понеделник, 17 декември 2007 г.

Защо не се разглеждат дългогодишните нарушения по замърсяване на околната среда и нанесените вреди на здравето на хората в Гълъбово

Чрез Окръжна прокуратура – Стара Загора
До Апелативна прокуратура – Пловдив
Копие: Върховна касационна прокуратура
( на вх. 6722/20.04.2007 г., отдел Първи)

Относно: Обжалване на Постановление от 03.12.2007 г., по преписка 2075/2007 г. на Окръжна прокуратура-Стара Загора, за отказ от досъдебно производство


Уважаеми Апелативни прокурори,
Национално Движение Екогласност - Член на Приятели на Земята Интернешънъл, получи Постановление от 03.12.2007 г., по преписка 2075/2007 г. по описа на ОП-Стара Загора и понеже не сме доволни, обжалваме този отказ за образуване на досъдебно производство, поради следните обстоятелства:
Не са разгледани ИЗОБЩО посочените от нас и приложени към нашия сигнал, две публикации от централния български печат и изнесените в тях тревожни данни.
Не са разгледани данните от проведеното здравно изследване, защото Община Гълъбово е печално известна в цяла България с постоянните обгазявания и предизвиканите от тях заболявания на населението и аномалиите, с които се раждат децата там. Проблемите на дихателната система са „запазена марка” за хората в града. Спонтанните аборти са чести, а всяко шесто момче се ражда с един тестис, както пише в. „Монитор”.
Не са разгледани публикуваните данни от Системата за ранно предупреждение - за източници на замърсяването се сочат емисиите от производствените мощности на „Брикел" ЕАД, гр. Гълъбово, „Енел Оперейшънс България" АД, с. Медникарово, общ. Гълъбово и ТЕЦ „Марица изток 2" ЕАД с. Ковачево, община Раднево.
Не се разглежда порочното искане на депутати в Народното събрание - министрите на енергетиката Румен Овчаров(вече сменен), на околната среда Джевдет Чакъров и на регионалното развитие Асен Гагаузов, заедно да обсъдят възможност за промяна в комплексното екоразрешително на ТЕЦ „Марица-изток 2", което да позволи централата да изхвърля повече вредни емисии, за което пише в. „Дневник”.
Не се разглежда Решението от 29-03-2007 г. на Правителството за увеличението на вредните емисии от около 800 хил. т. за година в сравнение с количеството, заложено в първоначалния проект на плана за разпределение на квотите вредни газове, както и нагласата сред управляващите(изявления на министъра на екологията Джевдет Чакъров) да съдят Европейската комисия за нейната грижа за здравето на българите и намаляването от нея квотата на България относно вредните газове.
Проверката от ОП-Стара Загора се задоволява с констатации най-вече на обещанията на фирмите за бъдеще време, а не разглежда дългогодишните нарушения по замърсяване на околната среда и нанесените вреди на здравето на хората, като не можем да приемем отказа на Окръжна прокуратура-Ст. Загора да се търси отговорност от виновните лица.

С уважение,
Зам.-председател на Национално движение „Екогласност”, Член на Приятели на Земята Интернешънъл:
Петър Пенчев

GSM 0887525032

Няма коментари: