вторник, 17 ноември 2009 г.

България – Нарушение на Директива 96/62/ЕО




Чрез Председателя на Общинския съвет – Монтана
До всички общински съветници – Монтана

До Министър-председателя на Република България
До Жозе Мануел Барозу – Председател на Европейската комисия
ДЕКЛАРАЦИЯ
oт Национално движение „Екогласност”

Относно: България – Нарушение на Директива 96/62/ЕО

Уважаеми господа,
Преди повече от една година Национално движение “Екогласност” писмено алармира държавните власти и Европейската комисия, за продължаващото дългогодишно тровене на гражданите на град Монтана, със зловонната миризма от птицекомбината на олигарха Христо Ковачки и от новопостроения птицекомбинат с пари на европейските данъкоплатци по Програма “САПАРД” – на депутата от ГЕРБ Димитър Аврамов, и двата разположени на многократно по-близко отстояние от жилищните сгради, в нарушение на Наредба № 7 на Министерството на здравеопазването за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. Върховният административен съд с решение № 6986 от 28.05.2009 г. не разгледа въпроса по същество, а прекрати делото, като остави без разглеждане жалбата на екоорганизацията срещу мълчаливия отказ на министъра на околната среда и водите, по искането за намеса за решаване на проблема с дългогодишните миризми и обгазявания в Монтана.
На 14.11.2009 г. екип от НД “Екогласност” и Гражданско движение “Културно-историческо наследство и мемориални паметници”, обходиха района и издириха източниците на зловонята в атмосферния въздух над Монтана, като част от снетите документални снимки Ви изпращаме, приложени към настоящата декларация – констатирахме около птицекомбинатите НЕЗАКОННО изхвърлени огромни количества от птичи черва, развалени яйца и перушина, вместо същите да бъдат извозвани, съгласно законовите изисквания, до най-близкия екарисаж в гр. Шумен. Това са масови развъдници на опасни болести, което е безнаказано престъпление срещу всички граждани на Монтана.

Непростимо е безхаберието на общинските съветници, които без никакви разисквания на 29.10.2009 г. приеха единодушно “План за действие за подобряване качеството на атмосферния въздух в района на община Монтана”, в който няма и помен от мерки за отстраняване на зловонята над града. Нещо повече, внесената в Общинския съвет по този повод Докладна записка от Златко Живков-кмет на общината, е формална по съдържание и само преповтаряна без никакво изпълнение от десетки години, което личи от цитираното в т.3.5. много старо име на един от големите заводи в града.
Жалко е, че тези формални и безотговорни спрямо гражданите действия на кмета - орган на изпълнителната власт в общината, криещ се и в този случай зад колективната безотговорност на гласуването в Общинския съвет, са в изпълнение на задълженията на България, свързани с изисканото от Брюксел докладване на информация от Министерството на околната среда и водите, съгласно Директива 96/62/ЕО относно оценката и управлението на качеството на атмосферния въздух. За пореден път ставаме свидетели на съзнателното вредно заблуждаване на Европа с невярна информация от България, от което страдат всички български граждани, въпреки желанието и полаганите сериозни грижи за тяхното здраве от нашето задгранично второ правителство - Европейската комисия.
НД “Екогласност” получи в м. август 2009 г. по Закона за достъп до обществената информация последните данни от мониторинга на Регионалния център по здравеопазване-Монтана, от които е видно, че тревожно нарастват онкологичните и други социално-значими заболявания в района.

Имайки впредвид горното, като представители на обществеността, НАСТОЯВАМЕ:
1. Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1 във връзка чл. 32, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, кметът на община Монтана Златко Живков да подаде оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия, за нарушаване на дадената от него клетва при встъпване в длъжност: “…да спазва Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководи от интересите на гражданите от общината и да работи за тяхното благоденствие”.
2. Министър-председателят да поиска оставките на Боян Цолов – директор на РИОСВ(Регионална инспекция по околната среда и водите)-Монтана, д-р Даниела Караилиева – директор на РИОКОЗ(Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве)-Монтана и д-р Людмил Антов – директор на РВМС(Регионална ветеринарно-медицинска служба)-Монтана, поради неизпълнение на възложените им задължения като компетентни органи за държавен контрол.
3. Европейската комисия да започне процедура за нарушение относно неизпълнение от държавата България на Директива 96/62/ЕО поради невярната оценка от МОСВ и лошо управление на качеството на атмосферния въздух, във вреда на българските граждани.

Приложение: Документални снимки от 14.11.2009 г. – 3 броя.

Няма коментари: