четвъртък, 3 януари 2008 г.

Защо само Европейското правителство мисли за здравето на българите?


Национално Движение Екогласност - Член на Приятели на Земята Интернешънъл
Изх. № 01-03 / 03.01.2008

До г-н Жозе Мануел Барозо -Председател на Европейската комисия
До г-н Ставрос Димас - Еврокомисар по околна среда

Относно: България – Министерският съвет съди Европейската комисия заради квотите емисии от въглероден диоксид, но е безхаберен за пораженията от съпътстващите вредни замърсители върху здравето на хората и околната среда. Предложение за привличане като заинтересована страна на НД “Екогласност” в предстоящите два съдебни процеса
Референция: Наше писмо от 01.04.2007 г.

Уважаеми господин Барозо,
Уважаеми господин Димас,
На 28.12.2007 г. от електронните сайтове на Министерския съвет на Република България, бе съобщено за внесени в Съда на Европейските общности два иска - за пълна отмяна на решенията на Европейската комисия от 26.10.2007 г., за преоценка и за спиране на определените квоти за емисии.
Национално Движение Екогласност - Член на Приятели на Земята Интернешънъл, в свое писмо от 01.04.2007 г., изложи пред Вас факти за порочността на:
- решението от 29.03.2007 г. на Правителството за увеличението на вредните емисии от около 800 хил. т. за година в сравнение с количеството, заложено в първоначалния проект на плана за разпределение на квотите парникови газове;
- искането на депутати, отправено към министрите на икономиката и енергетиката Румен Овчаров(вече бивш), на околната среда и водите Джевдет Чакъров и на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, заедно да обсъдят възможност за промяна в комплексното екоразрешително на ТЕЦ „Марица-изток 2", което да позволи централата да изхвърля повече вредни емисии. Подобно е искането от м. май 2007 г. на председателя на Парламентарната комисия по околна среда Георги Божинов – за помощ при поддържане «жизнеспособността» на „Кремиковци” АД, без акцентиране върху дългогодишното замърсяване и работа против «жизнеспособността» на населението.
На този фон, ние в нашето писмо алармирахме за печалната известност на Община Гълъбово с постоянните обгазявания, заболяванията на населението и аномалиите, с които се раждат децата там. Проблемите на дихателната система са „запазена марка” за хората в града. Спонтанните аборти са чести, а всяко шесто момче се ражда с един тестис. По данни от Системата за ранно предупреждение, източници на замърсяването в този район са емисиите от производствените мощности на „Брикел" ЕАД, „Енел Оперейшънс България" АД, и ТЕЦ „Марица изток 2" ЕАД - всички са част от браншовете-замърсители, радващи се на предприетите безпрецедентни съдебни дела от Министерския съвет против Европейската комисия. А този пример на погазване на екологичните норми, не е единствен.
Нова информация за екологичните нарушения на «гордостта» на тоталитаризма – “Кремиковци” АД, излезе наяве в тези дни при обществения достъп до документите по заявлението за комплексно разрешително(подадено на 06.12.2007 г., при краен срок за издаване 31.10.2007 г.!) - доказва се над 100 пъти ПРЕВИШЕНИЕ на нормите за допустими емисии за показател «прах». При проведения ОВОС(оценка на въздействието върху околната среда) на Общия устройствен план(ОУП) на София, се изнесоха данни за концентрацията на заболяванията, особено сред децата до 18-годишна възраст - за населените места в широк кръг около металургичния гигант.
Национално Движение Екогласност - Член на Приятели на Земята Интернешънъл, не може да се съгласи със загърбването на околната среда и здравето на хората, което се прави в случая лично от Министъра на околната среда и водите - хуманен лекар Джевдет Чакъров, и фетишизирането от него на «устойчивото икономическо развитие» за най-замърсяващите търговски браншове - горивните инсталации с мощност над 20 MW, рафинерии за минерални масла, коксови пещи, металургични предприятия, инсталации за производство на цимент, стъкло, керамика, целулоза(купувачи на квоти по Директива 2003/87/ЕС). Не може значителното количество от 42,3 милиона тона въглероден диоксид квоти емисии за страната ни да не се съпоставя с необходимия приоритет на околната среда и необременяването на човешките поколения, както е записано в дефиницията за «устойчиво развитие» на Закона за околната среда и водите. Не е допустимо министърът на екологията като политическо лице и държавен служител, да си позволява да работи за «квоти за продан», когато тази борба за печалби на ограничен кръг хора става за сметка на най-грубото нарушаване на екологичното законодателство.
Искаме да подчертаем, че в случая не може да се разглежда САМО и ЕДИНСТВЕНО отделянето на въглероден двуокис, а ТРЯБВА да се отчита и «букетът» от съпътстващите всички производства от тези браншове(купувачи на квоти по Директива 2003/87/ЕС) - значими по въздействието си замърсители, пряко атакуващи ВЧЕРА, ДНЕС и УТРЕ неограничено голям кръг граждани и природата на България!
Като юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за екологична защита в обществена полза, Национално Движение Екогласност - Член на Приятели на Земята Интернешънъл, НАСТОЯВА пред Вас да ни привлечете за участие в предстоящите два съдебни процеса на Министерския съвет срещу Европейската комисия, като предложите на Европейския съд в Люксембург конституирането ни като заинтересована страна, за да защитим заедно с Вас обществения интерес на гражданите на България - за опазване на човешкото здраве и околната среда, срещу хищническите намерения на търговски фирми-замърсители и на техните «кръгове» на влияние сред управленския елит в България.
В тази връзка СЕ НАДЯВАМЕ, че Европейската комисия няма да отстъпи от своите решения от 26.10.2007 г. за намаляване на квотите емисии за страната ни, което ние – гражданите, приемаме като проява не само за постигане на целите, свързани с промените на климата, но преди всичко - за благородната грижа на нашето Европейско правителство за живота и здравето на всички българи – вече членове на Нова Европа, както и виждаме тези решения като сериозна база в екологичната политика за запазване на българската природа.

С уважение,
Зам.-председател:
Петър Пенчев
Коментар пред Агенция Фокус на 17.11.2007 г. http://focus-news.net/index.php?id=f7802

Няма коментари: