сряда, 18 юли 2012 г.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Монтана, Виолета Пунова откри “чадър” от Министерството на здравеопазването над депутата от ГЕРБ Димитър Аврамов. Софийска градска прокуратура мълчи


Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл


Изх. № 07-18/18.07.2012
  
До Софийска градска прокуратура

Копие: До Върховна касационна прокуратура
/ на Ваш № 12480/2009г.-I от 11.10.2010 г. /

Копие: До Окръжна прокуратура - Монтана
/ на Ваша пр. № 429/2011 г. от 03.08.2011 г. /

Копие: До Жозе Мануел Барозу
Председател на Европейската комисия
/ на Ваш № SANCO A2/YM/an (2010) 655949 реф. Ares (2010) 654780 /ЗАПИТВАНЕ по С И Г Н А Л
oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател и
от  Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”, представлявано от Пламен Димитров съпредседател,

и двамата членове на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово "Анна Политковская"

Относно: Прокурорът от Окръжна прокуратура Монтана, Виолета Пунова откри “чадър” от Министерството на здравеопазването над депутата от ГЕРБ Димитър Аврамов. Софийска градска прокуратура мълчи


    Уважаеми господа,
                                                                       
     От Национално движение „Екогласност” и Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”, Ви бяхме информирали за политическия чадър от българските власти над депутата от управляващата партия ГЕРБ Димитър Аврамов, за прикриване на нарушенията при неговия птицекомбинат, разположен на 166 метра вместо на нормативните 3 000 м спрямо жилищата в град Монтана.

     След трикратното подновяване от Върховна касационна прокуратура на преписката(поради упоритите откази от Районна прокуратура-Монтана), на 03.08.2011 г. прокурорът от Окръжна прокуратура Виолета Пунова издаде Постановление по преписка № 429/2011, с което констатира, че “ На 27.09.2010 г. в Становище на РИОКОЗ(Регионална инспекция по опзване и контрол на общественото здраве), относно площадка за интензивно отглеждане на птици-бройлер, с капацитет 816 000 места, е посочено, че местоположението и площадката на обекта, не отговаря на изискванията на Наредба № 7/92 г. за здравна защита на селищната среда т. 306, съгласно която обектът следва да има хигиенно-защитна зона 3 000 м. Предлага съгласуване от МЗ(Министерство на здравеопазването) по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредба № 7 на МЗ.”
     Прокуратурата разкрива скриваният досега от нас факт, че Министерството на здравеопазването е направило невероятното, за да защити депутата от ГЕРБ. В постановлението пише: “ С писмо изх. № 47-22-ПСК-2147 от 12.10.2010 г. МЗ намалява хигиенно-защитна зона от 3 000 м на 166 метра за обект -–площадка за интензивно отглеждане на птици-бройлери, с капацитет 816 000 места.” Като граждани приветстваме честния български прокурор, разкрил публично, че “ В писмото на МЗ липсват мотиви за решението на министерството, както и на служителите, на които е възложено извършване на съгласуване по Наредба № 7 “.

     Сега ние ПИТАМЕ защо се бави разследването в Софийска градска прокуратура, където е изпратена преписката от прокурор Виолета Пунова, на разпореждане по компетентност.
     Във връзка с вчерашния арест на депутата от управляващата партия ГЕРБ Димитър Аврамов,  НАСТОЯВАМЕ преписката по нашия сигнал, да бъде приобщена в Софийска градска прокуратура към новите материали за корупционната дейност на депутата Димитър Аврамов.
    
 
С уважение:        Петър Пенчев                                                   Пламен Димитров     
членове на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово "Анна Политковская"

Няма коментари: