четвъртък, 9 август 2007 г.

ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ НА ВАС УВАЖИ ИСКАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИ


Тричленен състав на Върховния административен съд под председателството на Андрей Икономов отново ще гледа делото на Група ГЕО

На 11.04.2007 г. тричленен състав на Върховния административен съд под председателството на Андрей Икономов (същият по-късно гледа и делото за природен парк „Странджа”), ПРЕКРАТИ делото на шест еко-организации от Група ГЕО(Граждански екологични организации) -

Национално движение "Екогласност", Инициативен комитет "За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров", Инициативен комитет "За опазване на околната среда в село Мусачево", Сдружение "Нови хан - европейско селище", Екосдружение "Връбница- Надежда" и Инициативен комитет "Мрамор",

в което се протестира против решението на Столична община за определянето на площадки за депа на битовите отпадъци, без предварително провеждане на задължителната процедура по ОВОС(оценка на въздействието върху околната среда).

От Група ГЕО са завели делото против Министъра на околната среда и водите заради писмо 04-03-151/08.01.2006 г. на МОСВ до Столична община. С това писмо е дадена преценка за липсата на необходимост от провеждане на екологична оценка. На базата на този документ, по доклад на кмета Бойко Борисов, Столична община взе решение на 22.02.2007 г. за избора на площадки за депо, при което, твърдят екозащитниците, се нарушава чл. 92, т. 1 от Закона за опазване на околната среда. И поясняват – „В точка 26 на Приложение 1 към ЗООС е записана ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА по провеждане на ОВОС, поради известните параметри – това депо ще приема над 10 тона отпадъци на денонощие и ще бъде с капацитет над 25 000 тона”.

„Чест прави на Петчленния състав на ВАС, който на 16.07.2007 г. е ОТМЕНИЛ решението на Тричленния състав за прекратяване на делото и го връща за ново разглеждане от Пето отделение на ВАС. Това е една надежда за очакване на справедливост и в българското правосъдие” – доволни са еколозите.

Новото заседание на Съда по това дело ще бъде на 25.09.2007 г.

Представителите на гражданските организации са решени, ако всички инстанции на българския съд не решат въпроса в полза на здравето на хората и техните поколения, да отнесат въпроса до Европейската комисия, за да се отсъди в Брюксел дали екологосъобразно се харчат парите на европейските граждани.

За повече информация: Петър Пенчев – зам.-председател на Национално движение "Екогласност", 0887525032

Снежинка Цветанова – председател на Инициативен комитет "Мрамор"

Огнян Чипев – председател на Сдружение "Нови хан - европейско селище"

Няма коментари: