понеделник, 3 август 2009 г.

Ковачки и депутат от ГЕРБ обгазяват Монтана

Бунището на Ковачки се оттича във водосбора на р. Огоста

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. № 08-03/03.08.2009 г.

До Борис Велчев – Главен прокурор
До Бойко Борисов – Министър-председател
Копие: Жозе Мануел Барозо – Председател на Европейската комисия

С И Г Н А Л
oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, с адрес за кореспонденция: 3400 Монтана, ул.”22 септември” № 40, GSM 0887525032 и

от Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”-Монтана, представлявано от Пламен Димитров – съпредседател, с адрес за кореспонденция: 3400 Монтана, жк “Аврора-2”,ет.3,ап.9, тел. 096303358

Относно: Град Монтана се трови от птицекомбинатите на олигарха Христо Ковачки и депутата от ГЕРБ Димитър Аврамов

Уважаеми господин Главен прокурор,
Уважаеми господин Министър-председател,
На 25.08.2008 г. Национално движение „Екогласност” поиска от Джевдет Чакъров – министър на околната среда и водите, да се сформира Комисия с преобладаващо участие на граждани, за замерване на миризмите при десетилетните обгазявания на град Монтана от голям птицекомбинат, собственост в последните години на Христо Ковачки чрез фирма „Пи Ес Корпорация” ООД. Получихме мълчалив отказ от министъра, срещу който заведохме дело във Върховен административен съд. За съжаление, съдът отхвърли на 26.06.2009 г. нашият иск и сега очакваме решението на Петчленния състав на ВАС. Този птицекомбинат продължава безгрижно да си работи, макар че с писмо № 02-2-78/25.09.2008 г. до НД „Екогласност” и до Тенчо Тенев – Главен държавен здравен инспектор в Министерството на здравеопазването, Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве-Монтана, е констатирала: „птицекомбинатът е с капацитет 720 000 броя бройлери и съгласно т. 306 от Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, местоположението му не отговаря на изискванията на посочения нормативен акт.” При норматив 3 000 метра, отстоянието до първите градски къщи е 166 м., сочат в писмото си компетентните държавни здравни власти.
Само можем да съжаляваме, че въпреки § 1. от Преходните разпоредби на Наредба № 7, където крайният срок за привеждане на отделяните вредности в границите на санитарно-хигиенните норми, е бил 31.12.1997 г., след който директорът на РИОКОЗ е бил длъжен да предпише “незабавно преустановяване на дейността или изнасяне от жилищната зона”, то с горното писмо се дава формално нов срок 30.01.2009 г., след който обаче нищо не се случи - нови шест месеца птицекомбинатът на олигарха Ковачки стои непоклатим на същото място още от Тато-во време и миризмите се носят по въздуха необезпокоявани към града.
Дали окуражен от отказа на правосъдие за гражданите срещу Ковачки, или пък окрилен от заеманата длъжност Председател на Националния изпълнителен съвет на предприемачите в Партия ГЕРБ, а още повече защитен и от влизането си в 41-то Народно събрание като депутат на ГЕРБ от Монтана, младият бизнесмен Димитър Аврамов също не се кахъри за непрекъснатите пушеци от самозапалилото се бунище, където са депонирани животински отпадъци в двора на новопостроения птицекомбинат на неговата фирма “Гала” ООД. Лошото е, че десетки хилядите бройлери и кокошки се намират непосредствено в чертите на град Монтана и розата на ветровете е такава, че директно се разнасят отровите към домовете на монтанчани. Отново сме свидетели на престъпно безхаберие от директора на РИОКОЗ-Монтана Даниела Караилиева, директора на РИОСВ-Монтана Боян Цолов и кмета на общината Златко Живков, за спазване на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда и Чл. 58 от Закона за опазване на околната среда.

Уважаеми господин Главен прокурор,
НАСТОЯВАМЕ да назначите проверка на изложените обстоятелства и образуване на досъдебно производство срещу посочените три длъжностни лица и двамата бизнесмени, за ликвидиране на дългогодишните замърсявания на въздуха в град Монтана. Миризмите и отделяните диоксини и фурани при изгарянето на животинските отпадъци представляват опасни рискове за човешкото здраве - рак на съединителната тъкан, на белите дробове, на черния дроб; заболявания на дихателните пътища; сърдечни проблеми; алергии; нарушения на имунната система, вродени аномалии; увреждане на репродуктивните способности.
Уважаеми господин Министър-председател,
НАСТОЯВАМЕ да се откажете от изявлението си, че ще се молите в Европейската комисия да отмени санкциите, като се разреши на нерегламентираните бунища в България да продължат съществуването си. Докога само задграничните правителства трябва да се грижат за здравето на българите, а българските власти ще нехаят.
ПРЕДЛАГАМЕ да посъветвате депутата от ГЕРБ Димитър Аврамов да се откаже от имунитета си, за да се започне без бавене досъдебното производство и по-скорошното спасяване на гражданите от Монтана срещу непоносимите и много опасни за тяхното здраве, замърсявания на въздуха от двата птицекомбинати.

Нашият граждански правен интерес е гарантиран от Конвенцията за устойчивите органични замърсители(Стокхолмска конвенция), ратифицирана от България на 30.09.2004 г. - "страните признават важния принос, който неправителствените организации могат да имат за предотвратяване изпускането на емисии и изхвърлянето на устойчиви органични замърсители", както и от Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(Конвенция от Орхус).
В случай на забавяне на Вашите действия, обществеността на Монтана ще се самоорганизира за отпор на екологичния геноцид, да защити здравето на своите деца.
Приложение – документални снимки от 30.07.2009 г.


Птицекомбинатът на Ковачки е до къщите на монтанчани


Птицекомбинатът на депутата от ГЕРБ Аврамов е изцяло в чертите на гр. Монтана

Пушеците от бунището на депутата от ГЕРБ обгазяват гр. Монтана


Докога ще се обмирисва ЖК”Младост” от депутат на ГЕРБ?

С уважение:
/ Пламен Димитров / / Петър Пенчев /

Няма коментари: