понеделник, 24 януари 2011 г.

Борисов реже лента сред отровни фекалии

Бойко Борисов и Димитър Зоров в с. Добри дол

Фекалиите върху републиканския път II-11 в кравефермата на Д. Зоров, с. Добри дол

Кацащия върху прясно измития републикански път II-11 премиерски хеликоптер, прелетял над лагуните с фекалии откъм р. Дунав в кравефермата на Д. Зоров, с. Добри дол
До Жозе Мануел Барозу
Председател на Европейската комисия

Т Е Л Е Г Р А М А

oт Национално движение „Екогласност”, България, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, GSM 0887525032

Относно: Българските власти прикриват нарушения на политически олигарси, замърсяващи трансгранично околната среда, с риск за човешкото здраве. След отравянето на 34 деца от гр. Исперих


Уважаеми господин Барозу,
Обезпокоени сме след изнесените в тези дни съобщения за инфекционното отравяне от питейната вода на 34 деца от гр. Исперих, причината за което се оказва преливането на лагуна с фекалии на кравеферма в с. Драгомъж, община Исперих.
Само преди два месеца, на 25.11.2010 г., министър-председателят на Р България Бойко Борисов бе долетял с хеликоптер от София, за да пререже лентата на доилнята в кравеферма "Алексия 2002", с. Добри дол, община Лом, собственост на неговия личен приятел от школата на Министерството на вътрешните работи Димитър Зоров. Всички медии най-широко отразиха това частно посещение, финансирано от държавния бюджет - “от хеликоптера Бойко Борисов успя да разгледа отвисоко новия кравекомплекс”. Гражданите от района обаче са възмутени, че премиерът не отронва и дума за видимия с просто око и от земята скандален факт, че всичките фекалии на 2200 крави се оттичат безпрепятствено към р. Дунав, като са размазани грозно и миризливо по републиканския път II-11 между Лом и Видин(измит с вода на мястото за кацане на правителствения хеликоптер с премиера). Няма операция “Наглите” на МВР за подобно закононарушение - изграденият кравекомплекс с милиони отпуснати лева от държавния фонд „Земеделие” е разположен от двете страни на републиканския път без никакви заграждения срещу свободното изхвърляне на фекалиите от кравите. Очудващо звучи в медиите “Премиерът разгледа кравекомплекса и оцени високо направеното”, когато липсва каквато и да е обработка на тоновете животински отпадъци. При това премиерският хеликоптер е прелетял над огромните лагуни с фекалии откъм р. Дунав(видно от приложената фотоснимка № 3 ).
Като националноотговорна гражданска екологична организация, Национално движение „Екогласност” изразява своята загриженост за това продължаващо екологично престъпление, което вместо да бъде санкционирано от компетентните държавни екологични и здравни регулатори заради няколкогодишните замърсявания на околната среда в района, в това число и водите на общоевропейската река Дунав, се поощрява пряко и от днешния български премиер Бойко Борисов, за жалост там е присъствала покорно и Пенка Пенкова-кмет на община Лом. Опасните за човека животински изпражнения се изливат надолу по течението във водите на р. Дунав, а и чрез подпочвените води отровите попадат в близката помпена станция за водоснабдяването с питейна вода на гр. Лом, като и тук може да се повтори случилото се в тези дни отравяне на хората от гр. Исперих. При специалното посещение на 20.01.2011 г. от екип на НД „Екогласност” на място констатирахме, че екопрестъплението в с. Добри дол продължава при значително увеличен обем спрямо последните години.
Само можем да изразим нашето съжаление, че на 10.12.2010 г. еврокомисарят за земеделието и развитието на селските райони Дачиан Чолош е посетил кравефермата "Алексия 2002" в с. Добри дол, придружаван от българския министър на земеделието и храните Мирослав Найденов, като и техният хеликоптер е прелетял над лагуните с фекалии откъм р. Дунав. Свидетели сме отново на премълчаване на замърсяванията от този обект на околната среда с риск за човешкото здраве, която манипулация е демонстрирана повторно в медиите с думите на еврокомисаря “Това е пътят за развитие на селското стопанство на България и Румъния”. Тук не можем да премълчим нашето предупреждение за наличие на опасно трансгранично замърсяване по европейската р. Дунав и директно на съседна Румъния, още повече при румънската националност на г-н Дачиан Чолош.
Накрая сме длъжни да припомним, че същият Димитър Зоров е от известните политически олигарси, свързани финансово с всички властващи през последните години политически партии в България. Доказателство за това е, че когато наскоро Прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу бившия земеделски министър от предишния кабинет "Станишев" Валери Цветанов, за свидетел на обвинението е привлечен и собственикът на мандра "Пършевица" и кравеферма "Алексия 2002" Димитър Зоров, заради съмнителна в негова полза замяна от министъра на земи срещу имоти от Държавния поземлен фонд, според твърдението на разследващите органи.

Приложение: 1. Фотоснимка на Бойко Борисов и Димитър Зоров в с. Добри дол.
2. Фотоснимка на фекалиите върху републиканския път II-11 в кравефермата на Д. Зоров, с. Добри дол.
3. Фотоснимка на кацащия върху прясно измития републикански път II-11 премиерски хеликоптер, прелетял над лагуните с фекалии откъм р. Дунав в кравефермата на Д. Зоров, с. Добри дол.

Няма коментари: