сряда, 30 януари 2008 г.

НЕ ПРИЕМАМЕ ПОРЕДНИТЕ МАШИНАЦИИ, ЦЕЛЯЩИ "ЖИЗНЕСПОСОБНОСТТА" НА ПРЕДПРИЯТИЕТО-УБИЕЦ НА ЖИВОТА В СОФИЙСКОТО ПОЛЕ!

Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. № 01-30 / 30.01.2008

До г-н Жозе Мануел Барозо

Председател на Европейската комисия

До г-н Джон Байърли

Посланик на САЩ в София

Относно: България – Политическата класа е впрегната в манипулациите около “Кремиковци” АД за продължаване тровенето на гражданите от двумилионна София

Референция: Наше писмо от 11.09.2007 г. до Европейската комисия

Уважаеми господин Барозо,

Уважаеми господин Байърли,

На 11.09.2007 г. осем граждански организации - Национално движение „Екогласност”, Eкосдружение „Връбница - Надежда”, Сдружение “Нови хан-европейско селище”, с адрес за съобщения: с. Нови хан, община Елин Пелин, ул. ”Иван Вазов” 1, Сдружение „Екозащита – Челопечене”, Инициативен комитет „За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров”, Инициативен комитет „За опазване на околната среда в село Мусачево”, Инициативен комитет-Мрамор и Граждански комитет „ЗЗЖХОЖП” София, уведомихме Европейската комисия за нежеланието на българските власти да спазят законодателството относно “Кремиковци” АД.

Свидетели сме на неспазения срок 31-10-2007 г. от Министерството на околната среда и водите, относно Комплексното разрешително на „Кремиковци” АД и на политическите манипулации пред българската общественост.

С писмо изх. 02-05/ 05-02-2007 г., Национално движение „Екогласност” изпрати сигнал до г-н Борис Велчев - Главен прокурор на РБългария, с копие до Президента на Р България, Председателя на Народното събрание и до Министър-председателя на Р България, с който поискахме проверка от Прокуратурата относно замърсяванията от производството в заводите “Идеал Стандарт” и “Видима” – град Севлиево, както и в “Кремиковци” АД – град София. Предложихме на собствениците на тези производства – силни замърсители на околната среда, представляващи дългогодишен риск за човешкото здраве, Президентът на България да ОТНЕМЕ дадените им ордени “Мадарски конник”. Американският собственик в Севлиево междувременно предприе продажба на своето участие в това производство, а сега е на ход да го последва и г-н Прамод Митал. С № 2059 от 19.02.2007 г. Върховна касационна прокуратура назначи проверка от Районна прокуратура-Сливен, която отказа образуване на досъдебно производство и прекрати преписката. С № 9877 от 25.10.2007 г. Софийска градска прокуратура отмени постановлението на Софийска районна прокуратура по тяхна пр.пр. № 6620/07 г.

Притеснени сме от фактите, от които съзираме как цялата политическа класа в България манипулира гражданското общество в тези дни с различни ходове, за да може да продължи замърсяването на двумилионна София от “Кремиковци” АД.

Кметът на София ( в писмо като гражданин, а не като кмет!? ) съобщава замърсяванията пред Брюксел, че били само два до пет пъти над ПДК ( пределно-допустима концентрация ), което не отговаря на истината - между 10 и 30 пъти се надвишават нормите, сочат данните на Главна инспекция по труда и на РИОСВ-София. А от последните данни, до които получихме достъп чрез подаденото заявление през м. декември 2007 г. за Комлексно разрешително, с източник самото търговско дружество “Кремиковци” АД – замърсяването надминава 150 пъти нормите за допустими емисии за прах http://grupa-geo.blogspot.com/2008/01/blog-post_20.html . Общественото мнение се заблуждава чрез медиите по този нечестен начин – та даже и от Брюксел ще си кажат след гражданската жалба на кмета Бойко Борисов, че няма нищо обезпокоително, когато порядък от 2-5 пъти може да се съотнесе към “грешка на уредите” и “грешка при меренето”.

В България и днес е осигурен “политически комфорт” за най-големия замърсител на Софийското поле – “гордостта” на тоталитарното комунистическо минало, чрез близкия до управляващите партиен лидер Александър Томов и изпълнителен директор на фирмата, за да може да се получи това криене от обществеността на цялата истина. В тази връзка, публична тайна е скорошното изявление на Министър-председателя на България г-н Сергей Станишев, че с Ал. Томов са от „едно политическо семейство”. Затова Министерският съвет на Р България ни отказа достъп по Закона за достъп до обществената информация и Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Конвенцията от Орхус), до своето решение от 13-09-2006 г. за предоставените специални привилегии за отлагане с години на екологичната програма на „Кремиковци” АД, макар че са публични данните за най-голяма концентрация на заболяванията сред децата до 18-годишна възраст в района на тази фирма.

Върховният административен съд отказа да се произнесе по нашето искане за обявяване нищожността на това решение на Министерския съвет, което ние атакувахме с мотива, че съгласно Закона за околната среда и водите същият няма компетенции за промяна в сроковете за издаване на комплексни разрешителни.

След като сме свидетели на изразената наскоро подкрепа и от г-н Георги Божинов – председател на парламентарната комисия по „Околна среда”, единствено и само за икономическата жизнеспособност на „Кремиковци” АД, без да се грижи като екологична комисия в Народното събрание за жизнеспособността на околната среда и здравето на населението, както и че НИКОЙ не иска да спазва чл. 78, ал. 1 от НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии - не може да се работи с превишаване на установените НДЕ повече от 8 часа без прекъсване,

НИЕ ОТНОВО предлагаме при следващото посещение на евроинспектори в България по проблемите, причинени от комбинат „Кремиковци”, да се осъществи и среща с участието на обществеността, за да можем да предоставим допълнителни документи и доказателства по случая. При това като представители на обществеността искаме да благодарим за благородната грижа на нашето Европейско правителство от Брюксел, за живота и здравето на всички българи – вече членове на Нова Европа.

НАСТОЯВАМЕ, Ваши Превъзходителства, да посъветвате Президента на Р България да ОТНЕМЕ дадения орден на г-н Прамод Митал.

Надяваме се, че с нашата гражданска позиция по екологичната политика на България, ще допринесем за устойчивото развитие на околната среда и запазване здравето на хората.

С уважение,

Зам.-председател:

Петър Пенчев

**************

За повечре информация: GSM 0887525032

Прочетете интервю с Петър Пенчев в публикация на в. М0нитор


Няма коментари: