петък, 7 декември 2007 г.

НЕ, ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ НЕ УДЪРЖА НА ДУМАТА СИ

ЕК РАЗРЕШИ СТРОЕЖА НА АЕЦ "БЕЛЕНЕ" БЕЗ коректен ОВОС


* Европейската комисия дава благоприятно становище за новата атомна електроцентрала в Белене, България

* Комисията обърна специално внимание на необходимостта България да разработи планове за дългосрочно управление на радиоактивните отпадъци, произхождащи от експлоатацията и после от закриването на централата, по-специално на отпадъците с висока радиоактивност.

/ следва пълният текст на съобщението от ЕК /

IP/07/1874
Брюксел, 07 Декември 2007 г.

Комисията реши днес да даде благоприятно становище за инициативата на българската Национална електрическа компания (НЕК) да изгради нова атомна електроцентрала на площадката в Белене, в съответствие с изискванията на членове от № 41 до № 44 на Договора за Евратом. Тези изисквания гласят, че Комисията следва да бъде информирана за всяка нова инвестиция в областта на атомната технология, като в отговор Комисията трябва да изпрати до съответната държава-членка доклад със своите виждания.

По време на уведомителната процедура по Договора за Евратом, Комисията проведе подробни разисквания с оператора на бъдещата атомната електроцентрала. Заключението на Комисията е, че характеристиките на разглежданата инвестиция съответстват на целите на договора за Евратом, както следва:

Комисията отбелязва по-специално, че НЕК се е занимала с въпроса за бъдещите разходи за извеждане от експлоатация на атомната електроцентрала в своите финансови разпоредби, а също е обособила отделни фондове за управление на радиоактивните отпадъци, които ще се образуват по време на целия експлоатационен период на атомната електроцентрала.

Комисията взема под внимание информацията, изпратена от Инвеститора, че избраният проект за централата в Белене включва разнообразни системи за пасивна безопасност, както и подобрена защита срещу външни опасности, като земетресения и самолетни катастрофи.

Комисията подчерта пред Инвеститора важното значение на разнообразяването на източниците на доставка, с оглед на сигурността на доставките на ядрено гориво за цялата атомна промишленост на ЕС.

Комисията обърна специално внимание на необходимостта България да разработи планове за дългосрочно управление на радиоактивните отпадъци, произхождащи от експлоатацията и после от закриването на централата, по-специално на отпадъците с висока радиоактивност.

Ако в бъдеще бъде направено искане за заем от Евратом, това искане ще бъде оценявано съгласно неговите собствени показатели, по-специално неговите икономически, финансови и екологични характеристики. Даването на положително становище от Комисията за планираната инвестиция е едно от условията, които трябва да бъдат изпълнени.


Комисията и в бъдеще ще следи отблизо развитието на промишлените дейности във връзка с инвестиционния проект за атомната електроцентрала в Белене, по-специално неговите екологични аспекти.

----------------------------------------------------

Техническа справочна информация за проекта

Съгласно полученото в Комисията уведомление, проектът АЭС-92 е на база водоводни реактори с единична мощност 1 049 MWел. Двата блока, които ще са с обща инсталирана мощност 2 000 MW и са по нов проект на база на технологията ВВЕР, са разработени от ЗАО „Атомстройэкспорт“, Русия – дружество, което ще бъде главен изпълнител, в консорциум с AREVA NP (Франция) и Siemens (Германия) като основни подизпълнители. В сравнение с предишни електроцентрали с руски реактори ВВЕР 1000, които се намират в експлоатация, проектът АЭС-92 включва допълнителни пасивни системи за безопасност със съвременна технология и се счита, че е в пълно съответствие с Европейските енергийни изисквания (EUR) за леководни реактори в ЕС. Изграждането е планирано да започне през 2008 г. Въвеждането в експлоатация на реакторите се предвижда да стане в периода 2012-2013 г. Размерът на инвестициите е около 4 милиарда евро.

Документът „Европейски енергийни изисквания“ (EUR) е спецификация за атомни електроцентрали, подготвена от група потенциални инвеститори в електроенергийния сектор в Европа, основно производители на електроенергия и други промишлени институции. Сред членовете има организации от държави-членки на ЕС, от Швейцария и от Русия (Россэнергоатом). Този документ, също така, е използван като основа за тръжната спецификация за изграждането на новата триблокова атомна електроцентрала Olkiluoto във Финландия. От друга страна, това не е нормативен документ на нивото на ЕС за безопасност на такива проекти.

Няма коментари: