четвъртък, 5 май 2011 г.

Акт-16 за НЕЗАКОНЕН ОБЕКТ в НХРАО-Нови хан

Изх. № 05-04/04.05.2011
Вх. № СФ -1886 -09 – 001 /04.05.2011 г. по описа на ДНСК
Вх. № 3202/2011 от 04.05.2011 г. по описа на ВКП

До инж. Милка Гечева – Началник на ДНСК
Копие: До Върховна касационна прокуратура
( на изх. № 3202/2011, Vж от 21.03.2011 г. )


С И Г Н А Л
от Национално движение „Екогласност”, представлявано oт Петър Пенчев – зам. председател

Относно: Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” стаява истината пред Държавната комисия по Акт-16 за НЕЗАКОНЕН ОБЕКТ в Национално хранилище за радиоактивни отпадъци(НХРАО)-Нови хан

Уважаема госпожо Гечева,
Национално движение „Екогласност” Ви уведомява , че въпреки Вашите указания с писмо № СФ-1886-03-643/14.04.2011 г. за извършване на проверка по наш сигнал до Вас и до Главния прокурор, Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” стаява истината/лъже/ пред Държавната комисия по Акт-16(провела заседание на 27.04.2011 г.), а именно:

1. ДП “РАО” лъжовно представя като действащо и актуално писмо изх. № ОВОС-25498/04.01.2005 г. по описа на МОСВ на зам.-министъра на околната среда и водите Мануела Георгиева за преценка необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС) за строителство на “Гореща камера”, че не подлежи на ОВОС.
2. ДП “РАО” скрива Решение № 4-ПР/2005 от 11.03.2005 г. на министъра на околната среда и водите Д. Арсенова за извършване на ОВОС на “Гореща камера” и на още два обекта от НХРАО-Нови хан, която процедура по ОВОС е прекратена след 2 години по инициатива на ДП “РАО” с Решение № ОВОС-844-П от 11.06.2009 г. на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, за което вече сме Ви уведомили.

От горното се вижда, че писмо изх. № ОВОС-25498/04.01.2005 г. по описа на МОСВ на зам.-министъра на околната среда и водите, е било валидно само за два месеца и половина.
Въпреки, че ние уведомихме устно на лична среща в кабинета на ръководството на ДП “РАО” на 05.04.2011 г. за криенето от него на горните два документа, то г-н Делян Петров – изп. директор на ДП “РАО”, умишлено продължава да заблуждава и стаява истината за строителство без ОВОС на “Горещата камера”, като бърза да се подпише Акт-16, за да Ви постави пред свършен факт и с това попречи на разпоредената от Вас проверка с писмо № СФ-1886-03-643/14.04.2011 г.

Длъжен съм да Ви уведомя, че по наш сигнал, Върховна касационна прокуратура е образувала преписка № 3202/2011, Vж от 21.03.2011 г., която е препратена по компетентност за разпореждане до Окръжна прокуратура – град София. Прокуратурата не е завършила проверката.

НАСТОЯВАМЕ да разпоредите СПЕШНО спиране на процедурата за Акт-16 на обект “Гореща камера” в НХРАО-Нови хан, до завършване на проверката от Прокуратурата, като наложите административна мярка срещу престъпващия законите г-н Делян Петров – изп. директор на ДП “РАО”, с опасен риск за ядрената безопасност на населението.

Няма коментари: