четвъртък, 19 ноември 2009 г.

15 милиона евро на Европа отклонени от екология


До Жозе Мануел Барозу
Председател на Европейската комисия

До Нона Караджова
Министър на околната среда и водите на РБългария

До инж. Иван Проданов Симидчиев – Началник на
Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/
към Министерството на регионалното развитие и благоустройството
гр.София 1606, бул. “Христо Ботев” №47
e-mail: dnsk@dnsk.mrrb.government.bg


М Ъ Л Н И Я
oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател: p_p_trojanski@yahoo.com, и
от Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”, представлявано от Пламен Димитров - съпредседател: p_dimitrov_b@abv.bg

Уважаеми господа,
Наскоро е бил подписан Акт-15, а днес тече заседание на Държавна комисия за подписване Акт-16 на Пречиствателна станция за отпадъчни води(ПСОВ) в Монтана.
Като представители на обществеността, се информирахме за крайния резултат от започналото строителство на 15.06.2007 г. с подписването на Договор за строителство на ПСОВ в Монтана между Министерството на околната среда и водите и строителя – германския консорциум “Пасавант Рьодигер – Ед Зюблин”. Проектът се финансира от Европейската програма ИСПА и е одобрен в края на 2002 г. Общата му стойност е 15 067 113 евро, от които 75 процента се осигуряват безвъзмездно от Европейския съюз, а 25 на сто са национално съфинансиране. Строителният надзор се осъществява от белгийско-българския консорциум “САФЕЖ - АКВАИНС”.

На 11.11.2009 г. български инженери, обучавани от лектори на Камарата на инженерите в провинция Хесен, Германия, и под патронажа на Камарата на инженерите за инвестиционно проектиране в София, посетиха ПСОВ на гр. Монтана и експертите бяха изненадани от крайния продукт на скъпото съоръжение – в пречистената вода на последното стъпало(вторичен утаител) на изхода на станцията, плува перушина, т.е. изградената за 15 милиона евро станция не може да отстрани перушината чрез съоръженията от входа до изхода.

Ние ПИТАМЕ:
1. Защо не е избрана енерго-спестяваща технология за пречистване, която е по-евтина(около 7 милиона евро) като строителство и експлоатация, а са предпочетени повече бетон и технически съоръжения – когато се вижда, че избраната технология не върши работа(при стойност 15 милиона евро)? Тук е необходима проверка от компетентните органи, защото “мирише” на корупционна практика.
2. Искаме достъп до 40-те забележки на фирмата, която ще експлоатира съоръжението – “ВиК”-ЕООД Монтана. Настояваме Държавната Приемателна комисия, която заседава в момента, да ги огласи пред обществеността и да НЕ ПРИЕМЕ обекта.
3. Има ли връзка тази перушина, компрометирала избраната технология на ПСОВ, с производствения цикъл на построената птицекланица по Програмата на Европейския съюз “САПАРД” на фирма “Гала” ООД на народния представител от ГЕРБ Димитър Аврамов, както и другия птицекомбинат в Монтана – фирма “Поултрипродъктс” ЕАД на подсъдимия олигарх Христо Ковачки?
4. Защо в Проекта за ПСОВ са дадени неверни данни за количеството на постъпващите за пречистване води, когато поради износената стара канализационна мрежа в града, ще постъпват за пречистване и 75% от водата за пиене от язовир “Среченска бара”, както и високите подпочвени води от хидравличната връзка с язовир “Огоста”? Този значим пропуск обезсмисля целия проект!
5. Кои ще понесат отговорност за несъобразения проект с реалните параметри и ще върнат ли те на европейските данъкоплатци взетите 15 милиона евро?
6. Кой ще съобщи на монтанските граждани за новите пари, които тепърва ще бъдат вземани от джобовете им, защото “ВиК” ЕООД-Монтана ще вложи нови милиони лева за подобряване на технологията и за експлоатация на скъпото съоръжение?

Български експерти природозащитници алармират, че подобна технология е била избрана и за ПСОВ в гр. Ловеч. В тази връзка, настояваме МОСВ да преразгледа внимателно проектите, за които Европейската комисия даде отлагателен срок – 31.12.2010 г., след което ще започне наказателна процедура срещу България.

Приложение: Документална снимка от Пречиствателната станция за отпадъчни води(ПСОВ) в Монтана от 11.11.2009 г.

Няма коментари: