четвъртък, 13 ноември 2008 г.

МОСВ НЕ РАЗРЕШИ КАРИЕРА ЗА ПЯСЪК

Честита победа на Нови Хан и неговите будни жители!
Вчера, 12.11.2008г., на експертния съвет
е МОСВ с 11 срещу 2 гласа се гласува
отрицателна оценка на ДОВОС на фирма ДИНЕЛ,
която искаше да изсече гората на Побит камък
за да добива пясък.

Няма коментари: