.

Оказа се, че действително има отровни вещества и при това на територията на военен полигон. Незаконното им транспортиране е организирано от самия кмет на Сливница.

При съприкосновение с водата този пестицид става канцерогенен, заяви Цветан Любенов – общински съветник от ГЕРБ. От РИОСВ допълниха, че препаратите са неправомерно заровени. Кметът на Сливница Георги Георгиев призна, че самосиндикално е взел решението за транспортиране.

Жителите на Костинброд не знаят дали да пият вода от чешмите си. В градчето е настъпила истинска психоза дали водата им наистина е натровена, след като вчера "Календар" показа, че в близост до един от източниците, които ги захранва, са заровени близо тон пестициди. От общината твърдят, че няма място за паника, но в същото време хората са притеснени, че всеки ден от чешмите им потича течност с различен цвят и миризма.

Във военно поделение до село Опицвет е заровен близо тон амониева силитра. Мястото се намира в близост до карстов извор, който захранва с вода Костинброд и Сливница. От РИОСВ бяха категорични, че не е в тяхната компетенция дали водата е безопасна и могат да анализират само състоянието на почвите. Освен това тяхното задължение се ограничавало в това да установят проблема и дадат предписания.

Те нямали лаборатория за изследване, в която да изследват водата, но за това отговаряла инспекцията за опазване и контрол на общественото здраве. От там казаха, че водата се изследва от ВиК-София. От там обясниха, че проби са взети, но резултатите ще излязат най-малко след седмица. Те обаче не разполагали с лаборатория, която да ги изследва. Такава лаборатория имало само в инспекцията по околната среда и водите.

След няколко часа обикаляне по институции и безрезултатни телефонни разговори се оказва, че няма институция в България, която да даде отговор на хората от Костинброд и Сливница дали да пият или да не пият тази вода.

Нова телевизия ще продължи да следи случая.

четвъртък, 13 ноември 2008 г.

СТРОЕЖИ В СЕВЕРНИЯ ПАРК!?

В Екосдружение "Връбница-Надежда" се получиха сигнали, че от Северния парк, местността "Осморката" се извозват големи количества земни маси. Говори се, че някой ще строи.
Столична община незабавно трябва да информира гражданите какви дейности се извършват в парка,защото знаем, че каквато и да било дейност не може да се извърши без знанието на дирекция "Зелена система" . И най-после да се обяви подробният план за рекултивация на парка, а не гражданите да тръпнат при всяко отсечено дърво?
Апропо, в чии джобове отидоха парите от дървесината от юлската масова сеч в местността "Катюшите" на Северния парк?

МОСВ НЕ РАЗРЕШИ КАРИЕРА ЗА ПЯСЪК

Честита победа на Нови Хан и неговите будни жители!
Вчера, 12.11.2008г., на експертния съвет
е МОСВ с 11 срещу 2 гласа се гласува
отрицателна оценка на ДОВОС на фирма ДИНЕЛ,
която искаше да изсече гората на Побит камък
за да добива пясък.

вторник, 11 ноември 2008 г.

МОСВ ДА НЕ ДАВА ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА НА ЕКОЛОГИЧНО ВРЕДНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ!

Столична община не вярваше, че може да се направи и НЕЗАВИСИМО ОТ НЕЯ обществено обсъждане на Доклад за ОВОС.
Столична община не можа да повярва на това, което се случи на "казионното" обществено обсъждане на ДОВОС на Московска 33 - СЪКРУШАВАЩО ОТРИЦАТЕЛНИ СТАНОВИЩА ОТ ВСИЧКИ УВАЖАВАЩИ СЕБЕ СИ ГРАЖДАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ЕКСПЕРТИ, дошли на събитието.
Столична община ще бъде неприятно изненадана от внушителния брой отрицателни становища срещу нейното инвестиционно намерение и Доклада за ОВОС, постъпили през последната седмица в МОСВ, sред които и подписка от СТОТИЦИ ГРАЖДАНИ.

Министър Чакъров да върне доклада!
Столична община да върне шестте милиона за "Фихтнер", "Аква" и "Ботьо Табаков- Инженеринг" и стотиците хиляди за екипа на Домбалов и Пеловски, дето и на ада няма да откажат ОВОС!
Мария Бояджийска да си подаде оставката, а шефът и да му мисли!

Тук публикуваме едно от отрицателните становища, което хвърля доста светлина върху поредното безумие, което ни грози:

С Т А Н О В И Щ Е

oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, с адрес за кореспонденция: 1000 София, ул.”Раковска” 134, GSM 0887525032

Относно: Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община

Настоящето становище на Национално Движение Екогласност съдържа два раздела – “Анализ” и “Предложения”.

РАЗДЕЛ А. Анализ на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда(ДОВОС).

За по-голяма яснота при обсъждането сме възприели следния подход – най-напред сочим в друг шрифт съответния текст от ДОВОС(разглеждаме електронния формат, публикуван на сайта на Столична община(СО) ) и тогава правим нашия кратък анализ на този мотив, позовавайки се на Закона.

А.1. Общи бележки по процедурата за ОВОС и фетишизирането на една технология.

А.1.1. Още в началото на разглеждане на изготвения ДОВОС сме длъжни да изясним, че не можем да приемем без резерви посочения на стр. 7 от ДОВОС от авторите като основен информационен източник за изготвянето на този Доклад за ОВОС - Предпроектно проучване и съпътстващи документи за проект „Управление на битовите отпадъци на Столична община” за финансиране от фондовете на ЕС, представен от Консорциум „Фихнер” и фирма „БТ-Инженеринг” на Ботю Табаков.

Национално движение „Екогласност” със свое Становище (изх. 07-03/03.07.2008 и вх. 1500-3264/04.07.08 в СО) изложи обстоятелствата, поради които не можем да приемем тенденциозното разглеждане на въпроса и препоръчването от Консорциум „Фихтнер” на неекологосъобразното решение за генериране на пелети(брикети) с последващо изгаряне, при което липсва грижа за околната среда и има риск за здравето на хората поради отделящите се диоксини и фурани. Това е решение, прилагано преди 90-те години на миналия век, на което ние твърдо се противопоставяме, като представители на засегнатото население, съгласно Закона за опазване на околната среда, Закона за чистота на атмосферния въздух и Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(Конвенция от Орхус).

А.1.2. Не можем да не отбележим нашата констатация относно авторите на настоящия ДОВОС, които са се съгласили на абсолютно ограничение в своята работа по анализ и оценка на нови най-добри налични техники(НДНТ), като са се поддали на внушенията от инвеститора Столична община - той заплаща за разработване на ДОВОС. Публично е известно категоричното предпочитание на кмета Бойко Борисов за предопределянето и фаворизирането на избрания лично от него метод за производство на пелети(брикети) с последващо изгаряне.

А.1.3. Експертите са се съгласили с намерението на СО да изнесе това опасно изгаряне далеч от София, но с подобно действие да засегне друга беззащитна част от населението на България. Като националноотговорна екологична гражданска организация, Национално движение „Екогласност” КАТЕГОРИЧНО не приема такъв егоистичен и нехуманен подход към коя да е част от населението на най-новата европейска държава. Известно е от науката, че при това изгаряне на брикетите ще се отделят над 180 вида диоксини и фурани, носещи голям риск за много опасни болести при човека – рак на съединителната тъкан, на белите дробове, на черния дроб; заболявания на дихателните пътища; сърдечни проблеми; алергии; нарушения на имунната система и вродени аномалии.

А.1.4. Не приемаме предприетите ограничителни мерки от Столична община срещу нашето участие, като представители на обществеността, в обявеното обществено обсъждане на този значим екологичен проблем. ПРОТЕСТИРАМЕ против забраната да получим копия от някои приложения към доклада по ОВОС, в т.ч. ни задължаваха да подаваме и заявления по Закона за достъп до обществената информация, въпреки обявената законово публична процедура за срок от 30 дни.

Настояваме компетентният орган по процедурата ОВОС – Министерството на околната среда и водите, да вземе предвид, че с тези груби ограничителни действия СО нарушиха Конвенцията от Орхус и Чл. 34, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс: Административният орган осигурява на страните възможност да преглеждат документите по преписката, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка.

А.1.5. В тази връзка също като нарушение на Конвенцията от Орхус, учудващо звучат публичните изявления на учените пред в. Дневник от 21.08.2008 г.: Авторите на оценката от Химико-технологичния и металургичен университет в София очакват "екотероризъм" срещу проекта на общината, който се изразява във "фетишизиране и изопачаване на фактите". Протестираме и срещу подобни заплахи към природозащитниците и опити за всяване на страх при защита на природата.

А.1.6. Тук трябва да не се съгласим с учените и с техния коментар на стр. 376 от ДОВОС, относно Становище на Национално Движение „Екогласност” (изх. 07-03/03.07.2008 и вх. 1500-3264/04.07.08 в СО) за Договор за изпълнение на „Предпроектно проучване и съпътстващи документи за проект ”Управление на битовите отпадъци на Столична община” за финансиране на фондовете на ЕС” на Консорциум FICHTNER - писмо изх. No Т4_04/06.08.2008.

Лековато звучи написаното в ДОВОС, че нашите коментари били “базирани на липса на познания по отношение на съвременните технологии и свеждане на нивото на знанията и техниката на ниво 90-те години на 20 век”. Съгласни сме обаче за точно обратното - оценката важи по-скоро за защитаваните в този поръчков доклад позиции на авторите, защото ние в нашето становище сме акцентирали върху технологии, прилагани преди 90-те години само в специални отрасли, докато днес все по-широко навлизат и в гражданския сектор. Ние знаем, че сред офертите в СО има предложения, излезли от доскоро забранения затворен кръг на космическите технологии, но не представени с данни пред обществеността. И в настоящия ДОВОС личи тенденциозното пренебрегване и опит за скриване на характеристиките и екологичните предимства на тези доскоро неизвестни за граждански приложения технологии. Също не трябва да се крият индикациите, че инсинерацията във вида, който се фетишизира от Консорциум FICHTNER и в този ДОВОС, скоро ще бъде изхвърлена от прилагане в Европейския съюз.

А.1.7. Считаме, че основният недостатък на изработения доклад е неспазването на Чл. 96, ал. 1, т. 4, буква “в “ от ЗООС - описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда в резултат на емисиите на вредни вещества.

А.2. Някои коментари на части от ДОВОС.

А.2.1. На стр. 43 от ДОВОС приемаме като екологично издържани предвиждането на изграждане на две инсталации за компостиране, едната - на биоразградими отпадъци от паркове и градини („зелени отпадъци”), а другата - на разделно събрани биоразградими отпадъци от храни.

А.2.2. На стр.49 от ДОВОС са посочени пределно-допустимите концентрации на замърсители в компоста - на площадка „Хан Богров” се предвижда изграждането на две инсталации за компостиране (биологично третиране) на биоразградими потпадъци, за да бъде подходящ за използване като подобрител на почвата, съгласно НАРЕДБА за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието Приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.

Не можем да приемем оставените без коментар от авторите на ДОВОС значими превишения на някои тежки метали. За олово – 150 при ПДК 80-100 мг/кг, за цинк - 400 при ПДК 250-300 мг/кг.

А.2.3. На стр.58 от ДОВОС е даден очакваният обем на отпадъците, съгласно максималния вариант на прогнозата за демографско развитие на ОУП на гр. София, според който населението на София по години се очаква да бъде, както следва:

- през 2010 г. – 1 299 827 ж.; - през 2015 г. – 1 388 519 ж.; - през 2020 г. – 1 474 832 ж.

По този начин целият ДОВОС се компрометира, тъй като е известно, че още днес тези прогнозни числа са надминати в пъти, с което е нарушено разпореждането на Чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НАРЕДБА № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци – изработване на прогноза за вида и количеството на отпадъците, определяне на дейностите и операциите за тяхното третиране и определяне вида на съоръжението за третиране на отпадъците; определяне капацитета на площадката за третиране на отпадъци.

А.2.4. На стр.32 е дадено предвиждането инсталациите да работят за период от 20-25 години.

Липсва обосновка и на тази прогноза.

А.2.5. На стр. 59 е даден морфологичният състав на отпадъците, като ние подчертаваме стойността за Полимери - 12-14 %, от което се вижда основателността на нашите несъгласия с предлаганото инсинериране, защото тези съставки в брикетите ще са в основата за отделянето на диоксини и фурани. Още тук ще изтъкнем несъгласието си с авторите на ДОВОС, когато оценяват отделяните опасни газове като “много малки”, замълчавайки за посочения висок процентен състав.

А.2.6. На стр. 69 в т. 1.10. Генерирани отпадъчни газове – количествена и качествена оценка, неприемливо е сложен акцента главно върху емисиите от транспорт на отпадъците, отново замълчавайки за същината на инсенерирането и отделянето на канцерогенни елементи.

А.2.7. На стр. 74 е направен извод, че получените модифицирани горива от отпадъци (RDF), с калоричност 16000 до 20000 kJ/kg, могат да се продават в България или в други страни, на производствени предприятия, които имат издадени Комплексни разрешителни или Разрешително по управление на отпадъците, в което е отбелязано, че има право да работи с такъв вид гориво. Столична Община е проучила пазара на това гориво и на национално ниво към него проявяват интерес циментовите заводи: Златна Панега – 16000t/a; Бели Извор – 40000t/a; Девня – oт ~50000 до ~85000t/a.(Приложение 7)

Не сме съгласни с авторите. За сектора на циментовата промишленост е необходимо да цитираме мнението на експертите от МОСВ – още на 12.09.2006 г. г-жа Пенка Георгиева, началник на отдел “Атмосферен въздух” в РИОСВ-София е заявила: “Енергийни съоръжения, работещи на газ и технологично, и конструктивно не стават за отпадъци. Още повече, че при изгарянето трябва да се улавят и пречистват вредните емисии. Най-опасен и основен проблем са диоксини и фурани. А при нискотемпературно изгаряне – 850°C, те са с голяма концентрация. Горенето трябва да е над 1200°C”, обяснява експертът.

Това, че циментовите заводи в Бели Извор, Златна Панега и Девня вече имат разрешително да изгарят горивото произведено от отпадъци, ни задължава да поискаме от МОСВ ревизиране на тези Комплексни разрешителни, защото те са издадени през 2005 г. и няма гаранция за прецизността при тази стара оценка. Известни са последните протести във Враца срещу „Холхим” АД – Бели извор.

Във връзка с горното становище на експерта г-жа Пенка Георгиева, ще посочим разминаването му с нормативна уредба - в чл. 12, ал. 1 от НАРЕДБА № 6 от 28 юли 2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, издадена от МОСВ, е посочено изискване: температурата на хомогенната газова смес, получена при смесване на подадения въздух и получените в процеса на изгаряне газове, достига контролируемо до температура не по-ниска от 850 °С. Ето това несъвършенство на нашата законова уредба ни дава право да не се съгласяваме с този ДОВОС и категорично да отхвърлим обвиненията срещу нас пред в. Дневник от 21.08.2008 г.: Авторите на оценката от Химико-технологичния и металургичен университет в София очакват "екотероризъм" срещу проекта на общината, който се изразява във "фетишизиране и изопачаване на фактите".

А.2.8. На същата страница от ДОВОС са дадени разстоянията до трите циментови заводи и годишните количества на емитираните вредни вещества от двигателите на транспортните автомобили при транспортиране на RDF-гориво.

Ние отново задаваме въпроса защо липсват данни за опасните емисии при изгаряне на RDF-горивото.

А.2.9. На стр. 76 от ДОВОС са дадени емисиите от Инсталацията за механо-биологично третиране(МБТ). По отношение на въглеродният диоксид и водните пари, генерирани от основния процес на третиране не се прилагат нормативни ограничения; това определя отсъствие на значими негативни въздействия на тези емисии върху околната среда и здравето на хората, поради което отпада и необходимостта от моделиране на тяхното разпространение и отчитане на евентуален кумулативен ефект върху фоновото натоварване.

Считаме за недостатъчно обоснована тази оценка.

А.2.10. На стр. 79 са дадени емисиите от депото за неопасни отпадъци - въглероден диоксид (СО2) – 38 000 т/а.

Отново липсва обосновка на оценката за въздействие върху околната среда.

А.2.11. На стр. 80 са дадени емисиите от инсталациите за компостиране - отделяните газове са водни пари, въглероден диоксид и амоняк.

Отново липсва обосновка на оценката.

А.2.12. На стр.89 - Употребата на модифицирани горива от отпадъци като алтернативно гориво е шанс за запазване на невъзобновими природни ресурси (въглища, нефт, природен газ). В практиката на страни на ЕС и България, произвежданото твърдо гориво се насочва към производството на цимент и вар или в електроцентрали на въглища. С продължаващото покачване на цената на традиционните горива, пазарът на модифицирано твърдо гориво /RDF/ се разраства. Съдържанието на биомаса в него (средно 60%) става все по-важно вследствие на стремежа на индустрията да не търпи загуби от Схемата за Търгуване на Емисии /СТЕ/ в ЕС.

Като представители на гражданството, не можем да се съгласим с пренебрегване риска за здравето на хората в името на финансови печалби.

А.2.13. На стр. 90 е направен опит за описание на отпадъците от Депо за неопасни отпадъци, като е направен извод, че инфилтратът от депа за отпадъци, несъдържащ опасни елементи, се изпраща в ПСОВ (съответства на НДНТ – Нар.8/2004).

Опитът от реалната експлоатация на подобното депо в кв. Суходол за същите софийски битови отпадъци, ни дават право за КАТЕГОРИЧНО несъгласие с авторите на този ДОВОС.

Прилагаме Протокол No 6.2-3.220 / 26.07.2002 г. на сертифицираната лаборатория „Евротест – Контрол” АД, от който е видно – значимо превишение на нормативно допустимите ПДК. За летливите феноли – 7 пъти превишение на ПДК, за тежките метали: арсен – 13 пъти над нормата; бисмут – 15 пъти; ванадий – 46 пъти; титан – 78 пъти и за радиоактивния стронций – 112 пъти. Когато преди 2 месеца на пресконференция в БТА бяха съобщени тези данни, на другия ден Столична община проведе поредната широка пропагандна акция чрез медиите, като от „Гражданска защита” мериха публично в района на същото депо ... въздуха, а от инфилтрата взеха проби и мълчат с резултатите вече повече от два месеца. Ето фактите, които ние огласяваме и от което престъпващите екозаконите ги е страх и им се привижда „екотероризъм” от писмените становища и мирните протестни действия на природозащитниците, които са информирани за тези безобразия.

Защо авторите са се съгласили въпреки своите клетвени декларации за независимост, с давлението на инвеститора СО, който им заплаща за услугата по изготвяне на този ДОВОС, да премълчат и истината за незаконно отвореното депо в кв. Суходол и продължителния екогеноцид върху местното население, насаждан днес вече със жандармерия и полиция. И за това ние информираме европейските институции и се надяваме за тяхната защита на населението у нас.

А.2.14. На стр. 111 е дадена оценка на досегашните незаконни действия на СО. Натрупването на балирани или депонирани, без сепариране битови отпадъци, обрича не само сегашните генерации, но и бъдещите поколения от прилежащите райони на продължителна експозиция от генерираните замърсители в атмосферния въздух, най-значимите от които са парниковите газове от метан и въглероден диоксид. От друга страна, настоящата практика е неприемлива, тъй като не се използва потенциала на битовите отпадъци като суровинен и енергиен ресурс. Тази практика е в пълно противоречие с принципите за устойчиво развитие и не отговаря на нормативните изисквания и „Национална стратегия за ограничаване и предотвратяване депонирането на биоразградими компоненти на отпадъците” и плана за нейното прилагане.

Като се съгласяваме с авторите, ние акцентираме върху разкритата процедура за нарушение с No 2007/2321 от Европейската комисия, при което ако се наложи парична глоба, тя ще бъде значима и ще се заплаща от целокупното население на България, за противозаконните досегашни всички действия на Столична община по управление на отпадъците без прилагане на процедура ОВОС и обществено обсъждане.

А.2.15. Отново на стр. 111 се дискутира за опериране на Депо „Суходол” до 2010 г.

По-горе в т. А.2.13. обосновахме нашия протест срещу този екогеноцид в 21-ви век спрямо населението на кв. Суходол.

А.2.16. Стр. 115. Някои органични отпадъци, които са замърсени и не биха могли да се рециклират, се третират механо-биологично до модифицираните горива, получени от отпадъци (RDF). Такива отпадъци са пластмаси и картон/хартия от търговски и промишлени дейности (от опаковки или от самото производство), отпадъчни гуми, отпадъчна биомаса (слама, нетретирани дървени отпадъци, изсушени утайки), отпадъчни текстилни материали, органични отпадъци (масла, промишлени утайки, импрегнирани дървени стърготини и отработени разтворители). В модифицираните горива от отпадъци (RDF) се включват широка гама отпадъчни материали, които са предварително третирани, така че да отговарят на изискванията за постигане на висока калорична стойност. RDF би могло да включва остатъци от рециклиране на ТБО, промишлени отпадъци, утайки, промишлени опасни отпадъци и отпадъчна биомаса и др.

Тук няма да повтаряме нашия коментар от т. А.2.7. за НАРЕДБА № 6 от 28 юли 2004 г. и за вредните изхвърляния в атмосферата при нормативните 850°C. Само ще акцентираме за съдържанието на брикетите освен на пластмасите, на други органични отпадъци, но и на промишлени опасни отпадъци.

А.2.17. Стр. 117. Междинната фракция, съдържаща хартия, картон, дърво, пластмаса и текстил може да бъде директно изгаряна като грубо гориво (coarse RDF) или да бъде изсушена и пелетизирана като RDF с висока плътност. По направени изследвания е установено, че RDF, получавано от ТБО варира между 23 и 50 % тегл. от количеството на преработвания отпадък в зависимост избрания процес на третиране и от съответната държава.

Тук няма да повтаряме нашия коментар от т. А.2.7. за НАРЕДБА № 6 от 28 юли 2004 г. и за вредните изхвърляния в атмосферата при нормативните 850°C.

А.2.18. Стр. 118. В инвестиционното предложение е разработена алтернатива и са предвидени съответните съоръжения и оборудване за производството на модифицираните горива от отпадъци (RDF), които да се насочат за приложение в съществуващи в страната производствени процеси. Това е утвърдена практика и в други страни от Европейския съюз, особено в съвременната пазарна ситуация, когато цената на горивата се покачва. По този начин част от битовите отпадъци се превръщат в енергиен ресурс.

Тук няма да повтаряме нашия коментар от т. А.2.7. за НАРЕДБА № 6 от 28 юли 2004 г. и за вредните изхвърляния в атмосферата при нормативните 850°C.

А.2.19. Стр. 151. Други съоръжения, технологии и процеси, които не включват инсинериране.

Стр. 153 Плазмени системи. Същност на плазмените системи. Системите за плазмено преобразуване (СПП) позволяват третирането на различни видове отпадъци (битови, промишлени и опасни, твърди, течни и газообразни, едновременно или поотделно) при гарантиране на опазването на околната среда. Плазмата представлява електропроводим газ, като електрическата проводимост се получава посредством йонизация на газа – някои атоми губят, а други получават електрони. В това йонизирано или плазмено състояние /четвърто агрегатно състояние на материята/ се намира само част от материята. Има различни типове генератори на плазма, но в конкретния случай за отпадъците преди всичко се използват елетродъговите плазмотрони, които са по-евтини. В основата на СПП е генерирането на постоянна електрическа дъга в плазмения факел, от която се пренася огромно количество енергия върху отпадъците, като по този начин се предизвиква молекулна дисоциация и необратимо разграждане. Посредством високотемпературната плазма в реактора, веществата, съдържащи се в отпадъците се разпадат до атоми, йони и електрони.

Стр. 155. Течните и твърдите отпадъчни потоци в присъствието на аргон се инжектират директно в плазмената дъга, при което се достигат температури над 3000°С /фиг. 2.2.20/. При тези температури органичните компоненти от отпадъците пиролизират. Органичните вещества в отпадъците се деструктират до йони и атоми, които след преминаване през зоната за охлаждане на реакционната камера образуват молекули на различни вещества. Крайните продукти от този процес включват газове съдържащи аргон, CO2, водни пари и водни разтвори на неорганични натриеви соли (включително натриев хлорид, натриев бикарбонат и натриев флуорид). Времето за престой на отпадъците в реакционната камера е много кратко (приблизително 20-50 милисекунди). Основният източник на енергия внасяна в процеса, като и при другите подобни процеси е електрическата енергия.

Стр. 156. В зависимост от количеството и състава на отпадъците, технологията има енергийно-производствен потенциал за генерирането не само на енергия за осигуряване на технологичния процес, но и такава, която може да бъде продавана. Системата е напълно автоматизирана и има възможност за третиране от 0.5 до 100 тона/ден (което е еквивалентно приблизително на 150–30 000t/a). Системата е с изключително компактни размери в сравнение с инсинератори с подобен капацитет, не генерира пепели и диоксини и е икономически конкурентно-способна алтернатива на другите методи за третиране на отпадъци.

Неорганичните материали при температура 1 600°C се превръщат в стопилки,

Стр. 157. Тъй като при температурата в реактора (1200-1300°C) няма стабилни токсични или канцерогенни съединения, най-съществените характеристики на този процес са пълното смесване и мигновеното иницииране на реакциите на разграждане. Тъй като при температурата в реактора (1200-1300°C) няма стабилни токсични или канцерогенни съединения, най-съществените характеристики са пълното смесване и мигновеното иницииране на реакциите на разграждане.

Представените плазмени системи не представят пълно натрупващия се все по-голям опит в това направление.

Тук само ще акцентираме на посоченото от авторите, че не се генерират пепели и диоксини, от което можем да считаме тези технологии за определено екологосъобразно решение и в същото време представляват икономически конкурентно-способна алтернатива на другите методи за третиране на отпадъци.

А.2.20. Стр. 163. В „Предпроектно проучване и съпътстващи документи за проект „Управление на битовите отпадъци на Столична община” за финансиране от фондовете на ЕС.Окончателен доклад по Задача 4 – Бъдеща система за управление на отпадъците”, разработено от Консорциум Фихнер са разгледани четири алтернативи за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на гр. София. Общото и за 4-те алтернативи е изграждането на две инсталации за компостиране на разделно събрани биоразградими отпадъци. Едната е за компостиране на разделно събрани отпадъци от поддръжката на паркове и градини от озеленителните фирми, а другата е за компостиране на разделно събрани биоразградими хранителни отпаъци от големи търговски обекти (ресторанти, хотели, пазари и др.). Полученият компост и от двете инсталации няма да е замърсен с тежки метали и успешно би могъл да се използва като подобрител на почвата за нарушени или замърсени терени, което е предпоставка за подобряване на нейните свойства.

Подчертахме положителните страни на изграждането на две инсталации за компостиране на разделно събрани биоразградими отпадъци. Но относно тежките метали остават забележките ни от т. А.2.2. относно превишенията на ПДК за олово – 150 при ПДК 80-100 мг/кг, за цинк - 400 при ПДК 250-300 мг/кг.

А.2.21. Алтернатива 1 е предложена като евтино решение, което единствено ще постигне изискванията на Директивата за депониране. Отпадъкът има минимално предварително третиране и ще генерира биогаз и инфилтрат, аналогично на смесено депонирани твърди отпадъци. Рециклирането не е ключов елемент в тази алтернатива, което не съответства на йерархията за управление на отпадъците. Основен недостатък е необходимостта от депо за 30 години, доката има визможност за осигуряване на площи за 15-20 години.

Това е остаряло решение поради отсъствието на предварително третиране.

А.2.22. Алтернатива 2 има основното предимство да бъде реализирана до 2011 г. Недостатъците на Алтернатива 2 са свързани с реализацията на продуктите от преработването на отпадъците – модифицираните горива от отпадъци (RDF) и компоста. Имайки в предвид, че в нашата страна по икономически причини има промишлени предприятия, които работят с модифицирани отпадъци от горива, като на този етап ги внасят, вероятно по-ниските транспортни разходи ще направят атрактивен този продукт.

Компостът се използва като подобрител на почвата, включително оказва полезно действие при очистването й от различни замърсители и би могъл да се използва при рекултивация на нарушени терени.

Отново не се съгласяваме с RDF, поради изложените обстоятелства за инсинериране в циментовите заводи при 850°C. Относно компостирането като екзотермичен процес, при който органичните субстрати се подлагат на аеробна биодеградация от смесена микробна популация в условията на повишена температура и влажност, се съгласяваме, че чрез паралелното използване на двете основни техники за компостиране и МБТ се осигурява значително намаляване на обема на остатъците от битовите отпадъци за депониране.

А.2.23. Алтернатива 3 има основен недостатък дългия период за реализиране, което на фона на „нулевата алтернатива” за Столична Община, води до нейната неприемливост. Изграждането на ТЕЦ, работеща на RDF или преустройството на някои от съществуващите ТЕЦ за работа с модифицирани горива от отпадъци е изискващ време и финанси процес. Допълнителен проблем са отпадъците от пречистването на димните газове, които се класифицират като опасен отпадък, а на територията на Столична Община няма подходящ терен за изграждане на Депо за опасни отпадъци, поради изискванията на Наредба 7/1992 за санитарно-хигиенните зони. Идеята да се превърнат всички органични компоненти в модифицирани горива от отпадъци е отлична, защото така ще се намали потокът на отпадъци за депониране и ще се увеличи срока за използване на Депото.

Знае се, че ТЕЦ в София работят на газ, поради което инсинерирането е неприложимо.

А.2.24. Алтернатива 4 е с най-висок рейтинг, базиран на предимствата, свързани с малката необходима площ, независимост от пазара, получаване на енергия и ниски експлоатационни разходи. Общите разходи също са ниски. Алтернативата е оптимизирана по отношение на оползотворяването на енергията, но следва да се доработи по отношение на рециклируемите отпадъци, преди подаването им в инсинератора.

Основен недостатък са опасните отпадъци от пречистването на димните газове, класифицирани като опасни, за които стои посочения в алтернатива 3 проблем за Депо за опасни отпадъци.

Вижда се, че и 4-те алтернативи, предложени от Консорциум „Фихтнер” и фирмата на Ботю Табаков „БТ-Инженеринг”, имат неприемливи недъзи, поради фетишизирането на инсинерацията като единствен метод.

А.2.25. Посочените алтернативи са обсъдени от Комитета за управление на проект „Управление на битовите отпадъци на СО”, сформиран със Заповед на Кмета на Столична Община, който приема реализацията на инвестиционното предложение в Алтернатива 2 – Механо-биологично третиране на смесеносъбрани битови отпадъци и Компостиране на отпадъци от паркове и градини („зелени отпадъци”) и разделно събрани биоразградими отпадъци от големи търговски обекти (хранителни остатъци). Ето защо, тази алтернатива е формулирана като инвестиционно предложение за „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична Община”.

И нито дума тук за брикетите, които на практика са в основата на Алтернатива 2 – недостатък на авторите на ДОВОС или опит за завоалиране на истината. Или излиза, че ДОВОС се прави, за да се оправдае вече формулирано решение като инвестиционно предложение. Т.е. потвърждава се публично изказаното твърдение на кмета Бойко Борисов, че ОВОС е „парче хартия”.

А.2.26. Стр. 220. Най-чувствително е замърсяването в землищата на Бухово и Сеславци - 100% от земеделските земи са замърсени. Следват землищата на: Григорево - 99,75%; Мусачево - 98,84%; Яна - 97,7%; Кремиковци - 97,2%; Желява - 88,4%; Горни Богров - 86,4%; Челопечене - 76,9%; Ботунец - 73,8%; Елешница - 72,1%; Столник - 45,11% и Долни Богров - 41,8%.

Данните са опит за „омекотяване” на изнесеното в друг ДОВОС – на Общия устройствен план на София, вероятно за да се омаловажи кумулативния ефект за района от реализацията на това инвестиционно предложение.

А.2.27. Стр. 231. Анализът на данните за замърсяването на почвите от територията на Софийското поле с тежки метали показват, че около 83 - 87% от земите са замърсени над ПДК и около 13 - 17% от тях съдържат концентрации, които са между фона и ПДК. Това показва, че в резултат на комплексното въздействието на различните източници на емисии са настъпили изменения в химичен състав и свойства на естествените почви, които при една по-подробна класификация и картиране биха могли да се отнесат към антропогенизираните.

След подобна оценка остава неясно защо авторите на ДОВОС не предлагат отпадане на този гъсто населен район от това инвестиционно предложение.

А.2.28. Стр. 279. Редица изследвания на здравното състояние на населението на района, провеждани през последното десетилетие показват, че няма данни, които да определят ясно по-висока честота на общата заболеваемост.

Това е един абсолютно манипулативен извод в този ДОВОС. Абсолютно разминаване с друг ДОВОС – на Общия устройствен план на София.

А.2.29. Стр. 285. Населените места в района на ”Яна-Садината” са определени като ”горещи точки” по отношение на опасностите за здравето на населението, свързани с дейностите в ”Кремиковци” АД.

И въпреки този свой извод, авторите на ДОВОС го обричат на ново екологично натоварване, защото се подчиняват на „императорското” решение на Комитета за управление на проект „Управление на битовите отпадъци на СО”, сформиран със Заповед на Кмета на Столична Община, който предварително е формулирал схемата и какво ще кажат авторите на ДОВОС(„парче хартия”) с техните изводи, няма да е от значение за съобразяване от СО.

А.2.30. Стр. 286. При децата от 0 до 17 годишна възраст водещи са болестите на дихателната

система, следвани от болестите на кожата и подкожната тъкан и на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм. При лицата над 18 години на първо място по честота са болестите на дихателната система, следват болестите на кожата и подкожната тъкан и новообразуванията.

Виж нашия коментар към предната точка.

А.2.31. Стр. 311. Замърсяването ще бъде постоянно и кумулативно, но незначително на фона на общото замърсяване от „Кремиковци” АД.

Учудващо нелогичен и антихуманен извод на авторите на ДОВОС. Отново виж нашия коментар към т. А.2.29.

А.2.32. Стр. 334. Не се очаква допълнително неблагоприятно въздействие на неприятни миризми и опасни вещества върху обитателите на селата Яна, Горни Богоров, Григорево, Столник и Мусачево. Те се намират на разстояние над 1000 m от площадката, предвидена за реализация на инвестиционното предложение.

Стр. 335 4.14. Хигиенно-защитни зони. Според Наредба № 7 от 25.05.1992 г за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда на МЗ (ДВ. бр. 46/1992, изм.доп. ДВ бр. 46/1994 г, ДВ. бр. 89 ,101/1996 г, ДВ. бр. 101/1997 г, ДВ. бр. 20 и 41/1999 г, ДВ бр. 40/2002 г), Приложение № 1 към чл. 4 и чл. 6: т. 340. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 1999 г.) Депониране на неопасни отпадъци с ежедневно запръстяване -1000 m.

Изразяваме категоричното си несъгласие с този извод относно прилагането в случая на Наредба № 7. Необходимо е вместо цитираната т. 340, да се приложи ограничението на т. 335. Депониране на неопасни отпадъци с периодично запръстяване – 3000 m. Няма на нито едно депо в България подобно изпълнение - „ежедневно запръстяване”, а навсякъде то е „периодично”, включително и на депото „Суходол”. Тогава две населени места попадат в хигиенно-защитната зона от 3000 m спрямо м. “Садината-с. Яна” – това са с. Яна - на 1000 m и с. Григорево – 2500 m. За компоста хигиенно-защитното отстояние от 2000 m ще бъде нарушено за с. Хан Богров – 1400 m и с. Горни Богров – 1800 m, на граничната стойност са отстоянията до с. Равно поле - 2000 m и с. Мусачево – 2000 m.

А.2.33. Стр. 336. 4.15. Дискомфорт. БИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ - Известно е, че твърдите битови отпадъци са подходяща среда за развитие на микроорганизми (бактерии, бацили, дрожди, плесени, спори). Те са източници на разнообразни инфекциозни заболявания, предимно на стомашно-чревната, дихателната система, лигавиците на устната кухина, очите и кожата. Микроорганизмите и предимно – плесените, са доказани сензибилизатори. Предизвикват алергични болести от типа на ринит, фарингит, спастичен бронхит, алергичен конюнктивит, бронхиална астма, а в тежки случаи – белодробна фиброза, хронична екзема или контактна уртикария.

Важни признания от авторите на този ДОВОС, за разлика от ДОВОС от преди месец, където колектив с ръководител Ек. Гюлеметова отричаше за депо „Суходол” наличието на подобен дискомфорт, но срещу който гражданите бурно свидетелстваха при заключителното обществено обсъждане в залата на СО.

А.2.34. Стр. 380. Предлагаме на членовете на ЕЕС на РИОСВ-София да одобрят инвестиционното предложение на Столична Община за изграждане на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична Община” - за площадки „Яна-Садината” и „Хан Богров”, поради посочените по-горе обобщени изводи и констатации.

Инвестиционното предложение на Столична Община за „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци” съответства и на изискванията в Програмата за прилагане на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците, според която прилагането на предварително третиране е задължително изискване на директивата. Предварителното третиране на битовите отпадъци, следва да бъде разглеждано едновременно с прилагането на изискванията за биоразградими отпадъци.

Приемаме предварителното третиране като задължително изискване на Директива 1999/31/ЕС, едновременно с прилагането на изискванията за биоразградими отпадъци, но НЕ ПРИЕМАМЕ инсинерацията като фетишизирана технология в този ДОВОС и в това предопределено инвестиционно предложение.

РАЗДЕЛ Б. Предложение за решения от компетентния орган.

ПРЕДЛАГАМЕ на основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда и чл. 19, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Компетентният орган МОСВ да вземе решение по чл.18, ал. 1 от Наредбата, като приложи чл.19, ал. 2, т. 1 и т. 3 на същата Наредба - с плана за изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия не се гарантира спазването на нормите за качество на околната среда и са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение, с което ДА НЕ ОДОБРИ осъществяването на така формулираното инвестиционно предложение на Столична община Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”.

Приложение: Протокол No 6.2-3.220 / 26.07.2002 г. на „Евротест – Контрол” АД

Това становище е подкрепено от още няколко граждански формации

http://money.ibox.bg/news/id_1103442340 Пише за него във вестник "Пари" от 13 ноември