четвъртък, 4 март 2010 г.

Наглост на депутат от ГЕРБ - продължава замърсяванията

До Борис Велчев – Главен прокурор
/ на № 12480/2009 I. по описа на ВКП /
До Бойко Борисов – Министър-председател
/ на изх. № 03-00-821 / 19.12.2009 г. по описа на МОСВ /
До Жозе Мануел Барозу – Председател на Европейската комисия
/ на реф. № CHAP(2009)00985 по описа на ЕК – Генерална дирекция „Здраве и потребители” /


ДЕКЛАРАЦИЯ
oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, с адрес за кореспонденция: 3400 Монтана, ул.”22 септември” № 40, GSM 0887525032 и
от Гражданско движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”, представлявано от Пламен Димитров – съпредседател, с адрес за кореспонденция: 3400 Монтана, жк “Аврора-2”,ет.3,ап.9, тел. 096303358

Относно: Депутат от управляващата партия ГЕРБ, финансиран по Програма “САПАРД”, продължава безцеремонно да замърсява околната среда, властите го прикриват


Уважаеми господин Велчев,
Уважаеми господин Борисов,
Уважаеми господин Барозу,След като Ви изпратихме на 03.08.2009 г., 17.09.2009 г., 17.11.2009 г. и на 07.12.2009 г. сигнали и документални снимки от незаконните бунища на опасни животински отпадъци, несанкционирани от компетентния орган МОСВ, последва писмен отговор изх. № 03-00-821 / 19.12.2009 г. по описа на МОСВ, до нас с копие до Кабинета на министър-председателя, в който екологичният зам.-министър Евдокия Манева внесе не само заблуди относно случая с цел оневиняване на депутата от управляващата партия ГЕРБ Димитър Аврамов, но беше умишлено премълчан факта на регистрираните в дневниците на Националния телефон 112 констатации на органите от МВР и отговорния ръководител от РВМС-Монтана д-р Герго Стефанов Гергов, които бяха повикани от нас и в наше присъствие на 06.12.2009 г. установиха, че нерегламентираното от МОСВ бунище с тонове отпадъци, е създадено от фирма “Гала” - собственост на същия депутат. Всички присъстващи тогава, без никакви представители на РИОСВ-Монтана, заснехме и документирахме опита за прикриването на престъплението с тънък слой земя от два булдозера на фирмата на Димитър Аврамов.
С този писмен отговор зам.-министър Манева заблуди Кабинета на министър-председателя, а нас ни оклеветява - че в наше присъствие РИОСВ били извършили проверка “в съответстие с Инструкцията за определяне разпространението на неприятни миризми”, когато подобна проверка на РИОСВ ние изобщо не сме виждали досега.
Макар, че огласихме публично всички наши документални кадри от 2009 г., като ги предадохме в комплект на РИОСВ и Община Монтана, включително част от тях бяха показани през м. декември и по Националната телевизия Би Ти Ви, замърсяванията от фирмата на депутата от управляващата партия ГЕРБ, финансиран по Програма “САПАРД”, продължава на гранични до селищната среда терени безцеремонно и до днес, защото не е тайна и Европа знае, че срастването на престъпността с най-висшите етажи на властта в България осигурява пълна безхаберност за престъпленията на политическата олигархия.
Вчера, 03.03.2010 г., при нас се яви разтревожен гражданин от град Монтана, който ни заведе в собствените си ниви - само на половин километър от града, за да ни покаже къде от м. януари 2010 г. вече се е преместило разкритото през 2009 г. от нас нерегламентирано бунище на отпадъци от фирмата на депутата(съединил престъпния си, спрямо околната среда и здравето на гражданите от Монтана, бизнес и властващата политическа партия у нас). Същият гражданин ни бе потърсил за помощ и гражданска намеса за защита, защото силно се бе уплашил от наглото пренебрежение и грубия отказ на депутата от ГЕРБ, когато го потърсил за среща и в личен разговор поискал от Димитър Аврамов незабавно да разпореди очистване на собствената му нива, защото гражданинът сам е проследил пътя на ремаркетата със зловонията, изкарвани от производствените сгради на фирма “Гала”.
От приложените снимки се вижда над 600 квадратни метра опожарена площ в покрайнините на областния град Монтана, със следи от наскоро изгорени органични отпадъци, които са с източник производството на фирма „Гала”.
НАСТОЯВАМЕ Европейската комисия да не се доверява на информацията от българските власти, даващи обяснения за назначената по нашия сигнал проверка с референтен № CHAP(2009)00985 по описа на ЕК – Генерална дирекция „Здраве и потребители”, тъй като за пореден път не се вземат реални мерки по огласени факти и явни доказателства за замърсяване на околната среда и риск за здравето на хората.
Позволете ни като представители на гражданите да ЗАЯВИМ, че Операция „НАГЛИТЕ сред управляващите” не е започнала още в България и няма изобщо да се случи, ако не дойдат постоянни евронаблюдатели у нас във всички звена на държавното управление.
 
Приложение: Документални снимки от 03.03.2010 г. на нерегламентираното и несанкционирано от властите - МОСВ, опожарено ново бунище от фирмата „Гала” на депутата от ГЕРБ Димитър Аврамов – 3 бр.

Няма коментари: