петък, 17 октомври 2008 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - 19 ОКТОМВРИ,НЕДЕЛЯ,11:00 ЧАСА, БТА

Дата и час: 19.10.2008 г.(неделя), 11:00 ч.

Място: Прес-клуб на БТА

Организатори: Инициативен комитет за екозащита на град Нови Искър, НД "Екогласност" и Група граждански екологични организации (Група ГЕО)

Тема: Заплахата за Софийското поле и неговото население от незаконното хвостохранилище пълно с опасна, токсична земна маса остава.

МОСВ разкри замърсителя, създал незаконното хвостохранилище с опасна замна маса, а именно : "Софарма " АД .Това е фирмата - замърсител, извършил изхвърлянето върху 15 дка в обем 60 000-100 000 куб.м. опасна токсична земна маса в землището на с. Доброславци, район Нови Искър - Столична община и създал реална опасност за околната среда,въздуха и водата на Софийското поле,заплашил живота и здравето на населението и неговото бъдеще.

Дали за дадените 30 дни ще бъдат изгребани от "СОФАРМА АД " тези кубици и къде ще ги изсипят сега , в кое новоизбрано от тях населено място, за да отровят и други .

1. Най-после е установен извършителят на екокатастрофата в Софийското поле в района на Столична община, район Нови Искър, като се оказва, че освен Доброславци, Кътина, Мрамор, Мировяне, Славовци, Кумарица, Курило и Требич е заплашена и Враждебна , в която са изсипани 15 000 куб.м. от токсичната земна маса.

2.Според предписание на МОСВ фирмата "Софарма"АД в едномесечен срок трябва да почисти отпадъците си от дерето "Меча ровина" в район Нови Искър и в кв. Враждебна.

3. МОСВ да издаде заповед за Обща контролна комисия - от експерти на РИОСВ заедно с граждани от засегнатите райони, по незабавното ликвидиране на боклука.

4. Защо МОСВ продължава да го е страх да нарича нещата с истинските им имена и да нарича тези боклуци "строителни", когато са "опасни" по характеристики? Защо и до момента от тях дълбочинен анализ не е направен и се разчита на проба от "Софарма"АД, а тя във всички случаи ще бъде манипулирана.

5. Кой ще бъде новият район на замърсяване, когато "депо за опасни отпадъци" в България няма, а в указанията на МОСВ това място не е посочено?

6. Докога в България институциите ще си прехвърлят отговорността, за да прикрият своето бездействие, когато на карта е изложен животът и здравето на цяло Софийско поле?

***************************

За контакти:

Нина Чакърова 0888438994

Ангел Лашев 0899901383

Петър Пенчев 0887525032

Няма коментари: