понеделник, 7 декември 2009 г.

Българските власти – съучастници за прикриване на еконарушения


Изх. № 12-07/07.12.2009г.

До Борис Велчев – Главен прокурор
/ на № 12480/2009 I. по описа на ВКП /
До Бойко Борисов – Министър-председател
/ на наши писма от 03.08.2009 г. и 17.11.2009 г. /
До Жозе Мануел Барозу – Председател на Европейската комисия
/ на наши писма от 17.09.2009 г. и 17.11.2009 г. /


ДЕКЛАРАЦИЯ
oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател и
от Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”, представлявано от Пламен Димитров – съпредседател

Относно: Българските власти – съучастници за прикриване на еконарушения от птицекомбинатите на подсъдим олигарх и на депутат от управляващата партия ГЕРБ, финансиран по Програма “САПАРД”

Уважаеми господин Велчев,
Уважаеми господин Борисов,
Уважаеми господин Барозу,

На 03.08.2009 г., на 17.09.2009 г. и на 17.11.2009 г. Национално движение „Екогласност” и Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници” уведомиха националните власти и Европейската комисия, за продължаващото дългогодишно тровене на гражданите на град Монтана, със зловонната миризма от птицекомбината “Поултрипродъктс” ЕАД на олигарха Христо Ковачки(подсъдим за друго престъпление) и от новопостроения птицекомбинат с пари на европейските данъкоплатци по Програма “САПАРД” – “Гала” ЕООД на депутата от ГЕРБ Димитър Аврамов, и двата разположени на многократно намалено отстояние от жилищните сгради, в нарушение на Наредба № 7 на Министерството на здравеопазването за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.
На 20.11.2009 г. Районна прокуратура-Монтана, със свое постановление отказа образуването на досъдебно производство и прекрати следствието по сигнала ни от 03.08.2009 г. с мотиви, че „не са събрани достатъчно данни и не били открити участъци от пилета или яйца”, когато точно по време на проверката от органите на МВР и Прокуратурата, екип от Национално движение „Екогласност” и Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници” на 13.09.2009 г. заснеха документални кадри от огнището с горящи органични миришещи отпадъци в двора на „Гала” ЕООД, а на 14.11.2009 г. - минавайки през труднодостъпни места, стигнахме до мястото на депонирани незаконно на големи купища силно миризливи пилешки черва, перушина и развалени яйца, които снимки приложихме при обжалването на постановлението за отказ в Районна прокуратура-Монтана.
За отбелязване е, че подобни находки са били цитирани и от инж. Боян Цолов-директор на РИОСВ-Монтана, в негови писма от 06.08.2009 г. до Златко Живков-кмет на Монтана, д-р Даниела Караилиева-директор на РИОКОЗ-Монтана и д-р Людмил Антов-директор на РВМС-Монтана. И въпреки тази официална информация, съобщена от РИОСВ на трите отговорни институции, че „на около 50 метра от главен път Монтана-Лом, в местността “Бучка”, има изхвърлени остатъци от пилета – перушина на три терена, прилежащи на р. Бучка (вероятно общинска собственост), а вляво на довеждащия черен път – остатъци от черупки на яйца”, Прокуратурата прави опит с постановлението си от 20.11.2009 г. да скрие екопрестъплението по чл. 352, ал. 1 от Наказателния кодекс(по хипотеза на Върховна касационна прокуратура - № 12480/2009 I. от 15.09.2009 г.).
Тъй като бяхме поканени да участваме днес-07.12.2009 г., в назначената комисия за проверка на случая – от представители на РИОСВ, община Монтана, Районната ветеринарно-медицинска служба и Районната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, ние вчера-06.12.2009 г., посетихме отново районите, където бяхме заснели документални кадри от нерегламентираните бунища на животински отпадъци и заснехме усилената работа на 4(четири) крана и булдозери - скриващи с тънък слой земна маса опасните животински отпадъци, които поради високите подпочвени води в района, ще се пренесат от водите на намиращата се на 10 метра река Бучка и оттам ше замърсят 90-километровия участък от р. Огоста и цялата заливна речна тераса, преди устието в р. Дунав.
По този начин ние станахме свидетели на поредната манипулация на българските власти, които стават съучастници за прикриване на извършено умишлено замърсяване на околната среда, с риск за здравето на хората – вместо разпореждане за транспортиране на тези опасни отпадъци до екарисажа в гр. Шумен, управителите на фирмите “Поултрипродъктс” ЕАД и “Гала” ЕООД са били ПРЕДВАРИТЕЛНО уведомени за назначената проверка, което уведомяване е записано в Заповед № РД-223/02.12.2009 г. на и.д. директор на РИОСВ-Монтана. Тези действия за прикриване на еконарушението, бяха документирани в 14:45 ч. на 06.12.2009 г. чрез нашите сигнали и в официалните дневници на Националния телефон №112, в Областната дирекция на МВР-Монтана - от г-жа Йорданова, както и в протоколите на мястото на престъплението(около 15:30 ч.) – от служители на МВР, дежурна кола М0464 ВА, и от д-р Герго Стефанов Гергов – отговорен експерт на Районната ветеринарно-медицинска служба. Установи се от нашия екип и присъединилите се представители на властите, в присъствието на техник Красимир Милчев – от “Гала” ЕООД, че две от четирите машини са изпратени от фирма “Гала” ЕООД, тъй като се касае за техни животински продукти, изхвърляни на около 200 метра източно от главен път Монтана-Лом, до десния бряг на р. Бучка. Установихме, че другите две машини са били на “Поултрипродъктс” ЕАД и те работеха до 15:00 ч. за прикриване на престъплението, на 250 метра западно от същия главен път, също до р. Бучка.
При тези действия на държавните власти, насочени за прикриване на документираното от нас нерегламентирано депониране на зловонни отпадъци, развъдник на опасни болести, НИЕ:
ОТКАЗВАМЕ да участваме в манипулативната проверка на 07.12.2009 г., като предложим на назначената Комисия да се запознае с нашите заснети кадри, да ги провери на място и вземе адекватни решения и за предаване на Прокуратурата на виновните длъжностни лица, за търсене на углавна наказателна отговорност за умишленото увреждане на околната среда;
ПРЕДЛАГАМЕ на компетентните държавни органи да задължат нарушителите да изгребат всички нерегламентирано запръстени из целия район опасни билогични отпадъци, като ги предадат за унищожаване на екарисажа в Шумен. За осигуряване на постоянен надежден контрол върху работата на двете фирми-дългогодишни нарушители, да се назначат в тях постоянни контрольори от Районна ветеринарно-медицинска служба, като представители на държавата;
НАСТОЯВАМЕ Европейската комисия да открие процедура за нарушение относно финансирането от Програма “САПАРД” на фирма “Гала” ЕООД(“Игал” ООД) на депутата от управляващата партия ГЕРБ - Димитър Аврамов.

Няма коментари: