понеделник, 21 януари 2013 г.

Становище на АЯР за Референдума разобличава политическите шмекери

Четете за въпроса от ядрения референдум становището на единствения у нас авторитет и Държавен орган по ядрено регулиране  - АЯР. И се откажете да вярвате на политическите шмекери на хранилката на АЕЦ Козлодуй, дето като цигани лъжат народа, че този въпрос се отнасял само за Белене и по никакъв начин не касаел 7-ми блок в Козлодуй, а и те ще тълкуват резултата от Референдума, независимо от получения вот - ядрена централа ще има в Козлодуй, за износ на ток с печалбите за джобовете на износителите-политическите олигарси, а радиоактивните отпадъци от производството му ще останат в България за поколенията.
Затова, бойкот на тази подигравка с народа!

Петър Пенчев
 
Становище на АЯР
във връзка с въпроси, поставени относно провеждането на референдум на тема “Да развиваме ли ядрена енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала”

"... Един от въпросите, свързани с референдума, който е особено актуален в медиите през последните дни, и който се отправя настойчиво и към АЯР, е свързан с изясняването на това дали терминът “изграждане на нова ядрена централа” предполага както изграждането на АЕЦ “Белене”, така и изграждането на седми блок на АЕЦ “Козлодуй”.
Във връзка с изясняването на този въпрос следва да бъде отчетено решението по т. 28 от заседанието на Министерския съвет на 11 април 2012 г. прието на основание чл. 45, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Следва да бъдат отчетени също предприетите действия в изпълнение на това решение на Министерския съвет – създаването на проектна компания “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД като отделно юридическо лице и стартирането на процедури по извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), технико-икономическа оценка и избор на площадка.
В тази връзка са възможни следните основни хипотези:
  1. Новосъздадената проектна компания да продължи да участва в лицензионния процес като самостоятелно юридическо лице и да стане отделен оператор на бъдещото ядрено съоръжение. В тази хипотеза новото ядрено съоръжение ще бъде обособено като отделна ядрена централа с отделен собственик, отделна от АЕЦ “Козлодуй” площадка, физическа защита, аварийно планиране и др.
  2. С оглед бъдещото развитие на проекта и фактическото развитие на правоотношенията са нормативно допустими варианти за обединяване на “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД и АЕЦ “Козлодуй” ЕАД, при което 7-ми блок да стане част от ядрената централа в Козлодуй, с обща площадка, физическа защита, аварийно планиране и др.
При всички случаи обаче, независимо дали ще бъде нова ядрена централа или част от АЕЦ “Козлодуй”, бъдещият блок в Козлодуй ще представлява отделно ядрено съоръжение, чието лицензиране ще бъде извършено в пълен обхват като се започне с издаване на разрешение за избор на площадка.
В крайна сметка тълкуването на законите и приемането на решения по резултатите от референдума е от компетентността на Народното събрание, а съдебните органи упражняват контрол върху спазването и правилното им прилагане."

Няма коментари: