неделя, 7 декември 2008 г.

Отказаха документи за подмененото ядрено гориво


Жалба до ВАС срещу АЯР

АЕЦ „Козлодуй” и руският доставчик „Твел” не дадоха съгласие на Агенцията за ядрено регулиране да предостави достъп до исканата информация за Техническо решение № 2903/11.12.2003 г. с приложения №№ 1-29, с мотив фирмена тайна.

От общественият Комитет за защита на ядрения физик Георги Котев заявяват, че изясняването на свидетелските доказателства, започнали да се публикуват в ИНТЕРНЕТ от преди 6 месеца, за липсата на адекватни описания в документацията при последната подмяна на ядреното гориво в АЕЦ “Козлодуй” със съмнения за корупция, не може да стане без пълна прозрачност и предоставяне на достъп до исканата информация. След запознаване с предоставения преди месец от Агенцията за ядрено регулиране, протокол от извършени от шведската фирма STUDSVIK NUCLEAR AB контролни измервания на свежо ядрено гориво, се вижда ограниченото и поръчково насочване на това измерване само към един единствен изотоп. По този начин сме свидетели на опит за скриване на истината, което се потвърждава и от тази забрана на руснаците и техните контрагенти в България, заключават от Комитета.

Петър Пенчев – член на Комитета за защита на ядрения физик Георги Котев и зам.-председател на Национално движение „Екогласност”, акцентира върху последните изменения на Закона за достъп до обществена информация(ЗДОИ), с които при значим обществен интерес трябва да не се прилага отказ поради производствена и търговска тайна. А от форумите по медиите е известно, че не бе малък общественият интерес за разкриване на истината за случая, допълва той. Определението от ЗДОИ за "надделяващ обществен интерес" - когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите, насочва в случая към оповестените доказателства от Г. Котев за подмяната на ядреното гориво в АЕЦ „Козлодуй”, без отразяване в скриваната сега документация „Техническа обосновка на безопасността”.

От Национално движение „Екогласност”, като екологична организация, загрижена за ядрената безопасност съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия и Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(Конвенция от Орхус), внесоха на 05.12.2008 г. жалба до Върховния административен съд с искане за отмяна отказа по ЗДОИ на председателя на Агенцията за ядрено регулиране от 26.11.2008 г. Подобен опит за скриването на информация от АЕЦ „Козлодуй” бе и при безпрецедентния инцидент на 01.03.2006 г. в Пети блок, когато отказът на АЯР бе отменен от ВАС след обжалване от НД „Екогласност”.

Няма коментари: