понеделник, 16 февруари 2009 г.

Защо Везувий е по-предвидим от АЕЦ “Козлодуй”? - отговаря Ал. Белковец


6. Относно периодичния преглед на безопасността:
През 2008 година в АЕЦ-Козлодуй със собствени сили е направен периодичен преглед на безопасността, резултатите от който са изпратени и в АЯР. Какво обаче е било възмущението на много от колегите експерти, когато са научили за това, че със същия предмет на дейност е подписан договор и с руската ОКБ "Гидропресс", подизпълнител на която е небеизвестната “Квант инженеринг” (господин Котев в своите публикации подробно е описал кръга от фирмите на сегашното ръководство). Какво ще правят по този договор изпълнителите на тази дейност на мен лично не ми е ясно. Освен всичко друго, на експертите от АЕЦ-Козлодуй им се губи страшно много време за участие в Техническите съвети по разглеждане на материалите, предоставяни от изпълнителя по договора.

7. Относно технологичните регламенти за безопасна експлоатация (ТР):
В настоящия момент 5 и 6 блок се експлоатират съгласно действащите в момента технологични регламенти за експлоатация, които са одобрени и от АЯР. Те разбира се, както и много от работните документи, трябва да бъдат актуализирани за отстраняване на някои неточности все още намиращи се в тях, но като общо тези документи отговарят на изискванията, предявявани към такъв тип документи. По-интересно в дадения случай е друго. В момента в АЕЦ се изпълняват и два договора за изготвяне на технологични регламенти, като основният мотив на ръководството за сключване на тези договори е, разбира се, международната практика и повишаване на безопасността. Какво ще се представи по тези разработки на мен ми е трудно да представя, поне за една от разработките според мен ще се представят действащите ТР в малко променен формат.
Това са само част от сключените от АЕЦ-Козлодуй договори и аз не искам да ги коментирам от гледна точка на финансовите им условия (това би трябвало да е работа на прокуратурата и други органи, занимаващи се с тези дейности), а просто коментирам ползата от тях от техническа гледна точка.

А сега ще се опитам да Ви обясня най-голямата опасност, идваща от ядрените инсталации и защо на нея трябва да се обръща много сериозно внимание. Много от вероятностните анализи например отчитат по-голяма вероятност от изригването на Везувий, отколкото авария в АЕЦ със стопяване на активната зона. Да, обаче никой не взема предвид факта, че не Везувий се е преместил при хората, а те сами са си избрали да живеят там, съзнавайки и всички плюсове и минуси от такова съжителство. И ако функционирането на вулкана все пак се подчинява на природните закони, то за безопасна експлоатация на ядрените инсталации, в страшно голяма степен зависи от така наречения "човешки фактор". Международната агенция по атомна енергия(МААЕ) и други организации, работещи в тази област, след анализа на най-големите аварии в АЕЦ по света, препоръчват на държавите притежаващи ядрени инсталации, като са издали и серия документи свързани с културата на безопасност, да обърнат по-голямо внимание на "човешкия фактор". Като пример може да се види важността именно на "човешкия фактор" при трагедията в Чернобилската АЕЦ. Ако поне един от специалистите е бил отказал да изпълнява (или да съгласува тази програма за изпитания), особено когато са се извеждали технологичните защити, трагедията нямаше да я има. Тогава възниква въпрос: Защо не са го направили? Много просто - от страх. От страх да загубят работата си, от последващ психически тормоз и т.н.

Как стоят от тази гледна точка, нещата в АЕЦ-Козлодуй. Ще се опитам да ги анализирам на собствения си пример. Както вече съм отбелязал, от над 24 години добросъвестно и с нужната степен на отговорност съм работил в АЕЦ-Козлодуй. Участвал съм в пуска на изчислителните комплекси на 5 блок, като контролиращ физик съм участвал и в пуска на 6 блок. Работата на контролиращите физици изисква многостранна подготовка, познаване и контрол над всички технологични процеси, свързани с ядрената безопасност. Мога да отбележа, че аз бях човека, който пръв забеляза "преместването" на дистанциращите решетки на горивните касети, което на свой ред доведе до телевизионен оглед на всички касети, откриване и на други дефекти по тях и съответно до предложения за подобряване на конструкциите им. Също така мога да отбележа, че съм бил на смяна и при откриването на една от разхерметизираните касети (с повредени ТВЕЛ и пряк контакт на топлоносителя и горивото).

Защо го излагам всичко това. Първо, защото като съвестен служител всичко това съм го отразявал в оперативните дневници (като даже съм получавал забележки от ръководители като господин Генов - сегашният Изпълнителен директор, че когато констатирам със записите си забележките за нарушения, аз по тоя начин уронвам авторитета на ръководството), които трябва да се съхраняват в централата през целия срок на експлоатацията й. Като контролиращ физик, а след това и като старши контролиращ физик, съм натрупал богат опит и при работа с ядреното гориво и работата, свързана с осигуряване на ядрената безопасност на блоковете. Като главен експерт по ядрена безопасност на 5 и 6 блок, работата ми пак е била свързана с оценката на ядрената безопасност, контрол за спазването на ядрената безопасност и изпълнението на предписанията, свързани с нея. Смея да твърдя, че много добре познавам АЕЦ и много малко хора в АЕЦ имат моя опит.

Защо го пиша всичко това ли - защото след толкова години работа, без никакви наказания, бях уволнен от работа само заради това, че не позволих на Изпълнителния директор г-н Генов и на Директора "Безопасност и качество" г-н Митко Янков да издевателстват над мен. Моето уволнение трябвало да послужи и като урок на останалия персонал, какво може да го очаква при неподчинение или несъгласие с ръководството! Освен уволнение, всеки човек в АЕЦ може да бъде подложен и на психически тормоз.
Има изградена цяла система за подчиненост:
1. В АЕЦ има (класификацията е изцяло моя) два вида коли: служебни (като специализирани, аварийни и коли, които се използват за командировки) и персонални (които се използват само за идване до работа, ходене до вилите и родните си места). Как и по какви критерии се дават тези персонални автомобили, за мен е тайна. Всеки, на който му е дадена такава привилегия (не прави никакви разходи по поддръжка на този автомобил, ползва безплатен бензин и т.н.), ще изпълнява всякакви разпореждания на ръководството (включително и тормоз над подчинените си), за да запази тази привилегия. Тези персонални автомобили хич не са малко. На всичко отгоре, почти всички (с много малки изключения) домуват пред блоковете на ползващите ги и по тоя начин нарушават всички норми за физическа защита на АЕЦ.
2. В предприятия със 100% държавно участие, голямата надежда за контрол при спазването правата на работниците и служителите и получаването на закрила, се възлага на синдикатите. В АЕЦ, според мен, не е така. Два от синдикатите също са получили персонални автомобили, а ръководителите им са назначени на длъжности, които нямат нищо общо с упражняваната от тях работа.
3. В началото на всяка година АЕЦ подписва договори с много медии за така нареченото медийно присъствие, но като гледам, че след разкритията на г-н Котев много малко медии повдигнаха този въпрос, то аз вече мисля, че тези договори се сключват по-скоро за медийно мълчание по въпросите, които не се харесват на ръководството на АЕЦ.

Предвид всичко казано по-горе, мисли ли някой, че когато човек знае какво ще последва при неизпълнение на разпорежданията на ръководството (дали са правилни или не?), ще има смелостта да откаже да ги изпълнява. Искрено се надявам, че даже и на хора неспециалисти в областта на ядрената енергетика е станало ясно, защо Везувий е по-предвидим от АЕЦ “Козлодуй” с това ръководство. Още повече, както вече писа и господин Котев, най-голямата авария на АЕЦ с реактори ВВЕР-1000 е станала точно под ръководството именно на господата Иван Иванов и Иван Генов.

Александър Белковец

1 коментар:

Анонимен каза...

Лична обида. Защо нямам и аз персонална кола?
Тази категория коли се дават на хора, които си отиват в къщи - на село, в град, на почивка - вярно. Които обаче трябва да се повикат незабавно в случай на нужда. Това не са коли, които домуват в централата - те домуват навсякъде. Техните пасажери обаче са с единия крак в централата.
Боже, боже, колко е по-велико от теб едно ЕГО, боже! А то е просто едно ЕГН.