вторник, 1 септември 2009 г.

В Трудовец държавата сплашва гражданите, искащи чист въздух


Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. № 09-01/01.09.2009 г.

До Жозе Мануел Барозо
Председател на Европейската комисия

До Йежи Бузек
Председател на Европейския парламент

З А Я В Л Е Н И Е
от Гражданско сдружение ,,За чиста природа”, представлявано от инж. Кольо Колев - председател
oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател

Относно: България – Депо за битови отпадъци в нарушение на санитарно-защитната зона за селищната среда и публични заплахи от държавни власти срещу представители на засегнатата общественост

Уважаеми господин Барозо,
Уважаеми господин Бузек,
На 24.08.2009 г. Гражданско сдружение ,,За чиста природа”, с. Трудовец, община Ботевград, изпрати до еврокомисар Данута Хубнер документи за изграждането на Депо за битови отпадъци в землището на с. Трудовец, от които е видно нарушението на Закона за опазване на околната среда и на Наредба 7/26.05.92 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, поради неспазване на необходимата норма от 3000 метра отстояние от селищната среда - спрямо гр. Ботевград, с. Трудовец и с. Скравена.
В същото време се налага да привлечем Вашето внимание върху нашата силна обезпокоеност като граждани, от все по-опасните публични заплахи на представителите на държавната власт – кмета на община Ботевград Георги Георгиев и кмета на с. Трудовец Веселин Драганов, отправяни срещу членовете на гражданското сдружение.
На 12 юли 2009г. по ТВ ,,СКАТ’’ в едночасово предаване в рубриката ,,Зад фасадата’’, членове на Гражданското сдружение ,,За чиста природа” отговаряха на журналистически въпроси относно протестите. На живо, в ефир, кметът на Трудовец – Веселин Драганов отправи заплаха към председателя на Сдружението – инж.Кольо Колев с аругантни изрази (,,Ще ти се стъмни!’’), а членовете на инициативния комитет обвини в лъжи и им даде обидни квалификации.
Стилът на кмета на общината Георги Георгиев е чрез заплахи да заглушава всякакъв вид гражданска активност. На обществени места: Общински съвет Ботевград, събрание в село Скравена, той заявява, че председателят на Гражданското сдружение ,,За чиста природа” – инж. Кольо Колев, ще бъде ликвидиран икономически и физически, а след това ще последва същото и другите членове на Управителния съвет на Сдружението. За 6 години управление кметът Георгиев е показал, че заплахите му не са празни фрази.
НАСТОЯВАМЕ Европейската комисия да се запознае по-отблизо с процедурата относно изграждане на Депо за битови отпадъци в землището на с. Трудовец, като в същото време изиска от държавните власти НЕЗАБАВНО да спрат недопустимите заплахи от горепосочените кметове срещу представителите на засегната общественост – членове на Гражданско сдружение ,,За чиста природа”, с. Трудовец.
НАСТОЯВАМЕ Европейският парламент да изиска отговори от Европейската комисия по повдигнатите от нас с тази петиция въпроси, защото службите на Комисията трябва да следят и за спазването на всички изисквания, установени с екологичното законодателство на Европейската общност, необходими да се гарантира висока степен на опазване на човешкото здраве и околната среда.
Приложение: 1. Протестна подписка от 2700 души от с. Трудовец и 500 души от с. Скравена.
2. Снимки – 3 броя, от протеста в с. Трудовец на 13 юни 2009 г. срещу изграждане на депото.

С уважение:
Кольо Колев
Петър Пенчев

1 коментар:

Николова каза...

Господин Пенчев, благодарим Ви за компетентната помощ.

С уважение:Управителен съвет на сдружение ,,За чиста природа"