сряда, 17 ноември 2010 г.

Дело на НД “Екогласност” срещу строителството на нов ядрен реактор в СофияНа 22.11.2010 г.(понеделник) от 10:00 ч. е дело № 3207/2010 на Национално движение „Екогласност” във Върховен административен съд, срещу Решение по ОВОС от 05.02.2010 г. на Министъра на околната среда и водите, за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за строителство на ядрен реактор с мощност 200 киловата, с възложител Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, в жилищния квартал “Младост”, на 7-ми километър в гр. София.

НД „Екогласност” ще внесе в откритото съдебно заседание новополучени по ЗДОИ документи от Агенцията за ядрено регулиране и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, от които е видно, че докладът по ОВОС е бил изготвен и одобрен от МОСВ, без да са били изяснени границите на радиационнозащитната зона и зоната за превантивни защитни мерки.

Петър Пенчев – зам.-председател на НД „Екогласност”, заявява, че мястото на ядрен реактор с каквато и да е мощност, не е сред гъстонаселените жилищни райони “Младост” и “Дружба” на столицата, поради съществуващите неизбежни изхвърляния от комина на реактора в атмосферата на радиоактивни газове, аерозоли и малки частици от ракообразуващи изотопи, което представлява реален риск за здравето на нищонеподозиращите жители на Голямото Софийско поле. Законът за безопасно използване на ядрената енергия и Наредбата за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения, забраняват в радиационнозащитната зона изграждането на жилищни и обществени сгради, детски, лечебни и здравни заведения и заведения за хранене, обекти с промишлено, социално и културно предназначение. Как ще се спази тази законова забрана с грижа за човека, когато непосредствено до оградата на ядрения реактор вече има изградени училище, детска градина и големи квартали със жилищни блокове, ще пита в съда Пенчев и ще иска отмяна решението на министър Нона Караджова.

Няма коментари: