вторник, 8 септември 2009 г.

МОСВ - безхаберно към тровенето на Монтана


Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Съобщение за медиите
08.09.2009 г.
 
По повод изпратения на 03.08.2009 г. от Национално движение „Екогласност” и Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”-Монтана, сигнал до Главния прокурор и до Министър-председателя, с копие до Председателя на Европейската комисия, относно дългогодишното обгазяване на град Монтана от птицекомбинатите на олигарха Христо Ковачки и депутата от ГЕРБ Димитър Аврамов, зам.-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева, отговаря с писмо от 03.09.2009 г. (следва пълният текст):
„Регионалната инспекция по околната среда и водите(РИОСВ)-Монтана, осъществява контрол на цитирания обект относно спазване изискванията на законодателството в областта на опазване на околната среда. В тази връзка експерти на РИОСВ-Монтана, са извършвали многократно проверки на обекта. За периода 2003 г. до настоящия момент, за констатирани нарушения са съставени 12 бр. акта и от директора на инспекцията са издадени общо 12 бр. наказателни постановления. Със заповед № С-6-137/24.03.2005 г. на директора на РИОСВ-Монтана, на дружеството („Поултрипродъктс” ЕАД, свързано с Хр. Ковачки – б.а.) е наложена санкция по показател „неприятни миризми” по реда на Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми.
Предстои да бъде извършена нова комплексна проверка на обекта от експерти на РИОСВ-Монтана, съвместно с представители на Регионалната ветеринарномедицинска служба(РВМС)-Монтана.
Относно въпросите, повдигнати във Вашето писмо, касаещи прилагането на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда и депото за странични животински продукти, Ви информирам, че компетентни са Регионалната инспекция по опазване на общественото здраве(РИОКОЗ)-Монтана и РВМС-Монтана.
Обект „Гала” ООД-Монтана(собственост на депутата от ГЕРБ Д. Аврамов – б.а.), не ползва отреденото от общината депо за странични животински продукти. Същите се извозват до екарисажа в гр. Шумен, по силата на сключен договор с „Брамас-96”АД-Шумен. В последен етап на изграждане е обект „Маслобойна”, за който е дадено предписание от експертите на РИОСВ-Монтана, за недопускане запалване/самозапалване на отпадъчните слънчогледови люспи”, завършва отговора на МОСВ, изпратен с копие до г-жа Румяна Бъчварова, началник на Кабинета на министър-председателя.
Петър Пенчев – зам.-председател на НД „Екогласност”, протестира срещу подобно формално признание от МОСВ за замърсяване на околната среда в Монтана, с риск за здравето на хората, но без решаване на дългогодишния проблем и от прехвърлянето на отговорностите от министерство към министерство и в новото правителство, при което отново се доказва безхаберието на държавата към продължаващото тровене на монтанчани от тези две предприятия, разположени в явно нарушение на санитарно-защитната зона – едното е на 160 метра при норматив 3000 м., а другото е в самите черти на града.
Не можем да приемем този отговор на зам.-министър Манева, защото сме свидетели на опита на поредните български управляващи да прикриват престъпления на близки до тях бизнесмени и затова нашата надежда е, както на бащите ни от времето на тоталитаризма преди 20 години, борбата ни да доведе до намесата на задграничното българско правителство – днес това е Европейската комисия в Брюксел, с което да се спаси Монтана от екогеноцид, заключават от двете граждански сдружения.

Няма коментари: