вторник, 3 август 2010 г.

РИОСВ-Монтана крие информация за замърсяване на яз. “Огоста”

Мръсна пяна край брега на яз. „Огоста”


Мръсна вода от “Аугуста” в яз. „Огоста”

Изх. № 08-03/03.08.2010 г.
 
До Борис Велчев – Главен прокурор
До Инспекторат при Министерство на околната среда и водите
 
СИГНАЛ
oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател и
от Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”, представлявано от Пламен Димитров – съпредседател
 
Уважаеми господа,
Със заявление по Закона за достъп до обществена информация поискахме от държавния регулатор по околна среда и води протоколите от последните години за извършените проверки на заустването и показателите на отпадните води от хотел и ресторант на Комплекс “Аугуста”, разположен върху стената на язовир “Огоста” – гр. Монтана, заедно с проверка на качеството на язовирните води в крайбрежната акватория около спортно-хотелския комплекс. Нашият интерес бе предизвикан от тревожните сигнали до нас на граждани - за постоянно течаща мръсна вода от Комплекс “Аугуста” направо в яз. „Огоста”, за което ние алармирахме с нашето заявление Регионалната инспекция по околната среда и водите(РИОСВ)-Монтана.
С отговор изх. № 1846/28.07.2010 г. бяхме уведомени, че “РИОСВ-Монтана не разполага с протоколи с данни по показатели на отпадъчните води от хотелската част, състояща се от бунгала и ресторанта на комплекс Аугуста” и “РИОСВ не разполага с протоколи от изпитване повърхностните води на язовир Огоста в посочения участък”. В писмото се съобщава наличие на изгребна шахта, която се почиствала периодично от „В и К” – Монтана, но съседи свидетелстват, че миризмите от мръсната вода са постоянни и водите на язовира около брега винаги са с характерната обемиста пяна от течните битови отпадъци, а с тези замърсени води се пълнят плувните басейни в комплекса за деца и възрастни. За съжаление контролният орган премълчава съобщеното от нас нарушение - постоянно течаща към язовира мръсна отточна вода от комплекса.

Недоволни от безхаберието на компетентния държавен орган за опазване на околната среда и водите, ние НАСТОЯВАМЕ за незабавна проверка и търсене на отговорност от собствениците на Комплекс “Аугуста” и от длъжностните лица, които умишлено прикриват дългогодишното нарушение, с риск за здравето на хората.
 
С уважение:
Петър Пенчев
Пламен Димитров

Няма коментари: