неделя, 9 май 2010 г.

КОННА ЕЗДА ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ

По време на изминалите празнични дни победителите в голямото почистване на Северния парк/за което писахме наскоро/, състояло се на 17 април т.г., получиха обещаните награди - един час безплатна езда в конната база край село Войнеговци, Столична община. Наградите осигури Обществото на приятелите на Северния парк, което включва Екосдружение "Връбница - Надежда", сдружение "Еко Мрамор" и вестник "София север".


Групичката седмокласници от 74 ОУ "Гоце Делчев", придружени от техния ръководител Милена Такева най-напред се запознаха, погалиха и си поговориха с расовите коне в базата.След това децата се разходиха на коне сред утринната свежест на окъпаната от нощния дъжд борова гора над Войнеговци, водени от лицензирания инструктор Бойка.

Обучението по езда завърши на манежа в базата, като накрая бяха раздадени грамоти за всички ученици и ръководителката им госпожа Такева, която насърчавана от ученичките си, също се качи на кон.

Младите ездачи, а също и известният екоклуб от 74-то ОУ, получиха покана да посетят конната база в най-близко време за да се запознаят с въвеждащия е в момента екологичен метод за третиране на конските отпадъци с калифорнийски червеи.


Въодушевени от ездата в тази хубава природна среда, с много радостни усмивки, децата си тръгнаха като обещаха скоро пак да се върнат в базата.

* Обществото на приятелите на Северния парк е замислено още преди години, но се сформира наскоро поради зачестилите сериозни проблеми на парка. Към него непрекъснато се присъединяват нови привърженици.


Няма коментари: