четвъртък, 30 август 2007 г.

МИНИСТЪР ЧАКЪРОВ ИЗНАМЕРИ ОПРАВДАНИЕ ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕТО СИ

ПОТЯГАЙТЕ СЕ ЗА FLASH-MOBS И НЕПРЕДИЗВИКАНИ СБЛЪСЪЦИ С ПОЛИЦИЯТА до 2010 година /поне/!


Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Съобщение до медиите 30-08-2007 г.

Т Р Е В О Г А !!!
МОСВ ще бави плановете за управление най-малко до 2010 г.
* Защо НД”Екогласност” се усмихва при поредното шоу на студентите

Национално движение “Екогласност” получи писмо от Министъра на околната среда и водите, в отговор на последното си заведено дело във Върховния административен съд - за отказа на министъра да ускори внасянето в Министерския съвет на плановете за управление на природните паркове. Това последно дело бе категоричната реакция на най-старото екодвижение по случая “Странджа”.

В писмото си (№ 48-00-414/10.08.2007 г.), министър Чакъров пише:
“ Съгласно Параграф 2, т. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии(приета с ПМС № 7/08.02.2000 г.), плановете за управление на природните паркове, прекатегоризирани по реда на Закона за защитените територии, какъвто е случаят с Природен парк “Странджа”, следва да бъдат разработени в срок до 10 години от осъществената прекатегоризация (т.е. до 2010 г.).”

И добавя: “ При това определеният в нормативната уредба 10-годишен срок визира само изготвянето на проект на плана за управление, но не и последващите административни процедури по разглеждане и одобряване на проекта”.

И със същия бюрократичен тон пояснява какво още ще забави тези планове:
“ – разглеждане и приемане от Висшия експертен екологичен съвет(ВЕЕС) на екологичната оценка на плана;
- разглеждане от ВЕЕС на преработения план за управление;
- внасяне на плана за управление в Министерскив съвет за приемане в случай, че няма бележки от ВЕЕС или ако има – след тяхното отстраняване.”

“Така, че министърът ни казва да пием по една студена вода, в очакване на поредния скандал с новите инвеститори а-ла “КРАШ 2000”, което на интересните шоу-та по софийските улици и без това се прави сполучливо от нашите приятели-студентите, но НД “Екогласност” продължава делото си в Съда. Защото вече сме убедени, че умишленото бездействие на МОСВ е опасно за българската природа” – заявява Петър Пенчев, зам.-председател на екосдружението.

За повече информация:
Петър Пенчев – 0887525032, http://grupa-geo.blogspot.com/

Няма коментари: