петък, 20 август 2010 г.

Депутат ще съди екоактивисти. Право на отговор: Вярваме само на прокуратурата!


Янка АПОСТОЛОВА , в. “Монт-прес”
След като получа компетентното мнение на юристи, вероятно ще заведа дело срещу заместник-председателя на НД “Екогласност” Петър Пенчев и съпредседателя на ГД “Културно-историческо наследство и мемориални паметници” Пламен Димитров. Това заяви народният представител от ГЕРБ Димитър Аврамов по повод разпространената от Пенчев и от Димитров декларация, в която те обвиняват него и община Монтана в корупция. Депутатът е набеден и за измама със средства от САПАРД. Документът е изпратен до главния прокурор, парламентарната комисия по корупция, Инспектората на екоминистерството, генералните дирекции по здравеопазване и околна среда на Европейската комисия и до ОЛАФ.
Предприятия на Аврамов замърсяват опасно с животински отпадъци района на Монтана и работят без комплексно разрешително - екоминистерството е отказало да го издаде през февруари, твърдят Пенчев и Димитров. “Безрезултатни се оказаха изпратените от нас до компетентните органи сигнали и документални снимки за незаконосъобразното разположение в селищната среда на град Монтана и доказателства за опасни замърсявания с животински отпадъци от два птицекомбината - един на подсъдимия олигарх Христо Ковачки и друг - на депутата от управляващата партия ГЕРБ Димитър Аврамов, който е финансиран по САПАРД за неговите фирми “Игал” ООД и “Гала” ООД”, сe казва в декларацията.
Димитър Аврамов отрече напълно обвиненията на Пенчев и Димитров. Не всички обекти на дружествата имат нужда от комплексно разрешително. В процедура на издаване е документът за един обект, (който не е на територията на Монтана) и затова работи с намален капацитет, което може лесно да бъде проверено. Той подчерта, че заради твърденията на екоактивистите ще търси правата си в съда. “Предприятията са проверявани многократно от компетентните органи и нарушения не са открити”, уточни още Аврамов.
Заради строежа на птицеферми в корупция е обвинен и кметът на Монтана Златко Живков. Пенчев и Димитров твърдят, че разрешителното за строеж и за въвеждане в експлоатация на обекта са издадени на една дата с един документ.
При издаването на тези документи са спазени всички законови разпоредби. Разрешението за строеж на “Игал” ООД, което се отнася до преустройството на две бивши сгради в някогашния стопански двор на кв. “Кошарник” извън регулацията на Монтана, е No 65 от 12 април 2005 г. То е издадено след предварително съгласувани и одобрени проекти на отделните части - архитектура, ВиК, електроконструктивна, вътрешна газопроводна инсталация и др., информира заместник-кметът Румен Ангелов След повече от година и половина (на 3 ноември 2006 г.) е постъпил доклад за съответствия на фирма “Стив”, с който да се издаде удостоверението за ползване. Точка 2 от него започва с изречението “Спазени са хигиенните и санитарните норми и обектът отговаря на изискванията на наредба No 7, (която засяга всички отстояния до съответните жилищни зони). Фирмата носи пълната отговорност за качеството на строителството и за съответните изисквания към обекта. Въз основа на доклада, главният архитект на общината е длъжен в седемдневен срок да издаде съответното удостоверение за ползване. То е No 82 от 8 ноември 2006 г. Комплексните разрешителни не са приоритет на нито една община в България и се издават от МОСВ, уточни Ангелов. (Посоченият в декларацията на екоактивистите документ на общината с номер 65 от 2006 г. е разрешение за газификация на частен апартамент в Монтана и няма нищо общо с разрешението за строеж на обекта).

Право на отговор в. “Монт-прес”
Вярваме само на прокуратурата
Ангажирани сме с работа единствено и само в обществена полза и винаги се опираме само на оригинални, истински документи. Това е причината, поради която намираме изявлението на заместник-кмета Румен Ангелов и народния представител Димитър Аврамов по повод наш сигнал за измама по САПАРД като опит за уронване на престижа ни и очерняне на имената ни. Това заявиха заместник-председателят на НД Екогласност Петър Пенчев и съпредседателят на Културно-историческо наследство и мемориални паметници Пламен Димитров по повод публикацията във в. “Монт-прес” “Депутат ще съди екоактивисти”.
Ние работим само с документи. Тези, с които разполагаме, доказват по безспорен начин, че птицефермите на фирма “Игал” ООД край Монтана са в селищната среда на града, категорични са двамата екоактивисти. Освен това те не са съгласни с пояснението на заместник-кмета Румен Ангелов, че за нужното преустройство общината е издала два редовни документа, съобразени със законовите изисквания, от различни дати и години. “Ние вярваме на прокуратурата и смятаме, че тя е единственият орган у нас, който се произнася по истинността на документите. А в писмото до нас на Районната прокуратура в Монтана с изходящ номер 2342 от 9 май 2010 е цитирано разрешителното за строеж и за въвеждане в експлоатация с една и съща дата - от 8 ноември 2006 г.”, подчерта Петър Пенчев.

Няма коментари: