вторник, 13 април 2010 г.

НАТО да спаси Монтана и „Гражданска защита” от опасно депо по ИСПА

Тръбата за инфилтрата, идващ от депо Монтана до лагуните край р. Огоста

Инфилтрат край р. Огоста, срещу „Гражданска защита”


Лагуните с инфилтрат, р. Огоста, вляво е „Гражданска защита”


Лагуна с инфилтрат край р. Огоста, срещу „Гражданска защита”


Край на лагуните, р. Огоста, овце на паша, в чертите на град Монтана


Изх. № 04-13/13.04.2010

До Рагнар Бо – председател на Комитета за Гражданска защита при НАТО
До Жозе Мануел Барозу – председател на Европейската комисия
/на Ваше първо писмо ELARG/A2/BC D(2005) 7091 от 09.12.2005 г. и наше последно писмо от 05.01.2009 г./
До Тиери Кретен – директор “Разследвания и операции” в Служба ОЛАФ към Европейската комисия

ИСКАНЕ за НАМЕСА

oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от зам.-председателя Петър Пенчев – председател на Секция Монтана, GSM +359887525032 и
от Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”, представлявано от Пламен Димитров – съпредседател


Относно: НАТО да спаси Монтана и „Гражданска защита” от опасно депо по ИСПА

Уважаеми господин Бо,
Уважаеми господин Барозу,
Уважаеми господин Кретен,

Преди един месец в Монтана г-н Рагнар Бо, председател на Комитета за гражданска защита към Старшия комитет за гражданско-аварийно планиране и заместник-ръководител на Евроатлантическия координационен център на НАТО за реагиране при бедствия, обяви, че Националният учебен център на Гражданска защита ще стане Регионален обучителен център на НАТО за обучение на кадри по ядрена, химическа и биологическа защита.
На 30.03.2010 г. екип от Национално движение „Екогласност” и Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници” по сигнал на граждани засне край десния бряг на р. Огоста, вътре в чертите на град Монтана – на 1200 метра срещу учебния център/прилагаме документални снимки/, над 8 декара замърсявания от изливания инфилтрат на Градското(съгласно документите от процедурата ОВОС, но прекръстено с документна измама в Регионално, за да се излъже Европейския съюз и да се вземат парите по ИСПА) депо за отпадъците, в което НЕЗАКОННО от 2006 г. се депонира и боклука от съседни 12 общини. След това ние установихме, че изградената локална пречиствателна станция(ЛПСОВ) на това депо, струващо на данъкоплатците над 9 милиона евро, играе само формална роля - отнема амоняка от инфилтрата, но не и биологичните и химични замърсявания. Според така наречения хвалебствено „европейски” проект, отпадъчните води след ЛПСОВ трябва да се насочат обратно върху боклука - за оборотно оросяване на тялото на депото, или пък да се изпращат вече в Градската пречиствателна станция, но вместо това НЕЗАКОННО мръсният инфилтрат се излива край р. Огоста, на отсрещния бряг на реката точно срещу „Гражданска защита”, където за куриоз ще се обучават спасители от НАТО по същите замърсявания - биологическа и химическа защита.
Няма извършени изследвания за състава на разливания инфилтрат край и в р. Огоста, но ние разполагаме с данните от сертифицирана лаборатория за известното подобно сметище за битови отпадъци, това в кв. Суходол на София, от които е видно голямото съдържание в отделяния инфилтрат на опасни за околната среда и здравето на хората отрови – Стронций-112 пъти над нормите, Титан-76 пъти, Ванадий-46 пъти, Бисмут-15 пъти, Арсен-13 пъти.
При изпускането на по-големи водни маси от язовир Огоста, тези отрови от лагуните ще се наслагват върху заливната тераса по поречието на р. Огоста и ще замърсят плодородни обработваеми земи на още 16 селища, като пренесат от опасните отрови за човешкото здраве.
От края на 2005 г. започнахме да уведомяваме Европейската комисия за някои неуредици при това депо, финансирано с парите на европейските данъкоплатци по програма ИСПА:

- депото продължава да функционира, въпреки че след запалването му през м. октомври 2005 г., откогато за първи път информирахме с документални снимки лично г-н Жозе Барозу, не бе подменена изгорялата защитна мембрана на клетка № 1 и по-голямата част от отделяния инфилтрат от вече запълнената клетка, отива директно в почвата, а не в ЛПСОВ;
- с решение № 12471 от 19.11.2008г. Върховният административен съд на Р България по наша жалба обяви за невалидно издаденото от Министерството на околната среда и водите(МОСВ) комплексно разрешително за депото, поради неспазена хигиенно-защитна зона за две населени места и липсата на оценка от Министерството на здравеопазването. След това решение на съда депото работи НЕЗАКОННО - прикривано от мълчанието на всички власти;
- въпреки че близките до депото големи села Николово и Крапчене не могат да бъдат изселени, с решение № 42-ПР от 28.12.2009 г. МОСВ прие ново лъжовно инвестиционно предложение на Община Монтана за “цялостно изграждане на инфраструтурата” в изграденото вече депо и за изграждане на изцяло завършените вече “клетки №№ 1, 2, 3 и рекултивация на старото сметище”, независимо че тези работи са били завършени и приети от МОСВ и Общината с подписан Акт-16 до 2006 г. по програма ИСПА за над 9 милиона евро, които средства обаче, след решението на съда от 19.11.2008 г. се доказва, че са изхарчени не за екология, а за концентрирано замърсяване на околната среда и създаване на дългогодишен риск за здравето на хората.

Без резултат останаха проверките за депото в Монтана по нашите няколко сигнали до българските власти – Прокуратура и Правителство.
За съжаление, даже и екс-еврокомисарят по регионална политика г-жа Данута Хюбнер дойде в Монтана през 2007 г. по нашите сигнали до ЕК, но не пожела да се срещне с наши представители, а се включи в предизборната борба на кмета Златко Живков за третия му мандат, заявявайки пред Българска Национална телевизия: „Убедих се, че вашето депо не мирише и няма основание гражданите на град Монтана да недоволстват!”. Това бе пряка подкрепа от еврокомисаря за известната на монтанската общественост корупционна практика с евросредства на местната олигархия около кметската власт, която изпраща лъжовни информации до Брюксел – както в този случай депото го обявяват пред програма ИСПА за Регионално без задължителната процедура по ОВОС.

Като представители на засегнатата общественост (съгласно Конвенцията от Орхус за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда), ние вече сме подложени на безпрецедентна политическа репресия за стъпкване на нашето достойнство - на 01.03.2010 г. председателят на Пето отделение към Върховния административен съд издаде разпореждане срещу нашето обжалване на горното решение № 42-ПР от 28.12.2009 г. на МОСВ с мотив, че регистрираната в съда отпреди 20 години НД „Екогласност”(първата екологична НПО в България и водила до тази година над 45 съдебни екологични дела) не била организация в обществена полза и поради това няма право да обжалва последното лъжовно инвестиционно предложение за този обект с планираната нова измама за още милиони средства от джобовете на европейските данъкоплатци – предстои дело № 4742/2010 пред петчленен състав на ВАС по нашата частна жалба срещу лишаването в България от достъп до правосъдие по въпроси на околната среда, което е недопустимо за Нова Европа в 21-ви век нарушение на правата и конвенциите на цивилизования свят.

Водими от горното, ние повече не можем да вярваме на българските власти и НАСТОЯВАМЕ за Вашата намеса:

НАТО да спаси гражданите на град Монтана от опасните развъдници на отрови, създадени от българските власти с депото, чийто инфилтрат ще застрашава пряко и здравето на обучаваните спасители от “Гражданска защита” на НАТО, край р. Огоста.

Европейската комисия най-после да се произнесе по започналата от 2005 г. и все още незавършена проверка за построеното с измама и незаконно експлоатирано депо в Монтана, финансирано с милиони евро на европейските данъкоплатци.

ОЛАФ да разследва измамите с еврофондовете в Монтана.

Няма коментари: