неделя, 3 август 2008 г.

ЕКОЛОГИЧНА КАТАСТРОФА В СЕЛО ДОБРОСЛАВЦИ

(*Селото е на 2-3 км от гр. Нови Искър и административно попада в район Нови Искър, община Столична)

Прочетохме във вестник "СОФИЯ север":

"ЕКОЛОГИЧНА КАТАСТРОФА В СЕЛО ДОБРОСЛАВЦИ

В бр. 24 на в. "София север" отпечатахме отворено псмо на група граждани, които са се обединили, за да се борят срещу незаконно изсипаната замърсена земя от "Софарма" АД.нициативният колитет е сигнализирал всички институции, имащи отношение към възникналата опасност от екологична катастрофа. Представител на вестника се срещна и разговаря с доц. д-р Хачадур Чулджиян - експерт по почви, който преди 5 г. е дал своето становище относно Идеен проект N2 "Възстановяване на източната зона" от Програма за възстановяване на екологични щети от стари замърсявания на "Софарма"АД.

Възложител е бил "Елфарма"АД, а изпълнител -Обединение "Еко 2002". В експертното становище четем:

"1. Да се прецизират учасъците, които подлежат на капсуловане и тези, които подлежат на техническа рекултивация...
Застъпва се отново тезата да се капсулова площадката на източната зона и площадката между паракотелното и цеха за гамастерилизация. Не се установява участък, който да подлежи на техническа рекултивация. Този въпрос изисква по-обстойно разглеждане, което възниква от факта, че съгласно Заданието, обемът на замърсените почви е 600 куб. м., докато по идеен проект, обемът възлиза на 6 000 куб.. Както в единия, така и в другия случай таблицата с данни за замърсяване е една и съща, и само на отделни места са надвишени интервенционните стойности за бензол и нефтопродукти. Случаят е показателен, че оценката "еn gros" е доста спорна! Знае се, че има методи за пречистване на почви, замърсени с органични съединения и следваше да се внесе такъв вариант и оцени икономически дали ще бъде изгоден ако се окаже, че обемът почви за подобно третиране е подходящ.
2. Да се предложат различни варианти на капсуловане. В случай, че се предвиди бетониране като начин на капсуловане, да се конструира с дебелина 10см. Счита се, че тези условия са спазени. Предложени са 2 варианта на капсуловане. Вариант IIa - бетониране на стойност 578 400 лв. и Вариант II б - капсуловане с PEND фолио, дебело 2 мм. Проектантите мотивират предложението за Вариант II a, с което отпада нуждата от изграждане на на Депо за съхранение на опасни отпадъци и чиято стойност по оферта е оценена на 388 500лв., а по Задание - 395 894 лв. Депото би могло да се избегне с евентуално пречистване на почвата, но такъв вариант не е предвиден..."
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: "Въздържам се от бетониране на 12 000 кв.м. на Източната зона преди да има яснота какъв е обемът на замърсените почви, ако е различен от този, посочен в Заданието".
(София, август 2003г. Х.Д. Чулджиян).

От следващото становище с дата 28 март 2004г. става ясно, че фирма BULMET в гр. Нови Искър е изкуписа скрап от обекта. Така че отдавна градът и неговата територия е на прицел за тотална екологична катастрофа, от която се облагодетелстват фирми, сдружения, чиновници и частни лица, които не ги е еня, че един ден те, техните деца и поколения напред ще бъдат белязани от смъртоносни болести. Заразената земна маса вече е факт в землището на с. Доброславци. Наша задача е да се борим тя да бъде изгребана и тези, които допуснаха това да се случи, да си платят за дяволъка, иначе лошо им се пише. Чрез подпочвените води отровата ще стигне до р. Искър. Да се вслушаме в гласа на доц. Чулджиян, с когото се срещнахме в 17:00 часа на 27 юли 2008г. и ни предупреди, че:
"За отпадъците има специално законодателство. Има класификация на отпадъците, в което е въведен терминът ОПАСНОСТ. Съобразно категорията на тези отпадъци законодателството урежда кое къде може да отиде. В университетите има специалност "Екология" и студентите изучават дисциплината "Управление на отпадъците". В отпадъците има вредности и затова трябва да бъдат управлявани. Не може просто да се изсипят някъде. Ако почвата е замърсена, а е така, то има методи на пречистване, но те са много скъпи. Икономиката преценява дали да се построи депо, в което заразената почва да се складира за сто години. Не може някой просто да реши да насипе пръст някъде и да му се разреши, както е при вас. Взети ли са проби? Установен ли е произходът на тази земна маса? Всичко това става предварително. Има законодателство,което трябва да се спазва. Затова сега трябва да се намеси прокуратурата, тъй като това, което се е случило, е безумие. Министерството на околната среда трябва да отпусне средства за отстраняване на нанесените щети. Да се направят спешни сондажи и да се вземат проби. Трябва да се знае източникът. Е, вие го знаете - "Софарма". Да се установят органичните съединения. Да се търсят характерните за това производство замърсители. Вие твърдите, че сте стояли там половин час и сте усетили лютивина на очите и сърбеж по кожата. Това означава, че има изпарения и се отделят някакви летливи вещества, които имат въздействие върху кожата".
Призивът му беше:
"Побързайте. Не чакайте. Алармирайте всички инстанции. Проблемът е сериозен. Сгазени са всички правила, но се питам къде е кметът ви, който сте избрали?... Изсипани са хиляда кубика земна маса и както са ги изипали, така да си ги приберат. Жалко, че бедничката ни държава трябва да плаща пари заради някого. А и народецът ни плаща."

Потърсихме устен отговор от "Софарма"АД, но не го получихме, тъй като шефката на "Маркетинг и реклама" Елена Кръстева е в отпуск. Подчиненият и Красимир Кънев обеща да проучи въпроса и да ни даде отговор.
Ние знаем, че трябва да се бърза, защото с всеки изминат ден положението става по-лошо. Специалистите твърдят, че най-малкото, което ни очаква, са кожни и ракови заболявания.

Людмила Иванова, в. СОФИЯ СЕВЕР "

Няма коментари: