вторник, 13 март 2012 г.

190 години образование в Медковец ще се чества в СОУ "Отец Паисий" на 24-ти Май 2012Две от 12-те сови, намерили убежище от зимния студ

на дърво в двора на СОУ "Отец Паисий", с. Медковец, обл. Монтана.

Автор на снимката е г-жа Крумова, учителка по биология в училището

Няма коментари: