понеделник, 6 октомври 2008 г.

Сергей Станишев престъпи закона като откри строителството на АЕЦ „Белене” без разрешение от АЯР

Днес Национално движение “Екогласност” уведоми главния прокурор Борис Велчев и председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо за започналото строителство на АЕЦ „Белене”, обявено на 03.09.2008 г. от министър-председателя на България Сергей Станишев с „първа копка” в присъствието на посланика на Русия в София. В същото време и премиерът, и министърът на енергетиката и икономиката Петър Димитров признаха публично, че от Агенцията за ядрено регулиране(АЯР) все още няма издадено разрешение за това строителство.
По повод на това започване строителството на АЕЦ „Белене” без разрешение на държавния регулаторен орган, което е нарушение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, Наредбата за осигуряване безопасността на ядрените централи и Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, Национално движение „Екогласност” отправи на 08.09.2008 г. искане за намеса от г-н Сергей Цочев – председател на Агенцията за ядрено регулиране, с копие до г-н Андрис Пиебалгс – еврокомисар по енергетика и транспорт. В екодвижението получиха отговор - № 03-00-18 / 26.09.2008 г. заедно с № 03-00-18 / 18.09.2008 г. изпратен и до Министерския съвет, и двете писма подписани от Сергей Цочев – председател на Агенцията за ядрено регулиране.
От писмените отговори на държавния регулатор по Закона за безопасно използване на ядрената енергия става ясно, че „официалното откриване на строителните работи се основава на разрешение за строеж № РС-30 / 03.07.2008 г., издадено от Mинистерството на регионалното развитие и благоустройството”.
Петър Пенчев – зам.-председател на НД “Екогласност”, пояснява: Ние не можем да приемем необоснованата декларация, че „въз основа на издадено от МРРБ разрешение за строителство на площадка Белене могат да бъдат извършвани подготвителни действия от общ характер, свързани с прилежащата структура, които не засягат изграждането на самите ядрени съоръжения”, както г-н Сергей Цочев се опитва да омаловажи това противозаконно действие на министър-председателя. Категорична в случая е нормативната разпоредба: „Разрешението от Агенцията за ядрено регулиране по чл. 33, ал. 1, т. 3 от ЗБИЯЕ за строителство е основание за издаване на разрешение за строеж по Закона за устройство на територията от министъра на регионалното развитие и благоустройството”, съгласно § 2, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за осигуряване безопасността на ядрените централи, приета с ПМС № 172 от 19.07.2004 г., обн. ДВ. бр.66 от 30.07.2004 г. Тази декларация на АЯР е несполучлив опит за защита и на министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, издал горното разрешение за строеж на АЕЦ „Белене”.
От НД “Екогласност” считат, че и министър-председателят на България Сергей Станишев, и министърът на енергетиката и икономиката Петър Димитров, и министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, а сега към тях се присъединява и председателят на Агенцията за ядрено регулиране Сергей Цочев – всички вкупом са нарушили закона с това противозаконно започване на строителството без задължителната оценка и разрешение от държавния регулаторен орган АЯР,
Както публично заяви председателят на Агенцията за ядрено регулиране, срокът за издаване на разрешение за строеж на АЕЦ „Белене” е 9 месеца след представяне на искането за издаване заповед за одобряване на изготвения технически проект на ядреното съоръжение, съгласно Чл. 34, ал. 4 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, а публично е известно, че техническият комплексен проект все още не е изготвен и представен. Едва след санкцията от АЯР – най-рано след 9 месеца, МРРБ ще има законова възможност да се произнесе по издаването и от него на разрешение за строеж, след което може да започне строителството на площадка Белене и изпълнение на частите по комплексния общ проект, категорични са защитниците на възобновяемите енергийни източници-противници на ядрените централи. Те отново изтъкват 140-те забележки от 2006 г. на АЯР спрямо инвестиционния проект АЕЦ „Белене” и премълчаването от ядреното лоби на опасната тежест на радиоактивните отпадъци за човешките поколения в България за 100 000 години напред.

Поради отказа за намеса от АЯР, съгласно Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(Конвенция от Орхус), Национално движение “Екогласност” настоява Главна прокуратура на РБългария да извърши проверка и да се наложи ОТМЯНА на издаденото разрешение за строеж № РС-30 / 03.07.2008 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, както и ОТМЯНА началото на строителството на АЕЦ „Белене”, обявено на 03.09.2008 г. в Белене от министър-председателя. Настоява се за търсене най-строга отговорност от ­Сергей Станишев, Петър Димитров, Асен Гагаузов и Сергей Цочев, като виновни висши длъжностни лица за престъпването на закона, с трансгранични рискове за ядрената безопасност на цяла Европа.

Пред Брюксел гражданската екологична организация настоява Европейската комисия да продължи с налагането на политически борд в България, като изпрати свои постоянни представители и в Агенцията за ядрено регулиране, за да се следят по-отблизо действията на българските власти и тяхната зависимост от натиска на Русия, в това число за ядрения проект АЕЦ „Белене”. Припомня се скандалното изявление от зимата на посланика на Русия в Брюксел, повторено от него и през миналия месец в интервю за Българското национално радио, относно използването на доскорошния си(и днешен) сателит България за „троянски кон” в Европейския съюз.

Няма коментари: