сряда, 8 октомври 2008 г.

ОТ РИОСВ СЕ ПОДИГРАВАТ СЪС ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА

Ето я дългоочакваната новина от РИОСВ за хората от район Нови Искър, където Софарма изхвърли 100 000 куб. метра токсична пръст, пропита с отпадъци от производството на лекарства.

"Съставен е акт на „Софарма”АД за незаконосъобразни строителни дейности

08 October, 2008

РИОСВ – София състави акт на „Софарма” АД за това, че дружеството е започнало строителни дейности по реализация на инвестиционно намерение, без да е информирало РИОСВ – София като компетентен орган. С тези си действия ръководството на лекарственото предприятие не е спазило задълженията си, произтичащи от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, както и Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.
Нарушението е установено при направени проверки от експерти на РИОСВ – София. Констатирано е, че на територията на „Софарма” АД на площадката на бившия цех за антипиритици от май 2008 г. е започнато извършване на изкопни дейности на два терена.
Съгласно ЗООС глобата за такова нарушение е от 1 000 лв. до 20 000 лв.

Пресцентър на РИОСВ-София
т.955 54 40"

Сега очакваме уважаемата госпожа Благиева да ни каже с какво тези 1000 или 20 000 лв., които ще отидат в бездънната яма на държавния бюджет, ще стоплят хората от район Нови Искър. Пръстта, пропита с отпадъци от производсттвото на аналгин , антипиретици и каптагон все още си стои в дерето на река Червена. Дъждовете валят, реката замърсява реките Блато и Искър и всички населени места, през които те преминават, отровите от дерето се инфилтрират в почвите и замърсяват и подпочвените води, които хората използват за пиене. След множеството писма, срещи и контакти с МОСВ от 4 месеца, ние бяхме уверявани, че дерето ще бъде почистено от замърсителя, стига да се докаже кой е той. Е, сега вече е доказано.
Не само че искаме максималната глоба за фирмата, ние настояваме МОСВ да изпълни своето обещание и да защити средата на живот на български граждани, каквито са хората от район Нови Искър и съседните райони, като задължи Софарма да прибере боклуците си. Освен това държим събраните от МОСВ и РИОСВ и Гражданска защита доказателства да бъдат предадени на прокуратурата, за да бъдат открити и наказани всички виновни лица за това огромно екопрестъпление.

Няма коментари: